05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ޗެލްސީން ވާނާގެ ސޮއި ހޯދަނީ

ބާލިން (ޖޫން 5) - ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލިޕްޒިގަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ޓިމޯ ވާނާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކުރުމާ ގާތުގައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ލިޕްޒިގުގެ ކޯޗު ރަތަށް

ބާލިން (މެއި 28) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހާތާ ބާލިންއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރަން އާރްބީ ލިޕްޒިގަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށް ބަޔާން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ޑޯޓްމަންޑް (މޭ 27) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 3
ސަޕޯޓަރުންނަށް ނުވަދެވުނަސް ފޮޓޯތަކުން ދަނޑުފުރާލަނީ

ބާލިން (މެއި 20) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދެ މަސް ދުވަހަށް ލީގު މެދުކެނޑުމަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި މެޗުތައް ފެށީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދަ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބަކް ވަނީ ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހޭނެތީ އެކަމަށް ދުރާލައި ތައްޔާރުވާން ފަށައިފަ އެވެ. އެ ގޮތުން...

18 މެއި

May 18, 2020 1
ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅުން ވަރަށް އުނދަގޫ: މުލާ

މިއުނިކް (މެއި 18) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށައިގެން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުޅޭއިރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ސިފަވަނީ އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020
އުފާފާޅުކުރާ ގޮތަކުން އަދަބެއް ނުދެވޭނެ: ޖަރުމަނު ލީގު

މިއުނިކް (މެއި 17) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދެ މަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ޖަރުމަނު ލީގު ރޭ އަލުން ފެށިއިރު، ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރާގޮތެއްގެ ސަބަބުން ދޭނެ އަދަބެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނު ފުޓްބޯލް ލީގު (ޑީއެފްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 1
ޖަރުމަން ލީގާ އެކު ފުޓްބޯޅަ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ!

ބާލިން (މެއި 16) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން މިއަދު އަލުން ފަށައި، ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވާދަވެރި ޝާލްކާ އަތުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 4-0 އިން ބޮޑު މޮޅެއް...

May 16, 2020
ލީގު ފަށަން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ދެ ކޯޗަކު ކަރަންޓީނަށް

ބާލިން (މެއި 16) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގު މިއަދު ފަށަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް، ކަރަންޓީނު ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ޔޫނިއަން ބާލިންގެ ކޯޗު އޫރްސް ފިޝާ އާއި...

05 މެއި

May 05, 2020
ޖަރުމަނުގެ ދެ ލީގުން 10 މީހުން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް

ބާލިން (މެއި 5) - މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޖަރުމަނު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް، ޕޮޒިޓިވް 10 މީހުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަން ލީގު ހިންގާ ޑީއެފްއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިނުގައި ކުޅުންތެރިން ޓެސްޓްކުރަނީ

މެޑްރިޑް (މެއި 1) - މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގު އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ދޮޅު އަހަރު ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުޅެން ލަފާދީފި

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 15) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ހުއްޓާލާފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅު އަހަރު ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖަރުމަނުގެ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރަކު ލަފާދީފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 1
ކްލަބަށް އެހީވާން މުސާރަ ނުނަގަން ނިންމައިފި

ބާލިން (މާޗް 20) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޖަރުމަނުގެ ކްލަބް ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބެކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެ ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރަނުނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020
ކޮވިޑް-19: ޖަރުމަން ލީގުގެ ކުޅުން ވެސް ހުއްޓާލައިފި

މިއުނިކް (މާޗް 14) – ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ޖަރުމަން ފުޓްބޯޅަ ލީގާއި އެ ގައުމުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކުޅުން ވެސް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 6
ހާލަންޑަށް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ރެކޯޑެއް

މިއުނިކް (ޖެނުއަރީ 25) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކޮލޯން އަތުން 5-1 އިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ނޯވޭ ފޯވާޑް އެރިކް ހާލާންޑް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހާލަންޑް ހެޓްރިކެއް ހަދައިފި

ޑޯޓްމަންޑް (ޖެނުއަރީ 19) – ނޯވޭ ފޯވާޑް އެރިކް ހާލާންޑް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އަރައި 20 މިނެޓުގެ ތެރޭ ހެޓްރިކެއް ހަދައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ކުޓީނިއޯގެ ހެޓްރިކުން ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 15) – ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކުން ރޭ ޖަރުމަން ލީގުގައި ވާޑާ ބްރޭމަން އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019
ބަޔާނަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ލެވަންޑޯސްކީގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް

މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު 10) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ މި މެޗުގައި ވެސް ލަނޑު ޖަހައި ސީޒަނުގެ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 4
ބަޔާނުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދައިފި

މިއުނިކް (މެއި 18) – އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިރޭ 5-1 އިން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 29 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 2
ބަޔާނުން ފުރުސަތު ނަގާލުމުން ލީގު ފޯރިގަަދަވެއްޖެ

މިއުނިކް (މެއި 12) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާރްބީ ލިޕްޒިގާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ޖެހިޖެހިގެން ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކުން ނަގާލުމުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށްދާއިރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ބަޔާނަށް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނު

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 29) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެލިގޭޝަނުގައި އޮތް ނިއުރެންބާގާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 7) - ކުރީގެ ކްލަބް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި އެވެ.