04 ޖުލައި

July 04, 2020
ޝާހްރުކް "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ؟

ޝާހްރުކް ޚާނަކީ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ ފަސްޖެހޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދީގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދި ފިލްމުތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފިލްމަކަށް ސަންޖޭ ދަތާ އެކު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ 2003 ގައި...

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާ އާއި އެމެޒޯން އަގު ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސަންގީތު" ގެ ނަމުގައި ޝޯއެއް ހަދަން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެ ކުންފުންޏާ އެކު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަލްޓި މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 02, 2020
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓްގައި ރިތިކާއި އާލިއާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމު އެވޯޑް ކަމަށްވާ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އާ މެމްބަރުންގެ ދައުވަތު މި ފަހަރު ލިބުނު އިންޑިއާގެ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން...

July 02, 2020 1
މާކް ވާލްބާގް ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެލާޖިކް!

ފިޓްނެސް އައިކަންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގެންފައި ވިޔަސް ސިއްހީ މައްސަލައެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެލާޖިކް މީހެއް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު...

29 ޖޫން

June 29, 2020
"ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ އާ ފިލްމަށް މާގޯ

އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕް މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ އާ ފިލްމުން އޭނާ ފެންނާނެކަމާ ދޭތެރޭ ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމަށް ބަތަލާ މާގޯ ރޮބީ ނަގައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
އެކްސްޓްރެކްޝަންގެ ޓްރެއިލާ ކުޅެގެން ހޮލީވުޑަށް

"އިކޮރޯޑޫ ބޮއިޒް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ތިން ކުދިންގެ ވާހަކަ މިފަހަރު މި އަންނަނީ ވަރަށް ހާއްސަކޮށެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020
ފިލްމެއްގެ މައްސަލައިގައި ވިލް ސުމިތަށް ދައުވާކޮށްފި

މަޝްހޫރު އަންހެން ޓެނިސް ތަރިން ކަމަށްވާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އާއި ވީނަސް ވިލިއަމްސްގެ ބައްޕަ ރިޗަޑް ވިލިއަމްސްގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމައި ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަނިކޮށް މި ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
މައިކް ޓައިޒަނަކީ ޖެމީ ފޮކްސް

އެމެރިކާގެ ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މައިކް ޓައިޒަންގެ ރޯލް ފިލްމެއްގައި ކުޅެން ޖެމީ ފޮކްސް ސޮއިކޮށް، އެ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

June 24, 2020
އަންނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް ވެސް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮސްކާ އެވޯޑްސް ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފަސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް ބާއްވާ ތާރީހު ވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޑައިރެކްޓަރު ޖޯލް ޝުމެކާ މަރުވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި "ބެޓްމޭން" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ޖޯލް ޝުމެކޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
"އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި

ނިއު ޒިލެންޑްގައި ޝޫޓްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު، ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެރެމަންގެ ފިލްމު "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކުގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި...

June 22, 2020
ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

އަލަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ދެމުން ގެންދިޔަ ހަތް ދުވަހުގެ ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 1
އަލަތު ކައިވެނި ރޫޅާލުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް: ވިލް ސުމިތު

އަލަތު ކައިވެނި ރޫޅުމަކީ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް ނިންމުނު އެންމެ ގޯސް ނިންމުން ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިލް ސުމިތު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
އެކްޓަރު ޑެނީގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތިން ދައުވާއެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ޓީވީ ސިލްސިލާ "ދެޓް ސެވެންޓީސް ޝޯ" އިން މަޝްހޫރުވި އެކްޓަރު ޑެނީ މާސްޓަސަންގެ މައްޗަށް، ތިން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

June 19, 2020
"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމެއް 40 އަހަރު ފަހުން

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ބަންދުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ގައުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާނެ އެއް ފިލްމަކަށް "ސްޓާ...

June 19, 2020
ޑަޔާނާގެ ރޯލަށް ކްރިސްޓެން

އަވަހާރަވެފައިވާ ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ފިލްމުތަކެއް ކުރިން ވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައިސްފައިވެ އެވެ. ޑަޔާނާގެ ހަނދާންތައް އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު...

17 ޖޫން

June 17, 2020
އޮސްކާ އެވޯޑްސް އެޕްރީލް މަހަށް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވަން އޮތް 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސް ހަފުލާ ވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވި ބަނަ ހާލަތާ ހެދި ފަސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރިތާ މަހެއްހާ ފަހުން އެކަން ރަސްމީކޮށް ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
"ޓެނެޓް" އާއި "ވޮންޑަ ވުމަން 1984" ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާކުރަމުން އަންނަ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަންގެ "ޓެނެޓް" އާއި ޕެޓީ ޖެންކިންސްގެ "ވޮންޑަވުމަން 1984" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
"ޔޫތު" ގައި ޕިއާސް ބްރޮސަން

ޒުވާންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން "ޔޫތު" ގެ ނަމުގައި ހަދާ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޕިއާސް ބްރޮސަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޖޮލީ ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު

އެމެރިކާގައި ބޮޑުވަމުންދާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ 200،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފިި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 7" ގެ ޝޫޓިން ސެޕްޓެމްބަރަށް

އިޓަލީގައި ޝޫޓިން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދަނިކޮށް، ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސައިލަން ޖެހުނު ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ސީރީޒްގެ ހަތް ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްތާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020
"ސޮނިކް ދަ ހެޖްހޮގް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު އެކްޝަން-އެޑްވެންޗާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ސޮނިކް ދަ ހެޖްހޮގް" ގެ ދެވަނަ ބައެެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 02, 2020 2
އަދި އެއް ފަހަރު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން: ޕަމެލާ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުރި ކައިވެނި އެންމެ 12 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރޫޅުނު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަން، އަދި އެއް ފަހަރު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް...

29 މެއި

May 29, 2020
އައިއެސްއެސްގައި ޝޫޓްކުރާ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑަގް

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލަން މާސްކްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ކުޅޭ ފިލްމުގެ...

May 29, 2020 1
ކައިވެނި ފަސްކުރަން ޖެހި ޖޭލޯ ހިތް ހަލާކުވެފައި

ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރީތައްވެފައި ވަނިކޮށް ކައިވެނި ފަސްކުރަން ޖެހުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށް ޖެނިޕާ ލޮޕޭޒް ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
"އެވެޓާ" ގެ ނިއު ޒީލެންޑް ޝޫޓިން އަށް އަލުން ތައްޔާރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ނިއު ޒީލެންޑްގައި މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުނު، ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއަލްތަކުގެ ޝޫޓިން އެ ގައުމުގައި އަންނަ ހަފުތާފައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ "ގްރޭހައުންޑް" އެޕަލް ޓީވީ އަށް

ކުރިން މި މަހުގެ 6 ގައި ރިލީޒްކުރަން އޮއްވައި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހުގެ 12 އަށް ފަސްކޮށްފައި އޮތް އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ފިލްމު "ގްރޭހައުންޑް" ގެ ރައިޓްސް އެޕަލް ޓީވީ + އަށް...

May 23, 2020 1
އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވައްތަރުވާކަށް ނޫޅެން: އީޝާ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވައްތަރު ގޮތެއް ހުރުމަކީ އަމިއްލަ އަށް ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާއާ ގުޅުވައިގެން ފާޑުފާޑުގެ ނަންނަމުން ގޮވާތީ ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް...

21 މެއި

May 21, 2020
"ލީގަލީ ބްލޮންޑް 3" އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ބަތަލާ ރީޒް ވިދަސްޕޫންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ސީރީޒް "ލީގަލީ" ބްލޮންޑް" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އިއުލާންކުރިތާ ދެ އަހަރު ފަހުން އޭގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިިފި އެވެ.