10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 19
5 ރަށެއްގައި ފެން ޕްލާންޓު ބަހައްޓަން ޗައިނާގެ އެހީ

ފަސް ރަށަކަށް ބޯފެން ދިނުމަށް ފެން ޕްލާންޓުތަކެއް ބަހައްޓަން ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން މިއަދު އެހީދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 4
އުތުރުން އިތުރު ހަ މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

އުތުރުގެ ތިން ރަށަކުން އިތުރު ހަ މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 2
ދިއްދުއާއި ވަށަފަރަށް ވެސް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

ހއ. ކެލާ ސަވާރީ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނާ އެކު އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިރު އެ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ މީހުން ތިބުމުން ކެލާގެ އިތުރުން އެއަތޮޅު ދިއްދު އާއި ވަށަފަރު އަދި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ވެސް އަރައިފޭބުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 8
ކެލަ އިން އިތުރު ނުވަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހއ. ކެލަ އިން އިތުރު ނުވަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 7
އުތުރުގައި މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވް

އެންމެ އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅަށް މުދާ އުފުލާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 5
ކެލައާއި ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލަށް ދިމާވި މައްސަލަ ތަފާތު

ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ ކަނޑޫފަލުން އެތައް ހާސް ގަހެއް މަރުވެފައިވާއިރު އެ ދެ ރަށުގެ ފާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ތަފާތު ކަމަށް ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 17
ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފާތަކުން މިހާރު ފެންނަނީ ވީރާނާކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަނޑޫފާ ކަމަށްވާ ނޭކުރެންދޫން 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަނޑޫ ގަސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ކެލާ...

05 މާޗް

March 05, 2020 4
ހއ. އާއި ހދ. ގެ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ

ހއ. އާއި ހދ. ގައި އެމްޓީސީސީން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 4
ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ކެލަ އަށް

ހއ. ކެލާގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަތް ދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 10
ކެލާ ދާއިރާ އަދާލަތުން އެމްޑީޕީ އަށް ދޫކޮށްލައިފި

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ކެލާ ދާއިރާ އަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ތޫބާ ރަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 21
އެންމެ އުތުރަށް ލަންކާގެ ދަތުރު މުހިންމުވެފައި!

މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްތައް ރީޗެވެ. އާންމުން މަސައްކަތްތެރި އެވެ. ކުށް މަދެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ފައްކާ އެއް ހިސާބެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންވެސްޓަރުން ތިބި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އަވަސް ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ނެތުމެވެ. މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ހދ....

18 ޖުލައި

July 18, 2018 60
ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އަޅުގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅިޔަސް އެމަނިކުފާނަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ކެލާގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 48
ރައީސް ޔާމީން، ހއ. ހދ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މާދަމާ ފައްޓަވަން ނިންމެވި ދަތުރުފުޅު، މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 32
ކެލާ ފެނުޕަރީ ދިގުރަށުގައި!

އުމުރުން އެންމެ 22 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު އެތަކެއް ބައިވަރު ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދޯންޏެއްގައި ގޮސް ޑައިވްކޮށް، ކަނޑު އަޑީގައި އެ މީހުން މެނޭޖްކުރާ ތަން ފެނުމުން ބައެއް މީހުން ތިބެނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފަ އެވެ. މިއީ އިރުތިޝާމް ހަސަން ޒަރީރު (އިރޫ) ގެ އާދަޔާޚިލާފު އެންމެ ކަމެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. އޭނާގެ ތަފާތު އެހެން ވާހަކަތައް...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
"ހައްދު"ގެ އުތީމާއި ކެލާގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

އަބްދުލް ފައްތާހުގެ ފިލްމް "ހައްދު" ގެ މަންޒަރުތަކުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ އާއި އުތީމުގައި ނަގަން ޖެހޭ މަންޒަރުތައް ނިންމާލައި، ފިލްމުގެ ކާސްޓް މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 10
"ބަރާސިލު"ގެ ހަނދާންތައް، އަބްދުﷲގެ ހަޔާތުން

މި ބޮޑު ރަށުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި އޮންނަ ޒަމާންވީ ގަބުރުސްތާނު ތެރެއިން ގޮސް ވަލުތެރެއަށް ވަންނަ އިރު ފެން ވަޅެއްގެ ނިޝާންތައް ފެނެ އެވެ. ގިނަ ދުވަސް ވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ކުނި އެޅި ފެން ފަށަލައަށް ވުރެ މައްޗަށް ވަޅު ވަނީ ފޮރުވިފަ އެވެ. އޭގެ ޚާއްސަ ކަމެއް، ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ، އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ އެވެ. އަދި އެ ތާރީޚާ ގުޅިފައިވާ...