27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
"ފްރެންޑްސް" ގެ މެތިއު ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނާންނަ މަޝްހޫރު ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" އިން ވިދާލި އެކްޓަރު މެތިއު ޕެރީ އުމުރުން 51 އަހަރުގައި ލޯބިވެރިޔާއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

November 27, 2020
ޖޯނީ ޑެޕް ކުޅުނު ރޯލު މެޑްސް މިކެލްސަނަށް ދީފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލާގައި "ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް 3" އިން ވަކިކުރި ޖޯނީ ޑެޕްގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ ކެރެކްޓާ އަށް މެޑްސް މިކެލްސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އަށް އިންޑިއާ އިން "ޖަލިކައްޓޫ"

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ބެސްޓް އިންޓަނޭޝަލް ފީޗާ ފިލްމު ކެޓަގަރީގައި އިންޑިއާ އިން ވާދަކުރާ ފިލްމަކަށް މަލަޔާޅަމް ފިލްމު "ޖަލިކައްޓޫ" ހުށަހަޅަން ފިލްމު ފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ (އެފްއެފްއައި) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 2
ޑިމްޕަލްގެ "ޓެނެޓް" އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ބޮޑު މުސީބާތުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވާން ފެށުމުން ހޮލީވުޑްގެ ސިނަމާތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންނަ ފިލްމުގެ ގޮތުގައި، ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ ފިލްމު "ޓެނެޓް" އަންނަ މަހު އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
"ބްލެކް ޕެންތާ 2" ގެ ޝޫޓިން ޖުލައި މަހު

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި 2018 ގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ޑައިރެކްޓަރު ޓެރަންޓީނޯ ދެ ފޮތެއް ނެރެނީ

މޮޅު އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްގެން އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯ މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ފިލްމު "ވަންސް އަޕޮން...

November 23, 2020
"ޑެޑްޕޫލް 3" ސްކްރީންޕްލޭ މޮލިނޯސް ސިސްޓާސް އަށް

ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޑެޑްޕޫލް" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 1
"ވޮންޑަ ވުމަން 1984" އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އެކި ފަހަރުމަތިން ފަސްކުރަމުން ދިޔަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވޮންޑަ ވުމަން 1984" އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާ އިރު، ހަމަ އެ ދުވަހު އެޗްބީއޯ މެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ވެސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
"ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ" އަސްލު މީހުންނާ އެކު

ބެލުންތެރިން ހެއްވާލުމުގައި ދެ ވަނައެއް ނެތް މަޝްހޫރު ދެ ކެރެކްޓާ ކަމަށްވާ ޓޮމް އާއި ޖެރީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ލައިވް-އެކްޝަން/އެނިމޭޓެޑް ކޮމެޑީ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 1
ބްރިޓިޝް ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ބްރިޓިޝް ފެޝަން ކައުންސިލް (ބީއެފްސީ) ގެ ފެޝަން އެމްބެސެޑަރަކަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020
"ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް 2" ގެ ކާސްޓަށް ސްޓެލޯން

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިއުލާންކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
"ވީ ކޭން ބީ ހީރޯސް" ގައި ޕްރިޔަންކާގެ ބޮބް ކަޓެއް

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވީ ކޭން ބީ ހީރޯސް" ގެ ލުކްތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020
ބޭގެ "އެމްބިއުލާންސް" ގައި ޖޭކް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު މައިކަލް ބޭ ޑައިރެކްޓްކުރާ ތުރިލާ "އެމްބިއުލާންސް" އަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޭކް ޖިލެންހާލް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2020
ޑެޕް ވަކިކުރި ފިލްމަށް ގެންނަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް

ކުރީގެ އަންހެނުން ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑަށް ގެވެށި އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި "ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް 3" އިން ވަކިކުރި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕް އެ ފިލްމަށް އަލުން ގެންނަން ވޯނާ ބްރަދާޒް...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ރޮކްގެ "ސްކޯޕިއަން ކިންގް" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް

ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި އަދި މިހާރު ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑްވޭން ޖޯންސަން (ރޮކް) ލީޑް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހޮލީވުޑަށް ނުކުތް ފިލްމު "ދަ ސްކޯޕިން...

November 13, 2020
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އާއިލީ އާ ވިޔަފާރިއެެއް ފަށަނީ

އަނބިމީހާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ގުޅިގެން އާއިލީ އާ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020
"ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް 3" ގެއްލުނަސް ޑެޕަލް ފުލް މުސާރަ!

"ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް 3" އަށް ޑެޕްގެ ބަދަލުގައި މެޑްސް މިކެލްސަން ގެންނަނީ

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 1
ބޮންޑުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ފިސްތޯލައެއް ނީލަމުގައި

ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޑރ. ނޯ" ގައި ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނު، ދާދި ފަހުން މަރުވި އެކްޓަރު ޝޯން ކޮނެރީ ބޭނުންކުރި ފިސްތޯލައެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
"ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އިން ބަދަލެއް ގެނުވާނެ: ލަޝާނާ

އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލުން ހޮލީވުޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާނެ ކަމަށާއި ކަޅު ނަސްލުގެ ބަތަލާއިންނާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޯސް ވިސްނުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ވެސް އަންނާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ލަޝާނާ ލީންޗް ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 1
"އަކްއަމޭން 2" އިން އެބްމާގެ ރޯލް ކޮށާލަނީ؟

ކުރީގެ އަންހެނުން ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑަށް ގެވެށި އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި ޖޯނީ ޑެޕްގެ ކެރިއަރު މިހާރު އޮތީ ފުން ވަޅުގަނޑެއްގެ ތުންފަތްމަތީގަ އެވެ. އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ފިލްމު "ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް 3" އިން ވަކިވާން ވޯނާ ބްރަދާޒް އިން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާ އިރު، ޑެޕްގެ ކެރިއަރުގެ މިސްރާބު މިހާރު އޮތީ ވާނުވާގަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 1
ޖޯނީ ޑެޕް "ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް" އިން ވަކިކޮށްފި

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފިލްމު ސީރީޒް "ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް" ގެ ކުރިއޮތް ފިލްމުން، މަަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕް ވަކިވާން ވޯނާ ބްރަދާޒް އިން އެންގުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ރިތިކް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް އޮޑިޝަން ހަދައިފި

ރިތިކް އޮޑިޝަން ހެދީ ސްޕައި ތުރިލާއަކަށް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނޭ

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020
ނޭވާ ނުލައި ހަތް މިނެޓް އޮވެ ވިންސްލެޓަށް ރެކޯޑެއް

ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް ނަގަން ފެނު އަޑީީގައި އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރި ތަރީގެ މަގާމު އޮތް އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި އެ މަގާމު ކޭޓް ވިންސްލެޓް ހޯދައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
"ސަން" އަށް ޑެޕް ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލާގައި، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯނީގެ ޑެޕްގެ ގާތުން މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ވަރިވި ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑަށް، ޑެޕް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި ނޫސް ސަން އިން ގެނެސްދިން ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ނޫހަށް ޑެޕް ކުރި ދައުވާ އޭނާ އަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.