02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020 19
ލިސްޓުން އުނިކުރި ގިނަ މީހުން އުޅެނީ ރަށްރަށުގައި!

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި އެޗް7 ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި 1،200 މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ...

December 02, 2020 39
ހައްގު ހޯދަން "ކޮތަރު ކޮށި" ޖަމިއްޔާއަަކަށް ހަދައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވައިލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ހައްގު ހޯދަން "ކޮތަރު ކޮށި" ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޑުއުފުލަން ފެށި ޓީމުން...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 68
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އެޗް7 ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓު ނެރެފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފްލެޓަށް އެދުނު އެޗް7 ކެޓަގަރީން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލައި ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު މިރޭ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 4
ލެވޯ އިން ފައިވް ސްޓާ ކެއުމެއް ތަޖުރިބާ ކޮށްލަމާ!

ރެސްޓޯރެންޓް ދާއިރާއަކީ ރާއްޖޭގައި، ހާއްސަކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ. ދިވެހި ކެއުމުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ކެއުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރެސްޓޯރެންޓުތަކުން ލިބެން ހުރެ އެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި "ލެވޯ" ރެސްޓޯރެންޓަކީ މީގެ ތެރެއިން...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 6
މީޑިއާނެޓުން ފޭސް2 އޯޕަން އެކްސެސް ވިއުގަ ބޭނުންކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމުކުރާ "އޯޕަން އެކްސަސް ނެޓްވޯކް" މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗުޑީސީ) އިން މީޑިއާ ނެޓާއެކު އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 6
ސްޓޭޑިއަމްގެ ފްރޭމްވޯކް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޭޑިއަމެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޗައިނާގެ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން (ސީމެކް) އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ފްރޭމްވޯކް އެގްރީމެންޓެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 2
ކުލި ދެއްކުމުގައި އެޗްޑީސީން އިތުރު ލުޔެއް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހުޅުމާލޭން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާއި ރޯހައުސް އާއި ފްލެޓްތަކާއި ވިޔަފާރި ޔުނިޓު އަދި ސިނާއީ ބިންތަކުން ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ނުވަތަ...

November 18, 2020 53
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފޭހުގައި ގޯތި ދޭނެ ބިމެއް ނެތް!

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ތަރައްގީކުރަން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނަށް ބަލާއިރު މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭނެ ހުސް ބިމެއް އެތަނުގައި ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 23
ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ނަހުލާ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދިން ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 15
ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން ހިންގާނެ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާނެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީތަކެއް އެ ދެ ޕާޓީގެ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން މިއަދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 5
ފިހާރަ/ ކެފޭތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑި އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދެމުން އަންނަ ލުއިތަކާ އެކު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑިތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން...

November 08, 2020 5
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކާފިއުގަޑި ދަންވަރު 12 އިން 4އަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ ވަގުތު އެޗުޕީއޭ އިން އަނެއްކާ ވެސް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 17
އެކަނިވެރި މީހުންގެ ފްލެޓުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

ހިޔާ މަޝްރޫގެ ދަށުން އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންގެ ކެޓަގަރީ، H6 އިން ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު ސަރުކާރުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 73
ސަފާރީ ކޭހަކީ އަޑު އެރި ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: އިމްރާން

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކީ އަޑު ފެތުރުނު މިންވަރުގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 18
މާޗް މަހު ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތައް އަންނަ މާޗް މަހު ހަވާލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަަމަށް އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހެއިލް އަހްމަދު މިއަދު...

October 22, 2020 23
ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ ރަށްވެހިން ހިތްހަމަޖެހިގެން

ގެ ބަހައިގެން ލިބުނު ތަންކޮޅު ކުޑަވުމުން މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވިއަސް މަރިޔަމް މުއީނާ، އޭނާގެ ދަރިންނާ އެކު އުފަން ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ކުއްޔަށެވެ. ވަށައިގެން ބެދިފައި ހުރި...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 16
އެންމެ ގިނަ މީހުން ފޯމުލީ ކެޓަގަރީން ހާލަތު ބަލަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުވާލި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފްލެޓަށް އެދުނު އެޗް7 ކެޓަގަރީން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 1
ކޮވިޑުގައި ފަރުވާދިން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން އައި 80 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 71
ރީތީ ރާއްޖެ، ގޮނޑީ ދިވެހިން!

ހެނދުނު ދުވެ ނިންމާފައި ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު އޭނާ ފުރަތަމަ މިސްރާބު ޖަހަނީ ގެޔަކަށް ނޫނެވެ: ކޮތަޅެއް ހިފައިގެން ގުދުވަނީ ކުނި ހޮވާށެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 36
ޖިންސީގޯނާގެ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް ވިކްޓިމް ކެންޔާއަށް!

ހުޅުމާލެ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް އެ މައްސަލައިގެ ވިކްޓިމް އެނބުރި ގައުމަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 14
ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލުން ޝަހީބު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކަންނެލި ދޯންޏަކުން ފެނުނު 130 ކިލޯގެ ޑްރަގް ސުމަގުލް ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފަައިވާ ޝަހީބު އިބްރާހީމް ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި...

October 14, 2020 21
ޔުނާންގެ ދެމަފިރިން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިމައްސަލައިގައި ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 48
100 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، 100 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް ހިފައިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅަށް ވަން ދޯންޏެއް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 2
ކޮވިޑް ފެތުރުމުން ފިޔަވަތީގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބައިތިއްބަން، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފަކާއި އަށް ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް ޖެހުމުން އެ ތަނުގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 8
ކުއްތާ ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ޑްރަގުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި އެވެ.