20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 9
އަފްޣާނިސްތާނު މީހުންގެ އައިޑީކާޑަށް މަންމަގެ ނަން

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އައިޑީކާޑުތަކުގައި ހިމަނާ ވަނަވަރުގެ ތެރޭގައި މައިންގެ ނަން ނުހިމަނާ މައްސަލައާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭންކުރާތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 61
އައިޑީކާޑު "ވިއްކި" ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައިޑީ ކާޑު "ވިއްކި" ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، ގދ. ރަތަފަންދޫން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ހަތަރު މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 6
މައުލޫމާތު ބަދަލުވާ އައިޑީކާޑު ހެދުން މެދުކަނޑާލައިފި

މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ހައްދައިދިނުން، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު) އިން މިއަދު މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 23
ދަފްތަރަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ވޯޓު ނުލެވުނަސް ހެޔޮ ކަމަށް

މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުވަތަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ބަދަލުވެގެން، މިދުވަސްކޮޅު އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ހައްދާ ނަމަ، ކުރި އަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ނުލެވިދާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެ އިގްރާރެއްގައި ސޮއިކުރަން ޖެހޭކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.