22 ޖޫން

June 22, 2017 2
އެންމެ ދިގު ކުއްޖާ އަދިވެސް މަންމައަށް ވުރެ ކުރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު 8 އަހަރު ކުއްޖާގެ ރެކޯޑް މިހާރު އޮތީ އިސްކޮޅުގައި ހަ ފޫޓު ހަ އިންޗި ހުރި ކަރަން ސިންގް ކިޔާ އިންޑިޔާ ކުއްޖަކަށެވެ. ކަރަންއާ އެކު އެއް ކުލާހެއްގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވުރެ އޭނާ މިހާރުވެސް ދެ ގުނަ ދިގެވެ. ނަމަވެސް މަންމަގެ އިސްކޮޅާ އެއްވަރުވާން އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ދިގުވާން ޖެހެ އެވެ. މަންމަގެ އިސްކޮޅުގައި...

21 ޖޫން

June 21, 2017 3
ވަސީމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ލަންކާ އަށް ގެންގޮސްފި

ރީތި ރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި، ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއް ޖެހި މި މަހު ކުރީކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާވެ، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އަލީ ވަސީމް އިތުރު ފަރުވާއަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

June 21, 2017
ދަރިފުޅުގެ މަރުގެ ހިތާމަ ދެ ފަހަރަށް ކުރަން ޖެހިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ އާއިލާއަކަށް އެމީހުންގެ ދަރިއަކު މަރުވުމުގެ ހިތާމައާ ދެ ފަހަރަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އެއީ ކުއްޖާ މަރުވި ކަމަށް ބުނުމަށް ފަހު، ދިރި ހުރިކަން...

June 21, 2017 1
ދަތެއްގައި ރިއްސާތީ ދެއްކުމުން ޖެހުނީ ލޮލެއް ނަގަން

ދަތަކަށް ތަދުވާތީ ޑެންޓިސްޓަކަށް ދެއްކި 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ލޮލެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 27
އަދީބު ފިއްލަވާކަށް ނޫޅުއްވާ: ވަކީލުން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވިޔަސް ފިއްލެވުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ނުގެންގުޅުއްވާކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 20, 2017 2
ބަނޑު ބޮޑު ވާހަކަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބުންޏަސް ހަދާންނެތޭ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓީން ސްޓޯން ބަނޑުބޮޑުކަން އެނގުނު ވަގުތު އެ ވާހަކަ މަންމަ ގާތު ބުނަން ބޭނުންވި އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މަންމަ އަކީ އަލްޒައިމާޒް ޑިޒީޒް ނުވަތަ...

18 ޖޫން

June 18, 2017 19
މި މީހުން ބުނަނީ ނުކައި އުޅޭތާ ނުވަ އަހަރުވެއްޖެކަމަށް

ދެ ދަރިން ލިބިފައިވާ މި ދެމަފިރިން ބުނާ ގޮތުގައި ފާއިތުވީ ނުވަ އަހަރު ދުވަހު އެމީހުން ދިރިއުޅެފައި ވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކަ އެވެ. ސަބަބަކީ ކެއުމާއި ފެނަކީ...

June 18, 2017 3
ދަރިއެއް ނޫންކަން އެނގުނީ 30 އަހަރު ފަހުން

މަންމައަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ދަރިކަމަށް ހީކޮށް 30 އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީހެއްގެ ދަރިއެއް ގެންގުޅެވުނު މައްސަަލައެއް ރަޝިޔާގައި ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 44
ދިވެހި އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ވިހައިފި

ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި، ދިވެހި އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން މިއަދު ވިހައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 18
ކްލިނިކްތަކުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ދެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ވޯކްޕާމިޓަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް، ކްލިނިކްތަކުން ނުހެއްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

June 15, 2017
ހަރުފަ ވިހަލުމުން އަނބިމީހާ ގައިގައި ދަތް އަޅައިފި

އިންޑިއާގެ ސަމަސްތިޕޫރީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި އޮންނަ ބިރްސިންގްޕޫރް އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ގައިގައި ހަރުފައެއް ދަތް އެޅުމުން އޭނާއާ އެކު އަނބިމީހާ ވެސް މަރުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް...

June 15, 2017 5
ޑްރައި ޑްރޯނިން: އަލާމާތްތައް ދަސްކުރޭ؛ މަރުވެދާނެ

"ޑްރައި ޑްރައުނިން" އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މެދުވެރިވީ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަައަށް "ޑްރައި...

14 ޖޫން

June 14, 2017 7
ދަރުމައަށް ލޭ ދެނީ 33 ޕަސެންޓް މީހުން: އެމްބީއެސް

ރާއްޖޭގައި ލޭ ދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަރުމައަށް އެކަން ކުރަމުން އަންނަނީ 33 ޕަސެންޓް މީހުން ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 26
"ޒުވާނުންގެ ސިއްހަތަކީ ރައީސްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒު"

ރައީސް ޔާމީން، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ގައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ރަނގަޅު ސިއްހަތެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަ އަހްމަދު...

June 13, 2017
ވިހޭއިރު ވެސް ކުއްޖާގެ ބަރުދަނުގައި ހަ ކިލޯ

ދަރިއަކު ވިހެއުމަކީ ކިހާ ވޭނަކާއި ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއްކަން އެނގޭނީ ކުދިން ވިހާފައި ތިބޭ މީހުންނަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެހެން އަންހެނުންނަށް ވުރެ އިތުރަށް ބުރަ އާއި ވޭން...

12 ޖޫން

June 12, 2017 24
ދޮންނަ އެއްޗެހި ގޭތެރޭގައި ހިއްކަން ނާޅާތި

ޖާގައިގެ ދަތިކަމާ ހެދި، އަންނައުނު ދޮވުމަށް ފަހު ހިއްކަން އަޅަން ޖެހެނީ ގޭތެރޭގަ އެވެ. ނުވަތަ ކޮޓަރި ތެރޭގަ އެވެ. އަވީގައި ޖައްސައިލެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެ އެވެ. ރާއްޖެއާ ޚިލާފަށް...

June 12, 2017 5
މޫނުގެ އެއްފަޅި ނެތުމުން ކުއްޖަކު ބާކީވެފައި

ރަޝިއާގެ ތިން އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ މި އަންހެންކުއްޖާ އުފަންވި އިރު ވެސް މޫނުގެ އެއްފަޅި ނެތެވެ. ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މީހުން ކުއްޖާ ދެކެ ފޫހިވެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ އާ ގޮތެއް ތަޖުރިބާކުރަނީ

ވިހެއުމާއި ސާޖަރީ އަކީ ކުއްޖަކު ދުނިޔެއަށް އަންނަ އާންމު ދެ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޑޮކްޓަރުން އަންނަނީ ސިޒޭރިއަން ސެކްޝަނަށް "ގުދުރަތީ ސިފައެއް" ގެނެސްގެން މުޅިން އާ ގޮތަކަށް ސާޖަރީ ހެދުމުގެ ފައިދާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 1
ކެންސަރު ޖެހުމުގެ މާކުރިން އެކަން އެނގޭނެ ޓެސްޓެއް

ކެންސަރު ޖެހުމުގެ މާކުރިން އެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ޓެސްޓެއް އީޖާދުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުއްޓަސް ލޯބީގައި ފުރިހަމަ

ފުރޮޅިލީގޮނޑީގައި އުޅޭ، އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ދެ ލޯބިވެރިއެއްގެ ވާހަކައަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިފަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދެ މީހުންގެ ވާހަކަ...

June 08, 2017 10
ކޮތަރު ނަޖިސް: ފުއްޕާމެއަށް ވަރަށް ނުރައްކާ

ކޮތަރު ނަޖިހަކީ ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ވަރަށް ގެއްލުންހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ފުއްޕާމޭގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެ އެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ މިޑް ޑޭ ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ...

07 ޖޫން

June 07, 2017 3
މަރުވި މީހާ ހޯދަން ދިޔަ އިރު އިނީ ކާން

އިންޑިއާގެ ހައުރާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތް މީހަކު އަންގާރަ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން އެންގުމުން އެ މީހާގެ އާއިލާގެ މީހުން ދިޔައިރު އެ މީހާ އެހެން ވޯޑެއްގައި...

June 07, 2017 1
ކަދުރު: ގުދުރަތީ ބޭސް ގުޅައެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި 3،000 ބާވަތުގެ ކަދުރު ހެދޭ އިރު، ކަދުރުގެ ދަނޑުވެރިކަމުން ބާޒާރަށް ނެރެވެނީ އޭގެ ތެރެއިން މަދު ވައްތަރެކެވެ. ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ކަދުރަކުން ވެސް...

06 ޖޫން

June 06, 2017 31
އެކި ކުލަކުލައިގެ "ފޭކު" ފޭރު!

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި ބޭރުގެ އުފެއްދުންތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ވިއްކަން ހުރި އިރު އޭގެ ތެރެއިން އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ އެކައްޗަކީ ކުލަ ރީތި ފޭރެވެ. ރަބަރު...

June 06, 2017 2
ހަކުރު ނުކައި ހުރި މީހާ 70 އަހަރުގައި ވެސް ޒުވާން

ކެރޮލީން ހާޓްޒް އަކީ ފޮނި އެއްޗިއްސަށް ދެވި ހިފާފައިހުރި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓާފާޅި ބަދަލުކޮށްލައި ފޮނި އެއްޗެހި ކެއުން މުޅިން ހުއްޓާލަން ނިންމި...

04 ޖޫން

June 04, 2017 1
ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހަކު ގެންދަން ޖެހުނީ ބިންމަތީ ދަމާފައި

އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ ޝިވަމޮއްގާގައި ހުންނަ މެކްގެން ސިމްސް ގަވަންމަންޓް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް، އޭނާގެ ބަލި ފިރިމީހާ ބައިންދާނެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ނުލިބުމުން،...

June 04, 2017 1
ކެރެލާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ދެ ހިތް

އިންޑިއާގެ ކެރެލާއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 45 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި، ބަރާބަރަށް ހިނގާ ދެ ހިތް އެބަ އޮތެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ދެ ހިތް އޮތީ ހިތުގެ ބައްޔަކާ ގުޅިގެން އެހެން...

02 ޖޫން

June 02, 2017 3
ރާއްޖެ އައި ކޮރެއާ މީހަކަށް ޒިކާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ދެކުނު ކޮރެއާއިން ރާއްޖެ އައި މީހަކަށް ޒިކާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 02, 2017 12
މަރީ މިފަހަރު މޮޅު ކެއްކުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި

ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހައިދޭން ޓީވީއަށް އަރާ އިންނައިރު، ނުވަތަ ޖަލްސާއެއް ހޯސްޓެއް ކުރަން މަރިޔަމް ވަހީދާ (މަރީ) ހުއްޓި ހުންނައިރު އޭނާއަކީ މޮޅަށް ކައްކާ އަދި ގިނައިން ކާ މީހެކޭ...

01 ޖޫން

June 01, 2017 22
ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ނާޒިމަށް އެވޯޑެއް

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

June 01, 2017 30
ރޯދަވެރިޔާ އާއި އެތީސްޓް

ދީން ގަބޫލް ނުކުރާ މީހަކު ބުންނެވެ. "ނުކައި ނުބޮއެ ތިޔަ ހިފާ ރޯދައިން ކަލޭމެންނަށް ކުރަނީ ކޮން ފައިދާއެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަރު ހިއްކުމާއި ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ފިޔަވައި ލިބެނީ ކޮންއެއްޗެއް...

31 މެއި

May 31, 2017 6
ޕާކިސްތާނާ ގުޅިގެން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމު ކުރަނީ

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 31, 2017 25
ރާއްޖޭގައި 81 ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވަނީ ދުންފަތުން

ރާއްޖޭގައި މަރުވާ މީހުންގެ 81 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ދުންފަތުގެ ސަބަބުންގެ ޖެހޭ އެކި ބަލިތަކުގައި މަރުވާ މީހުން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

May 31, 2017
އެންމެ ބަރު މީހާއަށް މިހާރު އަނގައިން ކެވޭ

އެންމެ ބަރު އަންހެންމީހާ ކަމަށްވާ މިސްރުގެ އީމާން އަހުމަދުގެ ސިއްހަތަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މިދިޔަ 25 އަހަރު ތެރޭ މިހާރު އޭނާއަށް އަނގައިން ކެވެން ފަށާފައިވާ...

30 މެއި

May 30, 2017
ހަ މަހުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ފޮތްކިޔައިދިނުމުން ފައިދާކުރޭ

އުމުރުން އެންމެ ހަ މަހުގެ ކުދިންނަށް ފޮތް ކިޔައިދެނީ ކީއްކުރަންތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އެހާ ކުޑައިރު ފޮތް ކިޔައިދިނަސް އެކުދިންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުށް ހީއެކެވެ.

May 30, 2017 1
އެޕަލް އާއި ނޮކިއާ އެއްގަލަކަށް

އެޕަލް އަދި ނޮކިއާ އަކީ ވެސް ސްމާޓް އިލްކެޓްރޯނިކްސް އަށް ފަރިތަ ދެ ކުންފުންޏެވެ. މަސްރަހުގައި ބާރު ވެސް ގަދަ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ކުންފުނި ދެމެދުގައި ވަނީ ކުނިޖެހިފަ އެވެ. މައްސަލަ...

May 30, 2017 15
އުފަންވުމާ އެކު ކުއްޖަކު "ހިނގަން ފަށައިފި"

މަންމަގެ ބަނޑުން ނުކުތް ގޮތަށް "ހިނގަން ފެށި" ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެއްޖެ އެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ކުއްޖާ ވިއްސުމަށްފަހު ނަރުހެއްގެ އަތްމަތީގައި...