30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ މަރުކަޒު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ މައި މަރުކަޒުގެ އިމާރާތް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ބަޔަކާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 11
އަމީން އެވެނިއުގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް އަންނަ އަހަރު ދެނީ

އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އަމީން އެވެނިއު ނަމުގައި 14 ބުރީގެ ތިން ޓަވަރު ހަދާނެ. ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި 93 އެޕާޓްމަންޓާއެކު ޖުމްލަ 279 ހުރޭ. މި ހުރިހާ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ވިކިފައި ހުއްޓަސް، ފައިސާ ނުދައްކާ މީހުންގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް އަތުލައި އަލުން މާކެޓަށް ހުޅުވާލާނެ. އެޕާޓްމަންޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ ޖޫން އެކެއްގައި.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ "މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2016" ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 7
ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތްތަކެއް ތަރައްގީކުރަނީ

މެދު ފަންތީގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ހަތް ބިމެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 37
އައިނީސްގެ ހުނަރު އަނީގާގެ އަތުން

ފުރަތަމަ، ތިރީގައި ހުރި ހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް ބަލައިލާށެވެ! މިއީ، ގޭގައި އިންނަ އަންހެނަކު އޭނާ ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ދެ ދަރިން ބަލަމުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި ވެސް ކުރާ މިކަމުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ކޮންމެ މަހަކު ލިބެ އެވެ. އޭނާގެ މެސެޖަކީ މި އެވެ. "ގޭގައި ވެސް ހުރެގެން ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ވެސް ރަނގަޅު...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 20
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ފާރުމަތިން ކުދިން މަގުމައްޗަށް!

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، "ފިޔަވަތި" ގެ ވަށައިގެން ރާނާފައިވާ އުސް ފާރު މަތީގައި މިއަދު މެންދުރެއްހާއިރު ހަތަރު ވަރަކަށް ކުދިން އުޅޭތީ ފެނެ އެވެ. ވިއްސަކަށް ފޫޓު އުސްކޮށް ހުރި އެ ފާރުމަތީގައި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް ދާ ވެސް ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދެން ފެނުނީ އެ ފާރުމަތިން މަގުމައްޗަށް ފޭބި ކުޑަ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 22
ލާލޭ ހިންގަން ފަސް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައިި ހުންނަ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ހިންގުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، އަލުން ބިޑަށް ލުމުން އެތަން ހިންގުމަށް މިހާތަނަށް ފަސް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 10
ހުޅުމާލެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ބަނގުރާ ހޯދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި، 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާ ފުޅި ކޭހާއި ދަޅު ކޭސްތަކެއް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

September 19, 2016 15
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަންވެއްޖެ: ނާފިޒް

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު، އެ ރަށުގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގައި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 8
ހުޅުމާލޭން ބިން ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް، ބިން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 36
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކެފޭއެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ކެފޭއެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އެ ކެފޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން އެކަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 9
ލާލޭ ސްކޫލު ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގަމުންދާ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، އެތަން ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 19
އަނިޔާވީ ޝާހިދުގެ ބޮލަށް، އެކްސިޑެންޓް ހަނދާނެއް ނެތް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލު ދުއްވާލަން ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް އެކްސިޑެންޓުވެ، އަންހެން އެކުވެރިޔާ މަރުވި ނަމަވެސް އެ ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް، ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މުހައްމަދު ޝާހިދު ހަނދާން ނެތް ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 22
ދަމާސްގެ އެޕާޓްމަންޓް މަޝްރޫއު ލޯންޗުކޮށް ބުކިން އަށް

ގާތްގަނޑަކަށް 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ދަމާސް ރިއަލް އެސްޓޭޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 95 އެޕާންޓްމަންޓުގެ މަޝްރޫއު ތައާރަފްކޮށް، ބުކިން އަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 8
އެކްސިޑެންޓްވި ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 04, 2016 32
މި ނޫނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގި ސަރުކާރެއް ނެތް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ފިޔަވައި އަމިއްލައަށް އިސް ނަގައިގެން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރި ސަރުކާރެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 6
2،500 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 2،500 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 8
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ސްކޫލެއް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުން ދާތީ އިތުރު ސްކޫލެއް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައި އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 36
ގޯތި ވިއްކައިގެން 300 މިލިއަންގެ އާމްދަނީއަކަށް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކި ބިމުން ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅި 76 ގޯތިން މަދުވެގެން 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް އެޗްޑީސީ އަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކަމަށް،...

August 24, 2016 3
ރެޑްބުލް ޕާކް އޮކްޓޯބަރު މަހު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ރެޑްބުލް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 35
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހިއްކި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 76 ބިން ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 8
ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓާއި ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓާއި އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.