21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
ހަތަރު ލަނޑުން ނިއު ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީ އަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް 4-0 އިން ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭ ގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އީގަލްސް ހޯދައިފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 2
ފަހު މުބާރާތް: ސެންޓޭގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް ތަށްޓަށް!

މިދިޔަ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ކްލަބާ އެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. މި އަހަރު ސެންޓޭގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު ނަމަވެސް އަދި ތަށްޓެއްގައި އަތްލެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ހޯދިއިރު ދެން މިއޮތީ ސީޒަނުގެ ފަހު...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 12
12 އަހަރަށް ފަހު ވެލެންސިއާ އެފްއޭ ކަޕް އުފުލާލައިިފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން 12 އަހަރަށް ފަހު އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
ޓީސީ ގޮވައިގެން ނިޒާމް ކުރީގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލަށް

އެފްއޭ ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމަށް އެއްގޮތުން ވަރަށް ހާއްސަ މެޗެކެވެ. ވެލެންސިއާއާ އެކު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ނިޒާމް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބުނީ ވެލެންސިއާއާ މެދު އެއްވެސް ޖަބުޒާތީކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
ނިއު، އީގަލްސް އަދި ޓީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 7
ނިއު ބަލިކޮށް ޓީސީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް

އެފްއޭ ކަޕުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-0 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
އެފްއޭ ކަޕުގެ އެކުވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ނުކުންނަނީ

އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ، މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނުކުންނާނީ ސެމީ ފައިނަލުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
އީގަލްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީ އަށް

ވާދަވެރި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 8
ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ޓީސީގެ ތާއީދު ބައްސާމަށް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އެންޑޯސްކުރި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އިންތިހާބުގައި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 1
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށި އީގަލްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

October 23, 2016
އީގަލްސް ތަށި ދިފާއުކުރަން، ޓީސީ ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް އިން ތަށި ދިފާއުކުރަން ނުކުންނައިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފި...

October 23, 2016 3
މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ސެންޓޭ، އެއް ވަނަ ކީޕަރަކީ ސުޖަން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަދި އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ސްރީ ލަންކާ ކީޕަރު ސުޖަން...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016
ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޓީސީ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ހޯދައިފި

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-3 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 1
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 3
އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާގައި އީގަލްސް އާއި ޓީސީ

އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
ދާދުގެ އެނބުރި އައުން މުހިއްމު ގޯލަކުން ފާހަގަކޮށްފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ބަންގްލަދޭޝް މިދިޔަ މަހުގެ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ކޮނޑުހުޅަށް ސީރިއަސް ހާނިއްކައެއް ކުރިމަތިވި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ނާއިޒް...

October 16, 2016 1
ޓީސީން ފަހަތުން އަރައި ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ހިތްގައިމު ލަނޑާ އެކު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-3 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޓީސީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-4 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގައަށް ޓީސީ-އީގަލްސް ވާދަކުރަނީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާއިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ވިސްނަނީ ތިން ވަނަ ސެމީ އަކަށް ނުގޮސް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގައަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޓީސީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން އީގަލްސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޔޫތު މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޓީސީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން ޖެހިލައިިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ސެންޓޭގެ ހަތަރު ލަނޑާ އެކު ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޖެހި ހަތަރު ލަނޑާ އެކު އެކު 6-1 އިން ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޖެހިލައިފި އެވެ.