15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 9
އިމާދުއްދީންގައި އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް ހުޅުވައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ލައިބްރަރީ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 56
އިމާދުއްދީނުން ވަކިކުރި ވެރިން އެހެން ތަންތަނަށް

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުން އިއްޔެ ވަކިކުރި އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އިބްރާހިމް ޝާތިރު ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓު އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއީއައި) އަށް އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ...

February 07, 2020 71
އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ވެރިން ވަކިކޮށްފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އިބްރާހިމް ޝާތިރާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ޝަކީބާ އަލީ އަދި ލަތީފާ ހަސަން މިއަދު އެ ސްކޫލްގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކޮށްފި އެވެ....

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 16
މިނިސްޓަރުގެ ދިގުހެދުން: ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގައި ދުނިޔެ އާއި ރާއްޖެއިން ރަންވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ދިގުހެދުމެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ އެ ހެދުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވަނީ ޑޭޒީ މަލުގެ ސިފަ ގެނައުމަށްފަހު...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
ސްކޫލް ގައިޑް: ބަންދުގައި ޓިއުޝަނާ ދުރަށް ދޭ!

މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ފެންނަ އެއް އިއުލާނަކީ "ޗުއްޓީ ދުވަސް ވަރު ޓިއުޝަން ނަގައިދެން،" މި އެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ހަގީގަތުގައި ވެސް އިސްކަން ދޭ ކަމެކެވެ. އަހަރުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 10 މަސް ދުވަހު ސްކޫލުގައި ބުރަކޮށް އުޅުމަށް ފަހު ލިބޭ ބަންދަކީ އަރާމުކުރަން އޮންނަ ފުރުސަތެކެވެ. އެހެންކަމުން ދޮޅު...

06 މެއި

May 06, 2018 5
ފަރުބެލުމަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލް އެސްއެމްޓީ ޖުމެއިރާއަށް

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް (އެސްއެމްޓީ)ގެ ޓީމެއް، "ފަރުކޮއެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޖުމެއިރާ ވިއްޓާވެލި ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަށް ކޮށް އެ ރަށުގެ ފަރު ބަލާލައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 44
އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގްރޫޕް: އުފާވެރި މޫނުތަކެއް

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ސްކޫލުތަކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އިންޓަ ސްކޫލު އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އެންމެ ވިދާލާ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލުތަކެވެ. އެކަމަކު އެ ފެންނަ ވިދުމަށް ވުރެ، މި ސްކޫލުތަކުގެ އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގުޅުން މާ ބަދަހި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 15
އިމާދުއްދީން ސްކޫލުން ނަބީހަށް ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް

ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ އަހުމަދު ނަބީހު، 14، އަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުން ރަތް ދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް މިއަދު ކިޔައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ސްޓެލްކޯގެ ކަލަންޑަރުގައި އެހީ ބޭނުން ކުދިންގެ ހުނަރު

ސްޓެލްކޯއިން މިއަހަރު ހެދި އަހަރީ ކަލަންޑަރު ތަފާތު ވާ ސަބަބަކީ މިއެވެ؛ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ދަރިވަރުން ކުރާހާފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި އެ ކުދިންގެ ހުނަރު ފެންނާނެ ކުރެހުންތައް ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައި ވާތީ އެވެ. ހުނަރުވެރި ނަމަވެސް، އެ ހުނަރު ދެއްކޭނެ މާ ގިނަ ފުރުސަތެއް...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016
އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އިޒްދާން

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެއް ވަނަ އިބްރާހިމް އިޒްދާން އަޒީޒް ހޯދައިފި އެވެ.