08 މާޗް

March 08, 2019 1
ޖޮލީގެ "މެލަފިޝަންޓް 2" މި އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "މެލަފިޝަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައި، ކުރިން ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ތާރީހަށް ވުރެ، ހަތް މަސް އަވަހަށް...

March 08, 2019
ސެރީނާ އާއި ވީނަސްގެ ބައްޕަގެ ރޯލަށް ވިލް ސުމިތު؟

މަޝްހޫރު އަންހެން ޓެނިސް ތަރިން ކަމަށްވާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އާއި ވީނަސް ވިލިއަމްސްގެ ބައްޕަ ރިޗަޑް ވިލިއަމްސްގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމައިފައިވާ އިރު، އޭގައި އޭނާގެ...

07 މާޗް

March 07, 2019
ބޮންޑް ގާލްއަކަށް ލުޕީޓާ ވެދާނެ

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކަޅު ބަތަލާ ލުޕީޓާ ނިއޮންގޯ ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 07, 2019
"ހެލޯ ކިޓީ" ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

ޖަޕާނުގެ ސެންރިއޯ ކުންފުނިން އުފަންކުރި ހިޔާލީ ކެރެކްޓާ "ހެލޯ ކިޓީ" ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 07, 2019 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލައިފިންތަ؟

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. އެޕްރީލް 14 އަށް ކައުންޓްޑައުން ފަށައިގެން ތިބި މީހުންނަށް އޮތް އުފާވެރި ކަމަކީ މި...

06 މާޗް

March 06, 2019
ގްލިމޯގެ "ޒެންބާޓޯ" އަކީ އެކްޝަން ފިލްމެއް

މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އިން އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯ "ޒެންބާޓޯ" ގެ ނަމުގައި އެކްޝަން ފިލްމެއް ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019
ޑެޕް ކުރީގެ އަންހެނުންނަށް ދައުވާކުރަނީ

ގެވެށިއަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނެ، އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕްގެ ގާތުން މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވަރިވި ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑް، ޑެޕްގެ މައްޗަށް ދޮގު ތުހުމުތަކެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

March 05, 2019 1
ޕްރިޔަންކާއާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން ޕެޓިޝަނެއް

މިދިޔަ މަހު ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް ދިން ހަަމަލާތަކުގެ ދިފާއުގައި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ޓްވީޓްކުރުމުން އޭނާ ޔުނިސެފްގެ...

04 މާޗް

March 04, 2019
"ރާމްބޯ" ގެ ފަސް ވަނަ ބައި ސެޕްޓެމްބަރުގައި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ހީރޯ ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ރާމްބޯ" ގެ ފަސް ވަނަ ފިލްމު އަދި އޭނާ ރާމްބޯގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ފަހު ފިލްމު "ރާމްބޯ: ލާސްޓް ބްލަޑް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 1
ކޫޕާއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ ގާގާ ދޮގުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ އޮސްކާގައި އެންމެ މޮޅު އޮރިޖަނަލް ސޯންގްގެ އެވޯޑް ހޯދި ފިލްމު "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" ގެ އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާއާ ހިތާވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019
ކޫޕާ އާއި ގާގާ "ހިތް އެކުވެފައި"

ހޯމަ ދުވަހު 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ނިންމައިލި އިރު، މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވުނީ ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އާއި ލޭޑީ ގާގާގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ދެ ތަރިން ސްޓޭޖް މަތީގައި ހުށަހަޅައި ދިން ލަވަ "ޝެލޯ" ގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ގާގާ އާއި ކޫޕާގެ ބޮޑީ ލެންގްއޭޖް ހުރި ގޮތެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019
"އެސްކޭޕް ރޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ބިރުވެރި ފިލްމު "އެސްކޭޕް ރޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗާޒުން ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 2
"ގާލް އޮން ދަ ޓްރެއިން" އަކީ ޕަރިނީތީ

ދެހާސް ސޯޅައިގައި ރިލީޒް ކުރި ހޮލީވުޑްގެ މިސްޓްރީ ތުރިލާ "ދަ ގާލް އިން ދަ ޓްރެއިން" ގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

February 26, 2019
ޕްރިޔަންކާގެ ދެމަފިރިން އަލްމަބެއްގެ މަސައްކަތްކުރަނީ

ހޮލީވުޑްގައި ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމުގެ ކުރިން ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވަނީ އިނގިރޭސި ލަވަ ކިޔަައިގެން ސަމާލުކަން ހޯދައިފަ އެވެ. އެގޮތުން "އެކްޒޯޓިކް" އާއި "އިން...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 1
އޮސްކާ 2019: މޮޅު ފިލްމަކަށް "ގްރީން ބުކް"

ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް މިއަދު ބޭއްވި 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ކަޅާއި ދޮން މީހުންގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދިން ފިލްމު "ގްރީން ބުކް" ހޯދައިގެން އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ޑައިރެކްޓަރު ސްޓޭންލީ ޑޮނެން މަރުވެއްޖެ

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށް ވަނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގައި ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް ލިބުނު ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ސްޓޭންލީ ޑޮނެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 24, 2019
ޑެންޒެލް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމަކަށް ޖޯޑަން

ދެ ފަހަރަށް އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑެންޒެން ވޮޝިންޓަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއް، "ޕިންކް ޕެންތާ" އިން ވިދައިލި އެކްޓަރު މައިކަލް ބީ ޖޯޑަން އަށް ހުށަޅައިފި...

February 24, 2019
ފުލުހުންނަށް ދޮގުހެދި ޖަސީ "އެމްޕަޔާ" އިން ވަކިކޮށްފި

ބަޔަކު ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ދޮގު ބަޔާން ދިން މައްސަލާގައި، ފޮކްސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އެމްޕަޔާ" ގައި ޖަމާލް ލިއޮންގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ހަލްކް ހޯގަންގެ ރޯލަށް ކްރިސް ހެމްސްވޯތު

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރެސްލިން ޗެމްޕިއަން ޓެރީ ޖީން ބޮލީއާ ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ހަލްކް ހޯގަންގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ނެޓްފްލިކްސް އިން ހަދަން ނިންމައި، ހަލްކް ހޯގަންގެ ރޯލް...

February 23, 2019 1
ވުލްވުރިން ކުޅެގެން ހިއު ޖެކްމަން ރިކޯޑް ފޮތަށް

"އެކްސް މެން" ގެ ފިލްމުތަކުން ފެށިގެން "ވުލްވްރިން" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ޖެކްމަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 1
އަނެއްކާ ވެސް ކެވިން ކޯސްނާ އާއި ޑަޔަން ލޭން އެކީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކެވިން ކޯސްނާ އާއި ޑަޔަން ލޭން އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 2
ލޭޑީ ގާގާގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އާއި ލޯބިވެރިޔާ ކްރިސްޓިއަން ކެރީނޯގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައިފި އެވެ.

February 20, 2019 7
ޕްރިޔަންކާ ބަނޑުބޮޑެއް ނޫން

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާގެ މަންމަ މަދޫ ޗޯޕްޅާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
މޭގަންގެ އެކްސެންޓް "އިނގިރޭސި ވެއްޖެ"

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީއާ އެންގޭޖްވި ހިސާބުން ވެސް މޭގަންގެ މާކަލްގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއެެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މޭގަން ވަނީ އެކްޓްކުރުން ވެސް އެންގޭޖްމަންޓާ އެކު ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
"ފާސްޓް 9" އަނެއްކާވެސް ލަސްވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ފްރެންޗައިޒްގެ 9 ވަނަ ފިލްމު ވެސް ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ތާރީހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

February 17, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ އާއި އޯލެންޑީ ބްލޫމް އެންގޭޖްވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން ކައިވެނިކޮށް، އެ ކައިވެނިތައް ރޫޅިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޯލެންޑޯ ބްލޫމާއި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 1
ޑެނީ ބޮއިލްއާ އެކު "ޔަސްޓަޑޭ" އަށް

އޮސްކާ ވެސް ހޯދި މަގުބޫލު ފިލްމު "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޑެނީ ބޮއިލް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ "ޔަސްޓަޑޭ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 14, 2019 1
"ގަލީ ބޯއި" އަކީ "8 މައިލް" ގެ ކޮޕީއެއް ނޫން: ޒޯޔާ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމް 2002 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "8 މައިލް" ގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޑައިރެކްޓަރު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ވިލް ސްމިތު ޖިންނީގެ ގޮތުގައި ދައްކާލައިފި

ޑިޒްނީން ގެނެސް ދޭ "އަލާދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގައި އެ ވާހަކައިގައި އުޅޭ ދުންގަނޑެއް ކަހަލަ ނޫކުލައިގެ ޖިންނީގެ ރޯލުން އެކްޓަރު ވިލް ސްމިތު ފެންނާނެ ގޮތް އާ ޓީޒާގައި...

February 12, 2019 8
އޭއާރް ރަހްމާންގެ ދަރިއަކު މޫނުބުރުގާ އަޅާތީ ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭއާރް ރަހްމާންގެ ދަރިއަކު މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ ބައެއް މީހުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައި، އެއީ މަޖުބޫރުން ކުރުވާފައިވާ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ބަފްޓާގެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ރޯމާ"

މި އަހަރުގެ 72 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސްގައި މެކްސިކޯގެ "ރޯމާ" އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް އުފުލައިލި ފިލްމުގެ ޝަރަފު "ދަ ފެވަރިޓް" ހޯދައިފި އެވެ.

February 11, 2019
ޕަންކަޖަށް ވެސް ހޮލީވުޑުން ފުރުސަތެއް

ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނަކަށް ހޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
"އަކުއާމޭން" އިން ކުރި ފަޅުވައިގެން "ދަ ޓްރެންޗް"

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރި، ޑީސީ އާއި ވޯނާ ބަރްދާޒްގެ ކާމިޔާބު ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އަކުއާމޭން" ގެ ސްޕިން-އޯފެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.