13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 8
ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ދެ ގޮނޑި ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް

ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ދެ ގޮނޑި އަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 20
މަޖިލީހުގެ ތާއީދު ނެތުމުން ދިމާވާ ދަތި އިހްސާސް ކުރިން

ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ކުރިމަތިވާނެ ދަތިތައް އިހްސާސް ކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 13
އިބޫ ހއ. ހުރިހާ ރަށަކަށް: "އުންމީދު އާވެއްޖެ"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. އަދި މި އަތޮޅުން ކިޔާފައިވާ މަރުހަބާއިން އިންތިހާބާ ދޭތެރޭ ވަރަށް އުންމީދު އާވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 2
ޑެންގީ ފެތުރުނު ދެ ރަށުގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ވެއްޖެ

ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުން ދިޔަ ހއ. ފިއްލަދޫ އާއި ހދ. ހަނިމާދޫގައި މިހާރު ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ދެ ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.