30 މާޗް

March 30, 2020
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ބޭސް ސިޓީތައް ފޯނުން އާކޮށްދެނީ

ނަފްސާނީ ބައްޔަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސެންޓަ ފޮ މެންޓަލް ހެލްތު (ސީއެމްއެޗް) ކްލިނިކުން ދޫކުރަމުން އައި ބޭސް ސިޓީތައް، ފޯނު ކޯލް މެދުވެރިކޮށް އާ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭން 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭގައި ފަރުވާކުރަމުން އައި 15 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ދިވެހިން ފިޔަވައި އެންމެންގެ ވެސް ބަލި ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 29, 2020 20
ރާއްޖޭގައި 4،800 ޓެސްޓް ކިޓް އެބަހުރި: މަބްރޫކް

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 4،800 ޓެސްޓް ކިޓު އެބަހުރި ކަމަށާއި، އަދި އެކި ގައުމުތަކުން ލިބެން ހުރި ޓެސްޓު ކިޓުތަކުގެ އަދަދު 29،500 އަށް އަރާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން...

28 މާޗް

March 28, 2020 77
ތައްޔާރުވާން މަޑުކުރި ނަމަ ރާއްޖެ ވެސް އަތުނުވީސް!

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި، މަޑުކޮށްގެން ތިބި ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު އެ އޮތީ އަތުނުވާ ހިސާބުގަ އެވެ! ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ ރޭޓް ވެސް ދަނީ މަތިވަމުންނެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ނުރައްކަލުން ރާއްޖެ އަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ...

23 މާޗް

March 23, 2020 12
މިއީ ބިރުވެރިކަމެއް، އާ ކަމެއް ނޫން: ޑރ.އިސްމާއިލް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެއްވަން ގާތުގައި އުޅުއްވުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކަށް އާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް...

March 23, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ކުރަނީ ޔަގީންކަން ބޮޑު ޓެސްޓެއް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ރާއްޖޭން ބޭނުން ކުރަނީ ވަރަށް ޔަގީންކަން ބޮޑު މެތަޑެއް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 9
ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުން ކްރިޓިކަލް ކެއާއަށް ތަމްރީން ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ތިބި ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުން ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ތަމްރީން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 21, 2020 28
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިން ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގަަި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ މީހަކަށް ދިން ފަރުވާއިން އެ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 29
ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު، ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް!

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދީ ރަނގަޅު ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް، އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީނިއާ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. މޫސާ ހުސައިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 6
ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ މީހުން ހުން ހުރިތޯ ބަލަން ފަށައިފި

ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، އައިޖީއެމްއެޗާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ މީހުންގެ ހުން ހުރިތޯ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

March 19, 2020 9
ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް ވުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 3
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެ ސައިކަލެއްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 54
ހާލުބޮޑުވުމުން ފަރުވާދޭން ހުރީ ދަރުމަވަންތަ އެކަނި

ކޮވިިޑް-19 ޖެހޭ ބަލި މީހެއްގެ ހާލުބޮޑުވެގެން ފަރުވާދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފަރުވާދޭން މިވަގުތު ހުރީ ދަަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެކަނި ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 2
ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި

އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބޭ ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި ދުވަސްވަރު ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 7
"ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކުރާނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މިންގަނޑަށް"

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޓެސްޓުކުރާނީ ދުނިޔޭޣެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ މިންގަނޑުތަކާ...

March 02, 2020 5
އުފެދުމުގައި އައިބު ހުރުން: ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީ!

މާބަނޑުވުމުން ޑޮކްޓަރު ދިން ފޯލިކް އެސިޑް ގަވައިދުން ބޭނުން ކުރިން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ވެކްސިން ހަމައަށް ޖެހިން ހެއްޔެވެ؟ އުޅޭ މާހައުލު، ސިނގިރޭޓުގެ ދުމުން ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާއިރު،...

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 18
ކޮވިޑް19އަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓެސްޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު މިއަދު ޓެސްޓުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 80
ޔާމީން، ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފޮނުވަން ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފި

ރާއްޖެ އިން ލިބެން ނެތް ބައެއް ފަރުވާތައް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 6
ޔާމީން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

February 23, 2020 47
ދިވެހި ޑޮކްޓަރަކަށް ކުރި މަލާމާތް "އަތަށް ގޮވައިފި"

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބަލި މީހުން ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ދިވެހި އަންހެން ޑޮކްޓަރެއްގެ ފޮޓޯއާ އެކު މަލާމާތުގެ ޓްވީޓެއް ކުރުމުން އޭނާގެ ދިފާއުގައި ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރުންގެ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 19
ޓެސްޓުތައް ހަދަން ޔާމީން އަދިވެސް އެޑްމިޓްކޮށްފައި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމްތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެޑްމިޓްކުރީ ޓެސްޓުތަކެއް ހަދަން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 37
ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް މިހާރު ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް ވައިރަހަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 22
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

February 19, 2020 15
މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލ. ގަމުގެ ގެއެއްގައި އޮތް މަސް ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓުނު ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ފަސް މަސް ފަހުން ހޭއަރައި، ހާލު ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުވުމުން، އިންޑިއާގެ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 6
ކެންސަރު ފަރުވާގައި ހުރަސްތައް އަދިވެސް ގިނަ: ޝިފާން

ރާއްޖޭގައި ކެންސަރުގެ ފަރުވާގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުން އަޔަސް، އަދިވެސް ގިރާކުރަން ޖެހޭ ހަރުފަތްތައް ގިނަ ކަމަށް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކެންސަރާ ބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް ވެރިޔާ، ޑރ. މުހައްމަދު ޝިފާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 13
ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް މަހަކު 53 މީހުން!

ކެންސަރު ބަލީގައި މަހަކު އެވްރެޖްކޮށް 53 މީހުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަލީ ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 12
ޗައިނާ މީހާ އަށް ފަރުވާ ދެނީ ޝައްކުވާތީއެއް ނޫން

ޗައިނާ އިން އައި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މާބަނޑު އަންހެނަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެތުރުނު ވާހަކަތައް ސަރުކާރުން މިރޭ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.