26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 1
ޑައިރެކްޝަނަށް ޝައުގު އެބަހުރި: ކޭޓް ވިންސްލެޓް

ޑައިރެކްޝަނަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް "ޓައިޓޭނިކް" ފަދަ މޮޅެތި ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބަތަލާ ކޭޓް ވިންސްލެޓް ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017
"ސަބާބިކޮން" ގެ ކާސްޓުންގެ ތައުރީފު ޖޯޖް ކްލޫނީ އަށް

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމް "ސަބާބިންކޮން" ގެ ޕްރިމިއާގައި ފިލްމްގެ ކާސްޓުން އޭނާ އަށް ވަަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 4
ބްރެޑް ޕިޓްގެ އާ ލޯބިވެރިޔައަކީ "ކުޑަކުއްޖެއް"

ބްރެޑް ޕިޓާއި އެލާ ޕަނެލްގެ އުމުރުގައި 32 އަހަރުގެ ފަރަގެއް އެބަހުރި.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017
ކޮލިން ޕަވަލްގެ ގޮތުގައި މޯގަން ފްރީމަން އަންނަނީ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކޮލިން ޕަވަލްގެ ބަޔޮޕިކެއްގައި އޭނާގެ ރޯލު ކުޅެން މޯގަން ފްރީމަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017
"ދަ ކަރަންޓް ވޯ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރަން ޖެހިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ނުފޫޒު ގަދަ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ފެންމަތިވި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި އެތައް ބަޔަކު ވައިންސްޓީންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެފައިވާ އިރު، އޭނާގެ ސްޓޫޑިއޯ އިން އަންނަ މަހު މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލް ކުރި ފިލްމް...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017
އެކްޓިން އިން ރިޓަޔާ ކުރާކަށް ނޫޅެން: ޖޭމްސް

މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި އަގުބޮޑު ބައެއް ތަންތަން ވިއްކާލައި، އެކްޓް ކުރުމާ ދުރުވެ، އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ދާން، ހޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ އެކްޓަރު ޖޭމްސް ވުޑްސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ...

October 14, 2017
ވައިންސްޓީންއާ އެކު ބެން އެފްލެކްގެ ދުވަސް ވެސް ދަނީ؟

ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ފެންމަތިވި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު އުފެދިފައިވާ ވަރުގަދަ ތޫފާން ވަރުގަދަވަމުން ގޮސް އެންމެ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ ކުއްލި ވެއްޓުން

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ޝަޚުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތައް ވަރުގަދަވެ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިން އޭނާ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017
އެކްޓްކުރަން އަދިވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ: ކޭޓް ވިންސްލެޓް

ކޭޓް ވިންސްލެޓަކީ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގައި ފިލްމު ކުޅެން ފަރިތަ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާ ކުޅުނު އެންމެ މަޝްހޫރު ރޯލުގައި ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯއާ އެކު "ޓައިޓޭނިކް" އިން ފެނުނު އިރު،...

October 07, 2017
"ރަޝް އަވާ 4" ގެނެސް ދޭނަން: ޗެކީ ޗެން

ޖެކީ ޗެން އާއި ކްރިސް ޓަކާގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ކޮމެޑީ "ރަޝް އަވާ" ގެ ހަތަރު ވަނަ ބައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސްކްރިޕްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޖެކީ...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017
"ފާސްޓް 9" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

ކުރިން 2019 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލް ކުރި "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 9" 2020 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017
"އެވެޓާ"ގެ ސީކްއެލްތަކުން ކޭޓް ވިންސްލެޓް ފެންނާނެ

ކޭޓް އާއި ކެމެރެން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ 1997 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ޓައިޓޭނިކް" ގައި.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 6
ޖޭމްސް ކެމެރަން "ވޮންޑަ ވުމަން" އާ ޖައްސާލައިފައި

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކުރި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ވޮންޑަ ވުމަން" އާ ބެހޭ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސްގެ ކެމެރެން ދާދި ފަހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017
"އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކަށް ޒުވާން ކާސްޓެއް

ބޮކްސް އޮފީހުގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލި ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ 2009 ގެ "އެވެޓާ" ހަތަރު ފިލްމެއް ކުރިއަށް ޕްލޭންކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ސީކްއެލްތަކުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ މެކުހަށް ޖަހައިފަ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017
ބްރެޑްލީ ކޫޕާއާ އެކު "ޑީޕާ" އިން ގަލް ގެޑޯ ފެނިދާނެ

މި އަހަރު ރިލީޒްވި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ބަތަލާ ގަލް ގެޑޯއަކީ މިހާރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ބަތަލާއެއް ނޫނެވެ. އިޒްރޭލަށް އުފަން މި ބަތަލާ ހޮލީވުޑްގައި އޭނާގެ ގަދަފަދަކަން ދައްކަން ފަށާފައިވާ އިރު، ވަރުގަދަ ޕްރޮޖެކްޓަކެއް ވެސް އޭނާ އަށް އަންނަނީ އޮހެމުންނެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017
ހިއު ޖެކްމަން މި ފަހަރު ކުޅެނީ ހަގީގީ ކެރެކްޓާއެއް

ވުލްވްރިން ފަދަ ހިޔާލީ ކެރެކްޓާތަކުން ނިކުމެ ހިއު ޖެކްމަން މި ފަހަރު ހަގީގީ ކެރެކްޓާއެއް ބޮޑު ސްކްރީންގައި ދައްކައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

September 26, 2017 3
"ޓޫމްބް ރެއިޑާ"ގެ ބަތަލާގެ ކަރު މާ ދިގުކޮށްލައިފި

"ޓޫމްބް ރެއިޑާ"ގެ އާ ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުމާ އެކު ފޭނުންގެ ހިތް އެ ފިލްމަށް ވަނީ ދަމައިގެންފަ އެވެ. ކްލެސިކް ވީޑިއޯ ގޭމް ކެރެކްޓާ ލާރާ ކްރޮފްޓްގެ ގޮތުގައި...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017
ލީ މިލާގެ ބައޮޕިކަށް ކޭޓް ވިންސްލެޓް

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަތައް ފޮޓޯތަކާ އެކު އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީގެން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި އެމެރިކާގެ އަންހެން ފޮޓޯގްރާފަރު/މޮޑެލް އަދި ކުރެހުންތެރިޔާ ލީ މިލާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކޭޓް ވިންސްލެޓް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017
ޝާލަޓަން: މެޓް ޑެމަންގެ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމަކަށް ވާނެ

މި އަހަރު ދެ ފިލްމަކުން ފެނިފައިވާ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު މެޓް ޑެމަން އަނެއްކާ ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017
ހެލީ ބެރީގެ އާ ބައިވެރިއަކީ އިނގިރޭސި ޕްރޮޑިއުސަރެއް

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހެލީ ބެރީގެ ދެވަނަ ކައިވެނި މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރޫޅުނު ފަހުން، އޭނާގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް އޮތީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ފަނޑުވެފަ އެވެ. ފްރާންސްގެ އެކްޓަރު އޮލިވިއާ މާޓިނެޒް އާއި ހެލީ 2013 ގައި ކުރި ކައިވެނި މިދިޔަ އަހަރު ނިމުމަމަކަށް އައީ ކުއްޖަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017
ޕާކިސްތާނުން އޮސްކާ އަށް "ސާވަން"

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ކެޓަގަރީ އަށް ޕާކިސްތާނުން "ސާވަން" ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017
ޖެނިފާ ލޮރެންސް "ގޮސިޕް ގާލް" އަށް އޮޑިޝަން ހެދި

އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސްގެ ހުނަރުވެރިކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރު އެއްވެސް މީހަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ އެވެ. ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ބަތަލާއިންގެ ލިސްޓްގައި އޭނާގެ ނަން އޮތުމަކީ އޭގެ ހެއްކެކެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017
ސްޓެފެން ކިންގްގެ ކުރު ވާހަކައެއް ބޮޑު ސްކްރީނަށް

މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ސްޓެފެން ކިންގްގެ މަގުބޫލު ކުރު ވާހަކަ "ސަފަ ދަ ލިޓްލް ޗިލްރެން" ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.