26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ރަޗެލް މޮރިސަން އޮސްކާގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

އަންނަ މާޗް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާ އިރު، މި އެވޯޑްސްގައި މިހާތަނަށް އަންހެން ފަންނާނަކަށް ނުލިބޭ ޝަރަފެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ހޯދައިފި އެވެ. އޮސްކާގެ ދިގު ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް އަންހެން ސިނަމޮޓޯގްރާފަރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަ އޮފް ފޮޓޯގްރީ ކެޓެގަރީން ނޮމިނޭޓްވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 2
ބޮންޑްގެ ރޯލަށް ހެރީ ސްޓައިލްސް ކިހިނެއް ވާނެ؟

އިނގިރޭސި ޖާސޫސީ އެޖެންޓް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމާ ހަމައިން ފިލްމްގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހުސް ކުރެވުނަސް އެކަން މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
ވުޑީއާ އެކު ދެން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން: ކޮލިން ފާތު

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވުޑީ އެލަން އެޑަޕްޓް ކުރި އަންހެން ދަރިފުޅު ޑައިލަން ފެރޯ އަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކަށް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ކިޔައި ދީފައި ވަނިކޮށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތު، ވުޑީއާ އެކު ދެން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
"ރޯގް ވަން" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އެލިސަން ޝޯމާ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ވެސް ބައެއް މަންޒަރުތައް ނެގި، 2016 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" އާއި "ހަންގާ ގޭމްސް" ފަދަ މަޝްހޫރު އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމްތައް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ އެލިސަން ޝޯމާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

January 21, 2018 1
މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ހެދުން ފަރުމާ ކުރާނީ ޖެސިކާ

އަންނަ މެއި މަހު ބާއްވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝާހީ ބޮޑު ކައިވެންޏަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ކެތްތެރި ކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ހަފުލާ އަށް ފާރަލާ...

January 21, 2018
ޑިޒްނީގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމްތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ނަމެއް

ކުރިން ހަދާފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކެއް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ވޯލްޓް ޑިޒްނީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް ލިސްޓަށް ފިލްމެއް...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
"ޖެމިނީ މޭން" ގެ ބަތަލާއަކަށް މޭރީ އެލިޒަބަތު

ވިލް ސުމިތު ވަރަށް ތަފާތު ދެ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ ފިލްމް "ޖެމިނީ މޭން" ގެ ބަތަލާއަކަށް މޭރީ އެލިޒަބެތު ވިންސްޓެޑް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 1
ބަތަލާ ރެބެކާގެ އާމްދަނީ "ޓައިމްސް އަަޕް" ފަންޑަށް

ހޮލީވުޑްގައި އާންމުފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ "ޓައިމްސް އަޕް" ކެމްޕޭނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަންނާނުންގެ ސަޕޯޓް މިހާރު އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ކެމްޕޭނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަންޑަށް ވެސް ފަންނާނުންގެ އެހީ އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018
ޓެރެންޓީނޯގެ އާ ފިލްމްގެ ބަތަލަކަށް ލިއޮނާޑޯ

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯގެ ވަދާއީ ޑައިރެކްޝަން ކަމަށް ބެލެވޭ، އަދި ވަކި ނަމެއް އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާ ފިލްމްގެ ބަތަލުގެ ރޯލަށް ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
"ކްއަންޓިކޯ 3" އެޕްރީލް 26 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު ގަދަފަދަ އަށް ފައި ވިއްދާލާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ މަގުބޫލް ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ ތިން ވަނަ ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 26 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 1
ފްރާންކޯ އަށް ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު

ހަތް ދިހަ ފަސް ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ނިންމައިލީ، ހޮލީވުޑްގައި އޮތް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އެ ހަފުލާ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، މަޝްހޫރު އެކްޓަރެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ފިލްމް "ޑިޒާސްޓާ އާޓިސްޓް" އިން މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު...

January 10, 2018
ބަފްޓާގައި "ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އަށް 12 ނޮމިނޭޝަން

މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސްގައި ހަތް ނޮމިނޭޝަން ހޯދި އެކަމަކު އުންމީދު ކުރި ވަރަށް އެވޯޑްތައް އުފުލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނު ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް...

January 10, 2018 3
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އޯޕްރާ ވިންފްރީ؟

ހަތްދިހަ ފަސް ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު، މި ފަހަރު ކޮންމެހެން ވެސް އޮޕްރާ ވިންފްރީގެ ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ ޖެހެ އެވެ. މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އަށް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" މާ ތަފާތު ވާނެ: ޕެޓީ

އަންހެން ސްޕަހީރޯއަކާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދން "ވޮންޑަ ވުމަން" އަކީ އެތައް ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ގެނުވި ފިލްމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ފިލްމް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީ ހަޖަމު ނުވެގެން ބައެއް މީހުންގެ ފާޑު ކިޔުންތައް ވެސް އަމާޒުވި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018
ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް: މޮޅު ފިލްމަކަށް "ތުރީ ބިލްބޯޑްސް"

ވަރުގަދަ ހަތަރު އެވޯޑާ އެކު 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް އެވޯޑްސްގެ ޑްރާމާ ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ތުރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން، މިސޯރީ" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

January 08, 2018
ޑިޒްނީގެ "މާލިން" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ރިޑްލީ ސްކޮޓް

ލިޔުންތެރިޔާ ޓީ.އޭ ބެރޮންގެ މަޝްހޫރު ފެންޓަސީ ވާހަކަ ސިލްސިލާ "މާލިން" އަށް ބިނާކޮށް ޑިޒްނީން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ރިޑްލީ ސްކޮޓް ގެންނަން ވާހަކަ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018
މި ފަހަރު ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް "ވަރަށް ކަޅު ވާނެ"

މިދިޔަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔަ އިރު، ހޮލީވުޑްގައި އެންމެ ގަދައަށް އޮތީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކަތަކެވެ. ނުފޫޒު ގަދަ ބައެއް ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއިި ޑައިރެކްޓަރުންނާއި އެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން، ހާއްސަކޮށް އަންހެން ފަންނާނުންނަށް އެކި ދުވަސްވަރު، އެކި ހާލަތްތަކުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018
ޕެރިސް ހިލްޓަންގެ އެންގޭޖްމަންޓް އިއުލާންކޮށްފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ވިޔަފާވެރިޔާ އަދި ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ޕެރިސް ހިލްޓަން އޭނާ ދެ އަހަރު ވަންދެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އެކްޓަރު/މޮޑެލް ކްރިސް ޒިލްކާއާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ...

January 03, 2018 5
2017ގައި އެންމެ ގިނައިން ނުބައިކޮށް ކިއުނު ބަސްތައް

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރި ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ނުބައިކޮށް ކިޔާފައިވާ އެއް ނަމަކީ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ވޮންޑާ ވުމަން"ގެ ބަތަލާ ގަލް ގަޑޮޓްގެ ނަމާއި...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017
ވިލް ސުމިތު، އަކްޝޭއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ބޭނުންވޭ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ވިލް ސުމިތު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ކައިވެނި މެއި 19 ގައި

އާ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ކަމަކީ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެންޏެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 4
"ބެރިއަލް ރައިޓްސް" ގައި ޖެނިފާ ލޮރެންސް

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "މަދާ" އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާ ކަހަލަ ފިލްމަކަށް ނުވިޔަސް ކުރިއަށް އޭނާގެ ޝައުގުވެރި ޕްރޮޖެކްޓްތަތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ރެޑް ސްޕެރޯ" އާއި "އެކްސް މެން: ޑާކް ޕީނިކްސް" ހިމެނެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 5
ޖެކްލީން ފެނާންޑިސްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ލަންކާގައި

ޝިލްޕާ ޝެޓީ އާއި ގޯވިންދާ ފަދަ ތަރިން މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންނެވެ. މި ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވީ ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
"ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ ކުރީގައި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގައި ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު، ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ވަރުގަދަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 2
"އެލީޓާ" އަކީ އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫން

މިއީ ޖޭމްސް ކެމެރެން ސްކްރިޕްޓް ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސް ވެސް ކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
"ގޮޓީ" ފަސްވުމުން ޓްރަވޮލްޓާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ޖޯން ޓްރަވޮލްޓާގެ އާ ފިލްމް "ގޮޓީ" މި މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ފިލްމް އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ނުކުރަން، އޭގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަނާ ހަވާލުވެފައިވާ ލަޔަންސްޓޭޓުން ނިންމުމުން ޓްރަވޮލްޓާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.