01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
އެފްލެކްގެ އާ ބައިވެރިއަކީ އެނާ

ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާއާ ކައިވެނިކޮށްގެން ތިން ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ހަޔާތަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ބައިވެރިއަކު...

April 01, 2020
ބޮޑެތި ފިލްމުތަކެއް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް "ގޯސްޓްބަސްޓާޒް: އާފްޓަލައިފް" އާ އެކު އިތުރު ފިލްމުތަކެއްގެ ތާރީހުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020
ކްރިސްގެ "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން" އަށް

އިންޑިއާގެ އެކްޓަރުންތަކެއް ހިމަނައިގެން އަދި އެ ގައުމުގައި މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ނަގާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ ފިލްމު "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން"...

March 29, 2020 1
އެންޖެލީނާގެ މިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ސެލެބްރިޓީން މާލީ ގޮތުން އެހީދެމުން އަންނަ އިރު، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ކުޑަކުދިންނަށް...

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" އޮގަސްޓަށް ފަސްކޮށްފި

ޖޫން މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވޮންޑަ ވުމަން 1984" އޮގަސްޓަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

March 26, 2020 1
އާނޯލްޑް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ހޮލީވުޑްގެ ތަރި އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
އާނޯލްޑްގެ ދަރިއަކަށްވުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް: ޕެޓްރިކް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާގެ ދަރިއަކަށްވުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި ގިނަ ބަޔަކު އޭނާގެ ފަރާތުން އުންމީދުކުރަނީ ބައްޕަ ކަހަލަ އެކްޓަރަކަށް ވުމަށް ކަމަށް އާނޯލްޑްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޕެޓްރިކް ޝްވެޒްނެގާ ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020
"ލަވްބާޑްސް" ސިނަމާއަކަށް ނޫން، ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒްގެ ފިލްމު "ލަވްބާޑްސް" ސިނަމާތަކަށް ނުގެންނަން ނިންމައި، ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
"ފްރެންޑްސް" ގެ ރިޔުނިއަން އެޕިސޯޑް ފަސްކޮށްފި

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ކުރީގެ ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" ކުރީގެ ބައިވެރިންނާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައި އޮތް ރިޔުނިއަން އެޕިސޯޑްގެ ޝޫޓިން ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި އޭގެ މަސައްކަތް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

ކޮރޯނާޗައިރަހުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައި ވާތީ މި އަހަރުގެ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

March 21, 2020
"ޕެރަސައިޓް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު މިއުޒިކަލްއަކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ފިލްމު "ޕެރައިސައިޓް" އާ އެކު އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޑައިރެކްޓަރު ބޮންގް ޖޫން-ހޯ އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
މާވެލްގެ "ބްލެކް ވިޑޯ" މެއި މަހަށް ފަސްކޮށްފި

ކުރިން އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އޮތް މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ "ބްލަކް ވިޑޯ" މެއި މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި "އެވެޓާ" ވެސް ހުއްޓިފައި

ޖޭމްސް ކެމަރޮން 2009 ގައި ގެނެސްދިން "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކުގެ މަސައްކަތް، ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
"ދަ ފޭންޓަމް" ގެ ހިންދީ ފިލްމެއް

މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދަ ފޭންޓަމް" އަށް ބިނާކޮށް ހިންދީ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 18, 2020
ކާންސް ފެސްޓިވަލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން އަންނަ މަހު

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މި ވަގުތު ދުނިޔެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާތީ، ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމާ މެދު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެ ފެސްޓިވަލްގެ...

March 18, 2020 5
ރަޔަންގެ ދެމަފިރިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް އާއި އަންހެނުން ބްލޭކް ލައިވްލީ...

17 މާޗް

March 17, 2020 3
އިޑްރިސް އެލްބާ ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އިޑްރިސް އެލްބާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

March 17, 2020 1
"ބެޓްމޭން" ގެ ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލައިފި

ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން ބެޓްމޭންގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ދަ ބެޓްމޭން" ގެ ޝޫޓިން ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ދެ ހަފުތާ އަށް މެދުނޑާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 5
މޭގަން މާކްލް އަލުން ހޮލީވުޑަށް؟

ޕްރިންސް ހެރީއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިވަޑައިގަތުމާ އެކު، ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ ފިލްމު ކުޅުއްވުން ހުއްޓަވާލައްވައި ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަވާށެވެ. ކައިވެނިކުރެއްވުމާ އެކު މޭގަންގެ ހަޔާތަށް ވަނީ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޝާހީ އާއިލާގެ އިސް މެމްބަރެއްގެ ރޯލް...

14 މާޗް

March 14, 2020
"އެފް9" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް ފްރެންޗައިޒްގެ ނުވަ ވަނަ ފިލްމު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ލިސްޓަށް "ޕީޓަ ޕޭން"

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތައް އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދޭން ހިފާފައިވާ ފޯރީގެ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ދެމަފިރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްް އާއި އަންހެނުން ރީޓާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020
"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ފަހު، މީގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް ހަދަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
"ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތްް ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ނޮވެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 1
"ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ފަސްކުރަން އެދެފި

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރިޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ރިލީޒްކުރުން، ކޮވިޑް-19 މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރި ބިރުވެރިކަމެއްގައި އޮތުމުން ލަސްކޮށްދޭން ފޭނުން އެދެން ފަށައިފި އެވެ.