20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 30 މިލިއަނަށް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މުޅި ދުނިޔޭގައި 30 މިލިއަނަށް އަރަފާއިވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

September 20, 2020
އެދެވޭ ބަދަލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ފެނޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން އެޅި ފިޔަަވަޅުތަކަށް އާއްމުން އަމަލުކުރަމުން އަންނާތީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަތަން މިހާރު ފެންނަ ކަމަށް ޓެކްނިކަލް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 1
އަހަންނަށް ކޮވިޑް ހުއްޓުވިދާނެތަ؟

ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވަން ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަދިވެސް ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އެ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އެކަމަށް ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތެވެ. އެފަދަ އެކަކީ އަބްދުއްރަހީމް، 40، އެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި، އޭނާ ކިތަންމެ ބޮޑަކަށް ރައްކާތެރިވެގެން އުޅުނަސް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި މިހާރު ފެތުރިފައި އޮތް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 3
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 74 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 37 ދިވެއްސަކާއި 37 ބިދޭސީއަކު މިއަދު ޕޮޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2020 3
ކޮވިޑުގެ ސިއްހީ ނުރައްކާ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 30 މިލިއަން އަރައިފި އެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަން ފަހަނައަޅަނީ އެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މަރުވާ އަދަދު މަދު ނަމަވެސް މީގައި ހުރި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 4
ކޮވިޑަށް އިތުރު 99 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 99 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 3
ޑަބްްލިއުޓީޓީސީން ރާއްޖެއަށް ސޭފްޓްރެވެލް ސްޓޭމްޕް ދީފި

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލުން ރާއްޖެ އަށް ސޭފް ޓްރެވެލްސް ސްޓޭމްޕް ދީފި އެވެ.

September 15, 2020 3
އެހެން މީހުން ސަލާމަތްކުރަން މިއީ ނަމޫނާއެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހު އެވެ. އެ މަހު މާލެ އިން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކަށް ފުރަބަންދު ހޯމް ކަރަންޓީނަށް 2،705 މީހުން ދިޔަ އެވެ. އޭގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
މަނަދޫން 26 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ގާތުން ބައްދަލުވި 26 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި...

September 14, 2020 3
ޕޮޒިޓިވްވީ 70، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 210

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 70 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 210 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 2
ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެ މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 38

މާލެ ފިޔަވައި ކޮވިޑް-19އަށް ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްގެ ބިރު އޮތް ގދ. ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެ މީހަކު އިއްޔެ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

September 12, 2020 1
ކޮވިޑް-19:މިއަދު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ބުރަ ޑިއުޓީއަށް ފަހު ވެސް ބަލި މީހުންނާ އެކު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ، ހެޒްމެޓް ސޫޓުލައިގެން ހުރި ނަރުހަކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކާއެކު އޮށްވަޅުގޮނޑި ކުޅެން އިންދަ އެވެ....

September 10, 2020 5
ކޮވިޑުން 271 މީހަކު ރަނގަޅުވެ އަލަށް 66 ޕޮޒިޓިވް

އިއްޔެގެ ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 66 މީހުން ކަމަށާއި ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 271 މީހަކު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 4
ހޯޑެއްދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން 35 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

September 09, 2020 4
ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ހޯޑެއްދޫން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

September 08, 2020 7
ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ވެސް ދަށަށް

ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު، އޭގެ ކުރީ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމަށް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2020 7
ކޮވިޑްގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް 100 އިން ދަށް ދުވަހެއް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭން އިތުރު 98 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވާއިރު 114 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 8
އާރްއާރްޓީ: މިއީ ގައުމަށްޓަކައި ވާ ގުރުބާނީއެއް

ޝިއުނާއަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ފްރޮންޓްލައިންގައި އެންމެ ބުރަ، އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް މަސައްކަތް ކަމަށްވާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް (އާރްއާރްޓީ)ގެ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.

September 05, 2020 17
ހޯނޑެއްދޫން 19 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގދ. ހޯނޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 05, 2020 3
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެއް މަހުގެ ކުއްޖަކު އައިސީޔޫގައި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެއް މަހު ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ލ. ގަމު ކޮވިޑް-19 ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 6
80 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 159 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 80 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި އިރު، 159 މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 04, 2020 4
ހޯޑެއްދު އަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭއިން މަނާކޮށްފި

ގދ. ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 04, 2020 20
"1676"، ކޮވިޑް ހޮޓްލައިންގެ ނުފެންނަ ފަޅި!

މުޅި ތަނުގައި އެއްއަޑަކަށް ގުގުމާފައި ހުރީ، ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރިންގެ އަޑެވެ. ފެނިގެން ދަނީ އާއްމުންގެ ފޯނު ކޯލުތަކަށް އިޖާބަ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 6
ކޮވިޑް-19: މިއަދު ގިނައީ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުން

މިދިޔަ 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދަށް ވުރެ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ގިނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ،

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ކޮވިޑް ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވުމުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، އެ ބަލި ނެތްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާ އެކު ނޫނީ މި މަހުގެ 10 އިން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 19
199 މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން މިއަދު 199 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

September 01, 2020 5
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން އަދިވެސް އިތުރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.