16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 6
ލޮކްޑައުންގައި މަގުމަތިވި 24 މީހަކަށް އެހީވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު އިއްޔެ މާލެ އިން ފެނުމުން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރި އިރު ވަންނާނެ ގެދޮރު ނެތި ހާލުގައި ޖެހުނު 24 މީހަކަށް ކާނާ އާއި ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ސަރުކާރުން ރޭ ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 2
ބޮޑެތި ޑަސްބިންތަކަށް "ހިއުމަން ޑިޓެކްޓާ" ޑިވައިސް

ގެދޮރުނެތި މަގުމަތިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޮޑުވަމުންދާ މައްސަލައެކެވެ. އެފަދަ މީހުން ހާއްސަކޮށް ފިނި މޫސުންތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ނުވަތަ ނިދަން ބޮޑެތި ކުނި ޑަސްބިންތަކުގެ ތެރެއަށް އެރޭ މައްސަލައަކީ ވެސް ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ބައެއް މީހުންގެ ފުރާނަ ވެސް ގެއްލިފައިވެ...

29 މެއި

May 29, 2019 13
ގޯޅިގަނޑުގައި ނިދާ މީހާ އަށް އެހީވާން ހޯދަނީ

މާލޭގެ ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭ ގޮދަޑި އަޅައިގެން ނިދާ މީހާއަށް އެހީތެރިވެ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 49
ދިވެއްސަކު ގޯޅިގަނޑެއްގައި ގޮދަޑި އަޅައިގެން ނިދާފައި!

މާލޭގެ ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭ ގޮދަޑި އަޅައިގެން ނިދާފައި އޮތް ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 3
މަހުޖަނަކު ފަގީރަކަށް ހެދިގެން ބަޔަކު ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

ޔޫޓިއުބްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ، މުއްސަންޖެއް ކަމަށްވާ ކޯބީ ޕާސިން، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ވެއިޓަރުން ފަގީރުންނާ މެދު އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ގޮތް ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 3
20 ޑޮލަރުގެ އެހީއަކުން ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި މީހަކު ކާރުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވެ މަގުމައްޗަށް ހުއްޓިފައި އޮއްވައި، އެ މީހާއަށް އެންމެ 20 ޑޮލަރު ދީގެން އެހީތެރިވި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.