25 މެއި

May 25, 2020 15
އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫ މަސްދޯންޏަކުން އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 20
މަލް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފިލްމީ ތަރި މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 7
ހަައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި، ފައިސާއެއް ނުފެނުނު!

ގދ. ގައްދޫގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެމަފިރިއެއްގެ ގެއިން ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ވަގުކަލޭގެ، މިދިއަ ހޯމަދުވަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އެކަމަކު ވަގަށް ގެންދިޔަ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެންމެ ރުފިޔާއެއް ވެސް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 16
އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ނެގީ މިސްކިތަށް ދިޔަ ވަގުތު!

ގދ. ގައްދޫގެ މިސްކިތު އިމާމު، މުހައްމަދު ޖަމީލްގެ ގެއަށް ވަދެ ލައްކައަކަށް ވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގީ އޭނާ ފަތިސް ނަމާދަށް ދިޔަ ވަގުތު ކަމަށް އެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 6
ގައްދޫގެ ގެއަކުން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

ގދ. ގައްދޫގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެމަފިރިއެއްގެ ގެއިން އެއްލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިއަދު ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 16
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި ބަޔަކު ހައްޔަރު

ގދ. ގައްދޫގައި މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ބޭއްވި ބޮޑު ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 18
ޑްރަގުގެ ބޮޑު މައްސަލަ:އުމުރަށް ޖަލަށް ލި މީހަކު ވެސް

ގދ. ހުޅުވާރުލުގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ފުލުހުން ހޯދި 149 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު...

April 30, 2019 31
ޑްރަގުގެ ބޮޑު މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ބަންދަށް

ގދ. ހުޅުވާރުލުގައި ވަޅުލާފައި ހުރި 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ރޭ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
ގައްދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގދ. ގައްދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 5
އަމިއްލަ އަށް ގައިގައި ރޯކޮށްލި މީހާގެ ހާލު ދެރަ

ގދ. ގައްދޫގައި އަމިއްލަ އަށް ގަޔަށް ސާފުތެޔޮ އަޅާ އިއްޔެ ރޯކޮށްލި ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާގެ ހާލު ދެރަ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގައްދޫއަށް!

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާގެ ހިދުމަތާއި، ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގދ. ގައްދޫގައި ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ގައްދުއަށް

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ގދ. ގައްދޫ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 17
ސަރުކާރުގެ ދަރަނި އަދާކުރަން އިބޫ ގާބިލް: އަމީތު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނިތައް ދެއްކެވުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ގާބިލް ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ދަރަނި...

September 02, 2018 18
އިބޫ އައްސަވަނީ "ފިކުރު ކުރަން ތިބެގެން ހައްލުވާނެހޭ"

"ބިކަވެ ގައުމު ނުދަނީސް، މުޅި ދީބު އޮޔާ ނުދަނީސް، ހަމަ ތެދުވެ މިކަން އެކުވެ މިއަދު ހައްލު ހޯދަމާ،" ރޭ ގައްދޫގައިި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 31
އިބޫ ވަޑައިގަތުމުން އެންމެ ބޮޑު ފޯރިއެއް ނެގީ ގައްދޫން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ގދ. ގައްދު އަށް ވަޑައިގަތުމުން، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މިރޭ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ. މިއީ، މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިބޫ ރަށަކަށް ވަޑައިގަތުމުން މިހާ ބޮޑު ފޯރިއެއް ނެގި އެއް ރަށެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 12
މަރިޔާދުގޭގައި ރޯކުރި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހު ގދ. ގައްދު އަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުކުރި މަރިޔާދުގޭގައި ރޭ ހުޅުޖެހި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 17
ގައްދޫގައި ހެދި މަރިޔާދުގެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހު ގދ. ގައްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހެދި މަރިޔާދު ގޭގައި މިރޭ ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 5
ގައްދޫގެ ނުކުޅެދުންތެރި މީހަކު ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަައި

ގދ. ގައްދޫގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އަންހެނަކު ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތި، އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ޝަކުވާ އާންމުން ކުރަމުން ދާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 61
އިތުރު ކައުންސިލަރުންތަކެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އިތުރު ތިން ކައުންސިލެއްގެ މެމްބަރުންތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ގައްދޫ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ގައްދޫގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 80 އަހަރުގެ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި، އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

March 15, 2018
ގައްދޫގަ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ގދ. ގައްދޫގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.