24 ޖުލައި

July 24, 2017 4
ގާސިމް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ފަރުވާ އަށް ފަހު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017
ދެ އަތް ނެތަސް މިއީ މޮޅު ފެހުންތެރިއެއް

އިންޑިއާގެ ހަރްޔާނާއަށް އުފަން މަދަން ލާލް، 45، އަކީހިތްވަރުގަދަކަމުގެ މިސާލެކެވެ. އަދި މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިންޑިއާގައި އޮންނަ ތަފާތުކުރުން ވެސް މަދަން ލާލްގެ ދިރިއުޅުމުން ފެނެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 4
ބަލިވެއިންތޯ ބަލަން މިއީ ވެސް ކުރާ ޓެސްޓެއް

ބަނޑުބޮޑުތޯ ބަލަން ބޭނުން ނަމަ އެކަން ބެލުމަށް ހާއްސަ ކިޓެއް ބޭނުން ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކަށަވަރުކަން އެންމެ ބޮޑު ގޮތަކީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިގެން ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓެއް ހެދުމެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 8
އައިޖީއެމްއެޗުގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

July 20, 2017 6
ތުއްތު ދަރިފުޅު ރީނދޫ ވަނީ ކީއްވެ؟

"...މިހާރު އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު މިވަނީ ރީނދޫ. ޑޮކްޓަރެއް ނެތި އަހަރެމެން ވިހޭއިރު ވެސް މިފަދަ ކަމަކާ ކުރިމައްޗެއް ނުވޭ. އޭރު ވެސް އަޒުމާ ގާތުގައި މަންމަ ބުނީމެންނު އެ ބޭސްތައް...

July 20, 2017 7
ދޮނެއް ދީގެން ހާލުބޮޑުވި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ތުއްތު ދަރިފުޅު ދެކިލަން ދިޔަ ކޮންމެވެސް މީހަކު އެ ކުއްޖާ އަށް ދިން ދޮނެއްގެ ސަަބަބުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ވަރުގެ ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހި އޭނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 18
ގާސިމްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ، ބޭރަށް ފޮނުވަދީ؛ ވަކީލު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ގާސިމް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވައި ދިނުމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

July 18, 2017 9
ގާސިމްގެ ހިތުގެ ހާއްސަ ސްކޭނެއް ހަދަން ލަފާ ދީފި

މިހާރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، އަދި މަޖިލީހުގެ މާމގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހިތުގެ ހާއްސަ ސްކޭނެއް ހެދުމަށް...

July 18, 2017
ދަރިފުޅު ގައިގައި ބައްދާލާ؛ ސްމާޓްވާނެ!

ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުން ތުއްތު ކުދިންގެ ގައިގައި ގިނަގިނައިން ބައްދައި އެކުދިންނަށް ލޯބިދޭ މިންވަރަކަށް އެކުދިންގެ ސިކުނޑި ތަރައްގީވާލެއް އިތުރުވެ އެވެ. މި ދިރާސާއިން...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 15
ގާސިމްގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުން: އޭޑީކޭ

ހާލުކޮޅު ސީރިއަސްވެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހީމް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 17, 2017
ކިރަށް އެލާޖިކްވާ ކުއްޖަކަށް ޗީޒް ދިނުމުން މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސްކޫލެއްގައި، ކިރަށް އެލާޖިކްވާ 13 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ އެކުވެރިން ޗީޒް ސޭންޑުވިޗެއް ކާންދިނުމުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

July 17, 2017 7
ސިކުނޑި މަރުވި އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން

ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުގައި އޮތް އެއްމާބަނޑު ދެބެއިން ސަލާމަތްކުރަން 123 ދުވަސް ވަންދެން އަންހެންމީހާ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ބާއްވައިގެން ޑޮކްޓަރުން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި...

15 ޖުލައި

July 15, 2017 33
އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ ޖުލައިގައި ނިމޭނެ: ނާޒިމް

އައްޑޫ އީކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)، ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، އެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ނިމޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 15, 2017 5
އޮސްޓްރޭލިއާ މީހެއްގެ އަތުގައި ފައިގެ ބޮޑުވައި އިނގިލި

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ޒުވާނަކަށް ގެރިއެއް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަތުގެ ބޮޑުވައި އިނގިލި ބުރިވުމުން، އެ ތަނުގައި ފައިގެ ބޮޑުވައި އިނގިއްޔެއް ހަރުކޮށްފި އެވެ.

July 15, 2017 2
އެންމެ ގިނައިން ހިނގަނީ ހޮންކޮންގު މީހުން

އެޅެނީ ކިތައް ފިޔަވަޅުކަން ބެލުން، ސްމާޓްފޯނާ އެކު މިހާރު ވަރަށް ފަސޭހަވެއްޖެ އެވެ. އާދައިގެ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަ މީހަކު ދުވާލަކު 10،000 ފިޔަވަޅު އަޅާ ނަމަ އެއީ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ...

14 ޖުލައި

July 14, 2017 6
އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ވިހޭ އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 4
ގެނބުނު އާއިލާއެއް ސަލާމަތްކުރުމަށް އިންސާނުންގެ ޗޭނެއް

އެެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަ މީހަކާއި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ގެނބެމުން ދަނިކޮށް އެތައް ބަޔަކު ބައިވެރިވެރިވެގެން ހެދި "އިންސާނުންގެ ޗޭނަކުން" އެންމެން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 2
ވެންޓިލޭޓަރުގައި 1 އަހަރު އޮތް ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސޫރަޖް ސިންގް އުފަންވީ ބަނޑަށް 24 ހަފުތާގަ އެވެ. އޭރު ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެންމެ 735 ގްރާމެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 19
ކައިރިކައިރީގައި ތުއްތު ފަސް ކުއްޖެއްގެ މަރު!

އުފަންވިތާ ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނުވެ ތުއްތު ތިން ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އިއްޔެ ވެސް، އުފަންވި ގޮތަށް ތުއްތުކުއްޖަކު މަރުވެފައިވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ބަނޑަށް ފަސް މަހުގައި ވިހޭ ކުއްޖަކު ވެސް އޭޑީކޭގައި އާދީއްތަދުވަހު މަރުވެފައިވެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 4
އަލީ ހަމީދުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 10, 2017 4
މި މީހާ ދަތް ނޫނގުޅައި 20 އަހަރު ހުރި

މި ޒުވާނާ ބުނަނީ އެންމެ ކުޑައިރު ވެސް ދަތް އުނގުޅުމުގެ މުހިންމުކަން ބުނެދީ އެއްވެސް މީހަކު އޭނާ ލައްވައި އެކަން ކުރުވަން އުޅެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ދަތް އުނގުޅުމުގެ މުހިންމުކަން...

09 ޖުލައި

July 09, 2017 1
ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅަށް ހަކުރަކީ ނުރައްކަލެއް

މާބަނޑު މީހުން ހަކުރު ބޭނުންކުރުން ގިނަ ނަމަ ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅަށް އެލާޖީ އާއި ނޭވާހިއްލުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް...

July 09, 2017 20
ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ގޮނޯރިއާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް

ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ، ގޮނޯރިއާ ނުވަތަ ކިހުނު ބަލި އާންމު އެންޓިބަޔޮޓިކަށް ނުގުޑާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ބަދަލުވަމުން ދާކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ދީފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 10
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން އަދިވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 17
ވެސްޓް ބެންގާލް މޮޅު ޑޮކްޓަރުން އަތުގައި ފޭކް ފާސްތައް

އިންޑިއާގެ ވެސްޓް ބެންގާލްގައި ތިބި އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ބައެއް ޑޮކްޓަރުންގެ އަތުގައި ސައްހަ ނޫން މެޑިކަލް ފާސްތައް ހުރިކަން ފަޅާއަރައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ތިބީ ޖަލުގަ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 4
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އޮފީހުގައި މިއަދު ހަވީރު އިންނަވަނިކޮށް އަނބުރައިގަނެގެން، ކުއްލި ހާލަތުގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

July 06, 2017 3
ބޯޕާލްގައި ވަޅުލާފައި އޮތް ކުއްޖެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ބަރްވާނީ ކިޔާ އަވަށެއްގައި މީހުން ވަޅުލާ ތަނަކާ ކައިރީގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅެން އުޅުނު ކުދިންތަކަކަށް ބިމުގެ އަޑިން އަޑެއް އިވިގެން ބެލި އިރު،...

04 ޖުލައި

July 04, 2017 3
ފޮތުގައި މާގިނަ ފޮޓޯ ހުރުމުން ކުދިންނަށް ގެއްލުން

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ފޮޓޯ ބަލަން އެ ކުދިން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ޕްރީ ސްކޫލަށް ދާ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ކިޔައިދޭ ވާހަކަ ފޮތްތަކުގައި ކޮންމެ ސަފުހާއެއްގައި އެއް ތަސްވީރަށް ވުރެ ގިނައިން ހުރުމުން ކުޑަކުދިންނަށް ބަސްތައް ދަސްކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ރިސާޗަރުން ވަނީ ބުނެފަ...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 9
ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށްހިންގުން އިތުރުވެއްޖެ، ސަމާލުވޭ!

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް އާންމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

July 03, 2017 3
ތުއްތު ޗާލީގެ ހައްގުގައި މައިންބަފައިންނަށް ނާކާމިޔާބު

އުމުރުން އަށް މަހުގެ ޗާލީ ގާޑު، ވިހެއީންސުރެ އޮންނަނީ ހޮސްޕިިޓަލްގެ އައިސީޔޫގަ އެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ޖެހިފައިވާ ފަރުވާއެއް ނެތް ބަލީގައި ދުނިޔޭގައި އޮތީ ލައިފް ސަޕޯޓްގެ އެހީގަ އެވެ....

July 03, 2017
އިސްކޮޅުން ބޮޑެއް ނުވި، އެކަމަކު އަވަށުގައި ބޮޑެއް

އެންމެ ކުޑައިރު ބާސޮރީ ލާލް ވެސް އިސްކޮޅުން ދިގު ވަމުން ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަސް އަހަރުގައި އޭނާގެ ހެދިބޮޑުވުން ހުއްޓުނެވެ. މިހާރު އޭނާގެ އުމުރުން 50 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް އިސްކޮޅުގައި...