29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ވިޝަން އާބަނޯޓް: ހުރިހާ ކަމެއް ތަފާތު ކާރެއް

ދިގު ތާރީހެއް އޮތް އިނގިރިސޭވިލާތުގެ އޮޓޮމޭޓިވް ކުންފުނި މިނީ އިން ތަފާތު ޑިޒައިނެއްގެ ކާރެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި އޭގެ ހިޔާލީ ތަސައްވުރު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 28
ފައިޒާގެ ވެކްސިންގެ މުސްލިމް ބާނީ

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް ފައިޒާ އާއި ބައޮއެންޓެކް ގުޅިގެން އީޖާދުކުރި ވެކްސިންގެ މައި މޭސްތިރިއަކީ ތުރުކީ ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އެކަމަކު މިހާރު ޖަރުމަނުގެ...

November 12, 2020 4
ފައިޒާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ މޭސްތިރިންނަކީ ދެމަފިރިން

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަނީ ފައިޒާ ކުންފުނީގެ ވެކްސިނަށެވެ. މީގެ އަޖުމަބެލުމުގެ ފުރަތަމަ ދިރާސާތަކުން ދައްކަނީ މި ވެކްސިން 90...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 1
ގިނައިން ޝޭވްކުރާ މީހުންނަށް ޖިލެޓްގެ "ހީޓެޑް" ރޭޒަރު

ގިނައިން ޝޭވްކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ޖިލެޓް ކުންފުނިން ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ރޭޒަރެއް ނެރެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020
"އެވެޓާ" ތީމަށް ހެދި ކާރު ދައްކާލައިފި

ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރަން 2009 ގައި ގެނެސްދިން ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ބެލުންތެރިން ގެންގޮސްދިން ޕެންޑޯރާގެ ކުލަގަދަ ހިތްގައިމު ދުނިޔެ އަށް ހިތްޖެހުނު މީހުން ބައިވަރެވެ. އެ ހިޔާލީ ދުނިޔޭގެ ކުލަތަކާ އެކު މި ވަނީ ކާރެއް އުފައްދައިފަ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
ދަރިފުޅުގެ ނަން ވައްތަރީ ޕާސްވޯޑަކާ: އީލޮން

މިހާރުގެ ބައިވެރިޔާ ކެނެޑާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ގްރައިމްސްއާ އެކު މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ނަން ވައްތަރީ ޕާސްވޯޑަކާ ކަމަށް ބުނެ އެ ނަމަށް އީލޮން މަސްކް ޖޯކް ޖަހައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ވިހަ ދިން ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހޭއަރައިފި

އެއާޕޯޓްގައި ނުރައްކާތެރި ވިހައެއް ދީގެން ހާލަތު ގޯސްވި ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ، ޖަރުމަނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހޭއަރުވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 5
"ކޮރޯނާއާ ދެކޮޅު" މުޒާހަރާއިން އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރު

ބާލިން (އޮގަސްޓް 30) - ޖަރުމަނުގައި ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތް މީހުންގެ ތެރޭން 300 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ވިހަދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޖަރުމަނަށް

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 22) - މަތިންދާ ބޯޓުގައި ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެ، ކޯމާއެއްގައި އޮންނެވި ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ، އިތުރު ފަރުވާ އަށް ޖަރުމަނަށް...

August 22, 2020
ލޯފަން ކުދިންގެ ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރެފި

ހަތް ގައުމަކަށް ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރުނު އިރު، އިތުރު 20 ގައުމަކަށް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
ފައިވާނާއި ބޫޓު އެއްކުރާ ހިޔަޅެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީހަކު އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ބުލަޅެއް ގޮގްލް ހޮވައިގެން ގެއަށް ގެންނަ ވާހަކަ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ނޫސްތަކަށް އެރި އެވެ. މި ފަހަރު އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ ހަމަ މި ޒާތުގެ ވާހަކައެކެވެ. މިއީ ޖަރުމަނުގެ ހިޔަޅެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ޖަރުމަނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބާލިން (ޖުލައި 29) - ޖަރުމަނުގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އާ ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ޖަރުމަނުގެ ދެ ސަރަހައްދެއް އަލުން ލޮކްޑައުނަށް

ބާލިން (ޖޫން 24) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ޖަރުމަނުގެ ދެ ސަރަހައްދެއް އަލުން ލޮކްޑައުން ކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 17
"މި ސަރަހައްދުން އެންމެ ރައްކާތެރި ގައުމަކީ ރާއްޖެ"

ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު ޓޫރިސްޓުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި ގައުމަކީ ރާއްޖެ ކަމަށް ޖަރުމަނުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 3
300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް އީޔޫ އިން ގަންނަނީ

ބާލިން (ޖޫން 15) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ 300 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ސަޕްލައި ކުރުމަށް، ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި އެސްޓްރަޒެނިކާއާ އެކު ޖަރުމަން، ފްރާންސް، އިޓަލީ އަދި ނެދަލޭންޑްސް އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020
ވާޗުއަލް ރޭހެއްގައި މަކަރު ހެދުމުން ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ޖަރުމަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ވާޗުއަލް ރޭހެއް ކަމަށްވާ "ރޭސް އެޓް ހޯމް ޗެލެންޖް ސީރީޒް" ގައި، ފޯމިއުލާ އީ ގައި ވާދަކުރާ ޑެނިއެލް އެބްޓް އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން މީހަކު ބައިވެރިކުރުވި މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައި މުބާރާތުން ޑިސްކޮލިފައިކޮށް، ކުރި ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ޗެރިޓީއަކަށް 10,957 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 1
ޖަރުމަން ލީގާ އެކު ފުޓްބޯޅަ އެނބުރި އަތުވެއްޖެ!

ބާލިން (މެއި 16) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން މިއަދު އަލުން ފަށައި، ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވާދަވެރި ޝާލްކާ އަތުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 4-0 އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ރުހުންދީފި

ބާލިން (މެއި 7) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަން ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ޖަރުމަނުން އުފެއްދި ވެކްސިން ޓެސްޓްކުރަނީ

ބާލިން (އެޕްރީލް 23) - ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބަޔޯއެންޓެކް އަދި އެމެރިކާގެ ފައިޒާ ކުންފުނި ގުޅިގެން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 4
ޖަރުމަނުން މަރުވާ މީހުން އެހާ މަދުވަނީ ކީއްވެ؟

ބާލިން (މާޗް 31) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ޔޫރަޕުގެ އެހެން ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ޖަރުމަނުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަވާނެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20،000 އަށް

ޖެނީވާ (މާޗް 25) - މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުވަމަކަށް ގެނައި ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ 20،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 16
އިތުރު ތިން ގައުމަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މިރެއިން ފެށިގެން ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކުރުމަށާއި އަދި ޖަރުމަނާއި ފްރާންސްގެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކަކުން މީހުން އައުން...

March 14, 2020 11
ސްޕޭން، ޖަރުމަން ވަކި ހިސާބުތަކުން މީހުން އައުން މަނާ

ސްޕޭނާި ޖަރުމަރުންގެ ވަކި ހިސާބުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އައުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި ކަމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދާދި ދެންމެއަކު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.