19 މެއި

May 19, 2016
އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި އޮތް ނިއު އަށް ޕޮއިންޓެއް

މުސާރަ ނުދޭތީ ކުޅުންތެރިން ހަޅުތާލުކުރުމުން، އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ އިތުރު އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
މިިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތްވަރު އަލުން ނެރެން ބޭނުން: ނިޒާމް

މި ފަހަރު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވި ހިސާބުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުޅުންތެރިން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެ ޓީމުން ދެއްކި ކުޅުމާއި ނެރުނު ހިތްވަރު އަލުން ނެރުމަށް ކަމަށް ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް ބުނެފި އެވެ.