19 މެއި

May 19, 2019 19
އެމްޓީސީސީ: އެންމެ ބޮޑު ބޮލުރިހުމަކީ ދަތުރުފަތުރު!

އެމްޓީސީސީ އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކުންފުންޏަށް ވަމުންދާ ގެންލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފައިވާ އިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ވަނީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަަތަމަ ކުރާޓަރުގައި ވަނީ 9.7...

17 މާޗް

March 17, 2019 56
ހެލްމެޓާ އެކު، ފެރީތަކަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ!

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ސައިކަލްގައި ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރުކުރި ހިސާބުން، ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ފެރީތަކަށް ބާރުބޮޑުވާން ފަށައިފި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 8
ހުޅުމާލެ ފެރީ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ސިނަމާލެ ބުރިޖް ހުޅުވުމަށް ފަހު ހުޅުމާލެ ފެރީ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުވުމުން ފެރީގެ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 13
ހުޅުމާލޭ ސައިކަލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ބްރިޖް އެޅުމުން، ސައިކަލް ފެރީތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑް ދަށްވުމުން، އެ ހިދުމަތް އެމްޓީސީސީން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 1
"ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެރީ ދަތުރު ލަސްވެދާނެ"

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން، ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުލޭ ފެރީ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައި ދަތުރުތައް ލަސްވެދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 46
ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ ބޮޑުވަނީ، ފެރީ ނިޒާމު ސުމެއް!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުކުރާ ތަނަކީ ހުޅުމާލެ އެވެ. ތަފާތު ބޭނުންތަކުގައި ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު 25،000 ވަރަކަށް މީހުން ފެރީގައި ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 1
އަލަށް ބަން ފެރީތަކުގެ ހިދުމަތް ފެށުން ލަސްްވެއްޖެ

އެމްޓީސީސީން މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަން ފެށި އޭސީ ތިން ފެރީގެ ތެރެއިން، ދެ އުޅަނދެއް މިދިޔަ މަހު ބޭނުންކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް އެކަން އަނެއްކާވެސް ލަސްވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 17
ޓެކްސީތައް ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށް ދާ ޓެކްސީތައް ޓާމިނަލް ސަރަހައްދަށް ވަނުން މަނާކޮށް، ފަސިންޖަރުން އަރުވައި ބޭލުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޓެކްސީތައް މަޑުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހެން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 6
އިތުރު ދެ އޭސީ ފެރީ މިމަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ރ. އިނގުރައިދޫގައި މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަ ފެށި، ތިން އޭސީ ފެރީގެ ތެރެއިން ދެ ފެރީ މި މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 32
ހުޅުމާލޭ ފެރީ ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭން ފުރައިގެން ހުޅުމާލެއަށް ދިޔަ ފެރީއެއް، ތޮށިގަނޑާ ކައިރިކުރަން އުޅެނިކޮށް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގޮސް ތޮށިގަނޑުގައި ޖެހި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 34
ފެރީން ފައިބަނިކޮށް އަންހެނަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭން މާލެ އައި އެމްޓީސީސީގެ ފެރީއަކުން ފައިބަން އުޅުނު އަންހެނަކު މޫދަށް ވެއްޓި ރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 13
ރިސޯޓެއް ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް ރަށެއް ދެނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް ރިސޯޓެއް ހަދަން އަނެއްކާވެސް ރަށެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 49
އެމްޓީސީސީ ފެރީތައް އިހުތިޖާޖަށް ނުކުންނަނީ!

އެމްޓީސީސީން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުންކުރާ ދޯނިތަކަށް ކުލި ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ، ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ފެރީތައް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދީފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 3
ހުޅުމާލެ އަށް އޭސީ އިތުރު ފެރީއެއް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އޭސީ އިތުރު ފެރީއެއް ދުއްވަން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 5
ފެރީ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީ އަށް ދެމުން އައި ފެރީ ސަބްސިޑީ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ކަނޑާލުމުން އެ ކުންފުނީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 8
ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޕާކިން ޒޯން ހުސްކުރަނީ

ހުޅުމާލެ އަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީތަކަށް ހާއްސަ ޓާމިނަލްގެ ޕާކިން ޒޯން ހުސްކުރަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 1
ފެރީގެ ހިދުމަތް ހަމައެކަނި އެމްޓީސީސީ އަށް

ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި އެމްއޭސީއެލް އަދި އެމްޕީއެލް ގުޅިގެން އުފެއްދި ޓްރާންސްޕޯޓް ކުންފުނީގެ ބަދަލުގައި، ހަމައެކަނި އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 6
އެމްޓީސީސީ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއްގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ރޯދަ ވިއްލާ ވަގުތާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއް ގަޑި އިރަށް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.