08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 66
މަގުމަތިން ފޮށުނު ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

މާލޭގެ މަގުމަތިން އަންހެނުންނާ ފޮށެމުން ދިޔަ ކަމަށް ބުނާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށް، އޭނާ މިއަދު ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 8
މުވައްޒަފުންނަށް ފުރައްސާރަނުކުރުމަށް ވެމްކޯގެ އިލްތިމާސް

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަދުން ނަމަވެސް އަނިޔާ އާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދިމާވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 36
މަގުމަތިން ފޮށުނު ކަމަށް ބުނާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭ މަގުމަތިން މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު އަންހެނަކަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ފޮށި ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެދު އުމުރުގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 11
މަގުމަތީގައި އަންހެނުންނަށް ފޮށޭ މީހުންނަށް ވަގުތުން ޖޫރިމަނާ

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 17) - މަގުމަތީގައި އަންހެނުންނަށް ފޮށޭ ފިރިހެނުން ވަގުތުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އާ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ އަންހެނުންނާ ބެހޭ ވަޒީރު މާލީން ޝިއައްޕާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 9
މަގުމަތިން ފޮށޭ މީހުންނާ އެކީ ސެލްފީ ނަގާ ޒުވާނާ

މަގުމަތިން ދާއިރު ފޮށޭ މީހުންގެ ދުއްތުރާ ނުޖެހޭ އަންހެނެއް މަދުވާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފުރާވަރުގައި ނުވަތަ ޒުވާން އުމުރުގައި ގިނަ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން މި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ކިތަންމެ ގިނަ ފަހަރު މިކަން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނަސް، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ހަދާނެ ގޮތެއް ބައެއް މީހުންނަށް އޮންނަނީ...