03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020
ހަރަމްފުޅަށް ދުވާލަކު 2،400 ލިޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ

މައްކާ (އޮގަސްޓް 3) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ދުވަސްތަކުގައި ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި ކަމަށް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ސައުދީގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 4
"މަދު ބަޔަކާއެކު ހައްޖު އިންތިޒާމް ކުރަން މާއުނދަގޫ"

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 1) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިކުރީ މަދު ބައެއް ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަން ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތް ދެ ގުނަ އިތުރުވި ކަމަށް...

August 01, 2020 11
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ދެމަފިރިންނަށް ހިލޭ ހައްޖެއް

މައްކާ (އޮގަސްޓް 1) - ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ މުހައްމަދު އާއި ހިބާ އަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު އިރު އެ މީހުންގެ ކައިވެންޏަށް އަދި އަހަރެއް ނުފުރެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ...

31 ޖުލައި

July 31, 2020 3
ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މީހުންނަށް ބޮޑު އުފަލެއް

މައްކާ (ޖުލައި 31) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅި އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ތެރޭން ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ލިބުމާ އެކު ޗައިނާގެ ހައްޖާޖީއެއް ކަމަށްވާ ނީ ހައޮޔޫ އަށް އުފަލުން ރޮވުނެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
މުސީބާތުގައި އިސްކުރަންވީ ކެތްތެރިކަން: ހައްޖު ހުތުބާ

ދުނިޔެމަތީގައި ދިމާވާ ކޮންމެ މުސީބަތާކާއި އިމްތިހާނެއްގެ ވަގުތުގައި ވެސް ގަޟާ ގަދަރަށް އީމާންވެ، ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުމަށް ހައްޖު ހުތުބާގައި މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 30, 2020
ކޮންމެ 50 ހައްޖުވެރިއަކަށް ސިއްހީ އެހީތެރިއެއް

މައްކާ (ޖުލައި 30) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ 50 މީހަކަށް ސިއްހީ އޮފިޝަލަކު ހަމަޖައްސާފައިވާނެ ކަމަށް ސައުދީ...

July 30, 2020 1
ނުދެވުނަސް ހިތް އޮތީ މައްކާގައި

މިހާތަނަށް 18 ފަހަރު ހައްޖަށް ގޮސްފައިވާ ހަސަން ތައުފީގު އަބްދުﷲ އަށް މިއީ މާޔޫސީ އަހަރެކެވެ. މި ގަރުނު ފެށުނު ފަހުން ދެ އަހަރެއް ފިޔަވައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހާޖީންނަށް އެހީވާން...

29 ޖުލައި

July 29, 2020 21
ހައްޖުގެ މަންޒަރު: ތޮވާފުކުރަން ވެސް ދުރުދުރުގައި

އާދައިގެ ހާލަތެއްގައި އިންސާނުން ތިބި ނަމަ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު މި ދުވަސްކޮޅު އޮންނާނީ ފުރިފަ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ފެނިފައިނުވާ އާ ވައިރަހެއްގެ...

July 29, 2020
ގަވާއިދާޚިލާފަށް ހައްޖުވާން އުޅުނު 244މީހުން ހައްޔަރު

މައްކާ (ޖުލައި 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މަދު ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދީގެން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ގަވާއިދާޚިލާފަށް...

27 ޖުލައި

July 27, 2020 2
ހައްޖުގެ ކުރިން ހައްޖުވެރިން އައިސޮލޭޝަނަށް

މައްކާ (ޖުލައި 27) - ޒުލްހިއްޔާ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ފެށުމުމުގެ ކުރިން، ސައުދީގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މައްކާ އަށް ޖަވާވި މީހުން އައިސޮލޭޝަނަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 3
ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ސައޫދީގައި އުޅޭ ފަސް ދިވެއްސަކަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ދިރިއުޅޭ ފަސް ދިވެއްސަކަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ފަތުހުގެ ވެރިޔާއަށް ކުރާ ޚިޔާނާތުގެ ދައުވާ އަލުންބަލަނީ

ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު ހައްޖަށް ގެންގޮސް ނުދިން މައްސަލާގައި ފަތުހު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުސްތަފާ މުހައްމަދުދީދީގެ މައްޗަށް ކުރި އެއް ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ޚިޔާނާތުގެ ދައުވާ ދަށު ކޯޓުން އަލުން ބެލުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު...

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ހައްޖު ޕްރޮޓޮކޯލް: ކައުބާގައި އަތެއް ނުލެވޭނެ

މައްކާ (ޖުލައި 6) - މި އަހަރުގެ ހައްޖު ސީޒިނަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ޑިޒީޒް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް އިން ޕްރޮޓޮކޯލްތަކެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
ހައްޖު: 2.5 މިލިއަނުން 10،000 އަށް

ރިޔާޒް (ޖޫން 24) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު 10،000 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ކަމަށް ސައުދީގެ އަރަބިއާގެ ހައްޖާއި އުމްރާ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހު ބަންތަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 2
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަކަށް ނުގެންދާނެ: ސަރުކާރު

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ، ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ނުގެންދާނެ ކަން ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 4
މިއަހަރު ހައްޖު ވެވޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ މަދު ބަޔަކަށް ކަމަށް ސައޫދީން މިރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 3
ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ހައްޖުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ

ރާއްޖެ އިން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ލިބިއްޖެ ނަމަވެސް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 1
މެލޭޝިއާ އިން ވެސް މި އަހަރު ހައްޖަކަށް ނުދާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 12) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ބުނެ މެލޭޝިއާ އިން ވެސް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ނުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 5
އިންޑޮނީޝިއާ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ނުދާން ނިންމައިފި

ޖަކާޓާ (ޖޫން 3) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި، އިންޑޮނީޝިއާ އިން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ނުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ރޯދަ އުމްރާއަށް ނުދެވޭނެތީ ފައިސާ ދޭން ނިންމައިފި

ރޯދަ މަހު އުމްރާ އަށް ދާން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މީހުންނަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 6
ހައްޖުގެ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައުދީން އެދިއްޖެ

މައްކާ (އެޕްރީލް 1) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްވުމުގެ އުއްމީދު ލިބެންދެން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ތައްޔާރީތައް ނުވެ މަޑުކޮށްލުމަށް ސައުދީގެ ހައްޖާއި އުމްރާއާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހު ތޯހިރު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 4
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރު ދީފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާނުކުރި ގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރު ދީފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 2
އިއްޔެ އުމްރާއަށް ފުރި މީހުން މައްްކާއަށް ހިނގައްޖެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ވިސާ ދިނުން ސަައުދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިލި ނަމަވެސް ރާއްޖޭން އިއްޔެ ފުރި އުމްރާވެރިން އެ ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 12
މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައި ވިޔަސް ރާއްޖޭން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.