16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 12
ވެހިކަލްތަކުގެ ސްޓިކާއަށް ފީ ނުނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާ ހަތަރު ފުރޮޅު ލީ އުޅަނދުތަކުގައި ޚާއްސަ ސްޓިކާއެއް ޖަހަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެންގިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން، އެ ސްޓިކާ އަށް ފީ...

February 16, 2017 19
ދަ މެންހެޓަން ފިޝް މާކެޓް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައިފި

ސީފުޑަށް ހާއްސަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ބްރޭންޑް، ދަ މެންހެޓަން ފިޝް މާކެޓް ރެސްޓޯރަންޓް ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 12
ޓެކްސީއެއްގައި ގެންދިޔަ ރާފުޅިތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާފުޅިތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު މިރޭ ހުޅުމާލޭން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

February 14, 2017 29
ހުޅުމާލޭގެ ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާއެއް ޖަހަން ޖެހިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަތަރު ފުރޮޅު ލީ އުޅަނދުތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދުއްވޭނީ އެކަމަށް ޚާއްސަ ސްޓިކާއެއް ގަތުމަށް ފަހު އެ ސްޓިކާ ޖަހައިގެން ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

February 14, 2017 16
އެސްޓީއޯ ހޮޓާ ގަންނަން ތިން ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަން ފަށާފައިވާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ގަންނަން ބޭރުގެ ތިން ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 8
ހުޅުލެ-ހުޅުމާލޭގެ ލިންކް ރޯޑު ހަދަން ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑް ޑިޒައިންކޮށް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 13, 2017 6
ޖޯން އަށް އަދިވެސް ފުރޭ ގޮތެއް ނުވޭ!

ބަޔަކު ލަނޑުދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެން މަޖުބޫރުވީ ކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓް އަށް އަދިވެސް ފުރޭގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 12
އައިޔޫއެމުން ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފު ބިލްޑިންގެއް އަޅަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އަށް އިތުރަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ވަގުފް ބިލްޑިންގެއް އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 47
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިމަކަށް 13.5 މިލިއަން

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ވިއްކަން ހުޅުވައިލުމުން 2،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ގަންނަން، އަކަފޫޓަކަށް 6،786ރ. ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 6
ބިން ގަންނަ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ފެށޭނެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ވެސް އިމާރާތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 05, 2017 23
މާލޭގައި މީހުން ވަޅުލާން މަހުލޫފް އެދިވަޑައިގެންފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން އާ ސަހަރާގައި އަލުން ވަޅުލެވޭ ގޮތް ހަދައިދޭން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 15
މައްޔިތުން އަލުން ހުޅުމާލެ އަށް، ޝަކުވާ އެބަ ހުރި

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލެ އަށް ގެންގޮސް ވަޅުލާން ފުރަތަމަ ފެށީ މިދިއަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު އެވެ. އެކަމަކު އިންތިޒާމްތައް ދޯދިޔާވުމާއި އާންމުން އުފުލަން ޖެހުނު ބުރަ ބޮޑުވުމުން، އެންމެ ފަހުން އާއިލާތަކުން އަމިއްލަ އަށް އަލުން އާ ސަހަރާގައި ވަޅުލާން ފެށުމުން، ހުޅުމާލެ އަށް ގަބުރު އުފުލުން ހުއްޓުމަކަށް އަ އެވެ....

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 12
ހުޅުމާލޭން ބިން ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަންނަން ހުޅުވާލުމުން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަމަށް އެދި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 22
މައްޔިތާއާ އެކު ހުޅުމާލެ އަށް ދެވޭނީ ތިން މީހުންނަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލެ އަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެއްސި ހާއްސަ އުޅަނދުގައި ދަތުރު ކުރެވޭނީ މައްޔިތާގެ އާއިލާގެ ތިން މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އިސްލާމިކް...

January 31, 2017 6
މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިއުމުގައި ބަދަލުތަކެއް

އާސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓާލައި، މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލެ އަށް ގެންދިއުމުގައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އެމްޓީސީސީގެ ހާއްސަ ފެރީއެއްގައި ހިލޭ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 3
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ސްކޫލް ހެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ހުޅުމާލޭގައި ހަ ބުރީގެ ދެ ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމަށް މިއަދު ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 7
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަނީ

މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 132 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 17
ޖޯން ބޭނުން ވަނީ އެނބުރި ގައުމަށް ދާން: އިމިގްރޭޝަން

ބަޔަކު ލަނޑުދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެން މަޖުބޫރުވީ ކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 17
ޖޯންގެ އާއިލާއާ މި ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުން: އެމެރިކާ

ޕާސްޕޯޓު ނެތި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓްގެ އާއިލާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 2
ޝިއުނާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ބަންދަށް

މިިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި...

January 18, 2017 6
ހުޅުމާލޭގައި 73 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި 73 މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ޖައުސާ އިންވެސްޓްމަންޓާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 29
ވިސާ ނެތް އެމެރިކާ މީހަކު އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުޅުމާލޭގައި އުޅެމުން ދިޔަ އެމެރިކާ މީހަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި އެވެ.

January 17, 2017 12
ޝިއުނާގެ މަރާ ގުޅިގެން ކާރު ޑްރައިވަރަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކާރު ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 2
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ހަތަރު ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ހަތަރު ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމްކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 9
ހުޅުމާލޭގައި ސިނަމާއެއް ހިންގަން ޝްވެކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ސިނަމާއެއް ހިންގަން ޝްވެކާ ސިނަމާއާ ހަވާލުކޮށް، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަން ހުޅުވަަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 11, 2017 19
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލް ކޮލިޓޭޓަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިމުގައި ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 5
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއް ދީފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ހާއްސަ އުފެއްފުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއް ދޫކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 14
އާސަހަރާގެ ބަދަލުގަ ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ވަޅުލަން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން، އާސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓާލައި، މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

January 09, 2017 9
ހުޅުމާލޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު (385.5 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)އާ މިއަދު...