01 މާޗް

March 01, 2018 10
ޕްރިޔަންކާ ކުރި ކަމަކުން ފޭނުން ރުޅި އަތުވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި ތަރިއެކެވެ. ޓްވިޓާ އާއި އިސްޓަގްރާމުން އޭނާ ފޮލޯކުރާ މީހުން މިލިއަނުން ގުނައިލެވެ އެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް،...

March 01, 2018
ނެޓްފްލިކްސްގެ ކޮންޓެންޓަށް އަލަށް 700 އުފެއްދުމެއް

މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ކޮންޓެންޓް މި އަހަރު ވަރަށް މުއްސަނދި ވާނެ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅިން އަލަށް 700 އުފެއްދުމެއް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
ކެވިން ސްޕޭސީ ފައުންޑޭޝަންގެ އިނގިރޭސި ގޮފި ބަންދު

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާގެ ޒުވާނުންނަށް ޕާފޯމިން އާޓްސް ދާއިރާ އިން ކުރިއަށްދާން ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކެވިން ސްޕޭސީ 2008 ގައި އުފެއްދި ކެވިން ސްޕޭސީ ފައުންޑޭޝަން (ކޭއެސްއެފް) ގެ އިނގިރޭސި ބްރާންޗް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 އިން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 28, 2018
ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ ތިން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ލުވިސް ގިލްބަޓް އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 28, 2018 5
ހެރީގެ ދެ ލޯބިވެރިންނަށް ކައިވެނި ހަފުލާގެ ދައުވަތު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ، އަންނަ މެއި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަންނައިރު އެ ހަފުލާގައިި އޭނާގެ ކުރީގެ ދެ ލޯބިވެރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018
އެނިސްޓަންގެ ކައިވެނި ރޫޅުނީ "ދަރިިއަކު ނުލިބިގެން"

"ފްރެންޑްސް" ގެ ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ރޫޅުމާ އެކު، ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އަންނަނީ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންނެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި އެނިސްޓަން އާއި އެކްޓަރު ޖަސްޓިން ތެރަކްސް ކައިވެންޏެއް ވެސް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް 2015 ގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ އިރު، އެކަމުގެ އެއްވެސް ރަސްމީ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 4
އިވަން މެކްގްރެގާ އަށް މި ޖެހުނީ ކޮން ފަދަ ހާލެއް!

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިވަން މެކްގްރެގާ މިހާރު ހުންނާނީ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ސިކުނޑި ގޮވާވަރުވެފަ އެވެ. އޭނާގެ މި ހާލަތު އެންމެ ރީތިކޮށް މިހާރު ސިފަކުރެވޭނީ މިހެންނެވެ؛ ސްޓާ...

February 26, 2018 2
ސްރީދޭވީ އަށް "ޖުރަސިިކް ޕާކް" އިން ފުރުސަތެއް ލިބުނު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ކުއްލި މަރާ އެކު އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ބޮޑު ހިތާމައެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެކަމަކު ގެއްލިގެން ދިޔަ އެ ބަތަލާގެ ވާހަކަތަކާއި ހަނދާންތަކެއް ދުވަކު ވެސް...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 1
ކިޔެވުން ހުއްޓާލެވުނީތީ ދެރައެއް ނުވޭ: ޖެނިފާ ލޮރެންސް

އެކްޓިން ކެރިއަރަށްޓަކައި އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގައި ކިޔެވުން ހުއްޓާލި ކަމަށާއި އެކަމާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދެރަނުވާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސް...

February 25, 2018
"ސްޓާ ވޯސް: އެޕިސޯޑް 9" ގެ ޝޫޓިން ޖުލައިގައި ފަށަނީ

ދެހާސް ފަނަރާގައި ރިލީޒް ކުރި "ސްޓާ ވޯސް: ފޯސް އެވޭކަންސް" އަށް ފަހު، ޖޭޖޭ އަބްރަމްސް ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "ސްޓާ ވޯސް: އެޕިސޯޑް 9" ގެ ސްކްރިޕްޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018
"ބްލެކް ޕެންތާ"ގެ ޑައިރެކްޓަރު އުފަލުން ރޮނީ

މި މަހުގެ 16 ގައި ރިލީޒް ކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ބްލެކް ޕެންތާ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމްވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި...

February 24, 2018
ދެން ވެސް ހަދާނީ ބިރުވެރި ފިލްމެއް: ޖޯޑަން ޕީލް

ގޯލްޑެން ގްލޯބާއި އޮސްކާ އަށް މި އަހަރު ނޮމިނޭޓްވި ބިރުވެރި ފިލްމް "ގެޓްއައުޓް" އަށް ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ޑައިރެކްޓަރު/ސްކްރީންރައިޓަރު ޖޯޑަން ޕީލް ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ....

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ޑިޒްނީގެ "ޕިނޯކިއޯ" އަށް ޑައިރެކްޓަރަކު ލިބިއްޖެ

ޑިޒްނީން "ޕިނޯކިއާ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ފިލްމްތައް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސޭމް މެންޑޭޒް އަށް ހުށަހެޅުމުން އޭނާ ފިލްމް...

February 23, 2018
"ޖުރަސިކް ވޯލްޑް 3" 2021 އަށް ތާވަލުކޮށްފި

ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، އޭގެ ދެވަނަ ބައި މި އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމްގެ ތިން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
"ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް

މި އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބާއި ބަފްޓާ އާއި އޮސްކާގެ ވެސް އެންމެ ގިނަ ނޮމިޝޭންތައް ހޯދި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އަކީ އެހެން ބައެއްގެ އުފެއްދުމެއްގެ ކޮންސެޕްޓެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން އިއްޔެ އެމެރިކާގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

February 22, 2018 1
ބޮންޑްގެ އާ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރަކީ ޑެނީީ ބޮޔެލް؟

އަންނަ އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެޓަރަކީ ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަން ނޫންކަން އޭނާ ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާ އެކު، އެހެން ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުންގެ...

February 22, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "އެއިތުރާޒް 2" އިން ފެނިދާނެ

މި އަހަރު ޕްރިޔަންކާގެ ހޮލީވުޑް ދެ ފިލްމެއް ރިލީޒް ކުރާނެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 6
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގެ ބަތަލާއަށް "ރާއްޖެއަކީ ސުވަރުގެ"

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގައި ސަންސާ ސްޓާކްގެ ބައި ކުޅޭ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އާއި ލޯބިވެރިޔާ، އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯ ޖޯނަސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

February 21, 2018 1
ބަފްޓާގައި ކޭޓް ލީ ހެދުމަށް ފާޑުކިޔަނީ

އާދީއްތަ ދުވަހު ލަންޑަންގައި 71 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސް ހަފުލާ ނިންމައިލި އިރު، އެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެންހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލީ ކަޅު ހެދުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެ ޖިިންސްގެ މީހުން...

February 21, 2018
ބޮންޑް ފިލްމް ޑައިރެކްޓެއް ނުކުރަން: ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަން

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ބާބަރާ ބްރޮކަލީ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ކްރިސްޓޯފާ ނޯލާން ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ނޯލަން ދޮގުކޮށްފި...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 1
ބްރެޑް ޕިޓާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އަލުން ގުޅިދާނެ؟

ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ލޯބި ހަނދާން ނައްތައިލުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ވާހަކަ މިހާރު މާ ބޮޑަށް މިހާރު ދެކެވެން ފެށީ ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ރޫޅުނުކަން އިއުލާންކުރުމާ އެކުގަ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
ބަފްޓާގެ މޮޅު ފިލްމަކީ ވެސް "ތުރީ ބިލްބޯޑްސް"

މި އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސްގައި ވެސް އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ހޮވުނީ "ތުރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޓް އެބިން، މިޒޯރީ" މި އަހަރުގެ 71 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމްގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
"ބްލެކް ޕެންތާ" އަށް އޮޕްރާގެ ތައުރީފު

މާވެލްގެ "ބްލެކް ޕެންތާ" ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތައް އަތުލައި، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދުވެލި ބާރުކޮށްފައިވާ އިރު، މި ފިލްމަށް އޮޕްރާ ވިންފްރީ ވަރަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

February 18, 2018
މެލީސާ މެކާތީ "ކިޗަން" އަށް ވަންނަނީ

ހޮލީވުޑްގައި އަންހެން ފަންނާނުންގެ ވަރުގަދަކަން މި ފަހަކަށް އައިސް ދައްކަމުން އަންނައިރު، މި ވެސް ހަމަ އެ ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މި ޓީމްގައި ވެސް އިސްކޮށް ނަގާކިޔާ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 2
ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅިއްޖެ

ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" އިން ވިދާލި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ވެސް ތިން އަހަރު ފަހުން ރޫޅިއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018
"ދަ ޑިއުސް 2" އިން ވެސް ޖޭމްސް ފްރާންކޯ ފެންނާނެ

ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު ޖޭމްސްގެ ފްރާންކޯގެ ބޮލުގައި އެޅުވި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަކާ އެކު އޭނާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރުގެ ކުރިމަގާ މެދު ވެސް ބައެއް މީހުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޭނާ އަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ލިބޭނެތޯ ސުވާލު އުފެއްދި މީހުންނަށް އެޗްބީއޯ އިން ދިން ޖަވާބަކީ މި އެވެ؛...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ބިލް ޕެކްސްޓަންގެ މަރާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައުވާކޮށްފި

"ޓައިޓޭނިކް" ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބިލް ޕެކްސްޓަން ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްގެން އުޅެނިކޮށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން މަރުވިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އޭނާގެ އާއިލާ އިން، ބިލް އޮޕަރޭޝަން ކުރި ޑޮކްޓަރު އަލީ ޙޮނޭޒާދުއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
އިދްރީސް އެލްބާ ލޯބިވެރިޔާއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

އެކްޓަރު އިދްރީސް އެލްބާ ކުރިން ބުނަމުން އައީ އޭނާގެ ކުރީގެ ދެ ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާތީ ކައިވެންޏެއް އަލުން ކުރާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ދެ ކުދިން ވެސް ތިބި 45 އަހަރުގެ އެކްޓަރުގެ ކުރިން ހުރީ ކައިވެންޏެއް ކުރުމާއި ނުކުރުމާ ދޭތެރޭ ތާށިވެފަ އެވެ. މިހާރު ބެލެވޭ ގޮތުން އެ ހިޔާލު މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. އަދި މާ ލަސްތަކެއް...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
ޖޯނަސް ބްރަދާސް އެނބުރި އަންނަނީތަ؟

މީގެ ހަތަރު އަހަރުކުރިން ރޫޅުނު ޖޯނަސް ބްރަދާސް ބޭންޑް އަލުން ގުޅެން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ. ޖޯނަސް ބްރަދާސްގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް އަލުން އެކްޓިވޭޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް މި އަޑުތައް ގަދަވެފައި މިވަނީ ޖޯނަސް ބްރަދާސްގެ އެއް މެންބަރު ކަމަށްވާ ކެން ޖޯނަސް އޭނާގެ އަނެއް ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ޖޯއީ ޖޯނަސް...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018
މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6 ގެ ނަމަކީ "ފޯލްއައުޓް"

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "މިޝަން އިމްޕޮސިލް 6" ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިރު، ފިލްމްގެ ނަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ރަޗެލް މޮރިސަން އޮސްކާގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

އަންނަ މާޗް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާ އިރު، މި އެވޯޑްސްގައި މިހާތަނަށް އަންހެން ފަންނާނަކަށް ނުލިބޭ ޝަރަފެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ހޯދައިފި އެވެ. އޮސްކާގެ ދިގު ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް އަންހެން ސިނަމޮޓޯގްރާފަރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަ އޮފް ފޮޓޯގްރީ ކެޓެގަރީން ނޮމިނޭޓްވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 2
ބޮންޑްގެ ރޯލަށް ހެރީ ސްޓައިލްސް ކިހިނެއް ވާނެ؟

އިނގިރޭސި ޖާސޫސީ އެޖެންޓް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމާ ހަމައިން ފިލްމްގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހުސް ކުރެވުނަސް އެކަން މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ.