26 މެއި

May 26, 2019 6
ޖަރުމަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް ކޮވަޗް މަގާމު ޔަގީންކޮށްފި

ބާލިން (މެއި 26) - ޖަރުމަނު ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި އާރްބީ ލިޕްޒިގުގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ދެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ބާޔަން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް މަގާމުގައި ދެމިހުރުމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 2
ފްރޭންކްފާޓަށް ތަށި ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު ކޯޗު ބަޔާނަށް

ބާލިން، ޖާމަނީ (މެއި 20) - ފައިނަލުގައި ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ، 30 އަހަރު ތެރޭ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރޭންކްފާޓުން ފުރަތަމަ ފަަހަރަށް ޖަރުމަނު ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ފްރޭންކްފާޓްގެ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗް އެ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިން ފަހު މެޗެވެ. އަންނަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ފެންނާނީ ބަޔާނުންނެެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017
ތިން އަހަރަށް ފަހު ޑޯޓްމަންޑަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ބާލިން، ޖަރުމަން (މެއި 28) - ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ޖަރުމަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ބަލިވެފައިވާ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ރޭ އެއިންޓްރަކްޓް ފްރޭންކްފާޓް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޖަރުމަނު ކަޕް އުފުލާލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 1
ބަޔާން ބަލިކޮށް ޑޯޓްމަންޑް ރެކޯޑް ފައިނަލަކަށް

މިއުނިކް (އޭޕްރިލް 27) - ޖަރުމަނު ކަޕް ސެމީ ފައިނަލްގައި ބަޔާން މިއުނިކް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.