05 ޖުލައި

July 05, 2020 13
އައިޖީއެމްއެޗުގައި ބަލި ފެތުރުނީ ގެނައި ބަދަލަކުން!

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނީ އެޑްމިޓްވާ އެންމެން ޓެސްޓް ކުރަމުން އައި އުސޫލަށް ގެނައި ކުއްލި ބަދަލަކާ އެކު ޓެސްޓްކުރުމެއް ނެތި ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމުމުން ކަމަށް "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

July 05, 2020 2
ދިވެހި ދެވަނަ ދެމަފިރިން ކޮވިޑްގައި މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރޭ ދަންވަރު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އަކީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ހަމަ މި ބަލީގައި މަރުވި އުމުރުން 92 އަހަރުގެ މީހާގެ އަނބިމީހާ އެެވެ.

July 05, 2020 9
އައިޖީއެމްއެޗުން 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

އައިޖީއެމްއެޗުން 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 6
އައިޖީއެމްއެޗުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުން އަނެއްކާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލިމިޓްކޮށްފި އެވެ.

July 04, 2020 19
އައިސީޔޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރުމުން އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫއިން ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 28
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން 5 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 3
11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ޕިނެއް ނަގައިފި

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން އަނެއްކާ ވެސް ޕިނެއް ނަގައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 8
ހާލުބޮޑު 3 މީހުން ބަދަލުކުރީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވުމުން

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ބޮޑުވި ތިން މީހަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ރޭ ބަދަލުކުރީ، ޓްރީ ޓޮޕާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވުމުންކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު...

26 ޖޫން

June 26, 2020 9
ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓިންގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް 100

ކޮވިޑް-19 އަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދާ ޓެސްޓްތަކަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން 100 ޕަސެންޓް ދީފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 16
ދުންޔާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންނާ އެކު

މިދިޔަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން ދުންޔާ މުހައްމަދު އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ހެދުމުގަ އެވެ. ބޮލާއި މޫނާ އެކު މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށް، އަންގި ލައްވައި ބަރު ގަންބޫޓުގައި، އޭނާ ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ދިހަ ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެ އުނދަގޫ ހެދުމުގައި، އާއިލާއާ ދުރުގައި...

17 ޖޫން

June 17, 2020 4
ބަލިމީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ގައުމުތަކުން އަދި ނުލިބޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހި އެކަމަކު ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ނުފުރިފައި ތިބި ބަލި މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ގައުމަކުން އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 9
ތަކެތި ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގާ: އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓްސް ގަތުމުގައި މުވައްޒަފުން މެދުވެރިވެ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

June 15, 2020 3
އައިޖީއެމްއެޗްގެ އޯޕީޑީ ހިދުމަތްތައް އަލުން ފަށައިފި

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް އައިޖީއެމްއެޗުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު މިއަދު އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 7
އޭޑީކޭގެ މުވައްޒަފުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވެސް ޑިއުޓީކުރި

ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ވާއިރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ވެސް ޑިއުޓީ އަދާކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ އަހުމަދު އަފްއާލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 8
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން 10،000 ޓެސްޓްކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އިތުރު 10،000 ޓެސްޓު ކިޓު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 7
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑް ވިލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރި ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ބަދަލުކޮށް، އެ ތަނުގައި މިއަދު ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 27
ޓެސްޓް ނުހަދާ ދޫކޮށްލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އިއްޔެގެ ހަވީރު 6 އިން ފެށިގެން މިއަދު ހަވީރު 6 ގެ ނިޔަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވެފައި ވަނީ 18 މީހުން ކަމަށް އެންއީއޯސީން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

June 06, 2020 28
ކޮވިޑް ޖެހިގެން 8 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަށް ވަނަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 56
ކުޑަހުސެންގެ ޝަކުވާއަކީ މެސެޖެއް، ރުޅިނައިސް ވިސްނަމާ!

ހުސެއިން ހަލީމް (ކުޑަހުސެއިން) އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ. ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ސިއްހީ މައްސަލައަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވުމުން، ގުނަވަނެއް (އެއީ ކޮން ގުނަވަނެއްކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.) ނަގަން ޖެހުނު މައްސަލަ އެވެ. އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތި އޭނާ ގަބޫލުކުރަނީ އެއީ ފަރުވާ ކުޑަކަމުގެ މިސާލެއްގެ...

03 ޖޫން

June 03, 2020 138
ކޮވިޑް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލަސްވެ ގުނަވަން ނަގަން ޖެހިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ ބަލަން ހެދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލަސްވެގެން، ދަރިފުޅުގެ ގުނަވަނެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މަޝްހޫރު އެތުލީޓް، ޑރ. ހުސައިން ހަލީމް (ކުޑަހުސެން)ގެ ޝަކުވާތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ބަންޑުންކޮށްލައިފި އެވެ. ގުނަވަން ނަގަން ކުރި އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ހުސެންގެ ދަރިފުޅުގެ ހާލު ރަނގަޅު ނަމަވެސް ބައްޕަގެ ހިތް އޮތީ ޝަކުވާ އާއި ކަރުނައިން...

01 ޖޫން

June 01, 2020 10
ޑރ. މޫސަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ވާހަކައަކީ ދޮގެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ ޓީމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނެޝަނަލް ރެސްޕިރޭޓަރީ ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ހެޑް، ޑރ. މޫސާ ހުސެއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ފެތުރި ވާހަކަ އޭނާ މިރޭ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 33
ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ތިން ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ

ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން އެދުނު މީހުންގެ އަދަދު ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަހު، މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު ތިން ގުނައަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 34
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްް ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު...

May 26, 2020 1
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުވެ، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 62
"ސާޖެއް އަޔަސް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވަސީލަތް ލިބިއްޖެ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ސާޖް (ކުއްލި އިތުރުވުމެއް) އަޔަސް ފަރުވާ ދޭން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް، ހުޅުމާލޭގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއާ އެކު މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 19
މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އައިޖީއެމްއެޗާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އެ ތަން އައިޖީއެމްއެޗާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.