21 އެޕްރީލް

April 21, 2017
"އަލާއްދިން"ގެ ޖިންނިއަކަށް ވާނީ ވިލް ސުމިތު

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޑިޒްނީގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމް "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް ކުރީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ރިބޫޓް ކުރަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ބުދަ ދުވަހު ދައްކަނީ

މަރުވެފައި އޮއްވާ 2012 ވަނަ އަހަރު ފެނުނު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާާ/ބަތަލާ ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމް "ވިޓްނީ: ކޭން އައި ބީ މީ"...

April 19, 2017
ލޭޑީ ގާގާ އާއި ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ފިލްމަކުން

"ހޭންގްއޯވަ" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިިންމިކަން އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017
ރަޝް އަވާގައި ޝާހްރުކް ބައިވެރިކުރަން ބޭނުން: ރަޓްނާ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާން ބައިވެރިކޮށްގެން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް "ރަޝް އަވާ" ފަދަ ފިލްމްތައް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު...

April 17, 2017
ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ވާހަކަތައް އިހަކަށް ދުވަހު މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް އެރީ ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެނި ކުއްލިއަކަށް ރޫޅުނު ވާހަކަތާ އެކުގަ އެވެ. އޭރު އެ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ޓޮމްބް ރައިޑާ ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ފިލްމް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

April 16, 2017
"ފިއުރިއަސް 8" އަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް

މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސްގެ އަށް ވަނަ ފިލްމް "ފޭޓް އޮފް ދި ފިއުރިއަސްް" ރިލީޒް ކުރި ހަފުތާ ބަންދުގައި އެކަނި ވެސް ނޯތު އެެމެރިކާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 103.8 މިލިއަން...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 23 ގައި ރިލީޒްކުރި ޑިސްނީގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމް "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

April 15, 2017
ކާންސްގައި މި ފަހަރު 19 ފިލްމެއް ވާދަކުރޭ

އަންނަ މަހު 17 ގައި ފަށާ ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލަށް ވާދަކުރާ ފިލްމްތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017
އެންޖެލީނާ އިނގިރޭސި ވިޔަފާރިވެރިއަކާ ރައްޓެހިވެއްޖެ؟

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ބްރެޓް ޕިޓްގެ ވަރީގެ މައްސަލަ އަދިވެސް އޮތީ ކޯޓުގަ އެވެ. ޕިޓް ކައިރިން ވަރިވާން އެންޖެލީނާ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ސެޕްޓެމްބަރު 19، 2016 ގަ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
އެމެޒޯންގެ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ކަބީރު ހާނަށް

އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ ފިޔަގަނޑު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ހާނާ ހަވާލުކޮށްގެން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ މައްޗަށް ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017
"ތޯ: ރެގްނަރޮކް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް މި އަހަރު އެންމެ ހާއްސަ އެއް ފިލްމަކަށް ފެންޓަސީ/ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ތޯ" ސިލްސިލާގެ ތިން ވަނަ ފިލްމް ވާނެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 1
އެޑަމް ސެންޑްލާގެ ފިލްމްތައް ދަރިންނަށް ފޫހި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އެޑަމް ސޭންޑްލާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ފިލްމުތައް ބަލަން ދަރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޝައުގުވެރިއެއް ނޫނެވެ.

April 09, 2017 1
"ރެކް-އިޓް ރަލްފް" މި ފަހަރު އިންޓަނެޓް ފުނޑާލާނެ

މި އަހަރަކީ ޑިޒްނީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަ އަހަރަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު 2012 ވަނަ އަހަރު ގެނެސް ދިން، އޮސްކާ އަށް ނޮމިނޭޓްވި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 3
އޮޕްރާ ވިންފްރީ މުޅިން ބަދަލުވެފައި

ބަރުދަން ލުއިކޮށް، ހިކެން ބޭނުން ނަމަ، މަޝްހޫރު ޓީވީ ހޯސްޓް އޮޕްރޭ ވިންފްރީއަކީ މިހާރު ނަމޫނާއަކަށް ބަލަން ޖެހޭ ވަރުގެ މީހެއް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކޭޓް ހަޑްސަން ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ރޯލަށް ބޭލް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމުގައި، އޭނާގެ ރޯލް ކުޅެން، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސްޓިއަން ބޭލް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017
"ފްރެންޑްސް"ގެ ރޮސް އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި

ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" ގެ ތަރި ޑޭވިޑް ޝްވިމާ އާއި އޭނާގެ ޓީމުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ކުރު ފިލްމްތަކެއް ހަދައި، ބެލުންތެރިންނަށް ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. މިއިން...

April 06, 2017 1
އެކްޓަރު ޓޮބީ މެގްއާ ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑި އަށް

"ސްޕައިޑަމޭން" ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު، ޓޮބީ މެގްއާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެރިކަންކުރަނީ "ބޮސް ބޭބީ"

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ރިލީޒް ކުރި ޑްރީމް ވާކްސްގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "ބޮސް ބޭބީ" ބޮޑެތި އެހެން ފިލްމުތަކުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ނޯތު އެމެރިކާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގެ ވެރިކަންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
"ކިންގް އާތާ" ގައި ބެކަމް ވަރަށް ހުތުރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްއަކީ ބޮޑު ސްކްރީނަށް އާ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރިން ވެސް ފިލްމެއްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފަ އެވެ.

March 31, 2017 1
ޓޮމް ކްރޫޒް ހަތަރު ވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު

މިހާތަނަށް ކުރި ތިން ކައިވެނި ވެސް ރޫޅިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ހަތަރު ވަނަ ކައިވެންޏަކަށް ތައްތާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް މެއި 17 ގައި ފަށަނީ

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ފެސްޓިވަލް ކަމަށްވާ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ބާއްވާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށް، ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު ވާދަކުރާ ފިލްމްތައް އަންނަ...

March 30, 2017
ދަރިން ލިބޭތީ މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން: ޖޯޖް ކްލޫނީ

ބައްޕައަކަށްވާތީ ވަރަށް އުފަލުން ހުރި ކަމަށާއި އެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ފޮނިވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017
ނަހަދާ ފިލްމަކުން ބުރޫސް އަށް 5.9 މިލިއަން ޑޮލަރު

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފަހު، މާލީ މައްސަލަތަކަކާ ހެދިހުއްޓާލި ފިލްމެއްގެ މައްސަލައެއްގައި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބުރޫސް ވިލިސް ކުރި ދައުވާއެއްގެ އާބިޓްރޭޝަން މަރުހަލާގައި ކާމިޔާބުކޮށް، އޭނާ އަށް 5.9 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ލޮސް އެންޖަލިސްގެ ސްޕީރިއާ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017
"ޑަމްބޯ" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމަށް ކޮލިން ފެރެލް

މިހާރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ފަހު، ޑިޒްނީން އަނެއްކާ ވެސް، އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 1
ސްކޫލުގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި: ކޭޓް ވިންސްލެޓް

ފަލަކަމުން ސްކޫލް ދައުރުގައި ވަރަށް ގިނަ ކުދިންގެ ބުލީކުރުމާ ކުރިމަތިވެ، އެތައް ބައެއްގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް، "ޓައިޓޭނިކް" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެ އޮސްކާ ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ކޭޓް ވިންސްލެޓް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 1
އޮސްކާ ހޯދި "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައި، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އޮސްކާގައި އެންމެ މޮޅު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުގެ އެވޯޑް ވެސް ހޯދި ޑިޒްނީގެ ފިލްމް "ޒޫޓޯޕިއާ" އަކީ ހުއްދަ ނެތި ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.