12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 2
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 2
އުރަަމަތީ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 14, 2019 10
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެމޮގްރަފީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އުރަމަތީ ކެންސަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ މެމޮގްރަފީ ޓެސްޓުގެ ހިދުމަތް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 23
އަހަރެއް ފަހުން އޮޕަރޭޝަންކޮށް ބެލިއިރު އިލޮށިކޮޅެއް!

ފަންތޮށި ބުޑެއް "ހޫރާލި" ގަޑީގައި ހުސެއިން ފާރިޝް 25، ގެ އަތަށް އެއްޗެއް ވަދެ، އޭނާ އަނބުރައިގަތެވެ. އަތްތިލަ އަށް ހެރުނީ ކޮން އެއްޗެއް ކަމެއް އޭރަކު ނޭނގުނެވެ. އެއީ ކޮން އެއްޗެއް ކަމެއް ބޭރު ފުށުން ފެންނާކަށް ވެސް ނެތެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން އޭނާ ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު ވޭނެކެވެ. އެކަމަކު، އެ ވޭނަށް ފަރުވާ ހޯދީ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 13
ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ އަށް ވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 21
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަނީ އާސަންދަ އިން: އަމީން

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ އާސަންދަ ކުންފުނިން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 17
ލޮލުގެ ފަރުވާ ފުޅާކުރަން ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާގެ އެހީ

ރާއްޖޭގައި ދޭ ލޮލުގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރަން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 8
ބިދޭސީ މީހާ މަރުވީ ޖަންބޯބޭގެއް ދަށު ވެގެން: ފުލުހުން

ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ބިދޭސީ މީހާ މަރުވީ އެންމެ ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ދަށުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ވެއްޓުނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިމެންތި ބަސްތާ ހުރި ޖަމްބޯ ބޭގެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 1
ފިހުނު މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް އެމްޓީސީސީ ލޯންޗެއްގެ ބެޓެރީ ގޮވި ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާގެ ހާލު ސްޓޭބަލް ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 2
ބެޓަރީ ގޮވައިގެން ފިހުނު މީހާ އޭޑީކޭ އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް އެމްޓީސީސީގެ ލޯންޗެއްގެ ބެޓަރީ ގޮވައިގެން އެންމެ ބޮޑު ފިހުނު މީހާ އަށް ފަރުވާ ދޭން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް އިއްޔެ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 9
ލޯންޗެއްގެ ބެޓެރީ ގޮވައި، ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އޮތް އެމްޓީސީސީ ލޯންޗެއްގެ ބެޓަރީ ގޮވައި، ތިން މީހަކު މިއަދު ޒަހަމް ވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 36
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމެންޓް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމެންޓް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 11
އެކްސިޑެންޓެއްގައި، މާބަނޑު މީހަަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މަގު ހުރަސްކުރި މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭނާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 53
ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެ، ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 4
ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ

ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު މިއަދު ވެއްޓި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 20
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ދިޔަ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 14
އާސަންދަ އިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް 193 މިލިއަން!

އާސަންދަ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން ފެށި ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާސަންދަ ސްކީމުން 193 މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 51
ހައިވޭގައި ވަންވޭ އިދިކޮޅަށް ދުއްވަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓެއް

ލިންކް ރޯޑުން ހުޅުމާލެއަށް ދުއްވާ ލޭނުން، ގަވައިދާ ޚިލާފަށް، މާލެއާ ވީ ކޮޅަށް ދުއްވި ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި، ސައިކަލްގައި ތިބި ދެ މީހުންނަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 43
ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ރެއާއި މިއަދު ހެނދުނު މާލެ- ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 5
އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލަކާއި ބަހެއް ޖެހި މިއަދު މެންދުރު ފަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 14
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެމްއާރުއައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެމްއާރުއައިގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.