16 މާޗް

March 16, 2018
މެޑޯނާ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާ ފީޗާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
"ދަ ގުޑް ލަޔާ" ގައި މިރެން އާއި އިއާން

ދުވަސްވީ ދެ ތަރިއަކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމެއް ބަލަން، ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން ފޫހި ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ތަޖުރިބާ އާއި ހުނަރު އެ މީހުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ވެސް...

March 14, 2018
އަނިލް ކަޕޫރް ވެސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ޝޯއަކަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރަކީ ހޮލީވުޑަށް އާ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އާއި ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް: ދަ ގޯސްޓް ޕްރޮޓޮކޯލް" އަދި ޓީވީ ސިލްސިލާ "24"...

13 މާޗް

March 13, 2018
"ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

March 13, 2018 3
"ޓްރިޕްލް އެކްސް" އަށް ދީޕިކާގެ ޝައުގެއް ނެތް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ޓްރިޕްލް އެކްސް: ރިޓާން އޮފް ޒެންޑަ ކޭޖް" އަކީ އޭނާގެ ފޭނުން އުންމީދު ކުރި ވަރުގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް...

11 މާޗް

March 11, 2018
"ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 16 ގައި ރިލީޒްކޮށް، އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބެމުން އަންނަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ އާމްދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެ...

March 11, 2018
މެޓަލް ބޭންޑް "މޮޓްލީ ކްރޫ" އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

"ބޭވޮޗް" އިން ވިދާލި ބަތަލާ ޕަމޭލާ އެންޑަސަންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ޓޮމީ ލީ އިސްކޮށް ހުރެގެން އުފެއްދި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު މެޓަލް ބޭންޑް "މޮޓްލީ ކްރޫ" އަށް ބިނާކޮށް "ދަ ޑާޓް" ގެ...

10 މާޗް

March 10, 2018
އެލިޒަބެތު ބޭންކްސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް

"ޕިޗް ޕާކެޓް" ފްރެންޗައިޒްގެ ބަތަލާ އެލިޒަބެތު ބޭންކްސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެެ.

March 10, 2018 5
މޭގަން މާކަލްގެ ވެޑިން ޑްރެސްގެ އަގަކީ 8 މިލިއަން

މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެންޏަށް އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މިހާރު މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދައްކާ އެއް...

March 10, 2018
"ކްރިސްޓޯފާ ރޮބިން" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ވޯލްޓް ޑިޒްނީން 2011 ގައި ގެނެސްދިން އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "ވިނީ ދަ ޕޫ" ގައި އުޅޭ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ކެރެކްޓާ ކްރިސްޓޯފާ ރޮބިން "ބޮޑުކޮށްގެން" ގެނެސްދޭ ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ...

09 މާޗް

March 09, 2018
މައިކަލް ބޭގެ ވަރުގަދަ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

އޭ ލިސްޓް ތަރިންނާ އެކު ބޮޑު ބަޖެޓްތަކުން، ވަރުގަދަ ފިލްމްތައް އުފައްދަން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު މައިކަލް ވަރުގަދަ ދެ ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

March 09, 2018
ގްލިމޯ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ހަދަން ޝައުގުވެރިވޭ

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރުމަކީ، ބޮލީވުޑަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މިހާރު ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރަކު...

08 މާޗް

March 08, 2018 1
ކަޅު ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު އެބަ ލިބޭ: ޖޯޑަން

ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތައް އޮންނަ ހޮލީވުޑްގައި ކަޅު ފަންނާނުންނަށް އެ މީހުންނަށް ހައްގު މަގާމު މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ބަދަލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މި އަހަރުގެ...

March 08, 2018
ހެރީގެ ކައިވެނީގައި "ސްޕައިސް ގާލްސް" ނުކުޅޭނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ އަންހެން ބޭންޑް ރިޔުނިއަން ޓުއާއަކަށް ދާން ނިންމާފައި ނެތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް، ފަހުން އަޑުއަރާފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ ޕްރިންސް...

06 މާޗް

March 06, 2018 2
ނާދިރު ބައްޔެއް ޖެހިގެން އިރްފާން ޚާނަށް ފަރުވާދެނީ

އާންމު ނޫން ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބައްޔަށް ފަރުވާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އިރްފާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018
"ހައުސް އޮފް ކާޑްސް 6" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ކެވިން ސްޕޭސީ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެމުން ދިޔަ ނެޓްފްލިކްސްގެ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ހައުސް އޮފް ކާޑްސް އިން" ގެ ހަ ވަނަ ސީޒަން ޝޯ ނިންމައިލާ ސީޒަނުން ވަކި ކުރުމަށް ފަހު، ބެލުންތެރިންނަށް...

March 05, 2018
ކޮމެޑީއަކަށް ވަރުގަދަ ދެ ނަމެއް؛ ޑެނީ އާއި ކާޓިސް

ޑެނީ ބޮޔެލްއަކީ "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރެވެ. ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނާ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ...

04 މާޗް

March 04, 2018
ލިޓްލް ފަޔާސް އެވްރީވެއާ: ރީސް އާއި ކެރީ ސިލްސިލާއެއް

ރީސް ވިދަސްޕޫން އާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ސިލްސިލާއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރީސް އަނެއްކާ ވެސް މަޝްހޫރު އެހެން ބަތަލާއަކާ އެކު ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018
މި ފަހަރު އޮސްކާ ބަޑިއާ ދެކޮޅަށް

އާދީއްތަ ދުވަހު 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާއިރު، މި ފަހަރުގެ ހަފުލާގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އެމެރިކާގައި ބަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ އެއްކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފުލާގައި އޮރެންޖް ކުލައިގެ ޕިން ބޭނުން ކުރުމެވެ. އެމެރިކާގެ ދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕިން، ހަފުލާގައި އެންމެން ވެސް ބޭނުން ކުރާނެ އެވެ.

March 03, 2018 1
ޓެރެންޓީނޯގެ ފިލްމް ކާސްޓަށް ބްރެޓް ޕިޓް

ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯ ސޮނީ ޕިކްޗާޒްއާ ގުޅިގެން ހަދާ ފިލްމަށް ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ ހަމަޖެއްސިކަން ކުރިން އޮތީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފަށަން މިހާރު ކައިރިވަމުން...

March 03, 2018
"ބެޓްގާލް" އުފެއްދިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ވާނާ ބްރަދާޒް އާއި ޑީޒީ ކޮމިކްސް ގުޅިގެން ގެނެސް ދޭން ރޭވި އުންމީދީ ފިލްމް "ބެޓްގާލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަދި ސްކްރީންރައިޓަރު ޖޮސް ވީޑެން ފިލްމް ކުއްލި ގޮތަކަށް ދޫކޮށްލުމާ އެކު، މި...

02 މާޗް

March 02, 2018
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" ގެ ވިލަންއަކީ ކްރިސްޓެން

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. އެ...

March 02, 2018
އެެންޖެލީނާ ދެން ފެންނާނީ ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަޔަކުން

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ މި ފަހުން ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެނުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ފިލްމެއްގެ ބޮޑު ރޯލަކުން ފެނުނީ އަމިއްލަ އަށް...

01 މާޗް

March 01, 2018 10
ޕްރިޔަންކާ ކުރި ކަމަކުން ފޭނުން ރުޅި އަތުވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ތަރިއެކެވެ. ޓްވިޓާ އާއި އިސްޓަގްރާމުން އޭނާ ފޮލޯކުރާ މީހުން މިލިއަނުން ގުނައިލެވެ އެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް،...

March 01, 2018
ނެޓްފްލިކްސްގެ ކޮންޓެންޓަށް އަލަށް 700 އުފެއްދުމެއް

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ކޮންޓެންޓް މި އަހަރު ވަރަށް މުއްސަނދި ވާނެ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅިން އަލަށް 700 އުފެއްދުމެއް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
ކެވިން ސްޕޭސީ ފައުންޑޭޝަންގެ އިނގިރޭސި ގޮފި ބަންދު

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާގެ ޒުވާނުންނަށް ޕާފޯމިން އާޓްސް ދާއިރާ އިން ކުރިއަށްދާން ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކެވިން ސްޕޭސީ 2008 ގައި އުފެއްދި ކެވިން ސްޕޭސީ ފައުންޑޭޝަން (ކޭއެސްއެފް) ގެ އިނގިރޭސި ބްރާންޗް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 އިން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 28, 2018
ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ ތިން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ލުވިސް ގިލްބަޓް އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 28, 2018 5
ހެރީގެ ދެ ލޯބިވެރިންނަށް ކައިވެނި ހަފުލާގެ ދައުވަތު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ، އަންނަ މެއި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަންނައިރު އެ ހަފުލާގައިި އޭނާގެ ކުރީގެ ދެ ލޯބިވެރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018
އެނިސްޓަންގެ ކައިވެނި ރޫޅުނީ "ދަރިިއަކު ނުލިބިގެން"

"ފްރެންޑްސް" ގެ ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ރޫޅުމާ އެކު، ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އަންނަނީ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންނެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި އެނިސްޓަން އާއި އެކްޓަރު ޖަސްޓިން ތެރަކްސް ކައިވެންޏެއް ވެސް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް 2015 ގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ އިރު، އެކަމުގެ އެއްވެސް ރަސްމީ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 4
އިވަން މެކްގްރެގާ އަށް މި ޖެހުނީ ކޮން ފަދަ ހާލެއް!

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިވަން މެކްގްރެގާ މިހާރު ހުންނާނީ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ސިކުނޑި ގޮވާވަރުވެފަ އެވެ. އޭނާގެ މި ހާލަތު އެންމެ ރީތިކޮށް މިހާރު ސިފަކުރެވޭނީ މިހެންނެވެ؛ ސްޓާ...

February 26, 2018 2
ސްރީދޭވީ އަށް "ޖުރަސިިކް ޕާކް" އިން ފުރުސަތެއް ލިބުނު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ކުއްލި މަރާ އެކު އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ބޮޑު ހިތާމައެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެކަމަކު ގެއްލިގެން ދިޔަ އެ ބަތަލާގެ ވާހަކަތަކާއި ހަނދާންތަކެއް ދުވަކު ވެސް...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 1
ކިޔެވުން ހުއްޓާލެވުނީތީ ދެރައެއް ނުވޭ: ޖެނިފާ ލޮރެންސް

އެކްޓިން ކެރިއަރަށްޓަކައި އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގައި ކިޔެވުން ހުއްޓާލި ކަމަށާއި އެކަމާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދެރަނުވާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސް...

February 25, 2018
"ސްޓާ ވޯސް: އެޕިސޯޑް 9" ގެ ޝޫޓިން ޖުލައިގައި ފަށަނީ

ދެހާސް ފަނަރާގައި ރިލީޒް ކުރި "ސްޓާ ވޯސް: ފޯސް އެވޭކަންސް" އަށް ފަހު، ޖޭޖޭ އަބްރަމްސް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "ސްޓާ ވޯސް: އެޕިސޯޑް 9" ގެ ސްކްރިޕްޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018
"ބްލެކް ޕެންތާ"ގެ ޑައިރެކްޓަރު އުފަލުން ރޮނީ

މި މަހުގެ 16 ގައި ރިލީޒް ކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ބްލެކް ޕެންތާ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމްވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި...

February 24, 2018
ދެން ވެސް ހަދާނީ ބިރުވެރި ފިލްމެއް: ޖޯޑަން ޕީލް

ގޯލްޑެން ގްލޯބާއި އޮސްކާ އަށް މި އަހަރު ނޮމިނޭޓްވި ބިރުވެރި ފިލްމް "ގެޓްއައުޓް" އަށް ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ޑައިރެކްޓަރު/ސްކްރީންރައިޓަރު ޖޯޑަން ޕީލް ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ....

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ޑިޒްނީގެ "ޕިނޯކިއޯ" އަށް ޑައިރެކްޓަރަކު ލިބިއްޖެ

ޑިޒްނީން "ޕިނޯކިއާ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ފިލްމްތައް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސޭމް މެންޑޭޒް އަށް ހުށަހެޅުމުން އޭނާ ފިލްމް...

February 23, 2018
"ޖުރަސިކް ވޯލްޑް 3" 2021 އަށް ތާވަލުކޮށްފި

ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، އޭގެ ދެވަނަ ބައި މި އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމްގެ ތިން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
"ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް

މި އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބާއި ބަފްޓާ އާއި އޮސްކާގެ ވެސް އެންމެ ގިނަ ނޮމިޝޭންތައް ހޯދި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އަކީ އެހެން ބައެއްގެ އުފެއްދުމެއްގެ ކޮންސެޕްޓެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން އިއްޔެ އެމެރިކާގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

February 22, 2018 1
ބޮންޑްގެ އާ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރަކީ ޑެނީީ ބޮޔެލް؟

އަންނަ އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެޓަރަކީ ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަން ނޫންކަން އޭނާ ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާ އެކު، އެހެން ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުންގެ...

February 22, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "އެއިތުރާޒް 2" އިން ފެނިދާނެ

މި އަހަރު ޕްރިޔަންކާގެ ހޮލީވުޑް ދެ ފިލްމެއް ރިލީޒް ކުރާނެ.