18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 48
ރޯ ހައުސްއެއް ގަތީ ހަލާލު ފައިސާ އިން: މިނިސްޓަރު

ހުޅުމާލެ އިން ގޯއްޗެއް ބައްލަވައިގަތީ ހަލާލު ފައިސާ އިން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2017 39
7،000 މީހުންނަށް އަންނަ އަހަރު ފްލެޓް ކަށަވަރުވާނެ

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަންނަ އަހަރު 7،000 މީހުންނަށް ފްލެޓް ކަށަވަރުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2017 17
ފްލެޓް ލިސްޓު ކެމްޕޭން އޮފީހަށް ނުފޮނުވަން: މިނިސްޓަރު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ލިސްޓު، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 39
ފްލެޓް ދިން ގޮތުން ސަރުކާރު މެމްބަރުންގެ ވެސް ޝަކުވާ!

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓުު ދޫކުރި ގޮތާ މެދު ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުން ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 16
އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް މޭ މަހު ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)، ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެ ޝްރޫއު އަންނަ މޭ މަހު ނިންމައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 14, 2017 15
އޯޑިއޯން ބިމުގައި މަގެއް ހަދަނީ

އޯޑިއޯން ބިމުގެ އެއް ފަޅީގައި، މަޖީދީ މަގާއި ފަނޑިޔާރު މަގު ގުޅޭ ގޮތަށް މަގެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

September 14, 2017 71
ފްލެޓް ލިސްޓުން އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެފައި!

ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އަދަދުން، އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ. އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ވެސް 90 ޕޮއިންޓަށް ވުރެން މަތިން މާކްސް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 41
އެއް ފޯމު ނަމްބަރު ތަކުރާރުވީ އޮޅުމަކުން: މިނިސްޓްރީ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު އިއްޔެ އިއުލާން ކުރި އިރު އެއް ފޯމު ނަމްބަރު ދެ ފަހަރަށް ތަކުރާރުވީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 38
ރާޅު އަރާ ވަރަށް ވުރެ ބުރިޖު އުސްވާނެ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ބްރިޖެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 5
ކުޅުދުއްފުށީ ތާރު މަގުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފަށާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 96
ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ވަންނަން ބިދޭސީން އަތުން 75ރ.

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބިދޭސީން ވަންނަން 75ރ. އަދި ހަފުތާ ބަންދުގައި ނަމަ 100ރ. ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

August 30, 2017 76
މިއީ ނެރެއްތަ ނޫނީ ދަންތުރައެއްތަ؟

މާލޭގެ ނެރަކުން ވަންނަން އަދި ނުކުންނަން ވެސް އެއްވެސް ކައްޕިއެއް މީގެ ކުރިން މިހާ ވަރަކަށް ވިސްނާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް މޫސުންތަކުގައި ކިރިޔާ ވެސް ތަޖުރިބާ ނެތް...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 38
ލަންކާގައި ދިވެހިންނަށް ހަދާ ޕާކް ނޮވެމްބަރަށް ނިމޭނެ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ސޯސަން ވިލާގައި އަޅާ ޕާކުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 45
"މުއިއްޒު ރޯހައުސް ގަތުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު"

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ އިން ރޯ ހައުސްއެއް ބައްލަވައިގަތީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއްސުއޫދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 24, 2017 79
މުއިއްޒު ހުޅުމާލެއިން ރޯހައުސްއެއް ބައްލަވައިގެންފި

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުޅުމާލެއިން ރޯ ހައުސްއެއް ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 42
ސަލްޓަން ޕާކު "ރަސްރަނި ބަގީޗާ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ސަލްޓަން ޕާކު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 6
ބިމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަ ކުރާއިރު ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީ އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 10
ސައިކަލު ޕާކިން ސިސްޓަމް ބަހައްޓަނީ

ސައިކަލު ޕާކު ކުރުމަށް މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމެއް މިއަދު ބަހައްޓަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 101
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލިސްޓު އާއްމުކޮށް ފްލެޓް ހަވާލުކުރަނީ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކޮށް، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 43
ބްރިޖުގެ އައިބީމްތައް އަޅަން ފަށައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ މެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ އައިބީމްތައް ނުވަތަ ކޮންކްރީޓުން ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ބެރިތައް މިއަދު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ. މިއާއެކު ބްރިޖުގެ ސުޕަ ސްޓްރަކްޗާގެ މަސައްކަތް މި...

July 06, 2017 112
މިދަނީ 40،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަމުން: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭގަ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި ފެންވަރުގެ 40،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރިޔަށް އެބަ ދާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 60
ބްރިޖުގެ ޑެކުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ އެންމެ ގޮންޖެހުންބޮޑު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމައި، މާދަމާ ޑެކުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 64
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން އުޅެނީ ހެޔޮނޭދޭ ބައެއް

ރައްޔިތުުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން އުޅެނީ ގައުމަށް ހެޔޮނޭދޭ ބައެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 36
މާފަންނު އާގޭ ބައެއް ސަރުކާރުން ތަޅާލަނީ

މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ބިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ބިން ކަމަށްވާ މާފަންނު އާގޭގެ ބައެއް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 55
34 ބަނދަރު ހަދަން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 34 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދައި ނިންމުމަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 20
12 ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކަން އެއް ބިލިއަން ޚަރަދުކުރި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 12 ރަށެއްގައި ބިން ހިއްކައި ނިންމުމަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 120
ބްރިޖުގެ ތަނބުތައް ފެނުން މައްޗަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ކޮންކްރީޓް ތަނބުތައް ފެނުން މައްޗަށް ހިއްލާލައިފި އެވެ.