26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 1
އެންޖެލީނާ ޖޮލީ އާއި ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަން އަޅުވައިކިޔަނީ

އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އަދި އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓް، ބަތަލާ ޗާލީޒް ތެރޯންއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، އެންޖެލީނާ ވެސް އައު ބައިވެރިޔަކު ހޯދައިފި ކަމަށް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަށް އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއް

މި އަހަރު ބޭއްވި 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ބްރަޔަންގެ ސިންގާގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ ޗާލީޒް ތެރަން؟

އެންޖެލީނީ ޖޮލީ އާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ފަދަ ފަދަ ބަތަލާއިންނާ އެކު ނާކާމިޔާބު ކައިވެނިތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ބްރެޑް ޕިޓް ދެން ދުވަހަކު ވެސް ބަތަލާއަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ނުގުޅޭނެ ކަމަށް މި ދޭތެރެ އިން މީޑިއާތަކުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ވަނީ ހުއްޓާލަން ޖެހިފަ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 2
އޮސްކާ: "ރޯމާ" އާއި "ފެވަރިޓް" ގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ނޮމިނޭޝަންގައި އެންމެ މޮޅު ބޭރު ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ވެސް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ މެކްސިކޯގެ "ރޯމާ" އާއި "ދަ ފެވަރިޓް" އަށް ލިބި، ދެ ފިލްމު ބޮޑު...

January 23, 2019 1
ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަން އަމިއްލަ ފުށީގައި

"މީން ގާލްސް" އާއި "ފްރީކީ ފްރައިޑޭ" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ޖޭދަ ކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
"ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް 3" ގެ ޝޫޓިން ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ވާނާ ބްރަދާޒްގެ ފެންޓަސީ ފިލްމު "ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް" ގެ ސިލްސިލާގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019
"ބިގިން އެގެއިން" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަނީ

މާކް ރަފަލޯ އާއި ކެއިރާ ނައިޓްލީ ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު 2013 ގެ ކާމިޔާބު މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ "ބިގިން އެގެއިން" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
"ބޭޑް ބޯއިސް 3" ގެ ކާސްޓާ ޑީޖޭ ހާލިދު ގުޅިއްޖެ

ވިލް ސްމިތާއި ލޯރެންސް މާޓިންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ބޭޑް ބޯއިސް" ގެ ތިނަ ވަނަ ބައި "ބޭޑް ބޯއިސް ފޮ ލައިފް" ގެ ކާސްޓާ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޑީޖޭ ހާލިދު ގުޅިއްޖެ އެވެ.

January 19, 2019
ލިޔުންތެރިޔާ "ޓޯކީން"ގެ ފިލްމު މެއި 10 ގައި

"ދަ ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" އާއި "ހޮބިޓް" ފަދަ މަގުބޫލު ފެންޓަސީ ވާހަކަތައް ލިޔުނު ޖޭއާރްއާރް ޓޯކީންގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޓޯކީން" އަންނަ މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ގެރީ އޯލްޑްމަން ނުބައިބައި ރޯލަކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގައި ފިލްމު "ދަ ޑާކެސްޓް އަވާ" އިން އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ގެންދިޔަ ގެރީ އޯލްޑްމަން ފިލްމެއްގައި ވިލަންއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި...

January 18, 2019
ސްޕީލްބާގްގެ "ވެސްޓް ސައިޑް ސްޓޯރީ" އަށް އައު ބަތަލާއެއް

މީގެ 62 އަހަރު ކުރިން ބްރޯޑްވޭ މިއުޒިކަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދީފައިވާ "ވެސްޓް ސައިޑް ސްޓޯރީޒް" އަށް ބިނާކޮށް ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމުން އާ ބަތަލާއަކު ތައާރަފު...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 3
ރިއާނާ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ "ފެންޓީ" ބްރޭންޑުގެ ނަމުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން ނަމުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފާ ކަމަށް ބުނެ ބައްޕަ ރޮނާލްޑް ފެންޓީ އަށް ދައުވާ ކުރަން ރިއާނާ އެމެރިކާގެ ކޯޓަކަށް ހަޅައިފި އެވެ.

January 16, 2019 1
ސްރީ ސާންތު ދެން ބޭނުމީ ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސްރީ ސާންތަކީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އިން ގިނައިން ފެންނަ ތަރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ...

January 16, 2019
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ އިތުރު ދެ ބައި ހަދާނެ

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ އިތުރު ދެ ބައި ހަދަން ނިންމައި، އެ ދެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަން ވެސް އެންމެ ފަހުން ގެނެސްދިން ދެ ފިލްމު ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރި...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް 8" އެޕްރީލް 14 ގައި

އެޗްބީއޯގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ދައްކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

January 14, 2019 5
ބެއިޖިން ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ނުވަ ވަނަ "ބެއިޖިން އިންޓެނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (ބީޖޭއައިއެފްއެފް) ގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރަން ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ...

January 14, 2019
"ދަ ސޯޝަލް ނެޓްވާކް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ޝައުގު ބޮޑު

ފޭސްބުކާއި އޭގެ ބާނީ މާކް ޒުކަބާގްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން 2010 ގެ ފިލްމު "ދަ ސޯޝަލް ނެޓްވާކް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީން ރައިޓަރު އާރޮން ސޯކިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
ބްރީ ލާސަންގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައިފި

އަންނަ މާޗް މަހު ރިލީޒްކުރާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ބަތަލާ ބްރީ ލާސަން އާއި ލޯބިވެރިޔާ އަދި މިއުޒިޝަން އެލެކްސް ގްރީންވަލްޑްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
ބަފްޓާ: "ދަ ފެވަރިޓް" އަށް 12 ނޮމިނޭޝަން

ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ 72 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސްގެ ވަރުގަދަ ކެޓަގަރީތަކަކުން 12 ނޮމިނޭޝަން، ޑާކް ކޮމެޑީ "ދަ ފެވަރިޓް" ހޯދައި، ގޯލްޑެން ގްލޯބްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ފަހަތަށް ޖައްސާލައިފި އެވެ.

January 10, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް އަށް ތައްޔާރު

އެޗްބީއޯގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު މި އަހަރު ނިންމައިލިޔަސް، މީގެ ފޭނުން އެހާ މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެޗްބީއޯ އިން މިހާރު އަންނަނީ...

January 10, 2019
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ކާމިޔާބީ ޝާހީ ގަނޑުވަރުން

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯސްގައި ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ހޯދި ކާމިޔާބީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތަފާތު ގޮތަކަށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
ޓޮމް ހާޑީގެ "ވެނަމް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ޓޮމް ހާޑީގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވެނަމް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 1
ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް: މޮޅު ފިލްމަކަށް ބޮހީމިއަން ރެޕްސޮޑީ

މިއަދު ބޭއްވި 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ހޯދައި އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 1
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިންތަކެއް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގެ ތަރިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަކީ މިހާރު އާންމު ކަމެކެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ބޮލީވުޑުން ރާއްޖެ އައި ބައެއް ތަރިންގެ ވާހަކަ އޮތީ އިވިފަ އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިންތަކެއް ވެސް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 5
"ބާޑް ބޮކްސް" ނެޓްފްލިކްސްގައި ރެކޯޑް ހަދައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފެށި، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސަންޑްރާ ބްލޮކްގެ ތުރިލާ "ބާޑް ބޮކްސް" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ސްޓްރީމް ކުރަން ފެށި ހަފުތާގައި އެކަނި ވެސް 45 މިލިއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ފިލްމު ބަލާފައިވާ ކަމަށް ނެޓްފްލިކްސް ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ލިބިފައި އެބައޮތް: ޓައިގާ

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިފައިވާކަން ޓައިގާ ޝްރޮފް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި ހޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމަކީ ޖޯޑަން ޕީލްގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "އަސް" އެވެ.

December 27, 2018
މައިލީ އާއި ލިއަމް ކައިވެނިކުރީތަ؟

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ލިއަމް ހެމްސްވޯތާއ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލަން އުޅުނިން: ކެއިރާ ނައިޓްލީ

ފިލްމު ކުޅެން ފެށިތާ ކުރީކޮޅު ޕޯސްޓް-ޓްރޯމެޓިކް ސްޓްރެސް ޑިސްއޯޑާ (ޕީޓީއެސްޑީ) ގެ ސަބަބުން، އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓައިލަން ނިންމި ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުރިއަށް ދާން ހިތްވަރު ދިން ބަޔަކީ އާއިލާ އާއި ގާތް ރައްޓެހިން ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެއިރާ ނައިޓްލީ ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 4
"ޕައިރޭޓްސް" އިން ޑެޕް ނުފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ

ޑިޒްނީގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ޕައިރޭޓްސް އޮފަ ދަ ކެރީބިއަން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ފިލްމުން ޖޮނީ ޑެޕް ނުފެންނާކަން ޑިޒްނީން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

December 25, 2018
ޖޭކަށް ޒުވާން ލޯބިވެރިއެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޭކް ޖިލެންހާލް ފްރާންސްގެ ޒުވާން މޮޑެލްއަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 25, 2018 1
ހޮލީވުޑް: 2019ގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތައް

އަންނަ އަހަރު ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ސިނަމާ އަށް ވަރަށް އުންމީދީ ފިލްމުތަކެއް އަންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ.އަންނަ އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ހުރި ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް އުންމީދީ...