28 މެއި

May 28, 2019 9
އަގްސާގައި 500 މީހަކަށް ލިޓަސްގެ ރޯދަ ވީއްލުމެއް

ރާއްޖޭގައި މޮޓޯ ސައިކަލްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ލިޓަސް ކުންފުނިން ފަލަސްތީނުގެ 500 މީހަކަށް އަގްސާ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ރޯދަ ވީއްލުން ދީފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 9
ބިދޭސީންގެ އަގުވަޒަންކުރަން އުރީދޫން ރޯދަވީއްލުމެއް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫން އިސް ނަގައިގެން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދީފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 16
ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ޓްރަމްޕް: ރޯދަ މަހަކީ ޚާއްސަ މަހެއް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 15) - ރޯދަ މަހަކީ ކެތްތެރިކަމާއި ސުލްހައިގެ މަހެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 3
ބުރުޖް ހަލީފާގައި ރޯދަ ވީއްލާނީ އިރުކޮޅެއް ފަހުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ދުބާއީގެ ބުރުޖް ހަލީފާގައި ރޯދަ މަހުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުމަކީ ފަހަރުގައި އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ އެ އިމާރާތުގައި ތިބޭ ބައެއް މީހުންނަށް ރޯދަ ވީއްލުން، ދުބާއީގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ވުރެ ފަސްކުރަން ޖެހުމެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 52
ރޯދަ ވީއްލީ ބިދޭސީންނާ އެކު، މައްސަލައަކީ ކޮބާ؟

ބިދޭސީންތަކަކާ އެކު ރޯދަ ވީއްލަން އިށީން އިރު، މީހަކު އައިސް ފާޑުކިޔާފާނެ ކަމަކަށް ހަސަން އަހުސަންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. އެކަމަކު ބުދަދުވަހު ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބައެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާ އިންދާ ދިވެއްސަކު އައިސް ކުރި ކަމަކީ އެއީ އެވެ. އަހުސަން އެ ވާހަކަ ފޭސްބުކްގައި ކިޔައިދިނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ...

05 ޖޫން

June 05, 2018 7
ވައިޓްހައުސްގެ ރޯދަވީއްލުން ބާއްވަން ޓްރަމްޕް ނިންމައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 5) - ވައިޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުން މި އަހަރު ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

June 05, 2018 63
ސަފީރުގެ ރޯދަވީއްލުން ބޮއިކޮޓްކުރުމުން އިމާދަށް ތައުރީފް

ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ދެއްވާ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ވަޑައިނުގަތުމަށް، ސީނިޔާ ނޫސްވެރިޔާ އަދި ވީޓީވީގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އިމާދު ލަތީފު...

28 މެއި

May 28, 2018 10
ދަ ކިޗަންގެ ރޯދަ ވީއްލުން، ތަފާތު މީރު ރަހަތައް!

މާލޭގެ މަޝްހޫރު ދަ ކިޗަން އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު، ހިތްގައިމު ރެސްޓޯރަންޓެކެވެ. ރޯދަ މަހު މިތަނަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެނީ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ޚާއްސަ، ފުރިހަމަ ޕެކޭޖުތަކުންނެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 17
ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފުރިއްޖެ، އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި

މިހާރުގެ ރޯދަ ސަގާފަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ބޭރުން ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުން މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ފުރެން ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 28
މަގުމަތިން ރޯދަ ވީއްލަން އެހީތެރިވެދޭނެ މީހުން ހޯދަނީ

މަގުމަތިން ދާ މީހުންނަށް ރޯދަ ވީއްލާ ތަކެތި ބަހާނެ މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 1
ރޯދަވީއްލަން ޕެރަޑައިސް އަށް، ވަރަށް ސަޅި

ރޯދަ ވީއްލަން ރިސޯޓުތަކަށް ދިއުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ވަމުން އަންނަ، ތަފާތު ކަމެކެވެ. މާލެ ކައިރި ރިސޯޓުތަކުން މި ވަނީ އާންމުންގެ ތަރުހީބު ބޮޑުވުމުން، ޚާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުންތައް ބާއްވަން ފަށައިފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 47
އޯޝަން ގްރޭންޑް: ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އެންމެ ކުރީގައި

ރޯދަ ވީއްލަން ދާނެ ތަންތަން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ތަފާތު މާހައުލެއްގައި ހިތްފަސޭހަކަމާ އެކު އެތައް ބައިވަރު ރަހަޔަކަށް އިންސާފުކުރެވޭނެ ތަނެއް މާލޭގައި ނެތޭ ބުނާހާ މަދެވެ. އާއިލާ އާއި އެކުވެރިންނާ އެކު ރޯދަ ވީއްލުމުގެ އުފާވެރިކަން ހޯދަން މާލޭގެ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ނިކުމެ މި އަރަނީ ހުޅުމާލެއަށެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 38
މަގުމަތިން ދާ މީހުން ރޯދަ ވީއްލަން އެހީވާ ޒުވާނުން!

ރޯދަ މަހު އިރުއޮއްސި ބަންގި ގޮވާއިރު މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުން މި ޒުވާނުން ފެންނާނެ އެވެ. އެ މީހުންގެ މަސައްކަތަކީ ބަންގި ގޮވާއިރު ރޯދަ ވިއްލަން ގެއަށް ނުފޯރާ މީހުންނަށް ރޯދަ ވީއްލަން އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. ފެން ފުޅިއެއް ނުވަތަ ކަދުރުކޮޅަކާ އެކު ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 200 މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 56
ސައޫދީ އެމްބަސީން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޯދަވީއްލުން ދެނީ

މި ރޯދަމަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ރޯދަވީއްލުން ދޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެބްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 5
އަބްދުﷲ ފައުންޑޭޝަނުން އެއް މިލިއަން ރޯދަ ވީއްލުން ހިލޭ

ރިޔާޒް (މެއި 28) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކިންގް އަބްދުﷲ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ ހިއުމެނިޓޭރިއަން ސާވިސަސް އިން މި އަހަރު އެއް މިލިއަން ރޯދަ ވީއްލުން ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 14
ރޯދަވީއްލަން ރިސޯޓަކަށް: މުޅިން ތަފާތު ކަމެއް

ދިވެހިންގެ ރޯދަ ވިއްލުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ގޭތެރެއިން، ކެފޭތަކުން، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ހުޅުލެއިން ގޮސް މިހާރު ރިސޯޓްތަކާ ހަމައަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ކައިރި ރިސޯޓްތަކަށް ގޮސް ރޯދަ ވީއްލުން މިހާރު ވަނީ ވައިގައި ހިފައިފަ އެވެ. މިއީ، މި އަހަރު ފެނުނު އެންމެ އާދަޔާޚިލާފު އެއް މަންޒަރެވެ. އާއިލާ ނުވަތަ...

20 ޖޫން

June 20, 2016 11
އަގު ބޮޑު، އެކަމަކު ރެސްޓޯރަންޓުތައް ފުރި ބާރުވެފައި

ރޯދަމަސް ކައިރިވާ ވަރަކަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ކުރާ އެއް ކަމަކީ ރޯދަ ވީއްލަން ދާނެ ތަނެއް ހޯދުމެވެ. ގޭގައި ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ބަދަލުގައި މާހައުލު ބަދަލުކޮށް ލެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދާށެވެ. ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގެ ރޯދަ މެނޫ ހޯދައި، ދާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ތަނެއް ކަނޑައަޅަ އެވެ. އެކި މީހުންނަށް ކަމުދަނީ އެކި ތަނެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 6
މިފަހަރު ރޯދަ ވީއްލަން ދާނީ ކޮން ތާކަށް؟

ދިވެހިންނާއި ކާތަކެއްޗާ އޮންނަނީ އާދައިގެ ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. އޮފީސް ގަޑިތަކުގައި ވައި ޖައްސާލައި، ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ހިޔާރު ކުރަނީ ކެފޭތަކެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ފޫހި ފިލުވާލުމުގެ ގޮތުން ވެސް ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތައް ފަޅު ފިލުވާލަދޭ އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުންގެ އަދަދު ވަކި މަދެއް ނުވާނެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 3
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓްތަކުން ރޯދަ ވިއްލަން ލިބޭނެ

އެހެން އަހަރުތަކާ އެއްގޮތަށް، މި އަހަރު ވެސް ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބައެއް ފްލައިޓްތަކުން ޕަސެންޖަރުންނަށް ރޯދަ ވީއްލަން ހާއްސަ "މީލް ބޮޮކްސް"އެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 11
ޑެންމާކުގައި 21 ގަޑިއިރު ރޯދަޔަށް ތިބެންޖެހޭ

ދުވަހުގެ ދިގުމިނަކީ އަހަރެމެން ދިވެހިންނަށް އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ދުވަހުގެ ދިގުމިނުގެ މައްސަލާގައި ރޯދަ މަހު ބޮޑެތި ބަހުސްތައް ހިނގަ އެވެ. ރޯދަޔަށް ތިބޭނެ ވަގުތާއި ހާރު ކާނެ ވަގުތާ މެދު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.