08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017
"ގާޑިއަންސް 3" ގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔަން ފަށައިފި

މާވެލްގެ ފެންޓަސީ/އެކްޝަން ފިލްމް "ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް މިހާރު...

August 08, 2017 3
ކްރިސް ޕްރެޓާއި އަނާ ފާރިސް ވަކިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގައި ރޫޅެމުންދާ ކައިވެނީގެ ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަރިއެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު ކައިވެނީގައި ސިއްކަ ޖެހެނީ "ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" އާއި "ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 13
ލިއޮނާޑޯ ޗުއްޓީ ނިންމާފައި ނުފުރިފައި!

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ފުރުމަށްޓަކައި، މިއަދު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިއުމުން، ނުފުރި އެ ތަނުގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޗަކް ރަސަލް ބޮލީވުޑަށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ހޮލީވުޑާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ޒަމާނެއްގައި ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
މާދުރީގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ސީރީޒެއް ޕްރިޔަންކާ އުފައްދަނީ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ހޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް ރަނގަޅަށް ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ބަތަލާއަކީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި އާ...

July 31, 2017 1
ވަރިއަށް ފަހު އެންޖެލީނާ އަދިވެސް ހިތްދަތިކަމުގައި

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގްބޫލު ޖޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު، ބްރެޑް ޕިޓާއި އެންޖެލީނާ ޖޮލީ މިހާރު ވަނީ ވަކިވެފަ އެވެ. ޖޮލީ ވަނީ ބްރެޑް ޕިޓް ކައިރިން ވަރިވުމަށް ފަހު އޭނާ ހޭދަކުރި އުނދަގޫ...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 1
ދަރިންގެ ފޮޓޯ އާންމު ކުރުމުން ކްލޫނީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހުއްދަ ނެތި ދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ވޮއިސީ" އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ކްލޫނީ ބުނޭ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 1
ބާމިއުޑާ ޓްރެއިންގަލް އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

މަތިންދާބޯޓާއި ކަނޑު ބޯޓުފަހަރު ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ބިނާވެފައިވާ މަޝްހޫރު ސަރަހައްދު ބާމިއުޑާ ޓްރެއިންގަލް އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ހޮލީވުޑުން...

July 28, 2017
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" އަށް ގަލް ގަޑޯ ތައްޔާރު

މިދިޔަ މެއި މަހު ރިލީޒްކޮށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ސްޕަހީރޯ ފިލްމް "ވޮންޑަވުމަން" ގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ވާނާ ބްރަދާޒް އިން ދޭން އޮތީ އުފާވާ ކަހަލަ...

21 ޖުލައި

July 21, 2017 3
ލިންކިން ޕާކްގެ ޗެސްޓާ ބެނިންގްޓަން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް، ލިންކިން ޕާކްގެ ލީޑް ސިންގަ ޗެސްޓާ ބެނިންގްޓަން ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 2
"އެލާޑިން" ހޯދަން ހެދި ޖާދޫ ކާމިޔާބުވެއްޖެ

ޑިޒްނީ އިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ "އެލާޑިން" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމަކީ ކުރިއަށް ހުރި ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ފިލްމެކެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދާ ހަމަ އަށް ޑިޒްނީ އަށް އުޅެން ޖެހުނީ އެ ފިލްމުގައި އެލާޑިންގެ ރޯލު ކުޅޭނެ އެކްޓަރު ނުލިބިގެންނެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 11
އައިފާ އެވޯޑަށް ނުގޮސް ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެއަށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ބޭއްވި، އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑު ކަމަށްވާ އައިފާ ހަފުލާގައި ބައިވެރިނުވެ ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
ޓޮމް ހޮލަންޑްގެ ހުވެފަނަކީ ޑައިރެކްޓަކަށްވުން

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމް "ސްޕައިޑަ-މޭން: ހޯމްކަމިން" ގައި ޓައިޓްލް ޓޯލް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ޓޮމް ހޮލަންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ހުވެފަނަކީ ފީޗާ ފިލްމް ޑައިރެކްޝަނަށް ނިކުތުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 4
އޮސްކާ އެވޯޑަށް ވޯޓު ދޭ ލިސްޓަށް އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން

ދަ އެކަޑަމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާޒް އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މި އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މެމްބަރުން ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ. އެގޮތުން 744 ފަންނާނަކަށް އަލަށް މެމްބަރޝިޕް ދައުވަތު ވަނީ ފޮނުވާފަ އެވެ. މި ލިސްޓުގައި އިންޑިޔާގެ އެކްޓަރުންނާއި ލިޔުންތެރިން އަދި ޑައިރެކްޓަރުން ވެސް...

29 ޖޫން

June 29, 2017 3
"ޑްރެގަން ޓެޓޫ"ގެ އެކްޓަރު މައިކަލް މަރުވެއްޖެ

ދަ ގާލް ވިތު ދަ ޑްރެގެން ޓެޓޫ އާއި ޖޯން ވިކް އަދި މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް: ގޯސްޓް ޕްރޮޓޮކޯލް ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު މައިކަލް ނިގްވިސްޓް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 2
"ލިންކަން"ގެ ތަރި ޑެނިއެލް އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ "ލިންކަން" ފަދަ މޮޅެތި ފިލްމްތައް ކުޅެގެން ތިން ފަހަރަށް އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ޑޭ-ލުވިސް އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ޕްރިޔަންކާ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ހިންދީ ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި ވަރަށް ބުރަ އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ބޭވޮޗް" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ވަނީ އޭނާ ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017
"އެނިމަލް ހައުސް" ގެ އެކްޓަރު ސްޓެފެން މަރުވެއްޖެ

ނެޝަނަލް ލެމްޕޫންސް އެނިމަލް ހައުސް ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސްޓެފެން ފާސްޓް ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
"ރޮކީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން މަރުވެއްޖެ

ސިވްލެސްޓަ ސްޓެލޯންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ރޮކީ" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ޖީ. އެވިލްޑްސެން ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 4
ކްލޫނީ އާއި އަމާލަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017
"ޕީޕަލް" ދެކެ ޖެނިފާ ގާނާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ބެން އެފްލެކްގެ އަންހެނުން ޖެނިފާ އަށް ގާނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީޕަލް މެގަޒިން އިން ފެތުރި ދޮގު ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 03, 2017 1
ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސްގެ ފުރަތަމަ ޓީވީ ސިލްސިލާ އެޗްބީއޯ އަށް

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޓްޑޭ ވިލް ބީ ޑިފެރެންޓް" އެޗްބީއޯ އިން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017
"ވިކްޓޯރިއާ އެންޑް އަބްދުލް"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އަދި ދުވަސްވީ ބަތަލާ ޖޫޑީ ޑެންޗާއި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަލީ ފަޒަލް ޓައިލްޓް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ވިކްޓޯރިއާ އެންޑް އަބްދުލް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
އެމީ ރޮޒަމް އާއި ސޭމް އެސްމާއީލް ކައިވެނިކޮށްފި

"ދަ ޑޭ އާފްޓަ ޓްމޯރޯ" އާއި "ބިއުޓިފުލް ކްރީޗާސް"ގެ ބަތަލާ އެމީ ރޮޒަމް، މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މިސްޓަ ރޮބަޓް"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސޭމް އެސްމާއީލްއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

May 30, 2017
ކާންސްގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް "ދަ ސްކުއާ" އަށް

ފްރާންސްގައި ބޭއްވި 70 ވަނަ ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ޕާމް ޑިއޯ ސްވިޑްންގެ ޑައިރެކްޓަރު ރުބެން އޮސްލަންޑްގެ ފިލްމް "ދަ ސްކުއާ" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.