31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 6
އަހަރުގެ އާޓިކަލްގެ އެންމެ ފުނަށް!

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017ގެ ރޭ މުޅި ގައުމު ސިއްސުވައިލީ ހުޅުމާލޭގައި ވަރަށް ޒުވާން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވި ހަބަރަކާ އެކު އެވެ. މިއީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އަހަރެމެންގެ...

December 31, 2017 2
2017: ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްބާ؟

އަހަރު ނިމުނީ އެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ގައި ފިލްމީ ދާއިރާގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލައިލުން މުހިއްމެވެ. އެއީ ކާމިޔާބު އަދި ރީތި ފިލްމުތަކެއް އެޅުވި އަހަރެކެވެ. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް...