26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 59
އަމީނަށް ވެސް މި ފަހަރު ސަލާމަތެއް ނުވެވުނު!

މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މިނިސްޓަރުންނާ މެދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ފަހަަކަށް އައިސް ފާޅުކުރައްވާ ނުރުހުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނަށް ވެސް މިއަދު އަމާޒުކޮށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 16
ހދ.ގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ ސްޕީޑް ފެރީ ހުއްޓާލައިފި

ހދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތައް ގުޅާލައި، އެމްޓީސީީސީން ބޭއްވި ސްޕީޑް ފެރީ ދަތުރުތައް، ފައިދާ ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 16
ދޫދޭން ޖެހޭ ތަންތަނުގައި އަދާލަތުން ދޫދޭނެ: އިމްރާން

ސަރުކާރާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރުން އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި އެހެންވެ، ހިފަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ހިފައި، ދޫދޭން ޖެހޭ ތަންތަނުގައި އެ ޕާޓީން ދޫދޭނެ ކަމަށް އަދާލަތުގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 47
ވިހަގަދަ ކަނޑު ހަރުފައެއް މަކުނުދޫން ފެނިއްޖެ

ވިހަގަދަ ކަނޑު ހަރުފައެއް ހދ. މަކުނުދޫ ކައިރިން އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 12
ވޯޓު ލާން ކިޔޫގައި ތިބޭތާ ދެ ދުވަސް!

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ދެން މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނެތެވެ. ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ވަގުތު މިއަދު ހައެއް ޖަހާއިރު ހަމަވާ އިރު، ރަށްރަށުގެ މީހުން މިހާރު ފޯރި ހިއްޕާލާފައިވަނީ އެހެން ކަމަކަށެވެ. އެންމެ ކުރިން ވޯޓު ލާން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކިޔުއަށް އެރުމަށެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 18
މަކުނުދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް: އަދުރޭ

އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ، ދަތުރުފަތުރު ކުރަން ދަތި ހދ. މަކުނުދޫ ފަދަ ރަށްރަށުގައި ވެސް އެއާޕޯޓު އަޅައިދެއްވޭނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކަމަށާއި އެ މަނިކުފާނު އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 7
އެކަހެރި މަކުނުދޫ ވައިގެ ދަތުރުތަކަށް އެދިއެދި!

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާ ހުޅަނގުން ވަރަށްވެސް އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ރަށެކެވެ. އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން މި ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. ތާރީހަށް ބަލާއިރު ސިޔާސީ ކުށްވެރިން އަރުވާލާ މަންޒިލަކަށް ވެސް މިރަށް ވި އެވެ. އެއިން ވެސް އެނގެނީ ރަށުގެ އެކަހެރިކަމެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 41
"ވައިގެމަގުން މަކުނުދުއަށް ދަތުރުތައް ފެށޭތޯ ބަލާނަން"

ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ވަކި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި، ވަރަށް އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ހދ. މަކުނުދޫގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި، ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ހދ. މަކުނުދޫ ކައިރިން ކަނޑުމަތިން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 26
ފިރިހެން ކެބިން ކްރޫއެއްގެ ހިތްގައިމު ކޭކުތައް

ކޭކު އަޅާ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނައިން އިވެ އެވެ. އެކަމަކު ޒިންމާދާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުން، ކޭކު އަޅަން މަޝްހޫރު ޒުވާން ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ ލިޔަން ލިބޭނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 11
އެސްޓީއޯ އިން މަކުނުދުއަށް ކާޑު ޝިޕްމަންޓެއް ފޮނުވައިފި

މަކުނުދުއަށް ބޭނުންވާ ކާޑާއި ގޭހުގެ ޝިޕްމަންޓެއް އެސްޓީއޯއިން އެރަށަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 29
ކޮޅު ބަދަލުކުރުމާއެކު ސައުދުﷲ އަށް މަޝްރޫއުތައް ލިބެނީ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ ސިޔާސީ ވިސްނުން ބަދަލުކުރެއްވުމާ އެކު، ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންއާ ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
މަކުނުދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ހަދަން ލޯނު ދޫކުރަނީ

ހދ. މަކުނޫދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރަން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ދޫކުރަން ނިންމައި އެ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 54
މަކުނުދޫގައި މައުމޫން ހޭދަކުރެއްވި ހަތަރު މަސް

އެ ރަށުގައި ހުންނަ އެ ގެ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް 1996 ގައި، އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން އެގޭގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރެއްވީ، އެހެން އެންމެން ބޭރުގައި ބޭތިއްބެވުމަށް ފަހު، ގިނިކަންޏާ އެވެ. އޭގެ 23 އަހަރު ކުރިން އެ ގޭގައި އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވީ ސިޔާސީ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 4
ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން މަންމަ އާއި ދޮންބައްޕަ ޖަލަށް

ހދ. މަކުނުދޫގައި އުފަން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން، މަންމަ އާއި ދޮންބައްޕަ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 31
އިދިކޮޅު ފިކުރާ ގުޅެން ޕީޕީއެމް ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރޭ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އުޅުނަސް އެކަމުގައި އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 27
ރައީސް ޔާމީން ހދ. އާއި ށ. އަތޮޅަށް

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި ހަފުތާގައި ހދ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 21
ޕެރެލައިޒްވި މީހަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ޖަލަށް

ޑައިވިނަށް ގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް، އުނަގަނޑުން ތިރި ވާވެ، ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭ ޒުވާނަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 10
މަކުނުދޫ މީހުންގެ އީދު ބޮނޑި: ތަފާތު، މަޖާކަމެއް

އީދާ ގުޅިގެން އެކި ރަށްރަށުގައި ތަފާތު ސަގާފަތްތައް އޮވެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި އެ އާދަތަައް ވަރަށް ތަފާތު ވެސް މެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ހުޅަނގަށް އޮންނަ، ހދ. މަކުނުދޫ މީހުން ކޮންމެ ބޮޑު އީދަކަށް ތައްޔާރު ކުރާ އީދު ބޮނޑީގެ ވާހަކަ އެވެ.