14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 2
ސްޕެއިނުގެ އެފްއޭ ރައީސް ކަމަށް ކަސިއަސް ކުރިމަތިލަނީ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 14) - މި އަހަރު އޮންނަ ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އެފްއޭ)ގެ އިންތިހާބުގައި އެ އިދާރާގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް ކުރިމަތިލާނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 3
ހާޓްއެޓޭކަށް ފަހު ކަސިޔަސް އަލުން ޕްރެކްޓިހަށް

ލިޒްބަން (ޖުލައި 2) - މީގެ ދެ މަސް ކުރިން ޕްރެކްޓިހުގައި ހުއްޓާ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނު ޕޯޓޯގެ ސްޕެއިން ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އެ ކްލަބްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019
ކަސިޔަސް އަށް ޕޯޓޯގެ ހާއްސަ ދައުވަތެއް

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (މެއި 17) - ޕްރެކްޓިހުގައި ހުއްޓާ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނު ޕޯޓޯގެ ސްޕެއިން ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް އަށް އެ ޓީމުން ހާއްސަ ދައުވަތެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ޕިންޓޯ ޑަ ކޯސްޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
ފަރުވާ އަށް ފަހު ކަސިޔަސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ޕޯޓޯ (މެއި 7) – ޕްރެކްޓިހުގައި ހުއްޓާ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނު ޕޯޓޯގެ ސްޕެއިން ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް ފަރުވާ އަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ކަސިޔަސް ރިޓަޔާކުރަން އަދި ނުވިސްނާ

ލިޒްބަން (މެއި 4) - ޕްރެކްޓިހުގެ ތެރެއިން ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ޕޯޓޯގެ ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން އަދި ނުވިސްނާ ކަމަށް ޕޯޓޯގެ ޑޮކްޓަރު ނެލްސަން ޕުގާ ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 3
ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހި ކަސިޔަސް ހޮސްޕިޓަލުގައި

ލިޒްބަން، ޕޯޓޯ (މެއި 1) - ޕޯޓޯގެ ޕްރެކްޓިހުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ޕޯޓޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019
ކަސިޔަސް އަށް ޕޯޓޯ އިން އިތުރު ފުރުސަތެއް

ޕޯޓޯ (މާޗް 17) – ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯއާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަށް އޮޓޮމެޓިކުން އަހަރެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ކަސިއަސްގެ ވާހަކަތަކަށް މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ހޭދަކުރި އެންމެ ފަހު އަހަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އޭރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް ފާޑުކިޔުމުން އޭނާ އެކަމަށް ރައްދުދީފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018
ކަސިޔަސް ގައުމީ ޓީމުގެ އިންތިޒާރުގައި

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 6) – ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަށް އިކާ ކަސިޔަސް އަދިވެސް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018
ކުޅުން ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކަސިއަސް ދީފި

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 3) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު ސްޕެއިނުގެ އިކާ ކަސިއަސް ދީފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ކަސިޔަސްގެ 1000 ވަނަ މެޗުން ޕޯޓޯ ބަލިވެއްޖެ

ލިސްބަން، ޕޯޗުގަލް (އޭޕްރިލް 3) – ސްޕެއިނުގެ ލެޖެންޑަރީ ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 1000 ވަނަ މެޗުން އިއްޔެ ޕޯޗުގީސް ލީގުގައި ބެލެނެންސެސް އަތުން އޭނާގެ އެފްސީ ޕޯޓޯ 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017
ކަސިއަސް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވަނީތަ؟

މެޑްރިޑް (މެއި 25) - ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 1
ކޯޗުގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ރާމޯސް އެދެފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 30) - ސްޕެއިނުގެ އާ ކޯޗު ޖުލެން ލޮޕެޓެގީ ނެގި ފުރަތަމަ ސްކޮޑުން ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް، ސެސް ފަބްރެގަސް އަދި ޕެޑްރޯ ރޮޑްރިގޭޒް ބާކީކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ކޯޗުގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ސްޕެއިނުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޮސް އެދެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016
ކަސިއަސް ޓީމަށް ވަރަށް މުހިއްމު: ޑެލް ބޮސްކޭ

ލިޔޯން (ޖޫން 14) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް ބެންޗުގައި ހުރި ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ޓީމަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016
ކީޕަރު މައްސަލައިގައި ޑެލް ބޮސްކޭ ގޮތެއް ނުނިންމާ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 7) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ވަނަ ކީޕަރުކުރަން ދޭނެ ކުޅުންތެރިޔަކު އަދި ނުނިންމާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.