20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
އެންމެ ގޯސް ނިންމުމަކީ ޖެނިފާއާ ވަކިވުން: އެފްލެކް

ހަޔާތުގައި އަބަދު ވެސް އެންމެ ހިތާމަކުރާނެ ކަމަކީ ކުދިންގެ މަންމަ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާއާ ގާނާއާ ވަކިވުން ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 1
ސޯފީ ޓާނާ އިނީ އަލަތު ދަރި އަށް ބަލިވެ

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ކައިވެނިކުރި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 2
ޕަމޭލާގެ ކައިވެނި ދެމިއޮތީ އެންމެ 12 ދުވަހަށް

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަމޭލާ އެންޑަސަން އާއި ޕްރޮޑިއުސަރު ޖޮން ޕީޓާޒްގެ ކައިވެނި 12 ދުވަސް ފަހުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 6
ޕަމޭލާ ފަސް ވަނަ ކައިވެންޏެއްކޮށްފި

"ބޭވޮޗް" އިން ވިދައިލި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަން ފަސް ވަނަ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 2
ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތުގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކޮލިން ފާތުގެ 22 އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތަކަށް ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ހިމަނައިގެން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން އެންގޭޖްވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "ލާ ލާ ލޭންޑް" އިން އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ޖެމީއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ ކޭޓް ދޮގުކޮށްފި

އެކްޓަރު ޖެމީ ފޮކްސްއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކޭޓް ބެކިންޒޭލް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019
ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސް ކައިވެނިކޮށްފި

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސް ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ދަރިން އެކްޓިން އަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް: ޖޮލީ

އެއްވެސް ދަރިއަކު ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލޯނާ ޖޮލީ ބުނެފި އެެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 2
މައިލީ ދޫކޮށްލި ލިއަމް ހެމްސްވޯތަށް އާ ލޯބިވެރިއެއް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ވަރިކުރި ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ލިއަމްސް ހެމްސްވޯތު އާ ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 1
މައިލީ އާއި ލިއަމްގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

މީގެ އަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކައިވެނިކުރި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް އާއި އެކްޓަރު ލިއަމް ހެމްސްވޯތު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
"ބެޗްލާ" ގެނެސްދޭ މައިކް ގޮވައިގެން އަންހެނުން ކޯޓަށް

ދެ ޖިންސްގެ މީހުންނަށް ބައިވެރިން ހޯދައިދޭ މަގުބޫލު ޓީވީ ޝޯތައް ކަމަށްވާ "ދަ ބެޗްލާ" އާއި "ދަ ބެޗްލަރެޓް" ގެ ބާނީ މައިކް ފްލެއިޒް ގެވެށި އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އަންހެނުން ލައުރާ ފްލެއިޒް ކެލިފޯނިއާ ސުޕީރިއާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 10
ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތުން ދަރިން ބޭނުމެއް ނޫން: މައިލީ

ދުނިޔެއާ މެދު އިންސާނުން އަމަލުކުރަނީ ޒަމާނުންސުރެ އަންހެނުންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުވި ދުވަހަކު ނޫނީ ދަރިން ނުހޯދާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 6
ޕްރިޔަންކާ: ޒުވާން އަންބަކު ހޯދުން މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އޭނާ އަށް ވުރެ 10 އަހަރު ހަގު މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް، 26، އާއި ޕްރިޔަންކާ، 36، ގެ އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ވާހަކައަކީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ ޖަވާބަކީ "އޯ މައި ގޯޑް"

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން އަދި ކުރީގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި ބްރެޑް ޕިޓް މިހާރު ތިބީ އަނެއްކާވެސް އަލުން ގުޅިދާނެ ހާލަތެއްގަ އެވެ. ސަބަބަކީ ދެ ތަރިންގެ ވެސް ދެ ވަނަ ކައިވެނި ވެސް އޮތުމެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ސޯފީ ޓާނާ ކައިވެނިކޮށްފި

މިހާރު ފަހު ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ، އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ސަންސާ ސްޓާކްގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ ލޯބިވެރިޔާ ޖޯ ޖޯނަސްއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 8
އިދުރީސް އެލްބާ ތިން ވަނަ ކައިވެނިކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިދުރީސް އެލްބާ ލޯބިވެރިޔާ ސަބްރީނާ ދައުރޭއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 7
ވަރީގެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާގެ ދެމަފިރިން ކޯޓަށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދެ ތަރިން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފެތުރި މަޖައްލާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން އެ ދެމަފިރިން ނިންމައިފި އެވެ.