10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
ހޮލީވުޑްގެ އާ ޖޯޑަކީ ކޫޕާ އާއި ޖެނިފާ؟

ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ކުރީގެ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާ އާއި އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ މިހާރު އުޅެނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 3
ލިއޮނާޑޯ ކައިވެނިކުރަނީ؟

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އާއި ލޯބިވެރިޔާ ކަމިލަ މޮރޯން ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 1
"ޑެޕް އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރަން ފުޅިން ހަމަލާދިން"

ޖޯނީ ޑެޕް އަކީ އަނިޔާކުރާ ފިރިއެއް ކަމަށާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު އިރު ރަހީނުކޮށް ހަމަލާ ދޭން ފުޅި ވެސް އުކި ކަމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ އަނބިމީހާ އެމްބާ ހާޑް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ނިކި މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ

އާއިލާއެއް ފަށަން ބޭނުންވާތީ މިދިޔަ އަހަރު މިއުޒިކުން ރިޓަޔާކުރިކަން އިއުލާންކުރި އެމެރިކާގެ އަންހެން ރެޕާ ނިކީ މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020
އެކްޓަރު އާމީ ހެމާގެ ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމައިފި

ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އާމީ ހެމާ އާއި ބަތަލާ އެލިޒަބެތު ޗެމްބާޒްގެ 10 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 1
އަލަތު ކައިވެނި ރޫޅާލުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް: ވިލް ސުމިތު

އަލަތު ކައިވެނި ރޫޅުމަކީ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް ނިންމުނު އެންމެ ގޯސް ނިންމުން ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިލް ސުމިތު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 2
އަދި އެއް ފަހަރު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުން: ޕަމެލާ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުރި ކައިވެނި އެންމެ 12 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރޫޅުނު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަން، އަދި އެއް ފަހަރު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ، އެންމެ ފަހުން ކުރި ކަމަށް ބުނާ ކައިވެންޏާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ކައިވެނި ފަސްކުރަން ޖެހި ޖޭލޯ ހިތް ހަލާކުވެފައި

ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރީތައްވެފައި ވަނިކޮށް ކައިވެނި ފަސްކުރަން ޖެހުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށް ޖެނިޕާ ލޮޕޭޒް ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020
ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން ކައިވެނިކުރީ؟

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭޖްމަންޓް އިއުލާންކުރި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން ކައިވެނިކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 1
ބްރެޑް ޕިޓާ މިހާރު ގުޅުވަނީ އާލިއާ ޝައުކަތު

އެކްޓަރު އެންޖެލިނާ ޖޮލީއާ އާއި ބްރެޓް ޕިޓް ވަކިވި ފަހުން އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެނު އެއް ވާހަކަ އަކީ ޕިޓް ދެން ސެލެބްރިޓިއަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ނުގުޅޭނެ ވާހަކަ އެވެ. އެންޖެލީނާ އާއި އޭނާގެ ވަކިވުމަކީ ބަތަލާއަކާ ކުރި ދެވަނަ ކައިވެންޏެވެ. ޕިޓްގެ އަލަތު ކައިވެންޏަކީ "ފްރެންޑްސް" އިން ވިދައިލި ޖެނިފާ އެނިސްޓަނެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
އެފްލެކްގެ އާ ބައިވެރިއަކީ އެނާ

ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާއާ ކައިވެނިކޮށްގެން ތިން ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ހަޔާތަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ބައިވެރިއަކު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
އެންމެ ގޯސް ނިންމުމަކީ ޖެނިފާއާ ވަކިވުން: އެފްލެކް

ހަޔާތުގައި އަބަދު ވެސް އެންމެ ހިތާމަކުރާނެ ކަމަކީ ކުދިންގެ މަންމަ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާއާ ގާނާއާ ވަކިވުން ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 1
ސޯފީ ޓާނާ އިނީ އަލަތު ދަރި އަށް ބަލިވެ

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ކައިވެނިކުރި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 2
ޕަމޭލާގެ ކައިވެނި ދެމިއޮތީ އެންމެ 12 ދުވަހަށް

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަމޭލާ އެންޑަސަން އާއި ޕްރޮޑިއުސަރު ޖޮން ޕީޓާޒްގެ ކައިވެނި 12 ދުވަސް ފަހުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 6
ޕަމޭލާ ފަސް ވަނަ ކައިވެންޏެއްކޮށްފި

"ބޭވޮޗް" އިން ވިދައިލި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަން ފަސް ވަނަ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 2
ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތުގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތުގެ 22 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތަކަށް ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ހިމަނައިގެން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން އެންގޭޖްވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "ލާ ލާ ލޭންޑް" އިން އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.