11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 38
މާލީ ބަޔާނާ ގުޅޭ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: ހޫދު

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ވަޒީރުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގައި ތިއްބަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ކުރަން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 57
56 ވައުދު ފުއްދައިފި، ނުނިމެނީ 11 ވައުދު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުއްދަން ވައުދުވި ޖުމްލަ 67 ވައުދުގެ ތެރެއިން 56 ވައުދު ފުއްދާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 46
އިމްރާން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު އަލުން މަގާމަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 17 ގައި ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވި އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު އަލުން އެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

December 02, 2018 4
ވަޒީރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ފަށައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 23
ރައީސް މުލީއާގެ އަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރިއާސީ ގަނޑުވަރު މުލީއާގެ އަށް މިއަދު ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 18
ރައީސްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަނަކަށް ހޫދު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ ދައުރު އަދާކުރައްވާނީ، ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓްގެ މަގާމަށް އިއްޔެ އައްޔަން ކުރެއްވި އިބްރާހީމް ހޫދު ކަމަށް ރައީސް މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.