14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 49
މުސާރައާ އެކު ޒިންމާ ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި "ކަސްތޮޅު" އެޅުވި އެއް ބަޔަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 4
އީޔޫގެ ސިޔާސަތުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަވި:ޝާހިދު

ފަހުގެ ތާރީހުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ގެންގުޅުނު ވަރުގަދަ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަވި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 246
ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް: އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު މިނިވަންކަމާއި ހިތުގައިވާ ލޯތްބާ އެކު ވިސްނުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އަބަދުވެސް ދެކެން ޖެހެ އެވެ. މިގޮތުން، ހިތަށް ވެރިވާ ޝުއޫރުތައް އާންމު ކުރުމުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ އިޒުނައަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެދޭކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަޔާތުގައި އަނެއްކާވެސް...

08 ޖޫން

June 08, 2017
އެމްއައިސީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިފި

މެޕްސް ކޮލެޖް އިން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 10ން 11 އަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރަންސް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.