15 މެއި

May 15, 2019 10
އޯރިއޯ ހަލާލެއް ނޫނޭ ކިޔަނީ ކީއްވެ؟

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މަގުބޫލް އޯރިއޯ ކުކީސް ހަރާމް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ބަހުސެއް ކުރިއަށްދަނީ އެވެ. އެކަމަކު މި އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއް އަރައިގެންނެވެ.