03 ޖޫން

June 03, 2017 4
ޝާހުގެ ހަނދާނުން ނުފިލި "ބޮޑާހޭކުން"

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝާހު އިސްމާއިލްގެ ހަނދާނުގައި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅިފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުންނާނެ އެވެ. އޭނާ ކުޑައިރުއްސުރެ އަދި ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ވެސް ފުޓްބޯޅަ އަކީ އެންމެ ބޮޑު ލޯތްބެވެ. އޭގެ ފަހުން ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ އަށް ނުކުމެ، ކުޅުމުން ރިޓަޔަކުރި އިރު، ދިރިއުޅުމަށް...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 1
ކުރީގެ ފޯވާޑް ޝާހުގެ ހާލު ރަނގަޅު

މައިނާ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޝާހު އިސްމާއިލް (ސާޔާ) ގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އޭނާގެ ބޭބެ މާދިހު އިސްމާއިލް ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 17
ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޝާހަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާދެނީ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޝާހު އިސްމާއިލް (ސާޔާ) އަށް މައިނާ ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 13
ޝާހު އިސްމާއިލް ފިޝަރީޒަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝާހު އިސްމާއިލް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.