16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅަށް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި

އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި ޖޯޖް ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅު ޖިއާނާ ފްލޯއިޑަށް، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާބްރާ ސްޓްރައިޒަންޑް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަަށް ބޭސްމަލަން ކަލެކްޝަނެއް

ހަމުގެ ކުލަ އަށް ނިސްބަތްކޮށް، ނަސްލީ ގޮތުން ކުރާ ތަފާތުތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ބޭންޑް-އެއިޑުން ހާއްސަ ބޭސްމަލަން ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
ޖާޒީގައި ނަމުގެ ބަދަލުގައި ރޭސިޒަމާ ދެކޮޅު މެސެޖެއް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 12) - ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަށާއިރު ފުރަތަމަ ބުރުގެ މެޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީގެ...

June 12, 2020 9
ޓްރަމްޕާއެކު ފައްޅިއަށް ދެވުނީތީ ހިތާމަކުރަން: ޖެނެރަލް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ވައިޓް ހައުސް އިން...

10 ޖޫން

June 10, 2020 3
ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ވަޅުލައިފި

ހިއުސްޓަން (ޖޫން 10) - އެމެރިކާގެ މިނިއާޕޮލިސްގެ ދޮން ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ފުލުހެއްގެ އަނިޔާވެރި އަމަލެއްގެ ސަބަބުން މަރުވި ކަޅު ނަސްލުގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ރޭ ވަޅުލައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 5
ފްލޮއިޑް މަރާލި ފުލުހުގެ ކަފާލާތަށް 1.25 މިލިއަން

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 9) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ހިންގައިގެން މަރާލި ދޮން ނަސްލުގެ ކުރީގެ ފުލުސް އޮފިސަރު ޑެރެކް ޗައުވިންގެ ކަފާލާތެއްގެ ގޮތުގައި 1.25 މިލިއަން ޑޮލަރު ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 3
ކަރަށް ކަކުލުން އެރުމުގެ ތަމްރީނު ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 7) - ކަރަށް ފައިން އަރައިގެން ސިކުނޑި އަށް ލޭފޮނުވުން ހުއްޓިދާ ފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ފުލުހުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ކެލިފޯނިއާގެ ގަވަރުނަރު ގޭވިން ނިއުސަމް އަންގަވައިފި އެވެ.

June 07, 2020 14
ފްލޮއިޑްގެ މަރުން ދުނިޔެ ގުޑައިފި، ހުސް މުޒާހަރާ

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި މަރުވުމުން، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނުކުމެ، ފުލުހުންގެ...

June 07, 2020 8
ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ އެމެރިކާ ދެކޮޅުކަން ދައްކައިދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 7) - ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާއި ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މުޅި އެމެރިކާގައި ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 4
"އިންސާފުހޯދަން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރާނަން"

ނިއު ޔޯކް (ޖޫން 6) - ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިންސާފު ހޯދަަން އެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

June 06, 2020 2
"ހައްޔަރުކުރި އިރު ފްލޮއިޑް ގަދަ ދައްކައިފައެއް ނުވޭ"

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 6) - ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޖޯޖް ފްލޮއިޑް އެއްވެސް ވަރަކަށް ގަދަ ދައްކައި ހައްޔަރު ނުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި...

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ފްލޮއިޑުގެ މަރުން އެމެރިކާގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ

ތެހެރާން (ޖޫން 5) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 05, 2020
ފްލޮއިޑުގެ މަރަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމުގެ ވަބާގެ ނަތީޖާ

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 5) - ޖޯޖް ފްލޮއިޑުގެ މަރަކީ "ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމުގެ ވަބާ" ގެ ނަތީޖާ ކަމަށް އެ އާއިލާގެ ވަކީލް ބެންޖަމިން ކްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 05, 2020 1
ފްލޮއިޑްގެ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު ކަންޔޭގެ ފަރާތުން

މިދިޔަ މަހު އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 3
ޖޯޖް ފްލޮއިޑަށް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 4) - ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަރާލި ޖޯޖް ފްލޮއިޑަށް ވަނީ އޭނާ މަރުވުމުގެ ހަފުތާތަކެއް ކުރިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ކަމަށް އޮޓޮޕްސީ...

June 04, 2020 26
އަޅުގަނޑު ބަންކަރަށް ވަނީ އެތަން ބަލާލަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 4) - ވައިޓް ހައުސްގެ ބަންކަރަށް ވަދެވަޑައިގަތީ އެ ތަން ބަލާލައި އިންސްޕެކްޓްކޮށްލަން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 10
ފައްޅިއަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތީ ފިނޑި ނޫންކަން ދައްކަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 3) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރުވުމުން މުޅި އެމެރިކާގައި ފެށި މުޒާހަރާތައް ވައިޓް...

June 03, 2020 1
ފްލޮއިޑް: އަޑުއުފުލާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފީފާގެ ތާއީދު

ޒިއުރިކް (ޖޫން 3) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކު އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި މަރާލުމުން އެކަމަށް އިންސާފު...

02 ޖޫން

June 02, 2020 3
މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ ބަންކަރަށް ޓްރަމްޕް ވައްދަން ޖެހުނު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 2) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް، ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލާފައިވާތީ އެމެރިކާގައި ފެށި ވަރުގަދަ އިހުތިޖާޖްތައް ވައިޓް ހައުސްގެ ބޭރުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަރުގަދަވި ވަގުތު ސީކްރެޓް ސާވިސްގެ އެޖެންޓުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ވައިޓް...