28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން ޑިޒްނީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
"އެނަކޮންޑާ" އަލުން ހަދަނީ

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އެނަކޮންޑާ" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ކޮލަކްބިއާ ޕިކްޗާޒ އިން ފަށައިފި އެވެ.

January 27, 2020 3
"ބަމްބީ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް

މީގެ 78 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ބަމްބީ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް ވެސް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 6
ޕަމޭލާ ފަސް ވަނަ ކައިވެންޏެއްކޮށްފި

"ބޭވޮޗް" އިން ވިދައިލި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަން ފަސް ވަނަ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
"ބޭޑް ބޯއިޒް 4" ވެސް އުފައްދާނެ

ވިލް ސުމިތާއި މާޓިން ލޯރެންސް މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅޭ އެކްޝަން ކޮމެޑީ "ބޭޑް ބޯއިޒް" ގެ ހަތަރު ވަނަ ބައެއް ގެނެސްދޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ބޮންޑްގެ ރޯލް ބަތަލާއަކު ނުކުޅޭނެ: ޕްރޮޑިއުސަރު

މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އަށް ފަހު، މި ސީރީޒްގެ ކުރިއަށް އޮތް ބައިގައި ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭނީ ބަތަލާއަކު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ޕްރޮޑިއުސަރު ބާބަރާ ބްރޮކޮލީ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 2
ރިއާނާ އާއި ޖަމީލު ތިން އަހަރު ފަހުން ވަކިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާ އާއި ސައުދީގެ މަހުޖަނު ހަސަން ޖަމީލުގެ ތިން އަހަރުވީ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

January 19, 2020
ކޮޕީކުރި ކަމަށް ބުނެ ޝިއަމަލަން އަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު އެމް ނައިޓް ޝިއަމަލަންގެ ސީރީޒް "ސާވަންޓް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
"ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު

މިދިޔަ މަހިގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރި ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ސްޓާ ވޯސް: ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
އެމެޒޯންގެ ސީރީޒަކަށް ޕްރިޔަންކާ އާއި ރިޗަޑް

"އެވެންޖާޒް" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ދެ ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރުޒޯ ދެބޭން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް ހަދާ ސީރީޒްގެ ލީޑް ރޯލަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ރިޗަޑް މެޑެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ރޮކްގެ ކުޑައިރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް

ރެސްލިން ރިންގް ދޫކޮށްލައި، ހޮލީވުޑަށް ނުކުމެ މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވެސް ލިބޭ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަންގެ ކުޑައިރުގެ ވާހަކަކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން އެންބީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
އޮސްކާ 2020: ސްކާލެޓަށް ބޮޑު އުފަލެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް މިއަދު އިއުލާންކުރުމާ އެކު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަނަށް ބޮޑު އުފަލާ އެކު، ތާރީހުގެ ތެރެއިން ހާއްސަ ޖާގައެއް ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ވަރުފަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ "ޕެރަސައިޓް" ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިި ބަހުން އެޗްބީއޯ އަށް ގެނެސްދޭން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ބޮބް ޑީލަންގެ ރޯލަށް ޓިމޮތީ ޝެލަމޭ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބޮބް ޑީލަން ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅެން ޒުވާން އެކްޓަރު ޓިމޮތީ ޝެލަމޭ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

January 10, 2020 1
"އެވެޓާ" ގެ އާ ދުނިޔެ ދައްކާލައިފި

އަންނަ އަހަރަކީ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ އަހަރަކަށް ވާނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރޮންގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ...

January 10, 2020
އަހަރަންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަކީ ހައިޖާނެއް: ބްރެޑް ޕިޓް

ޒާތީ ދިރިއުޅުމަކީ ބޮޑު ހައިޖާނުގަނޑެއް ކަމަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ފިލްމު "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް" އިން އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރުގެ...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
މި އަހަރު ވެސް އޮސްކާ އަށް ހޯސްޓެއް ނެތް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހޯސްޓަކާ ނުލައި ކަމަށް އޭބީސީ އެންޓަޓައިންމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

January 09, 2020
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ކްރިސްގެ މިލިއަން ޑޮލަރު

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އެ ގައުމަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 2
ބޮންޑުގެ ރޯލް ދޫކޮށްލަން ފަަސޭހައެއް ނޫން: ޑެނިއެލް

މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އާ އެކު އިނގިރޭސި ޖާސޫސީ އެޖެންޓްގެ ރޯލަށް އަލްވަދާއު ކިޔަން ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ފަހު...

January 08, 2020
އޭޝިއާގެ ބަތަލާއެއް ތާރީހުގެ ތެރެ އަށް

މި އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްއާ އެކު އޭޝިއާގެ ދަރިކޮޅުގެ ބަތަލާއަކަށް މުޅިން އާ ރެކޯޑަކާ އެކު ތާރީހުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ގޯލްޑެން ގްލޯބް: މޮޅު ފިލްމަކީ "1917"

ރޭ ބޭއްވި 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްބޯލްސްގެ އެންމެ މޮޅު މޯޝަން ޕިކްޗާ ޑްރާމާގެ މަގާމު، ސޭމް މެންޑޭޒް މިދިޔަ މަހު ގެނެސްދިން، ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިން ފިލްމު "1917" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 2
ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020
"އަންޗާޓެޑް" އަށް އަނެއްކާ ވެސް ޑައިރެކްޓަރު ގެއްލިއްޖެ

ވީޑިއޯ ގޭމް ސީރީޒް "އަންޗާޓެޑް" އަށް ބިނާކޮށް، ސޮނީ ޕިކްޗާސް އިން، އެ ނަމުގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމަށް އެއްބަސްވި ޑައިރެކްޓަރަކު އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ހޭންކްސް އަށް ގްރީސްގެ ރަށްވެހިކަން ހުށަހަޅައިފި

އެމެރިކާ އަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް ގްރީސްގެ ސަރުކާރުން ރަށްވެހި ކަމުގެ ފުރުސަތު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019
"ޑެޑްޕޫލް 3" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަޔަން ރެނޯލްސްގެ ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާ އަކުން ފެނިގެންދާ ފްރެންޗައިޒް "ޑެޑްޕޫލް" ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް މާވެލް ސްޓޫޑިއޯ އިން ފަށާފައިވާ ކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
ކިޔެވި ދުވަސްވަރު ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި: ޖޭމްސް

ސްކޫލްގައި ކިޔެވި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބުލީގެ ޝިކާރަ އަކަށް ވި ކަމަށް އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ޖޭމްސް ނޯޓަން ބުނެފި އެވެ.