27 އެޕްރީލް

April 27, 2020
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ ދެ ފިލްމު ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑާ-19އާ ހެދި، ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް ޝޫޓިން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތުމުން ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ސީރީޒްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެނައުން ފަސްކޮށްފި އެވެެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 8
ކޮރޯނާ ކިޔާ ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ ޓައިޕްރައިޓަރެއް

މިދިޔަ މަހު ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ރީޓާ ވިލްސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްގެން ފަރުވާދިން އިރު، އެ ގައުމުން ވަރަށް ހާއްސަ އެކުވެރިއެއް ލިބިފައިވެ އެވެ. އެއީ އުމުރުން 8 އަހަރުގެ ކޮރޯނާ ޑި ރީޒް އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
"ހަންގާ ގޭމްސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ހަދަނީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި "ދަ ހަންގާ ގޭމްސް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ފިލްމެއް ގެނެސްދީފައި ވަނިކޮށް، މީގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ހަދާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
އެހީވާން ޕަލްޓްރޯގެ އޮސްކާގެ ހެދުމެއް ވިއްކައިލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ވިނިތު ޕަލްޓްރޯ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގައި ބޭނުންކުރި ހެދުމެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 2
ޑިޒްނީގެ 100،000 މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިމަތިވި ހާލަތާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ 100،000 އެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
ޖޭޖޭގެ ތިން ސީރީޒެއް އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ވޯނާ ބްރަދާޒްގެ އާ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް ތިން ސީރީޒެއް ހަދައިދޭން، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ޖޭޖޭ އަބްރަމްސް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

April 19, 2020
މޭގަންގެ ކެރިއަރު ބިނާކުރަން އެންޖެލީނާގެ އެހީ

ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް ކެރިއަރު އަލުން ކޮޅަށް ޖަހައިދޭން، މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ އެހީ ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް...

April 19, 2020
ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ "ގްރޭސް އެނަޓަމީ" އިން

އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގްރޭސް އެނަޓަމީ" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ އެޕިސޯޑްތަކެއްގައި ދުނިޔެ މިހާރު ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ ގެނެސްދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 1
"ދަ ގޯޑްމަދާ" އަށް ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް

ޑްރަގް ލޯޑެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ދަ ގޯޑްމަދާ" ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
"ޖެކް ރީޗާ" އަކީ ކުޅެން ބޭނުންވި ފިލްމެއް: ރޮކް

ދެހާސް ބާރައިގައި ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޖެކް ރީޗާ" އަކީ ކުޅެން ވަރަށް ބޭނުންވި ފިލްމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފިލްމު ޓޮމް ކްރޫޒަށް ލިބުމުން އުފާކުރާ ކަމަށް ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
ބައްޔަކާ ހެދި ވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތު ގެއްލުނު: ޝައިލީން

އުމުރުން ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިމަތިވި ބައްޔަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމަށާއި އޭނާގެ މާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާތަށް ފެނިފައި ނުވަނީ އެ ސަބަބާ ހުރެ ކަމަށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާޒް" ގެ ބަތަލާ ޝައިލީން ވުޑްލީ ބުނެފިި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020
ޑިޒްނީން "ރޮބިން ހުޑް" ވެސް އަލުން ހަދަނީ

މީގެ 47 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ކާޓޫން ފިލްމު "ރޮބިން ހުޑް" ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

April 12, 2020 1
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ރިލީފް ފަންޑްތަކަކަށް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އަންހެނުން އަމާލް ކްލޫނީގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ކްރިސްގެ "އެކްސްޓްރެކްޝަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާ "ތޯ" ކުޅޭ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ އާ ފިލްމު "އެކްސްޓްރެކްޝަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 1
ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ރޯލަށް ދެން ޓޮމް ހާޑީ؟

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އާ އެކު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އެ ރޯލަށް އަލްވަދާއު ކިޔާނެ އެވެ. މިިއީ މީގެ ދެތިން އަހަރު ވެސް ކުރިން ކަށަވަރުވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
އާންމުންނަށް އެހީވާން ލިއޮނާޑޯ ހިއްސާވާ ފަންޑެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިތިވަމުންދާ ދަތިތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޮ ޑި ކެޕްރިއާ ހިއްސާވެގެން އުފެއްދި އެމެރިކާސް ފުޑް ފަންޑަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020
ކްރޫޒްގެ "ޓޮޕްގަން 2" ޑިސެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޓޮޕް ގަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020
"މިނިއަންސް 3" އާއި "ސިންގް 2" ވެސް ފަސްކޮށްފި

ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒްގެ ދެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ކޮވިޑް-19 ޖެހި "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ތަރިއަކު މަރުވެއްޖެ

"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އެންޑްރޫ ޖެކް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނިކޮށް ބުދަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

April 02, 2020
"ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް

ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް ފްރެންޗައިޒްގެ ސްޕިންއޮފެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން "ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
އެފްލެކްގެ އާ ބައިވެރިއަކީ އެނާ

ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާއާ ކައިވެނިކޮށްގެން ތިން ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ހަޔާތަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ބައިވެރިއަކު...

April 01, 2020
ބޮޑެތި ފިލްމުތަކެއް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް "ގޯސްޓްބަސްޓާޒް: އާފްޓަލައިފް" އާ އެކު އިތުރު ފިލްމުތަކެއްގެ ތާރީހުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020
ކްރިސްގެ "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން" އަށް

އިންޑިއާގެ އެކްޓަރުންތަކެއް ހިމަނައިގެން އަދި އެ ގައުމުގައި މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ނަގާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ ފިލްމު "ޑާކާ" ގެ ނަން "އެކްސްޓްރެކްޝަން"...

March 29, 2020 1
އެންޖެލީނާގެ މިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ސެލެބްރިޓީން މާލީ ގޮތުން އެހީދެމުން އަންނަ އިރު، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ކުޑަކުދިންނަށް...

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.