04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 4
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދާއި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަކޮށް

މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ބޮޑު އީދު ބަންދާ ދިމާވާތީ އެ ދެ މުނާސަބަތު އެއްކޮށްލައިގެން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނ. ވެލިދޫން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 4
މިސްރުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާތީ، އޭގައި ރާއްޖޭން ތަމްސީލު ކުރާނެ މިއުޒިކް ގްރޫޕްތަކާއި ބޭންޑްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 1
ހަބޭސްގެ މަދަހަ އަލްބަމް "ހަސްތީ" ނެރެފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުން މިއަހަރު ވެސް މަދަހަ އަލްބަމެއް ނެރެފި އެވެ. އެ އަލްބަމްގެ މަދަހަތައް މި ރެއިން ފެށިގެން ލަވަފޮށިން އަޑުއެހޭނެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 5
ހަބޭސް މަދަހަ އަލްބަމްގައި މިފަހަރު ދަރިވަރުން

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުން މި އަހަރު ވެސް މަދަހަ އަލްބަމެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ގްރޫޕުން ވަނީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް މަދަހަ އަލްބަމް ނެރެފަ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
"ލެވިޓޭޝަން" ގެ ޝޯއެއް ފަސީއާ އެކު

ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސްގެ "ލެވިޓޭޝަން" ގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޝޯއެއް މިއުޒިޝަން އަހުމަދު ފަސީހު (ފަސީ) އާ އެކު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 11
ހަބޭސްގެ "ފޭން ނައިޓް" 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ހަތް ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑުން ފޭނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "ފޭން ނައިޓް" މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
ހަބޭސްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް ހއ އަދި ހދ ގައި

މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް މި ފަހަރު ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
"ޓްރެފިކް ޖޭމް" ގެ އެނބުރި އައުން ހަބޭސްއާ އެކު

ރޮކް މިއުޒިކަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ބޭންޑް ކަމަށްވާ "ޓްރެފިކް ޖޭމް" ގެ އަޑު މި ދޭތެރެއިން މަޑުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑާ އެކު އަލުން ފޯރި ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ހަބޭސް ބޮޑުބެރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ހާއްސަ

ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސްގެ ފޭނުންނަށް އަންނަ މަސް ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ އެވެ. އެ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭންޑްގެ 7 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާނެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 1
ލަންކާގެ ގިޓާ ފެސްޓަށް އަނެއްކާވެސް ޝަހީދު ލެގަސީ

މި ހަފުތާގައި ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ "ގިޓާ އެންޑް ފޯކް މިއުޒިކް ފެސްޓް" ގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ގިޓަރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަހީދު ލެގަސީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ހަބޭސްގެ އީދު ޝޯ ހޮނިހިރަށް ފަސްކޮށްފި

ފިތުރު އީދުގެ އުފާ ފާހަގަކުރަން، މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމި އީދު ޝޯ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 14
ހަބޭސް އީދު ޝޯ މި ފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ފޯރިގަދަ ޝޯއެއް މާލޭގައި ދިން މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑްގެ މި އަހަރުގެ "ހަބޭސް އީދު ޝޯ" ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 6
ހަބޭސްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ "މިސްކް" ނެރެފި

މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން މި އަހަރުގެ ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި "މިސްކް" ގެ ނަމުގައި މަދަހަ އަލްބަމެއް ނެރެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 3
ހަބޭސްގެ މި ފަހަރުގެ ރޯދަ ހަދިޔާއަކީ "މިސްކް"

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިތްގައިމު މަދަހަ ސީޑީއެއް ގެނެސްދިން ހަބޭސް ބޮޑުބެރުން މި އަހަރުގެ ރޯދަ ހަދިޔާއަކަށް "މިސްކް" ކިޔާ މަދަހަ ސީޑީއެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 1
ހަބޭސްގެ ބޭންޑްތައް "ކަލާ ރަން" ގައި ޕަފޯމް ކުރަނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ "ކަލާ ރަން" ގައި ހަބޭސްގެ ތިން ބޭންޑެއް ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 5
ހަބޭސް އާއި ލެވިޓޭޝަން ޓްރިވެންޑްރަމަށް

މި މަހުގެ 11 ގައި ފާހަގަކުރި ރާއްޖޭގެ 49 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލެޓުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކެއްގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރާއި އެ ބޭންޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ލެވިޓޭޝަން ބައި ހަބޭސް ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 10
"ހަބޭސް" އިޖުތިމާއީ ގޮތުން އެހީ ފޯރުކޮށް ދެނީ

"ހަބޭސް" ބޮޑުބެރާއި އެ ބޭންޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ބޭންޑްތަކުން ނެރޭ އަލްބަމްތަކުގެ ލަވަތައް މައިޓޯންސް އާއި އައިޓިއުންސްގައި ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 50 ޕަސަންޓް ރާއްޖޭގެ އެކިިއެކި ޖަމިއްޔާތަކަށް ހަދިޔާ ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 3
ހަބޭސްގެ ޓްރެވެލް ކިޓް ދައްކާލައިފި

ފަސް ލަވަ ހިމެނޭ "ކަނބުލޮ" އަލްބަމްގެ ލަވަތައް އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން ލަވަފޮށިން އަޑު އަހައިލެވޭނެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 3
ބޮޑު އީދަށް ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ލަންކާ އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން، ހަބޭސް ބޮޑުބެރު، އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއި އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޝޯ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 8
"ހަބޭސް" މެލޭޝިއާ އަށް، "ގްރެވިޓީ" އުކުޅަހަށް

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް، މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން މެލޭޝިއާގައި ޝޯއެއް ދޭން ނިންމާފައި އިރު، ހަބޭސްގެ ދަށުން ހިންގާ "ގްރެވިޓީ ބައި ހަބޭސް" އއ. އުކުޅަހުގައި ޝޯއެއް ދޭން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.