27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
ބްރިޓްނީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ޕޮޕް ލަވައިގެ ދުނިޔޭގައި ވިދާލި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިއުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
ޖެނިފާ ލޯރެންސަށް 46 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް

ފޯބްސް އިން އާންމު ކުރި މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ބަތަލާއިންގެ ލިސްޓްގެ ގަދަ 10 އިން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ވެސް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
"ފާސްޓް 8" ނިންމާލި އިރު، ކާސްޓުން ދެ ފަޅިއަކަށް

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފްރެންޗައިޒް "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ އަށް ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ފޮކްސްގެ އާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބެން އެފްލެކް

ޓްވެންޓިއެތު ސެންޗަރީ ފޮކްސް އިން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ވިޓްނެސް ފޮ ދި ޕްރޮސެކިއުޝަން" ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެދިނުމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ވަރީގެ 7 މިލިއަން ޑޮލަރު ޗެރިޓީ އަށް

ގެވެށި އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނެ ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕްގެ ކައިރިން ވަރިވި ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑަަށް ވަރީގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރު ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޗެރިޓީތަކަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016
"ޕޯކެމޮން" އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު އޭގެ އަވާގައި ޖެހިފައިވާ "ޕޯކެމޮން" އަށް ބިނާކޮށް އަނެއްކާވެސް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016
ސަންޑްރާ ބްލޮކް އަލުން ކައިވެނި ކުރަނީބާ؟

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސަންޑްރާ ބްލޮކް މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ ބްރަޔަން ރަންޑާލްގެ ގުޅުން މިހާރު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށާއި ދެ މީހުން ކައިވެންޏަކާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރެން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016
"ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާވޯސް ސްޓޯރީ" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު އައުން ލަސްވެފައި ތިބި ދިވެހިން ބައިވަރެވެ. ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށްވާ "ސްޓާވޯސް" ގެ ފިލްމެއް ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު އަންނާތީ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ހޮލީވުޑް ހަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޕްރިޔަންކާ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް މިހާރު ހުސްކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ކުޅެމުންދާ އެމެރިކަން ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ 2" އަށެވެ. މި ސަބަބާ ހެދި އޭނާ ވަނީ ހޮލީވުޑް ހަ ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތަށް ވެސް ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ބޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ވެސް ޕްރިޔަންކާ އަށް ކުޅެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016
މެލް ގިބްސަން އާއި ޝޯން ޕެން އެއް ފިލްމަކަށް

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ މެލް ގިބްސަން އާއި ޝޯން ޕެން އެއް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 05, 2016
ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ ހޯސްޓަކަށް ޖިމީ ފެލަން

އޮސްކާ ފިޔަވައި ހޮލީވުޑްގައި ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ ކުރިއަށް އޮތް އެވޯޑް ޝޯގެ ހޯސްޓަކަށް އެންބީސީގެ "ލޭޓް ނައިޓް ޝޯ" ގެ މަޝްހޫރު ހޯސްޓް ޖިމީ ފެލަން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016
"ސްޕްލޭޝް" ގެ ރިމެކިންގެ ލީޑް ރޯލަށް ޗޭނިން ޓޭޓަމް

މާމެއިޑަކާއި އިންސާނަކާ ދެމެދު ހިނގާ ލޯބީގެ ހާދިސާތަކެއް ކިޔައިދޭ ފެންޓަސީ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ސްޕްލޭޝް" ގެ ރިމެކިންއެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލަށް ޗޭނިން ޓޭޓަމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016
ހޭންކްސް އާއި މެގްގެ ޖޯޑް 17 އަހަރު ފަހުން އެކުގައި

މަޝްހޫރު އަދި ވަރުގަދަ ޖޯޑެއް ސްކްރީނަށް އެކުގައި އަންނަ ނަމަ، އެ ފިލްމަކާ މެދު ކުރެވޭ އުންމީދުތައް އަބަދު ވެސް ބޮޑުވެ އެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ އެކަހަލަ ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016
ކޮންގް: ސްކަލް އައިލެންޑަކީ ޓޮމްގެ ބުރަ މަސައްކަތެއް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ކޮންގް: ސްކަލް އައިލެންޑް" ގައި ފެނިގެންދާ ރޯލަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށާއި ފިލްމް ވަރަށް ބޮޑު ހިޓަކަށް...

July 27, 2016
ޖެރެމީ ދަރިފުޅަށް ހަރަދު ނުކުރާތީ މައްސަލަ ކޯޓަށް

"އެވެންޖާސް" ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި އެކްޓަރު ޖެރެމީ ރެނާ ސްޕަހީރޯއެއްގެ ގޮތުގައި ފޭނުންނަށް ފެނުނަސް، އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ދެކެނީ އެއީ ރަހުމެއް ނެތް ވިލަންއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016
ބަތަލާ ޒޯއީ ސަލްދަނާގެ ފިރިމީހާ އެމެރިކާ ރައްޔިތަކަށް

އެމެރިކާ އަށް މިހާރު ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ އެއް އަސްލަކީ އެ ގައުމަށް ހިޖުރަ ކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަ ކުރައްވާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަރަށް ހަރުކަށި ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ...

21 ޖުލައި

July 21, 2016 2
"ޓްރިޕްލް އެކްސް"ގެ ޓްރެއިލާ ވަރުގަދަ

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެފައިވާ އެކްޝަން ފިލްމް "ޓްރިޕްލް އެކްސް: ދަ ރިޓާން އިފް ޒެންޑަ ކޭޖް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 21, 2016
ބޮންޑްގެ ރޯލަކުން ނުފެންނާނެ: އިދްރިސް އެލްބާ

ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ރޯލުން ދެން ފެންނާނީ އެކްޓަރު އިދްރިސް އެލްބާ ކަމަށް ބުނެ ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016
ޑައިރެކްޓަރު ގެރީ މާޝަލް މަރުވެއްޖެ

"ޕްރިޓީ ވުމަން" އާއި "ރަންއަވޭ ބްރައިޑް" އަދި ދާދި ފަހުން ރިލީޒްވި "މަދާސް ޑޭ" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތަކުގައި ހޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ތަރިންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ގެރީ...

July 20, 2016 5
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ގައުމު ވިއްކާނެ ގޮތެއް މި އޮތީ!

ފަހުރުވެރިވުން ހައްގު ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވާ ގައުމެކެވެ. ސާފު، ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކެވެ. ބިއްލޫރިކޮޅެއްހާ ސާފު މޫދެވެެ. ރުށްރުކާއި އެ ނޫން ވެސް ގަސްގަހާގެހިން ރަށްރަށުގެ މަލަމަތި...

19 ޖުލައި

July 19, 2016
"ޓްރިޕްލް އެކްސް" ގެ ޓީޒާ އާންމުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ޓްރިޕްލް އެކްސް: ދަ ރިޓާން އޮފް ޒެންޑަ ކޭޖް" ގެ ފުރަތަމަ ދެ ޓީޒާއެއް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ޑްރޫ ބެރީމޯގެ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅާލަނީ

މިި ދުވަސްވަރަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ތަރިންގެ ކައިވެނިތައް ރޫޅުމާއި ބައެއް ތަރިންގެ ލޯބީގެ ގުޅުންތައް ފައްކާވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ކައިވެންޏެއް ރޫޅައިލާ ވާހަކަ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016
"ލަ ލަ ލޭންޑް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ރަޔަން ގޮސްލިން އާއި އެމާ ސްޓޯން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ މިއުޒިކް ކޮމެޑީ "ލަ ލަ ލޭންޑް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި، އަންނަ މަހު އޮންނަ ވެނިސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ފިލްމު ޕްރިމިއާ ކުރާ...

July 16, 2016 1
ސްޓާ ވޯޒްގައި ރާއްޖެ އަކީ ޕްލެނެޓް "ސްކާރިފް"

ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށެކެވެ. ރާޅު ބީއްސާ ހިސާބެވެ. ސާފު، ނޫ ވިލެކެވެ. ފަހަތުން، އެއްގަމުގައި ރުއްގަސް ހެދި، މުޅި ތަން ވަނީ ފެހިކޮށްލާފަ އެވެ. މިއީ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 1
ނިކޮލަސް ބޭނުމީ ބޮންޑްގެ ރޯލުން އިދްރިސް ފެންނަން

ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ރޯލުން ދެން ފެންނަން އެންމެ ބޭނުންވާ އެކްޓަރަކީ އިދްރިސް އެލްބާ ކަމަށް އެކްސްމެންގެ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ނިކޮލަސް ހޯލްޓް ބުނެފި އެވެ.

July 13, 2016
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ޓޭލާ ސްވިފްޓަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާގެ މަގާމާ އެކު ފޯބްސް މަޖައްލާގެ އަހަރީ ލިސްޓްގެ އެއް ވަނަ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް...