26 މެއި

May 26, 2018
ހާވީ ވައިންސްޓީނަށް ރޭޕްގެ ދައުވާކޮށްފި

އެތައް އަންހެނުންނެއް ރޭޕްކޮށް، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ދައުވާ އިއްޔެ އުފުލައިފި އެވެ.

May 26, 2018
ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

"ޕްރެޓީ ވުމަން" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 26, 2018
"ބޮންޑް 25" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑެނީ ބޮޔެލް

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ޑެނީ ބޮޔެލް ކަމަށް އަޑު އަރާފައި ވަނިކޮށް އެކަން އެންމެ ފަހުން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 2
މޯގަން ފްރީމަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މޯގަން ފްރީމަންގެ މައްޗަށް އަންހެނުންތަކެއް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

May 25, 2018
"ވޮންޑަ ވުމަން" ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވޮންޑަން ވުމަން" ގައި ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެގެން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދި ބަތަލާ ގަލް ގެޑޯ ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 25, 2018
"ޓްރާންސްފޯމާޒް 7" އަންނަ އަހަރަކު ނުފެންނާނެ

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒްގެ "ޓްރާންސްފޯމާޒް" ސީރީޒްގެ ހަތް ވަނަ ބައި ތާވަލުން އުނި ކުރުމާ އެކު، އެ ފިލްމް އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަަކަށް...

24 މެއި

May 24, 2018
"މެން އިން ބްލެކް" އިން ލިއަމް ނީޒަން ފެނިދާނެ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 8" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އެފް ގެރީ ގްރޭ ޑައިރެކްޓް ކުރާ "މެން އިން ބްލެކް" ގެ އާ ފިލްމަށް، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއަމް ނީސަން ގެންނަން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 1
އޮބާމާގެ ދެކަނބަލުން ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިއްޖެ

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ކުންފުނި ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް އޮބާމާ ހައި ޕްރޮފައިލް އުފެއްދުންތަކެއް ގެނެސް ދޭން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިދިޔަ މާޗް މަހު އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، އެ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 1
އެމެރިކާގައި އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު މަދު

އެމެރިކާގައި އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު ލިބުން މަދު ކަމަށާއި ބައެއް މީހުން އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުންނާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތް ވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި...

May 22, 2018
ޖެނިފާ ގާނާ ބަދިގޭގައި؛ އޭނާގެ ރެސިޕީތައް ލިބިދާނެ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންގެ ލޫޅާފަތި ކަމުގެ ވާހަކަތަކާ އެކު، އެ މީހުން ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި ގެންގުޅޭ ގޮތަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. "ޕާލް ހާބާ" އާއި "ޑެއާޑެވިލް" ފަދަ...

20 މެއި

May 20, 2018
ކްލިންޓް އެކްޓް ކުރާ ފަހު ފިލްމަކީ "ދަ މިއުލް"

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްލިންޓް އީސްޓްވުޑް ސްކްރީނަށް އަލްވަދާއު ކިޔާ ފިލްމަކަށް ވާނީ އޭނާ ޑައިރެކްޓް ވެސް ކުރާ "ދަ މިއުލް" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 20, 2018
"ފަސްޓް ލޭޑީޒް" ގައި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން

އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ހިޔާލީ އަންހެން ރައީސާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމް "ފަސްޓް ލޭޑީޒް" އަށް ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 1
ވިން ޑީޒެލް "މަސަލް" ދައްކައިލަނީ

"މަސަލް" ކިޔާ އެކްޝަން ކޮމެޑީއެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެން ވިން ޑީޒެލް ނިންމައިފި އެވެ.

May 19, 2018
ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ލިއޮނާޑޯ

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ދެ ދައުރެއްގެ މަތިން ކުރައްވާފައިވާ ޔުލިސީސް އެސް ގްރާންޓްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލަޔަންސް ގޭޓުން ހަދާ ފިލްމް ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޑައިރެކްޓްކޮށް، އެ...

17 މެއި

May 17, 2018 2
މޭގަން ކައިވެނިކުރާ އިރު ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ، ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލުވުނަސް މިހާރު އެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

May 17, 2018 1
"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 9" އަށް އާ ސްކްރީން ރައިޓަރެއް

"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ 9 ވަނަ ފިލްމްގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމްގެ ސްކްރީންޕްލޭ މި ފަހަރު މުޅިން ތަފާތު ސްކްރީން ރައިޓަރަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018
ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ނިކުންނަނީ

މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" އިން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން ބެލުންތެރިންނަށް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް އޭނާ ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

May 16, 2018
ޕެނަމާ ޕޭޕާސްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭނީ ސޮޑަބާގް

ނުފޫޒުގަދަ އެތައް ބަޔަކު އުސޫލުތަކުން ބޭރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކްކޮށްލި ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އަށް ބިނާކޮށް، އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު...

May 16, 2018 1
ކެނެޑީގެ ކާފަ ދަރިކަލުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީގެ ހަމައެކަނި ކާފަ ދަރިކަލުން ޖޯން (ޖެކް) ކްލޮސްބާގް ސީބީއެސް ޓީ ސިލްސިލާ "ޓްރޫ ބްލަޑް" އިން އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018
"ބާލިން، އައި ލަވް ޔޫ" ގައި ހެލެން އާއި ކެއިރާ

އެންތޮލޮޖީ ފިލްމް "ބާލިން، އައި ލަވް ޔޫ" ގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ބަތަލާ އިން ކަމަށްވާ ހެލެން މިރެން އާއި ކެއިރާ ނައިޓްލީ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

May 15, 2018 3
ޝާހީ ކައިވެންޏާ ގުޅުވައިގެން ހާއްސަ ބިސްކޯދެއް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާއަށް ދެން އޮތީ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހެވެ. މި މަހުގެ 19 ގައި ބާއްވާ އެ ހަފުލާ އަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު،...

14 މެއި

May 14, 2018 1
"355" ގައި އަންހެން ފަސް ޖާސޫސުން

މާ މޮޅަށް ޖާސޫސް ކުރެވޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ޖޭމްސް ބޮންޑް މަޝްހޫރުވެފައި އޮތަސް، އަންހެނުންތަކެއް މި އަންނަނީ ޖޭމްސް ބޮންޑަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ އުކުޅުތަކަކާ އެވެ. ޖާސޫސީ ތުރިލާ "355" އިއުލާންކޮށް މި ފިލްމް އެމެރިކާގައި ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ ރައިޓްސް ޔުނިވާސަލް ވިއްކައިލި އިރު، އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އަޅައިގަތީ ފިލްމްގެ ވަރުގަދަ...

13 މެއި

May 13, 2018 4
މޭގަންގެ ކައިވެންޏަށް ދައުވަތު ދޭން އާދޭސްކުރަނީ

އެމެރިކާ އަށް އުފަން ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްއާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އަށް ހެދޭނެ އެންމެ ބޮޑު ގޯސް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް އެކަމުން ސަލާމަތް ވާން ވަގުތު...

May 13, 2018
އައިމެކްސް ވެސް ސައުދީ އަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސިނަމާތައް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ހަބަކަށް އެ އެ ގައުމު ހަދަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އައިމެކްސްއާ އެކު ވެސް...

12 މެއި

May 12, 2018
"ޓޮފް ގައިޒް" މިރަމެކްސް އަށް ވިއްކާލައިފި

ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް އުފައްދާފައިވާ އިނގިރޭސި ޑައިރެކްޓަރު ގައި ރިޗީގެ އާ ފިލްމް "ޓޮފް ގައިޒް" ގެ ގްލޯބަލް ރައިޓްސް މިރަމެކްސް އަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 1
ޖޯޑަން ޕީލްގެ އާ ފިލްމަކީ "އަސް"

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު އޮރިޖިނަލް ސްކްރީންޕްލޭގެ އެވޯޑް ހޯދި ބިރުވެރި ފިލްމް "ގެޓް އައުޓް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯޑަން ޕީލްގެ އާ ފިލްމްގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 1
އެންމެ އަގުބޮޑު ތަރިއަކީ ޑެނިއެލް ކްރެއިގް

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިން ފިލްމްތައް ކުޅެދޭ އަގުތައް ހާމަކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބަތަލާއިންނަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އަބަދުވެސް ބަތަލުންނަށް ލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކާ އެކު، އެ ބަހުސްތައް ވެސް ކުރެ އެވެ. އެ ވާހަކަތަކާ އެކު މިހާރު ފަރަގުތައް ކުޑަ ކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވެސް ގިނަ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 2
މައިކް ޓައިޒަންގެ ކޯޗްގެ ރޯލަށް ބުރޫސް ވިލިސް

އެމެރިކާގައި އުފެދުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ މައިކް ޓައިޒަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމް "ކޯނަމޭން" ގެ މުހިއްމު ރޯލަކަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބުރޫސް ވިލިސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 1
"ފާސްޓް 9" ޝޫޓް ކުރާނީ އެފްރިކާގައި

"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ ފިލްމްތަކަކީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމްތަކެވެ. މިހާތަނަށް މި ފްރެންޗައިގެ 8 ފިލްމެއް ވަނީ އުފައްދައިފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ...

May 07, 2018 1
"އިންފިނިޓީ ވޯ" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް

އެވެންޖާޒް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "އިފިނިޓީ ވޯ" ގެ އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 2
ޔޫޓިއުބްގެ ޝޯއެއްގެ ހޯސްޓަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާގެ ޗޯޕްޅާގެ ދެވަނަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކައިރިވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 3
އެމްޓީވީ އެވޯޑްސްގެ ކުރި "ބްލެކް ޕެންތާ" އަށް

މި އަހަރުގެ އެމްޓީވީ މޫވީ އެންޑް ޓީވީ އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާން ކުރި އިރު، ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު "ބްލެކް ޕެންތާ" ފިލްމްތަކުގެ ބައިން ކުރި ހޯދި އިރު، ޓީވީ ޝޯތަކުގެ ކުރި ހަ ނޮމިނޭޝަނާ އެކު ނެޓްފްލިކްސްގެ "ސްޓްރޭންޖާ ތިންގްސް" އަށް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 1
ރޮކްގެ ފިލްމް ޖޯން ސީނާ އަށް

ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން އާއި ޖޯން ސީނާގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، އަސްލު ދާން ޖެހެނީ ރެސްލިން ރިންގަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މި ތަރިންގެ ނުފޫޒު ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ރޮކްގެ މާ ބޮޑު...

May 04, 2018
މޭގަންއާ ކައިވެނިކުރުމަކީ ގޯހެއް: މޭގަންގެ ބޭބެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް ކައިވެނިކުރުމަކީ ޝާހީ އާއިލާއަށް ހެދޭ ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެ މޭގަންގެ ބޭބެ...