20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
ބުފޮންގެ އެހީއާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަށް މޮޅެއް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 20) – އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ އެހީއާ އެކު ރޭ ބޮލޯނިއާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ބުފޮން އަށް ބާސެލޯނާގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބުނު

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 28) - އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބަދަލުވި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އަށް ބާސެލޯނާގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބުނު ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ސިލްވާނޯ މާޓިނާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 1
ބުފޮން ޔުވެންޓަސް އަށް؛ ކެޕްޓަންކަން ބޭނުމެއް ނޫން

ޓިއުރިން (ޖުލައި 5) – އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019
އޮލިމްޕިކްސްގައި ކުޅެން ބުފޮން ބޭނުންވޭ

ރޯމް (ޖޫން 10) – އަންނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި އިޓަލީގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށް ކުޅުމަށް ފަހު، ރިޓަޔާކުރަން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި ބުފޮން އެނބުރި އިޓަލީ އަށް

ޕެރިސް (ޖޫން 6) – އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި އެނބުރި އިޓަލީ އަށް ބަދަލުވާން އެ ގައުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ޕީއެސްޖީން ބުފޮން އަށް އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް

ޕެރިސް (މެއި 16) – ޕީއެސްޖީން އޭނާ އަށް އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ދެ ފަރާތަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި ގޮތެއްތޯ ބެލުމަށް މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 5
މެންޗެސްޓާގެ ދެ ކްލަބުން އަހަރެން ބޭނުންވި: ބުފޮން

ޕެރިސް (މާޗް 5) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ ބޭނުންވި ކަމަށާއި އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ބޮޑު އޮފާއަކަށް ނޫނެކޭ ވެސް ބުނި ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 4
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ޔުވެންޓަސްގައި ކުޅެން ބޭނުންވި: ބުފޮން

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 18) - ޔުވެންޓަސްގައި ހުރިއިރު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވި ކަމަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އެކުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅެން ކަމަށް މިހާރު ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
ފްރާންސްގައި ބޮލުގެ ރިހުން ކުޑަ: ބުފޮން

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 29) – އިޓަލީ އަށް ވުރެ ފްރާންސްގައި ބޮލުގެ ރިހުން ކުޑަ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުވި އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 1
ބުފޮން އާއި ޑޮންނަރުއްމާ އެއް ޓީމަކަށް؟

ޕެރިސް (ޖުލައި 19) – ޕީއެސްޖީގެ ގޯލްކީޕަރު އަލްފޮންސޭ އަރެއޯލާ އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ރޯމާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ، އޭސީ މިލާނުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 2
އުމުރުން 40 އަހަރުގައި ބުފޮން ޕީއެސްޖީ އަށް!

ޕެރިސް (ޖުލައި 6) – ސަތާރަ އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ މޭ މަހު ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލި އުމުރުން 40 އަހަރުގެ އިޓަލީ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ފްރާންސްގެ ގަދަބާރު ޕީއެސްޖީ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 7
ޔުއެފާ އިން ބުފޮން އަށް އަދަބުދީފި

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ޖޫން 6) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލު ދެ ވަނަ ލެގަށް ފަހު ރެފްރީ މައިކަލް އޮލިވާ އަށް ފާޑުކިޔުމާ ގުޅިގެން ޔުވެންޓަސްގެ ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 2
ބުފޮން ގެންދަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ޕެރިސް (މެއި 19) - މި ސީޒަން ނިމުމުން ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އަށް ބޮޑު މުސާރައަކާ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ބުފޮން ނިންމައިފި

ޓިއުރިން (މޭ 17) – ޔުވެންޓަސްގައި ހޭދަކުރި 17 އަހަރަށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިމުން އަންނާނެކަން އެ ޓީމުގެ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ މެދު އަދިވެސް އޭނާ ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 3
ޔުއެފާ އިން ބުފޮންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (މެއި 12) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގަށް ފަހު ރެފްރީ މައިކަލް އޮލިވާއާ ބެހޭގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ މައްސަލަ ޔުއެފާ އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 29
"ރެފްރީގެ ކިބައިން ބުފޮން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ"

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 17) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގު މެޗަށް ފަހު ރެފްރީ މައިކަލް އޮލިވާއާ ބެހޭގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އޭނާ މައާފަށް އެދެން ޖެހޭ ކަމަށް އިޓަލީގެ ރެފްރީސް ޗީފް މާސެލޯ ނިޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 13
ރެފްރީގެ ހިތެއް ނެތް: ބުފޮން

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 12) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ފަހު ވަގުތު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ޕެނަލްޓީއެއް ދިން އިނގިރޭސި ރެފްރީ މައިކަލް އޮލިވާގެ ހިތެއް ނެތް ކަމަށް...

April 12, 2018 50
ރޮނާލްޑޯ ފަހު ވަގުތު ރެއާލް ސެމީ އަށް ގެންގޮސްދީފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 12) – ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ލަނޑު ޖަހައި އެގްރިގޭޓުން ނަތީޖާ 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށް ނަތީޖާ ނެރުމަށް އިތުރު ވަގުތަށް ދިއުމާ ދާދި ގާތުގައި އޮއްވާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ޔުވެންޓަސްގެ މަރުގެ މެޗު ބުފޮންގެ ފަހު މެޗަށް؟

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 11) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އޭނާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭ ފަހު މެޗަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވިޔަސް ފަހު މެޗު ކުޅެން މެޑްރިޑުގެ ދަނޑަށް ވުރެ ވަކި ހާއްސަ ތަނެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018
"ސަޕޯޓަރުންނަށް ރަނގަޅު އެކަމަކު ދެ ޓީމަށް ބިރުބޮޑު"

ލަންޑަން (މާޗް 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން މިރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗަކީ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުން ބަލާލަން ރަނގަޅު މެޗަކަށްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއިީ ދެ ޓީމަށް ބިރުބޮޑު މެޗެއް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
އިޓަލީން ބުފޮން އަށް ވަދާއީ މެޗެއް ރާވަނީ

ރޯމް (ޑިސެމްބަރު 9) – އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ ވަދާއީ މެޗުގެ ގޮތުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ޖޫން މަހު ކުޅެން އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.