22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 1
މިހާރުގެ ހާލަތު އޮވެގެން ފަރުތައް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެމި އޮވެއްޖެ ނަމަ ފަރުތައް އެއްކޮށް ހަލާކުވެގެންދާނެ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް ކަމުގެ އިންޒާރު ދިރާސާއެއްގައި ދީފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
މާވެލްގެ "ޝަންގް-ޗީ" އަށް ޑައިރެކްޓަރަކު ލިބިިއްޖެ

އޭޝިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރަކު ލައްވައި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯ އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޝަންގް-ޗީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑެސްޓިން ޑެނިއެލް ކްރެޓަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރެވޭ އުމުރު 100 އަށް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރެވޭނެ އުމުރަކީ 100 އަހަރުން މަތިވުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބިލެއް ހަވާއީގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 5
އެންމެ ބޮޑު މިޔަރާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް

ތިޔަ ފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިޔަރާ އެކު ފުންކަނޑުގެ ތެރޭގައި، މަޝްހޫރު އަންހެން ފޮޓޯގްރާފަރު ކިމްބަލީ ޖެފްރީޒް ކުރި ހިތްގައިމު ތަޖުރިބާ އެވެ. "ޑީޕް ބްލޫ" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ބިޔަ މިޔަރުގެ އުމުރުން 50 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ދިގު މިނުގައި ހަ މީޓަރު ހުންނަ އިރު، ބަރުދަނުގައި 2.5 ޓަނު ހުންނަ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
ހަވާއީގެ ރަސްގެފާނުގެ ރޯލަށް ރޮކް

އެމެރިކާގެ ހަވާއީ ސްޓޭޓްގައި ރަސްކަން ކުރި ކަމެހާހަމެހާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމް "ދަ ކިންގް" އަށް ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 1
ހަވާއީގައި ސަންސްކްރީން ވިއްކުން މަނާކުރަނީ

މުރަކަތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ސަންސްކްރީން ހަވާއީގައި ވިއްކުން މަނާކުރާ ގާނޫނެއް ގަވަރުނަރު ޑޭވިޑް އައިގް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 3
އޮޅިގެން ދިން މިސައިލް އިންޒާރާ އެކު ހަވާއީގައި ބިރުވެރިކަން

ހަވާއީ (ޖެނުއަރީ 14) - މިސައިލް ހަމަލާއެއް އަންނަ ކަމަށް ބުނެ އޮޅިގެން ފޮނުވި މެސަޖަކާ ގުޅިގެން ހަވާއީގައި އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 1
ތަރިތަކަށް ބަލައިގެން ކެނޮއީއެއްގައި ދުނިޔެ ވަށާ ބުރެއްް

ހޮނަލުލޫ (ޖޫން 18) - ޕޮލިނީޝިއާގެ މީހުން ކުރީ ޒަމާނުގައި ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރި ކަހަލަ ކެނޮއީއެއްގައި ދުނިޔެ ވަށާ ދަތުރު ކުރުމަށް ފަހު ހަވާއީގެ ހޮނޮލުލޫ ބަނދަރަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން 15 ގައި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ހަވާއީ އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑު އެހުން މި މަހު 15 އަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް ހަވާއީ އިން ބުނެފި އެވެ.