19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 11
ހެލިކޮޕްޓަރުގައި އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ އިމްރާނަށް ފާޑުކިޔުން

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ވައުދާ އެކު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިމްރާން ޚާން ޓްރެފިކްގައި ނުޖެހެން، ހެލިކޮޕްޓަރުގައި އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018
ރެފިއުޖީންނަށް ޕާކިސްތާނުން ރަށްވެހިކަން ދެނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕާކިސްތާނުގެ ފަސްގަނޑުގައި އުފަންވެފައިވާ އަފްޣާނިސްތާނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެފިއުޖީންނަށް ރަށްވެހިކަން ދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
އިމްރާން ހާން ކުރު ފިލްމަކާ އެކު އަންނަނީ

ކުޅޭނެ ފިލްމެއް މިހާރު ނުލިބޭ ވޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އިމްރާން ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ކުރު ފިލްމެއްގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސްކަމަށް ދަތުގެ ޑޮކްޓަރެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ދަތުގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އާރިފް އަލްވީ އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 1
ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިން ފަސްޓް ކްލާހުގައި ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ފަސްޓް ކްލާހުގައި ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 6
އިމްރާނަށް ހުވައިގެ އިބާރާތް ވިދާޅުވެވުނީ ނުބައިކޮށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 19) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ އިމްރާން ޚާން އިއްޔެ ކުރެއްވި އިރު ހާސްވެފައި ހުންނެވިވަރުން ހުވާގެ ބައެއް އިބާރާތްތައް ނުބައިކޮށް ވިދާޅުވެވިއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 8
ގައުމު ލޫޓުވާލި މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށިވާނަން: އިމްރާން

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 18) - ގައުމު ލޫޓުވާލި މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
އިމްރާން ޚާން ހުވާ ކުރުން މިމަހު 18 އަށް ފަސްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 11) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ އިމްރާން ޚާން ކުރެއްވުން މި މަހު 18 އަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 2
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އިމްރާން ޚާން ހާޒިރުކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 4) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިމްރާން ޚާން އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
އިމްރާން ޚާން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އާމިރު ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 2) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ އިމްރާން ޚާން ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރިން ކަމަށްވާ ސުނިލް ގަވަސްކަރާއި ކަޕިލް ދޭވް، އަދި ނަވްޖޮޓް ސިންގް ސިދޫގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑުގެ ތަރި އާމިރު ޚާން އަށް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 6
އިމްރާން ޚާން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސާކުގެ ވެރިން

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 1) - ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ އިމްރާން ޚާން ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ސާކް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ދައުވަތު ދޭން ވިސްނާ ކަމަށް ޕާކިސްތާން ތަހުރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018
އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީން އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 31) - ސަރުކާރެއް އުފެއްދޭ ވަރަށް ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އިމްރާން ޚާންގެ ޕާޓީ ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 1
ސަރުކާރެއް އުފައްދަން ކޯލިޝަންގެ މަޝްވަރާތައް އިމްރާން ފައްޓަވައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 29) - ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކުދި ޕާޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިމްރާން ޚާންގެ ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 9
ބޮޑު ވަޒީރުގެ ގޭގައި ނޫޅޭނަން، އުޅޭނީ ކުޑަ ގެއެއްގައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަން ލިބިވަޑައިގަތް ނަމަވެސް ބޮޑު ވަޒީރަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ގޭގައި ދިރި ނޫޅުއްވާނެ ކަމަށާއި އުޅުއްވާނީ ކުޑަކުޑަ ގެއެއްގައި ކަމަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރި ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) ގެ ލީޑަރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިޚާބު އިމްރާން ޚާން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 26) - ޕާކިސްތާނުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާންގެ ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

July 26, 2018
އިމްރާން ޚާން ދެއްވި ވޯޓުު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 26) - ވޯޓުލުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) ގެ ލީޑަރު އިމްރާން ޚާންގެ ވޯޓު ބާތިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް...

July 26, 2018 3
ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގެ ކުރީގައި އިމްރާން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 26) - ޕާކިސްތާނުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް ސާފު ކުރި ނަތީޖާތަކުގެ ކުރީގައި، ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި އިމްރާން ޚާން އުޅުއްވާ ކަމަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 4
އިމްރާން ޚާން: 20 އަހަރަށް ފަހު ކާމިޔާބީގެ އުއްމީދުގައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 24) - ޕާކިސްތާނުގައި މާދަމާ ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޅިން އާ ޕާކިސްތާނެއް ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 6
ކޮރަޕްޓް ސިޔާސީ މީހުންގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން: އިމްރާން ޚާން

ލާހޯރު (ޖުލައި 16) - ކޮރަޕްޓް ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭ ޕާޓީތަކާ އެކު ކޯލިޝަން ނަހަދާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް (ޕީޓީއައި) ގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 1
ޕާކިސްތާނުގެ ކޮރަޕްޓް ވެރިން ދުރުކުރާނަން: އިމްރާން ޚާން

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 27) - މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ކޮރަޕްޓް ވެރިން ދުރުކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 1
"ނަވާޒް ޝަރީފަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުނީ ސިފައިން އެހީވެގެން"

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 5) - ދެހާސް ތޭރަ ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ނަވާޒް ޝަރީފަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުނީ ސިފައިން އެހީވެގެން ކަމަށް ޕާކިސްތާން ތަހްރީކީ އިންސާފް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 4
ނަވާޒް ޝަރީފު މަގާމުން ދުރުކުރުމުން އިމްރާން ޚާނަށް ތައުރީފް

އިސްލާމް އާބާދު (ޖުލައި 29) - ޕެނަމާ ޕޭޕާސް އިން ލީކުކޮށްލި މައުލޫމާތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އާއިލީ ބޭފުޅުންގެ ނަން ހިމެނުމާ އެކު އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް އިހުތިޖާޖް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ އިދިކޮޅު ތަހުރީކީ އިންސާފު ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން ޚާން އެވެ.