01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 4
ރާސްތާ ދޯނިން ފިހުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް "ރާސްތާ" ދޯނީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފިހުނު މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހިނގި ހާދިސާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޒަހަމްވީ ހަށިގަނޑުން 50 ޕަސެންޓް ފިހުނު މީހާ އެވެ. އޭނާ އަށް ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދިނީ އެ ރަށުގައި ހުންނަ ރީޖަނަލް...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 79
"އެކްސިޑެންޓް ވީ ނަޒޫއާ ފޮށޭތީ ފަހަތަށް ބަލައިލުމުން"

ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވި އައިޝަތު ނަޒްރާ (ނަޒޫ) އިން ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓް މީހަކު ފޮށުމުން ފަހަތަށް ބަލައިލި ވަގުތު ކަމަށް، ލޯބިވެރިޔާ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 29, 2020 26
އާރުއެމްއެލްއެސްއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ދިނީ އޮންނަ އުސޫލުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އާރުއެމްއެލްއެސް ލެބޯޓްރީ ސާވިސް އަށް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބްލްސް ފޯރުކޮށްދިނީ ބައެއް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކާ އެކު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 3
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު މާލޭ ފަޅުތެރެއިން ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް ފިރިހެނަކު މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
އައިޖީއެމްއެޗުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް އާންމު ހާލަތަށް

އައިޖީއެމްއެޗުން ދެމުން އައި ބައެއް ހިދުމަތްތައް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަށްކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އާންމު ހާލަތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 4
އައިޖީއެމްއެޗަށް އަނެއްކާވެސް ނަރުހުން ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗަށް 23 ނަރުހުން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 7
ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ނުފޮނުވި ސިދުރަތުﷲ އަދިވެސް މޯޗަރީގައި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗު ކައިރިން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް އަދިވެސް ނުފޮނުވޭ ކަމަށާއި އޭނާ އޮތީ މޯޗަރީގައި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 10
ބޯޓަކުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ގުޅީފަޅާ ދިމާލުން ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

October 23, 2020 10
އައިޖީއެމްއެޗު ކައިރިން މޫދު އަޑިން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާލު މޫދު އަޑީގައި މަރުވެފައި އޮތް ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 14
ނަފްސާނީ ފަރުވާއަށް އެދޭ މީހުން ތިން ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ނަފްސާނީ ފަރުވާ ހޯދަން އެދޭ މީހުންގެ އަދަދު ތިން ގުނަ މައްޗަށް ގޮސް، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 500 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 11
ރޭ އެކްސިޑެންޓުވި އަންހެން މީހާ އައިސީޔޫގައި

ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެންމީހާ އަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 18
މާލޭގައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް، އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަަސް

މާލޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެ އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 6
އިމާދު ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ އިމާދު ލަތީފު ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ރޭ އެޑްމިޓު ކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 5
ނެޝަނަލް ޑައިބެޓީސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިިފި

ހަކުރު ބައްޔާ ގުޅޭ ގިނަ ހިދުމަތްތައް އެއްތަނަކުން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން "ނެެޝަނަލް ޑައިބެޓީސް ސެންޓަރު" ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 13
ވަޅީގެ ހަމަލާއިން ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން މީހާ ހޯދަނީ

މާލޭގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ "ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން" މީހާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން، އޭނާ ހޯދަން ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެދެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 2
އިތުރު 54 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 54 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

September 24, 2020 4
އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑަށް 100،000 ޓެސްޓު ހަދައިފި

އައިޖީއެމްއެޗު ލެބޯޓްރީން ކޮވިޑް-19 އަށް 100،000 ޓެސްޓު ހަދައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 6
ނޭވާހޮޅީގައި ކެޝޫނަޓެއް ތާށިވެ، ނުރައްކާވެއްޖެ

ދޮޅު އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނޭވާ ހޮޅީގައި ކެޝޫނަޓެއް ތާށިވެ ނުރައްކާ ވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 4
ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 9
ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައީ މާފަންނުގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނަ ސަރަހައްދަކީ މާފަންނު ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕު (ޓެގް) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ބީއެމްއެލުން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން 10 ހޮސްޕިޓަލަކަށް ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 10
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރޭ ދަންވަރު އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 99
ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހޭވަރަށް ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެ: ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ބާރުވެ، ބަލީގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ އެނދުތައް ފުރެމުންދާއިރު، ދެން ވެސް ހާލާތު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދޭން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ،...

August 23, 2020 37
ކޮވިޑުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ގިނަވެ އެނދުތައް ފުރެނީ

މާލެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ބާރަށް ފެތުރި ބަލީގައި އެޑްމިޓްކުރާ އަދަދު އިތުރުވެ އެނދުތައް ފުރުމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.