22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
އައިސްއާ ގުޅުނު ޖަރުމަނު އަންހެނަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 22) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ގުޅުނު ޖަރުމަނުގެ އަންހެނަކަށް އިރާގުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ އަދަބު ދީފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 1
ޖަރުމަނަށާއި ނެދަލޭންޑްސް އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައިފި

ބާލިން (ޖެނުއަރީ 19) - އުތުރު ޔޫރަޕަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ޖަރުމަނާއި ނެދަލޭންޑްސް އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި އަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 14
ޖަރުމަނު ސަފީރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަރުމަނުން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ސަފީރު ޖެން ރޮޑާ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 1
މި މީހާ ދިރިހުންނަން ދުވާލަކު 20 ލީޓަރު ފެން!

އިންސާނުން ދިރިތިބެން ފެނަކީ އެންމެ މުހިންމު ބަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް މާ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ އަށް ވުރެ ގެއްލުން ބޮޑުވެ އެވެ. ކަން އޮތީ އެހެން ނަމަވެސް ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހިފައިވާ މީހުން ބައެއް ފަހަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތްތަކަށް އަމަލްކުރަން ޖެހެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 27
ގާސިމާ ބައްދަލުކުރަން ޖަމީލާއި އަލީ ވަހީދު ޖަރުމަނަށް

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ޖަރުމަނުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިއަދު ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 106
ޖަރުމަން ސަރުކާރުގެ ހުއްދައަކާއެކު ގާސިމް ޖަރުމަނަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، ޖަރުމަނު ސަރުކާރުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 8
ޖަރުމަނު މީހެއްގެ އަތުން ހޯދި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ޖަރުމަނު އަންހެނަކު ދެ ދިވެއްސަކަށް ދިން 26،000 ޔޫރޯ (484،000ރ.) އަކީ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާކަން އެ ދެ މީހުންނަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވުމުން، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 15
އިންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އަތުލި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެ

ޖަރުމަނު އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަތުން ދިވެއްސަކު އަތުލި 9،400 ޔޫރޯ (170،000 ރުފިޔާ) އަނބުރާ ދައްކަން ސިިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 3
ޖަރުމަނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ސްމާޓްވޮޗް މަނާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޖަރުމަނުގައި ސްމާޓްވޮޗް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޗާލު ކުލަތަކުން ކިތަންމެ ޖަރީކޮށްފައި ހުރި ނަމަވެސް، ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ސްމާޓްވޮޗަކީ ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރަން ރައްކާތެރި އާލާތެއް ނޫނެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 1
"މެޓާބޯ" އިން ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން އާ ހަރުފަތަކަށް

ޕަވަޓޫލްސްތަކުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓަށް ނުޖަހާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ހަމަ އެކަނި އެއްޗަކީ ބެޓެރި ބުރުމާ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ތިއްބާ ވެލިގާ ހާޑްވެއާއިން ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު "މެޓާބޯ"ގެ އުފެއްދުންތަކާ އެކު އެކަން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. "މެޓާބޯ"ގެ ބެޓެރި ބުރުމާގެ އިތުރުން ގްރޭންޑަރާއި ބެޓެރި ކީސް ވެސް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017
ދަތްޕިލަ ގެއްލިގެން އުޅުނު މީހަކާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ދަތްޕިލަ ގެއްލިގެން އެ ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ގެޔަކަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކާ ޖަރުމަނު ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
ޖަރުމަނުގެ ނަރުސް 84 މީހުން މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ބާލިން (އޮގަސްޓް 29) - ބަލި ދެ މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ ނަރުސް އިތުރު 84 ބަލި މީހަކު މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 2
އޮފީސް މީހެއްގެ ޗޮކްލެޓެއް ކާލުމުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

ޖަރުމަނުގައި، މީހަކު އޭނާގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ޗޮކްލެޓް ކާލި މައްސަލައެއްގައި ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 2
ޖަރުމަނުގެ ދެ ޖެޓުގެ އެހީގައި ކޮރެއާގެ ބޯޓެއް ޖައްސައިފި

ޒިއުރިކް (ޖުލައި 16) - އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލާ ގުޅުން ކަނޑުނު ކޮރެއަން އެއާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ޖަރުމަނުގެ ހަނގުރާމަތީ ދެ ޖެޓުގެ އެހީގައި ޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 5
ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓާ މެދު މަޝްވަރާއެއް ނުކުރެވޭނެ

މިސްރާ ނުވަތަ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ ހަވާލު ކުރުމަށް ގަތަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓާ މެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017
އޮސްޓްރޭލިއާ އަތުން ޖަރުމަނަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

މޮސްކޯ، ރަޝިޔާ (ޖޫން 20) – ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕުގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އޮސްޓްރޭލިއާ އަތުން 3-2 އިން އުނދަގުލުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 24
ޑިމޮކްރަސީ އިއާދަކޮށް ލީޑަރުން މިނިވަން ކޮށްދޭން އެދެފި

ޑިމޮކްރަސީ އަލުން އިއާދަކޮށް، ޖަލުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް، ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީގެ އަރިހުން އިދިކޮޅު އިސް ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 22
ޖަރުމަނު ސަފީރު ޖަމީލާ އާއި ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޖަމީލާ އަލީ އާއި ކުރީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 2
ހޮލެންޑާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

އަންކަރާ (މާޗް 13) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ފުޅާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި އުޅޭ ތުރުކީ މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ހޮލެންޑުގައި ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އެ ގައުމަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
އިކްއޭޓިކް ވައިބް ޖަރުމަނަށް ފުރައިފި

ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ ކަމަށްވާ އައިޓީބީގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރާ އިރު، ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކާއި ސަގާފަތް ދައްކާލަން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް އިކްއޭޓިކް ވައިބް މިއަދު ޖަރުމަނަށް ފުރައިފި އެވެ.