20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 14
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެމްއާރުއައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެމްއާރުއައިގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 20, 2018 36
އެޗްޑީސީން ފްލެޓުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދެނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދޭން އެޗްޑީސީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 2
"ސޮނީ" ގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކަށް ވެސްޓޯ

"ސޮނީ" ގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކަށް ވެސްޓޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 18, 2018 14
ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ރަށްވެހިންގެ ހަނދާންތައް

މިއަދު އައިމިނަތު ހުސެން، އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު ހުޅުމާލޭން މާލެ އެ ދަނީ، މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް، ބަހުގަ އެވެ. އެކަމަކު މާލޭގެ މަލަމަތި ފެނުމާ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
ރާއްޖޭގައި "ކޮފީ ފެސްޓިވަލް" އެއް ބާއްވަނީ

ތިންކް އެޑްވަޓައިޒިން އާއި ޓޭސްޓް މެގަޒިން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ "ކޮފީ ފެސްޓިވަލް" މި އަހަރު ފަހު ކޮޅު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 17, 2018 24
ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް، ޒަމާނީ ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެފައި

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ޓެކްސީ ހިދުމަތް ހޯދަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުރިއަރާފައިވާ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު އޫބާ އަދި މި ސަރަހައްދުގެ ބައެއް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 53
ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ލިންކް ރޯޑުގައި މިއަދު މެންދުރު ދެ ސައިކަލް ޖެހި އަނެއްކާވެސް އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
އުރީދޫ ކަލަ ރަން ނޮވެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވަނީ

އުރީދޫގެ ފޯރި ގަދަ "ކަލަ ރަން" އަންނަ ނޮވެމްބަރު 23ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 11, 2018 81
މާލޭގެ ޓެކްސީތަކުން ހުޅުމާލޭގެ އުސޫލުތައް ފުނޑާލައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވާލުމާ އެކު މާލޭގެ ގިނަ ޓެކްސީތަކެއް ހުޅުމާލެއަށް އަރައި ޓެކްސީ ހިދުމަތް ދިނުން "ހަމައިން ނައްޓާލައިފި" ކަމަށް ބުނެ، ހުޅުމާލޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ކަންބޮޑުވުން...

September 11, 2018 113
ޓެކްސީ އަގަށް ތައުރީފު އެކަމަކު ޑްރައިވަރުން ޝަކުވާގައި

ސިނާމާލެ ބްރިޖް އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާލުމާ އެކު ބައެއް ޓެކްސީތަކުން މާލެ- ހުޅުމާލެ ދަތުރަކަށް 100ރ. އާއި 200ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއް ނަގަން ފެށި އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 76
ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ވޭނެއް ފުރޮޅާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ވޭނެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފުރޮޅާލައި ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 21
ބްރިޖުން ވެހިކަލްގައި އެއާޕޯޓަށް ވަދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އާއްމު ވެހިކަލްތަކަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް މިރޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 09, 2018 40
އެންމެބޮޑު ސްކޫލުގައި އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލުގައި އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

September 09, 2018 100
ރައީސަށް 2018 ދިނުމަށް ކަމަރު ބަންނަންޖެހޭ: ނިހާން

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަހަރުން ފެށިގެން 2023 އާ ހަމައަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެރިކަން ދިނުމަށް ކަމަރު ބަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 31
ބްރިޖުގެ ބަސް ދަތުރުތަކުގެ ވަގުތީ ތާވަލް އާންމުކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް ކުރާ ބަސް ދަތުރުތަކުގެ ވަގުތީ ތާވަލެއް އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

September 08, 2018 79
ޓެކްސީތަކަށް ރަން ޒަމާން: ދަތުރެއް 150-200ރ

ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް އިއްޔެ ހުޅުވައިލުމާ އެކު، މާލޭގެ ބައެއް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ބޮޑު ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދީފި އެވެ: ބުރިޖް ހުރަސްކޮށް މާލެ އިން ހުޅުމާލެ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް "ސަބްމޯ" ހުޅުމާލެއަށް!

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ "ސަބްމޯ" ސަބްމެރިން، ސިނަމާލެ ބްރިޖް މިއަދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމާއެކު ހުޅުމާލެއަށް ޑެލިވަރީކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 07, 2018 6
ބްރިޖް ހުޅުވުމާ އެކު އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ދަތުރުކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖު އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ޖެހިއިރު ހުޅުވާލުމާ އެކު އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށް...

September 07, 2018 15
ބްރިޖުގެ ދެ ފަރާތުގައިވާ ލޭން، ހިނގުމަށާއި ދުވުމަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވާލި ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ދެ ފަރާތުގައިވާ ހަނި ދެ ލޭން، ހިނގާ މީހުންނާއި ދުވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ޝީޝާގެ މި ފަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ޒޫމާ އެކްސް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލްގެ ވިޔަފާރި ކުރާ، ހޮންޑާގެ ސޯލް އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓިބިއުޓަރު ޝީޝާ އިން "ޒޫމާ އެކްސް" މަރުކާގެ ސައިކަލްގެ "ސަޅި ޑީލެއް" ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2018
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ބާއްވާނީ ނޮވެމްބަރު 2 ގައި

ހަތަރު ހާސް މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ބާއްވާ ތާރީހު މިއަދު އިއުލާންކޮށް، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 20
އަމިން އެވެނިއުގެ މެއިންޓަނަންސް ފީ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި މަތީ ފެންވަރުގެ "އަމީން އެވެނިއު"ގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި އެތަނުގެ މެއިންޓަނަންސް ބަލަހައްޓާ ކުންފުންޏާ ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް އުފެދި، އެންމެ ފަހުން ކޯޓަށް ދާން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 14
މާލޭގެ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މި މަހު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް، ރީ-ރަޖިސްޓްރީވި މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލައި، ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފި އެވެ.

September 02, 2018 35
ބްރިޖްގެ ފީތައް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރަނީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުން ނަގާ ފީތައް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ (ޓީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 73
ބްރިޖުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކާއި ޝުއޫރުތައް

އެއް ފޮޓޯ އިން ފެންނަނީ، މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މަތިންދާބޯޓެއް ޖައްސާ ތަނެވެ. އަނެއް ފޮޓޯ އަކީ ކަނޑުގެ މެދުގައި އަޅާފައި އޮތް ބްރިޖުގެ މަތީގައި ކާރެއް ދުއްވާފައި ދިޔަ މަންޒަރެވެ. އެއާއެކު، މާލޭ ކޮޅުން ބްރިޖަށް އަރަން ހަދާފައިވާ ރީތި ގޭޓާއި ރޭގަނޑު ބްރިޖު ދިއްލާފައި...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 42
ކަރު ބުރިކޮށްލަން ގޮވާލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިމޭން

ހުޅުމާލޭގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ރެލީއެއްގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލަން ގޮވާލި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 22
ހިޔާ މަޝްރޫއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

"ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ 7،000 ފްލެޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 23
ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

ޒުވާން އަންހެން ގްރޫޕަކުން، އަނިޔާކޮށް، ބިރުދެއްކި ފަހުން ގެއްލިގެން ހޯދި އަންހެން ކުއްޖާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

August 26, 2018 5
ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ ބާރުބޮޑުވަނީ

"ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 7،000 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވާތީ، ފޯމު ހުށަހަޅަން ގިނަ ބަޔަކު ކިޔޫ ޖެހެން ފަށައިފި އެވެ.

August 26, 2018 72
ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ފާޑުކިޔުން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރަކު ބުނި މައްސަލަ ހޫނުވެ، އާއްމުންގެ ފާޑު ކިޔުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒު ވެއްޖެ އެވެ.