11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 17
ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބަންދަށް

މިދިޔަ މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

August 11, 2017 16
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައި، އެ މައްސަލަ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 3
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީ ސިއްރުކޮށްފި

ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 15
އަނަސްގެ ގާތިލުންގެ ބަންދަށް 8-10 ދުވަސް

މާލޭގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ ގާތިލުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ދީފައި ވަނީ 8-10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 1
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތިން ކޮމެޓީއަކަށް

ވަޅި ހަރައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ކޮމެޓީއަކަށް އިއްޔެ...

August 08, 2017 18
އަނަސްގެ ގާތިލުން އެންމެންނަށް ފެންނަން ބޭނުން: ބައްޕަ

ވަޅި ހަރައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ ގާތިލުން އެންމެންގެ ލޯތަކަށް ހާމަވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އަބްދުއްރާފިއު އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 8
މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހޯދި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 06, 2017 49
"އަމާންކަން ގާއިމްކޮށެއް ނުދެވުނު، އިސްތިއުފާ ދެއްވާ"

ގުރޫޕް މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވައި ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާ އެކު އުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމް ކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާތީ، ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 17
އަނަސް އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި ހިނގާލުމެއް

މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަަނަސް، ރ. މީދޫ، 25، އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި އެ ރަށުގައި މިއަދު ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 14
ދެ ޒުވާނުންގެ ގާތިލުން އަދިވެސް ނުހޯދޭ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެ އާއި ރޭގައި މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މަރާލި ދެ ޒުވާނުންގެ ގާތިލުން އަދިވެސް ނުހޯދޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 01, 2017 40
އިންޓެލް މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ:އަޒްލީން

އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ލިބޭ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި އެކަމަކަށް ބަރާބަރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 231
ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 19
މާވެޔޮ މަގުން ފެނުނީ ފޭރި، އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ މީހެއް

ޒަހަމުތަކަކާއެކު ރޭ ދަންވަރު މާވެޔޮ މަގަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފެނުނީ، އޭނާގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރިގަތުމަށް ފަހު އަނިޔާ ކޮށްފައި އޮތް މީހެއް ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 29
ޒަޚަމް ކޮށްލި ޒުވާނާ ފަރުވާ ދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

މި ދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓައި ތޫނު އެއްޗަކުން ބޮލަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމް ކޮށްލި ޒުވާނާ އަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 20
އިއްޔެގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

އިއްޔެ ހަވީރު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 50
ޒަހަމްކޮށްލި މީހާ ދިރިއޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް

މާލޭގައި މިރޭ ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާ ދިރި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

July 27, 2017 17
މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

July 27, 2017 4
މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ އެލްސިއޯން ބޭކަރީ ކައިރީގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017
އިއްޔެގެ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

އިއްޔެ މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 10
މާލޭގައި މިއަދު ދެ މާރާމާރީ، މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

މާލޭގައި މިއަދު ދެ މާރާމާރީ ހިންގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 25
ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުނު ބަޔަކު ފުލުހުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 31
ފުލުހުން އުޅެނީ ހަގީގަތް ފޮރުވަން: ޔާމީންގެ ބައްޕަ

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ޔާމީންގެ ބައްޕަ ހުސެއިން ރަޝީދު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 33
ޔާމީން މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަށް ފޮނުވަން...

June 05, 2017 6
ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާ

ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 38
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ވެސް ހަމަ އެ ދިމާލަށް؟!

ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކްޓިވިސް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހެކިތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން އަންނަނީ ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ، އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިހާތަނަށް މައުލޫމާތު...