05 މާޗް

March 05, 2018 1
ކުރީގެ ތަރިންގެ ލެގަސީ ދެމެހެއްޓުން މުހިއްމު: ނިޒާމް

ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ކުރިއަށްދާއިރު އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ލެގަސީ ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 13
ގްރީން އިން ފަހު ވަގުތު ޓީސީއާ ވެސް އެއްވަރުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އަހުމަދު ރިލްވާން (ރިލޭ) ޖެހި ގޯލުން އެ ޓީމުން 2-2 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ...

March 03, 2018 10
"ނިއު އާއި މާޒިޔާއާ އެއް ލެވެލެއްގައި ޓީސީ ނުގުނާނެ"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަކީ ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މާޒިޔާއާ އެއް ލެވެލްގެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން ނުގުނާނެ...

01 މާޗް

March 01, 2018 4
އިފްރާ އާއި ތޮލާގެ ފަރާތުން އުއްމީދީ ކުޅުމެއް

ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑުތައް މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގަދަވި އެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރު އެ އަޑުތައް މަދުވާނެ އެވެ. ދިވެހި ކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާތީ އެވެ. އަދި އުފާވެރި ހަބަރަކީ އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި ދިވެހި ބައެއް ކީޕަރުން މި އަހަރު މިހާތަނަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 4
ލައިބީރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑެއް ޓީސީ އަށް

ލައިބީރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑެއް ކަމަށްވާ ޑިއޯ ކްލަރެންސް ވިލިއަމްސް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 20
ޓީސީ ބަލިކޮށް ނިއު އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ނިއު ރޭޑިއަންޓް މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ފެށުން...

February 26, 2018 16
ޓީސީ އަށް ޗެލެންޖެއް، ނިއު ކެތްމަދުވެފައި

މިިދިޔަ ސީޒަން ނިންމާލި ފަދަ މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު ސީޒަން އަލުން ފަށަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ކެތްމަދުވެފައި އޮތްއިރު، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މި ސީޒަން ފަށަން ޖެހުމަކީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 8
ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖް ބޮޑު ސީޒަނެއް

ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ފެނުނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބެނީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވުމުންނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގަ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަޔަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަކި ފޯރި ކުޑަވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 13
ޓީސީ އަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ދަސްކުރެވޭނެ: ނިޒާމްބެ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގެ މަތީ ފަންތީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ނުކުތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގައެއް ހޯދުމަށް ފެށި ދަތުުރު ރޭ ނިމުމަކަށް އައީ ރަށުން ބޭރުގައި، މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން ޕްލޭއޮފް ދެ ވަނަ ލެގުގައި 5-0 އިން ބަލިވުމުންނެވެ. ދެ ލެގަށް ބަލާއިރު ޓީސީގެ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 16
ބެންގަލޫރު އަތުން ބަލިވެ ޓީސީ ކަޓައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އިންޑިއާގެ ގަދަބާރު ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން އަތުން 5-0 އިން ބަލިވެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ނުލިބި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް...

February 20, 2018 6
ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ އާދަޔާހިލާފު ހިތްވަރެއްގައި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ޖާގަ އަކަށް މިރޭ އިންޑިއާގައި ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނުކުންނާނީ އެ ޓީމުގެ ވަރުގަދަކަން އެނގި ހުރެ ވެސް މޮޅެއް ހޯދުމުގެ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 6
ބެންޖޯގެ ތަޖުރިބާއިން ޓީސީ ކުޅުންތެރިންނަށް ހިތްވަރު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ޖާގައަކަށް ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގަދަބާރު ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގައި ކުޅޭ މެޗަށް މާދަމާރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމުގައި މި ފަދަ މެޗެއްގެ ތަޖުރިބާހުރި ކުޅުންތެރިން މަދެވެ. ސްކޮޑަށް ބަލާއިރު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔަކީ އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 8
ބެންގަލޫރު އަތުން ބަލިވެ ޓީސީ އަށް ހުރަސްތަކެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްލޭއޮފުގައި މިރޭ އިންޑިއާގެ ގަދަބާރު ބެންގަލޫރު އެފްސީ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-2 އިން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ދިއުމަށް ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 5
މެޗު ކެންސަލްކުރީ ގައުމީ ޓީމާއި ކްލަބްތަކަށް ވިސްނާފައި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެ ނަމަ ގައުމީ ޓީމްތަކަށާއި ކްލަބްތަކަށް ގެއްލުންވެދާނެތީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

February 13, 2018 10
ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗު އެންމެ ފަހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ނުކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މެޗުގައި އެއްކޮޅުން ވާދަކުރާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

February 13, 2018 5
ފައިދާއެއް ނެގޭނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ލިބިގެން: ފައްރަ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި މިރޭ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުމުގެ ފައިދާއެއް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ނެގެން އޮތީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 4
"ބެންގަލޫރު ވަރުގަދަ، މުހިއްމީ ޓީސީގެ ހިތްވަރު"

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާދަމާރޭ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެއީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މަސައްކަތްކުރާނީ އަމިއްލަ ހިތްވަރުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 51
ބެންގަލޫރު ޓީމު ރާއްޖެ ނުދިއުމަށް ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާތީ، އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ މިއަދު ރާއްޖެ އަންނަން އޮތް އޮތުން މަޑުޖައްސާލަން އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ކްލަބަށް އަންގައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 11
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ފަސްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމަށް މިރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 3
މިއީ ކުރިއަށްދާން ލިބުނު ހިތްވަރެއް: ނިޒާމްބެ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ރޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވިއިރު ކުޅެން ޖެހުނީ ޕްރެޝަރު މެޗެއް ކަމަށާއި ކުރެވުނު މަސައްކަތާ އެކު ކުރިއަށްދާން ހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

January 31, 2018
"ސައިފަށް ލިބުނީ ސަޕޯޓް، ޓީސީ އަށް މޮޅެއް ހައްގު"

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް 3-1 އިން ލިބުނީ ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށާއި މި މެޗުގައި ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބަށް ލިބުނު ސަޕޯޓަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށް އެ...

January 31, 2018 12
ސައިފް ބަލިކޮށް ޓީސީ ޕްލޭއޮފަށް

ކިރްގިސްތާންގެ މިޑްފީލްޑަރު އަނަޓޯލީ ވަލްޝިޗޭވްގެ ހެޓްރިކުން 3-1 އިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް ބަލިކޮށް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 8
ސައިފަށް ޕްރެޝަރު، ޓީސީ މި ފަހަރު ވެސް މޮޅަކަށް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މާދަމާރޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިންއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނުކުންނާނީ މޮޅަކަށް ކަމަށާއި ޕްރެޝަރު އޮތީ ސައިފް އަށް ކަމަށް...

January 29, 2018 4
ޓީސީގެ ބިދޭސީ ކީޕަރު ދެ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް، ބަދަލުގައި އިފްރާހް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ބެލަރޫސް ގޯލްކީޕަރު ޑިމިޓްރީ އަސްނިންގެ އަތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ސަލާމަތްވެގެން ކުޅެން ނުކުންނަން ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާއިރު، އެ ޓީމުން ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 6
ރަށުންބޭރުގައި މޮޅުވުމުން ނިޒާމްބެ ހިތްހަމަޖެހިފައި

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ބޭނުންވި ކަންތައް ހާސިލްވުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 11
ސައިފް ބަލިކޮށް ޓީސީ ޕްލޭއޮފް ބުރާ ގާތަށް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން މިއަދު މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ޕްލޭއޮފް ބުރުގެ ޖާގައަކާ...

January 23, 2018 3
އެޑްވާންޓޭޖެއް ނެތް، ޓީސީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު: ކޯޗު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މާ ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ އަށް ވުރެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 8
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އުއްމީދީ ދަތުރެއް ޓީސީ ފަށަނީ

އޭއެފްސީ ކަޕް 2004 ވަނަ އަހަރު ފެށީއްސުރެ ރާއްޖެ އަށް ދެ ޖާގަ އައީ ލިބެމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މުބާރާތުގެ ފޯމެޓާ އެހެން ގޮތްގޮތުން އައި ބަދަލުތަކާ އެކު މުބާރާތުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ލިބެނީ ރާއްޖޭގެ އެއް ޓީމަށެވެ. އަނެއް ޓީމެއް ޖެހެނީ ކޮލިފައިން ކުޅޭށެވެ. މި ފަހަރު ސީދާ ޖާގަ ލީގު ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ލިބުނުއިރު،...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 2
ޓީސީގެ އަމާޒަކީ ރަށުން ބޭރުގައި ވެސް މޮޅެއް: ނިޒާމްބެ

އޭއެފްސީ ކަޕު ޕްލިމިނަރީ ބުރުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި އެ ގައުމުގެ ސައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނާނީ އިތުބާރާ އެކު މޮޅަކަށް ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.