27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 21
ކެޕްޓަން ނާފިއުގެ ލަނޑުން ޓީސީ ފައިނަލަށް

މެޗު ނިމެން ހަތް މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކެޕްޓަން އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ) ޖެހި ލަނޑުން 1-0 އިން ނޭޕާލްގެ މަނަންގް މަޝްޔާންޑީ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
ޕޮޗެއޯންއާ އެއްވަރުކޮށް ޓީސީ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗެއޯން ސިޓިޒެން އެފްސީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް...

February 23, 2017 1
ޓީސީގެ ޓާގެޓް: ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ދެމެހެއްޓުން

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޝެއިހް ކަމާލް މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފައިވާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އަމާޒަކީ މިއަދު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހަަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޕޮޗެއޯން...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 9
ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް

އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 6
އަލްގާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީ އަށް

ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި ކިރްގިސްތާންގެ އަލްގާ ބިޝްކެކް 2-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޖާގަހޯދައިފި އެވެ.

February 20, 2017 1
ސެމީގެ ޖާގަ ހޯދަން އަލްގާއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ނުކުންނަނީ

ޝެއިޚް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި ކިރްގިސްތާންގެ އަލްގާ ބިޝްކެކްއާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ނުކުންނައިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށްވާނީ ސެމީގެ ޖާގަ ޔަގީންކުރުން ކަމަށް އެ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 3
ޓީސީ މޮޅުވީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި މަސައްކަތުން:ނިޒާމް

ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި އިއްޔެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވީ ކުޅުންތެރިން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 4
އިއްބެގެ ގޯލުން މޮޅުވެ ޓީީސީ އަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް

އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) ގެ ލަނޑާއެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް ޑާކާ އަތުން 1-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 18, 2017
ޓީސީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި: ނޭޕާލް ކީޕަރު

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ފަށާ ޝެއިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށާއި ޓީމުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމަކަށް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 5
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތަށް ދަނީ ސީދާ ތަށްޓަށް: ނިޒާމް

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮތުމުން ބަޔެއް މީހުންނަށް ޖޯކަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ޝެއިޚް ކަމާލް މުބާރާތަށް ޓީސީން ދަނީ އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގައި ޓީސީ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ ހަފްތާގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ ޝެއިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ގޯލްޑް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 5
ޓީސީ ތިން ގައުމުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާ ދެކޮޅަށް

މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ޝެއިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ގޯލްޑް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ތިން ގައުމުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނާ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 6
ސެންޓޭ ނެތްތަން ޓީސީ އަށް ފޫބެއްދޭނެތަ؟

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) މި އަހަރު އެ ކްލަބުގައި ނެތަސް، އެތަން ފޫބެއްދޭނެ ކަމަށް ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017
ވިންސެންޓް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑެއް ޓީސީ އަށް

މެދުތެރޭ އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސެއިން ވިންސެންޓުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑް ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ގެނެސްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 1
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގެ ފައިދާ ޓީސީ އަށް ބޮޑު: ނިޒާމް

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ޝެއިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕުގައި ވާދަކުރުމުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް...

January 24, 2017 1
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ޓީސީން ނިންމައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ޝެއިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕުގައި ބައިވެރިވާން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 10
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތަކުން ޓީސީ އަށް ފުރުސަތު ދީފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު ފަށާ އިންވިޓޭޝަނަލް ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 2
އިމްރާން ވިކްޓަރީއަށް: ޔޫސުފަށް ޗެލެންޖެއް ދޭނެ!

އެއްވެސް ކްލަބަކުން އަޅާނުލުމުން ކުޅުން ހުއްޓާލަން ވިސްނުމަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ބަދަލު ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާން އެންމެ ފަހުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 2
ބެންޖޯ އާއި ސާމިރު ޓީސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އާއި މުހައްމަދު ސާމިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 8
ފޭދޫ ޓީމުން ވިދާލި އިއްބެ ޓީސީ އަށް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސ. ފޭދޫ ޓީމުން ވިދާލި އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) މި ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅެން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 1
ނޭޕާލުގެ އެެއް ވަނަ ކީޕަރު ކިރަން ޓީސީ އަށް

ނޭޕާލް ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ވަނަ ކީޕަރު ކިރަން ޝެމްޝޮން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ގެންނަން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017
ޓީސީގައި މަޑުކުރަން ނިޒާމް ނިންމައިފި

ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކޯޗުކޮށްދިން މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 4
ނިއު އަކީ އަބަދުވެސް ހާއްސަ ކްލަބެއް: ސެންޓޭ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވެފައިވާއިރު، މިއީ އޭނާ އެ ޓީމަށް ކުޅެން ސޮއިކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ސެންޓޭ ނިއު އަށް ކުޅޭނެ ފަސް ވަނަ ސީޒަނެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ބޮންޑާ އަންނަ އަހަރު ވެސް ކުޅޭނެ، ފެންނާނީ ޓީސީން

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި އަހަރު އަލުން ކުޅެން ފެށި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) އަންނަ އަހަރު ވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ނިންމައި ޓީސީގައި މަޑުކޮށްފި އެވެ.