11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ކައުންސިލްތަކަށް ޔޫރަޕިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ އެކްސްޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް (އެއިފެކް) އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 4
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް މީހުން ނެރުމަށް ސޮއިކޮށްފި

ހޮސްޕިޓަލިޓީގެ ދާއިރާ އިން ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ވިލާ ކޮލެޖާއި ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 1
ވިލާ ކޮލެޖާއި ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖާއި ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓާލިޓީ ދާއިރާ އަށް މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
މާސްޓާ ޝެފުންނާ އެކު ދިވެހި ޝެފުންނަށް ކްލާސްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދެ ޝެފަކާ އެކު ދިވެހި ޝެފުންނަށް މާސްޓާ ކްލާސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، އެ ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 4
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ގެނައުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މަޓާޓޯ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017
ޝެފުން: މިއީ އިންޑަސްޓްރީއަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް

ހޮންގް ކޮންގްގައި ބާއްވާ "ހޯފެކްސް" މަހާސިންތާއަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޒިޔާރަތްކުރެ އެވެ. މި މަހު އަށްވަނަ ދުވަހު ފެށި ހޯފެކްސް ގައި ވެސް ކާބޯތަކެއްޗާއި ހޮޓެލް، ރެސްޓޯރަންޓް، އަދި ކެއްކުމާ ގުޅޭ އުފެއްދުތައް ދައްކާލަން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭ ރާއްޖޭގެ ދެ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 4
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދެނީ

ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އަމާޒުކޮށް، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
މައިނާ ހޮޓެލްސްގެ ކޯސް 17 ދަރިވަރަކު ފުރިހަމަކޮށްފި

އަނަންތަރާ ބްރޭންޑުގެ ރިސޯޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނި "މައިނާ ހޮޓެލްސް އިންޓަނޭޝަނަލް" އިން ރާއްޖޭގައި ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާ އިން 17 ދަރިވަރަކު ތަމްރީންކޮށް، ސެޓްފިކެޓް ދީފި އެވެ.