13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 7
ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަނީ

މުޅި އުމުރަށް ލޭ އަޅަންޖެހޭ، ލޭގެ އުނިކަމެއް ކަމަށްވާ ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 9
"ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހިލޭ ދޭނަން"

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ރާއްޖޭގައި ދޭ ފަރުވާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ފަރުވާގެ ކަންކަން އާސަންދައިން ލިބޭނެ ގޮތް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 118
ނަރުހުންގެ މުސާރަވީ ކުޑަ، މަސައްކަތްވީ ބުރަ!

ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އާ އޮނިގަނޑަށް މި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ޖުމުލަ މުސާރަ ކުޑަވުމުން ނަރުހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 13
ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެމަގު ހޯދައިދެނީ

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 61
ނަރުހުންގެ މުސާރަ 15 ޕަސެންޓު ބޮޑުކޮށްފި

ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އާ އޮނިގަނޑަށް މި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާއަކީ، ނަރުހުންގެ މުސާރައަށް އެވްރެޖުކޮށް 15 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 26
ނަރުހުންގެ އެލަވަންސްތައް ކަނޑައެއް ނުލަން: އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ ބައެއް އެލަވަންސްތައް ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 4
އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތިން ސީ އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތިން ސީ އެމްބިއުލާންސް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 11, 2018 7
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން ފަސްކޮށްފި

މި މަހު 26 ގައި ހުޅުވަން ކުރިން ހަމަޖެއްސި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 2
ޕާކިސްތާން ޑޮކްޓަރުންނާ އެކު މެޑިކަލް ކޭމްޕް ފަށައިފި

ޕާކިސްތާންގެ ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނާ ގުޅިގެން ބާއްވާ މެޑިކަލް ކޭމްޕް ރާއްޖޭގެ އަށް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ޕާކިސްތާނު ޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ފަށަނީ

ޕާކިސްތާންގެ ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 17
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް 50މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 7
މެލޭ ޔުނިވާސިޓީއަކާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި މެލޭޝިޔާގެ ކެބަންސާން ޔުނިވާސިޓީއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 5
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 80
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެންޓިލޭޓަރެއް ނެތް!

ނުރައްކާތެރި ގިނަ އެކްސިޑެންޓްތަކެއް މިހާރު ހިނގަމުން ދާ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަވަސް ފަރުވާ ދޭން ވެންޓިލޭޓަރެއް ނެތް ކަމަށް އެ ތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 12
96 މިލިއަން ދޫކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކަށަވަރެއް ނޫން

އައިޖީއެމްއެޗުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި، 2014 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރު 96 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނީ ކުރި މަސައްކަތަކަށް ކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ނެރުއްވި ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 4
ރޯގާ އަދިވެސް މައިތިރިއެއް ނުވޭ: އެޗްޕީއޭ

މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ފެތުރެމުންދާ އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި އިންފްލުއެންޒާ ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އަދިވެސް މަތި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 4
ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓުގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓުން އެހީ ދީފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 10
ސިޔާސީ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ރައީސް ބަދަލުގެންނަވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 13
ޑެންގީ ހުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަގައި ޑެންގީ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ވައިރަލް ހުމާއި އިންފުލުއެންޒާ އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 37
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުމަށް އެވޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް، 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.