02 ޖުލައި

July 02, 2020
ބިޔޯންސޭގެ އާ އަލްބަމަކީ "ބްލެކް އިޒް ކިންގް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް "ލެމަނޭޑް" ނެރުނުތާ ހަތަރު އަހަރުން ފަހުން، އޭނާގެ އާ އަލްބަމް ނެރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
ގްރެމީ 2020: އަސްލު ތަރި އަކީ ބިލީ

މި އަހަރު ބޭއްވި 62 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސްގައި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިލީ އައިލިޝް ފަސް އެވޯޑާ އެކު ވިދާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
މިޝެލް އޮބާމާ އަށް ގްރެމީ ނޮމިނޭޝަނެއް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝެލް އޮބާމާ، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 62 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސް އަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ބުރޫސް ސްޕްރިންގްސްޓީންގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްކްރީނަށް

ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ބުރޫސް (ދަ ބޮސް) ސްޕްރިންފްސްޓީންގެ މިއުޒިކް ޑޮކިއުމަންޓްރީ "ވެސްޓާން ސްޓާޒް" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި، އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ޓޮރޮންޓޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (ޓީއައިއެފްއެފް) ގައި ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް...

22 ޖޫން

June 22, 2019
އެޑް ޝީރަންގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ކާމިޔާބު އަލްބަމްތަކެއް ނެރެ، ގްރެމީ އެވޯޑްތައް ވެސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަންގެ އާ އަލްބަމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ،

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ގްރެމީ އެވޯޑްސް: ވިދާލީ ޗައިލްޑިޝް އާއި ކޭސީ

މި އަހަރުގެ 61 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސްގައި ޗައިލްޑްސް ގެމްބީނޯ އާއި ކޭސީ މަސްގްރޭވްސްގެ ކޮންމެ ފަންނާނަކު ވެސް ހަތަރު ގްރެމީ އުފުލާލައިގެން މި ފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފުލާގެ ވިދުން ގަދަކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ގްރެމީ އެވޯޑްސް: ކެންޑްރިކަށް 8 ނޮމިނޭޝަން

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 61 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ ކުރި އަށް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު ކެންޑްރިކް ލަމާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
އެކްޓް ކުރަން ބޭނުން: މޭގަން

ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި ކަމަށް ވިޔަސް އެކްޓްކުރަން ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ގްރެމީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މޭގަން ޓްރެއިނޯ ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018
ވީކެންޑްގެ އާ އަލްބަމް "މައި ޑިއާ މެލަންކޯލީ" ނެރެފި

ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދަވީކެންޑްގެ އާ އަލްބަމް "މައި ޑިއާ މެލަންކޯލީ" ގެ ލަވަތައް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ގްރެމީ އެވޯޑްސްގައި ހުދު ފިނިފެންމާ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅުކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން، ދާދި ފަހުން ބޭއްވި 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ގިނަ ފަންނާނުން ކަޅު ހެދުން ބޭނުން ކުރި ގޮތަށް، ބޮޑު އެހެން އެވޯޑެއްގައި ވެސް ހާއްސަ ކަމެއް ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017
ސޭމް ސުމިތުގެ އާ އަލްބަމް ނޮވެމްބަރު 3 ގައި

އޮސްކާ އާއި ގޯލްޑެން ގްލޯބް އަދި ގްރެމީ ފަދަ އެވޯޑްތައް އުފުލާލައިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސޭމް ސުމިތުގެ އާ އަލްބަމް "ދަ ތުރިލް އޮފް އިޓް އޯލް" އަންނަ މަހުގެ ތިނެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 1
ގްރެމީގެ ތަރިއަކީ އެޑެލް، އެޑެލްގެ ތަރިއަކީ ބިޔޯންސޭ

މިއުޒިކް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފުލާގައި މި ފަހަރު އެންމެ ގަދަ އަށް ވިދާލި އެއް ފަންނާނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އެވެ.