08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
ހޮޓެލް އޭޝިއާ:ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓްތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި ގެސްޓް ހައުސްތައްމަދެއް ނޫނެވެ. ވާދަވެރި މި މާކެޓުގައި އަބަދުވެސް ޖެހިފައި އޮންނަނީ އެކި ވައްތަރުގެ، އެކި ފެންވަރުގެ ސާމާނު ހޯދުމަށެވެ. އިއްޔެ ދަރުބާރުގޭގައި ހުޅުވި ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒަބިޝަނުން ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 1
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ހޮޓެލް އޭޝިޔާ ހުޅުވައިފި

ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓް، "ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒަބިޝަން" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

October 07, 2019
ހިތަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކިޔައިދޭ ކެމްޕޭނެއް

ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ހިތުގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަންނާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭން އޯއެސް މެޑިކަލް އިން "ހާޓް ސޭވް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
460 ޝެފުންނާ އެކު ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ 460 ޝެފުން ބައިވެރިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖާއެކު ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން ފަށަނީ

ފަނަރަ ވަނަ ހޮޓަލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އަންނަ މަހު 7 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 6
ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާއަށް ދިން ދަރުބާރުގެ އަތުލައިފި

ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓު ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ ދިނުމަށް ފަހު އެތަން އަތުލާފައިވާ ކަމަށް، އެ އިވެންޓު އިންތިޒާމުކުރާ މޯލްޑިވްސް އެކްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރެންސް ސާވިސަސް (މެކްސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
މާސްޓާ ޝެފުންނާ އެކު ދިވެހި ޝެފުންނަށް ކްލާސްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދެ ޝެފަކާ އެކު ދިވެހި ޝެފުންނަށް މާސްޓާ ކްލާސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، އެ ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 2
ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާ 175 ބައިވެރިންނާއެކު ފަށައިފި

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ބޮޑު މުބާރާތެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މައުރަޒު "ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް" 175 ބައިވެރިވެރިންނާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017
ހޮޓެލް އޭޝިޔާ ފެއާ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަނީ

ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ ބައިވެރިންނާ އެކު، ހޮޓެލް އޭޝިޔާ ފެއާ ހޯމަ ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ޝެފް ވިލްމެންޓް ލިއޮންގްގެ މާސްޓާކްލާސް

ތައިލޭންޑް ކަލިނަރީ އެކަޑަމީގެ ފައުންޑާ ޗެއާމަން ޝެފް ވިލިމެންޓް ލިއޮންގްގެ ޚާއްސަ މާސްޓާ ކްލާހެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017
ޝެފުން: މިއީ އިންޑަސްޓްރީއަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް

ހޮންގް ކޮންގްގައި ބާއްވާ "ހޯފެކްސް" މަހާސިންތާއަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޒިޔާރަތްކުރެ އެވެ. މި މަހު އަށްވަނަ ދުވަހު ފެށި ހޯފެކްސް ގައި ވެސް ކާބޯތަކެއްޗާއި ހޮޓެލް، ރެސްޓޯރަންޓް، އަދި ކެއްކުމާ ގުޅޭ އުފެއްދުތައް ދައްކާލަން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭ ރާއްޖޭގެ ދެ...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުން ވަނަ ހޯދި މީހުން ހޮންކޮންގަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޮޓެލް އޭޝިއާ ކަލިނަރީ ޗެލަންޖުން ވަނަތައް ހޯދި ތިން ޝެފުން ހޮންކޮންގްގައި އޮންނަ "ހޮފެކްސް 2017" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލް އެންޑް އެގްޒިބިޝަންސް (މެކްސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 2
އެންމެ މޮޅު ދިވެހި ޝެފުގެ މަގާމަށް ބަނޑޮހުގެ ފަތީން

މި އަހަރުގެ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން ބޭއްވި ކަލިނަަރީ ޗެލެންޖުގެ އެންމެ މޮޅު ދިވެހި ޝެފުގެ އެވޯޑު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އަހުމަދު ފަތީން ހޯދައި އެ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016
ބީބީއެމް: ހޮޓެލް އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ބްރޭންޑް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑު އީދެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މައުރަޒު، ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން ކުރިއަށް ދާއިރު، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެންހެން ވަނީ ދަރުބާރުގެ އަށް ޖަމާވެފަ އެވެ. ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓާތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދާ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016
"މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފެއާއެއް"

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ގިނަ އުފެއްދުންތަކާއެކު އިއްޔެ ފެށި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މައުރަޒު، ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަނަށް މިހާތަނަށް 2،233 މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކަން އިންތިޒާމްކުރާ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 5
ޓޫރިޒަމަށް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 05, 2016
ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު މައުރަޒު ފަށައިފި

ތަފާތު ގިނަ އުފެއްދުންތަކާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މައުރަޒު، ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު: ދިވެހި ކައްކާއިންނަށް ބޮޑު އީދެއް

ކެއްކުމަށް ޓެންޓުތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 10 ސްޓޭޝަނުގައި ކައްކާއިން އެތުރިލައިގެން ތިއްބެވެ. އެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ތަށިތައްޓާއި ޓްރޭތަކުގައި ހުރީ ކާއެއްޗެެހި ތައްޔާރުކުރަން އަޅާ އެކި ފާޑުގެ އެއްޗިއްސެވެ. އެކި ވައްތަރުގެ މަހާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކާއި ރަހަމީރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވެ. މަސްތައް ކޮށާލައި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ކަލިނަރީ އެގްޒެބިޝަނަށް ތައްޔާރުވާ ކުލާސްތައް ފަށައިފި

ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާ ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރެންސް ސާވިސަސް (މެކްސް) އާއި ފެއާގެ މައި ސްޕޮންސަރު ބެސްޓްބައި މޯލްޑިވްސް (ބީބީއެމް) ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރާ ކެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ މާސްޓާ ކްލާސް މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016
ކެއްކުމުގެ ކުލާހެއް މަޝްހޫރު ޝެފް ކްލޮޓްޒްކް ނަގައިދެނީ

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ މުބާރާތްތަކަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރާ ކުލާހެއް، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޝެފް ގާޓް ކްލޮޓްޒްކް ބައިވެރިވެގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016
ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ފެއާ "ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން"ގެ މިއަހަރުގެ ފެއާ ސެޕްޓެމްބަރު 5-7 އަށް ބާއްވާނެ ކަމަށް ފެއާ އިންތިޒާމް ކުރާ މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރެންސް ސާވިސާސް (މެކްސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.