21 މެއި

May 21, 2019 5
ނުކުޅެދޭ މީހާ އަށް އަނިޔާކުރި މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ

ށ. ފޭދޫގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނެއްގެ މޫނުގައި ގޯންޏެއް އަޅުވައި، ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ބަނދެ އަނިޔާކުރި މީހުން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 11
ވިހެއި ކުއްޖާގެ ފަރުވާ ނުނިމޭ، ގާތުން އެބަ ބަލަން: ޖެންޑާ

އުމުރުން 15 އަހަރުގައި ވިހެއި ކުއްޖާގެ ފަރުވާ އަދި ނުނިމޭ ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާގެ ހާލަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ކަންކަން ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 14
ބަނދެ، އަނިޔާކުރި މީހާ އަށް ރައްކާތެރިކަން ދީފި

ށ. ފޭދޫގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި އަންހެނެއްގެ މޫނުގައި ގޯންޏެއް އަޅުވައި، ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ބަނދެ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އަނިޔާކުރުމުން، އޭނާ އަށް ދައުލަތުން މިރޭ ރައްކާތެރިކަން ދީފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 6
އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ އެކަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް: ކޯޓު

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާ ލިބޭ އަހުމަދު ޝުޒާދު އެ މައްސަލާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 2
އޭޖީ އޮފީސް ވަކިން ހިންގަން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ ދަށުން ކުރިން ހިންގަމުން ދިޔަ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް (އޭޖީ) އޮފީސް ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި އިއްޔެ އިން ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 10
ޖެންޑާ އިން މައުލޫމާތު ނުދޭތީ ޝިފާގް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެތައް މައްސަލައެއް ވަނީ ފުނިޖެހިފައި. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓް ޝިފާޒް ސިފަކުރެއްވީ "ވާވެފައި" އޮތް ތަނެއްގެ ގޮތަށް. ދެ ވަނަ އިބްތިހާލެއް ދުނިޔެ ދޫކުރާތަން ބަލާކަށް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުހުންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި.