12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 6
ނޭވާހޮޅީގައި ކެޝޫނަޓެއް ތާށިވެ، ނުރައްކާވެއްޖެ

ދޮޅު އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނޭވާ ހޮޅީގައި ކެޝޫނަޓެއް ތާށިވެ ނުރައްކާ ވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 4
ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 9
ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައީ މާފަންނުގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނަ ސަރަހައްދަކީ މާފަންނު ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕު (ޓެގް) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ބީއެމްއެލުން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން 10 ހޮސްޕިޓަލަކަށް ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 10
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރޭ ދަންވަރު އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 99
ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހޭވަރަށް ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެ: ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ބާރުވެ، ބަލީގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ އެނދުތައް ފުރެމުންދާއިރު، ދެން ވެސް ހާލާތު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދޭން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ،...

August 23, 2020 37
ކޮވިޑުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ގިނަވެ އެނދުތައް ފުރެނީ

މާލެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ބާރަށް ފެތުރި ބަލީގައި އެޑްމިޓްކުރާ އަދަދު އިތުރުވެ އެނދުތައް ފުރުމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 11
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި އިތުރު މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މި ބަލީގައި މަރުވި 26 ވަނަ މީހާ އެވެ. އަދި މިއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވި ދެވަނަ މީހާ އެވެ.

August 21, 2020 32
ދަރުމަވަންތައިގައި އެޑްމިޓްކުރީ ރަނގަޅަށް:އައިޖީއެމްއެޗް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ބަލި ދެ މީހަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުންނާ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 6
އޭއެފްޓީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ދީފި

އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަނުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ޕީސީއާރް މެޝިނެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

August 18, 2020 8
ސްޓްރޯކަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހަދައިފި

ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 28
ފުރާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ޓެސްޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ފުރާ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، ފުރާ މީހުންނަށް އަވަހަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 5
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިރޭ މަރުވި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 20
ކޮވިޑް ޓެސްޓުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ބޭނުމީ ލުޔެއް!

ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު އަލުން ހުޅުވާލައި މަރުހަބާ ކިޔަން ފަށާފައިވީ ނަމަވެސް މި ދާއިރާގައި އަދި އޮތީ ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ؛ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައި އެނބުރި ގައުމަށް ފުރާ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ އަވަސް، އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމެވެ. ބައެއް ޓޫރިސްޓުންގެ ފުރުން ލަސްވެ، ރާއްޖޭގައި ތާށިވި ކަމުގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 4
މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފި

ލ. ގަމުން މަސްފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި ހާލު ދެރަވި ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، ވޯޑަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 8
މަހިބަދޫން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އދ. މަހިބަދޫން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 27
28 ނަރުހަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: އެޗްޕީޔޫ

އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ހޮސްޕިޓަލްތަަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް އަލަށް ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީ 28 ނަރުހަކަށް މިދިޔަ ދެ މަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭތީ މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 2
އެއް މަހުގެ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އެޗްއީއޯސީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ބަލީގެ ސަބަބުން ހުން ގަދަވުމުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކުރި އުމުރުން އެންމެ އެއްމަހުގެ ކުއްޖާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް...

August 06, 2020 39
ޕޮޒިޓިވް ފެސިލިޓީއަށް ބަލި ނޫން ދެ ކުއްޖަކު ގެންގޮސްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ އިން ޕޮޒިޓިވް 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަންމައާ އެކު ބަނޑޮސް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔައިރު، ޕޮޒިޓިވް ނުވާ އެ ކުއްޖާގެ ދެ ބޭބެ ވެސް ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 15
އެއް މަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

އެއް މަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ހުން ގަދަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 147
ޔަމަންގެ ޔާސިރު މަރުވެއްޖެ

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ތުހުމަތުތަކެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ޔަމަނު މީހެއް ކަމަށްވާ ޔާސިރު ޔަހުޔާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 73
ބަލި ފެތުރުން ބާރުވެއްޖެ، އޮގަސްޓުގައި ދުވާލަކު 170

ކޮވިޑް-19ގައި ބޮޑުވަރުވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުން އިތުރުވެ، ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ ނިސްބަތް ވެސް އިތުރުވެ، ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ކަން ފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޝަންސް އިން ދައްކައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 16
މުސްތަފާ ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ހިތުގެ ލޭ ހޮޅިތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެދިފައި ހުރެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 10
ޔަމަން މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ތުހުމަތުތަކެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޔާސިރު ޔަހުޔާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.