26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 1
އިންޑިއާގެ މުދާ އިތުރު ކުރަން ރާއްޖޭގައި ފެއާއެއް

ދެކުނު އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ފެއާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 26, 2017 5
ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދަން ދެ ގައުމެއްގެ އެހީ އަށް އެދެފި

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް 12 މީހުންނާ އެކު ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 3
އެންމެ އަގުހެޔޮ ސްމާޓްފޯނު ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 24) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނި، އިންޑިއާގެ ރިންގިން ބެލްސްގެ ވެރިޔާ މޮހީތު ގޮއެލް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 4
34 ފަހަރު ހަރުފަ ވިހަލުމުން ވެސް ސަލާމަތްވި ކުއްޖެއް

ހަރުފައެއް އެންމެ ފަހަރަކު ވިހަ ލިޔަސް ބޮޑީ މަރުވުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ހިމަޗަލް ޕްރަދޭޝްގެ ސިރްމޯރް އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މަނީޝާގެ ގަޔަށް މިދިޔަ ދެތިން އަހަރު ތެރޭ 34 ފަހަރު ވަނީ ހަރުފަ ވިހަ ލައިފަ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017
ކަޝްމީރުގައި އަގުބޮޑު ކައިވެނި ހަފުލާތައް ބޭއްވުން މަނާ

ކަޝްމީރު (ފެބްރުއަރީ 22) - އިންޑިއާ އިން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ކަޝްމީރުގައި އަގު ބޮޑު ކައިވެނި ޕާޓީތައް ބޭއްވުން ސްޓޭޓް ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

February 22, 2017 1
އެންމެ ބަރު މީހާ ހިކެން އިންޑިއާ މީހުން އެހީވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު މީހާ ކަމަށްވާ މިސްރުގެ އީމާން އަހުމަދު މިހާރު އޮތީ ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުންވާ އޮޕަރޭޝަންކޮށް ފަރުވާ ހޯދަން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 3
ޖަނާޒާ ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮށް ހަރަކާތްކުރަން ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ދަރްވާދްގެ މަނަގުންޑީ އަވަށުގެ 17 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު މަރުވި ކަމަށް ހީކޮށް ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ލޯ ހުޅުވައި އަތްފައި ހަރަކާތްކުރަން ފެށުމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 4
ބަތަލާއަކު ރޭޕްކުރުމާ ގުޅިގެން ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކެރަލާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ދެކުނު އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާއަކު ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 5
ބާވެފައިވާ މަތިންދާބޯޓެއް ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ބާވެގެން އެއްލާލާފައި އޮތް އޭ320 އެއާބަސް މަތިންދާބޯޓެއް އިންޑިއާގައި ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017
ޓަމިލް ނާޑޫ އަށް އާ ޗީފް މިނިސްޓަރެއް ލިބިއްޖެ

މެޑްރާސް (ފެބްރުއަރީ 16) - ޓަމިލް ނާޑޫގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާލް ޖަޔަލަލިތާ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެ ސްޓޭޓަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިމަތިވި ހުސް ކަމަށް ފަހު...

February 16, 2017 1
ޓުއާއެއްގައި ޖަސްޓިން ބީބާ އިންޑިއާއަށް

ބީބާގެ ޓުއާގެ ތެރެއިން މުމްބާއީގައި ބާއްވާ ކޮންސަޓްގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 22 އިން ފެށިގެން ވިއްކަން ފަށާނެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 7
އިންޑިއާ އިން އެއްފަހަރާ 104 ސެޓެލައިޓް ފޮނުވާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 15) - އިންޑިއާ އިން އެއް ފަހަރާ 104 ސެޓެލައިޓް އުދުއްސާލުމަށް ފަހު ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ޓަމިލް ނާޑޫގެ ޗީފް މިނިސްޓަރަކަށް އަންނަން ހުރި މީހާ ޖަލަށް

ނި ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 14) - ޓަމިލް ނާޑޫގެ ޗީފް މިނިސްޓަރުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވުނު ވީކޭ. ސަސިކަލާގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވެ އެ ކަމަނާ ހަތަރު އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
އިންޑިއާގައި ތާށިވި މީހާ 50 އަހަރު ފަހުން ޗައިނާއަށް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 12) - އިންޑިއާގައި ތާށިވި ޗައިނާ މީހަކު 50 އަހަރު ފަހުން އެނބުރި ގައުމަށް ގޮސް އާއިލާއާ ބައްދަލުވެއްޖެ އެވެ.

February 12, 2017 1
500 ކިލޯ ހުރި މީހާ ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ އީމާން އަހުމަދަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ބަރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެކެވެ. ބަރުދަނުގައި 500 ކިލޯ އެބަހުއްޓެވެ.

February 12, 2017 6
އިތުރު ފިރިޔަކު ހުންނަކަން 3 އަހަރު ފަހުން އެނގިއްޖެ

އިންޑިއާގެ އަހުމަދުއާބާދުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރާޖޫބާއީ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ޕިންކީ ބައްދަލުވީ ކައިވެނިކުރަން މީހުން ހޯދައިދޭ ވެބްސައިޓަކުން 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މި...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 5
އައިބުކަން ހުރި ދަރިއަކަށް ގާތުން ދޭން އިންކާރުކޮށްފި

ދަރިފުޅަށް އޮތީ "ސުންޕާ" ކަމެއް ޖެހިފައި ކަމަށް ބުނެ މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ގާތުން ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 7
ހަރުފަޔަށް ބޮސް ދެނިކޮށް ވިހަލައިގެން މަރުވެއްޖެ

ހަރުފަ ގެންގުޅުމާއި އެ ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޑިއާގައި މަޝްހޫރު ޒުވާނަކު ހަރުފަ ވިހަލައިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ ވިހަ ގަދަ ހަރުފައަކަށް ދޮން ދެމުން ފޮޓޯ ނަގަން އުޅެނިކޮށް މެޔަށް ވިހަލައިގެންނެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 11
ފައިސާ ހޯދަން ރަހިމު ނަގާކަން ފަޅާއަރައިފި

އިންޑިއާގެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން އިތުރަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މީހުންގެ ރަހިމު ނެގުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރާކަން ފަޅާއެރުމުން ވެސް އެ ހޮސްޕިޓްލަތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު ނާޅައި ހިނގަމުން އަންނަ މައްސަލާގައި ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017
އިންޑިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 7) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 5.8 ގެ ބާރުމިނުގައި މިރޭ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 1
ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވީ އިންފެކްޝަނުގެ ސަބަބުން ގުނަވަންތައް ހަލާކުވެގެން

މެޑްރާސް (ފެބްރުއަރީ 6) - ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވީ ވަރުގަދަ އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ގުނަވަންތައް ހަލާކުވެގެން ކަމަށް މެޑްރާސްގެ...

February 06, 2017
ނޭފަތުގައި ފިލައި އޮތް ކުރަތްޕެއް ނަގައިފި

އިންޑިއާގެ އިންޖާމްބަކަމް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ސެލްވީ، 42، އަކީ ގޭގެއަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ދާ މީހެކެވެ. އޭނާ ނިދާފައި އޮއްވައި ދަންވަރު ހޭލެވުނީ ނޭފަތް ތެރެއިން އެއްޗެއް ހިރުވާ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017
ކުޑަ ކުއްޖާ ހަވާލު ކުރުމުން އިންޑިއާ އަށް ޝުކުރު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 5) - އެގާރަ ވަރަކަށް މަސްކުރިން ޕާކިސްތާނުން ގެންދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަނބުރާ ހަވާލު ކުރުމުން އިންޑިއާ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
އިންޑިއާގައި އައިފޯން އުފައްދަން ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގައި އެޕަލް ކުންފުނިން އައިފޯނު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކަރްނާޓަކާގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 2
ބޮޑު ވަގެއް ފުލުހުންގެ ހާޒިރުގައި ކައިވެނިކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މުމްބައިގެ ތާނޭ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި "ވަގުންގެ" ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއް އޮތެވެ. މި ހަފުލާއަށް ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މެހެމާނުން ދިޔައިރު މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެކި ކަހަލަ ވައްކަން ކުރުމަށް ނަން މަޝްހޫރު މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މީހުންގެ ކަރުގައި އޮންނަ ފަށް ދަމައިގަތުމަށް މަޝްހޫރު މީހުންނާއި...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
އިންޑިއާ އިން ކުޑަކުދިން މަރުވީ ހުސްބަނޑާ ލައިޗީ ކައިގެން

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 2) - ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއްގައި އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ ހައިބަނޑާ ހުރެ ލައިޗީ ކައިގެން ކަމަށް އިންޑިއާ އާއި...

February 02, 2017 2
"ލަޔަން" ގައި އުޅޭ އިންޑިއާގެ ފަގީރު ކުއްޖާގެ ވާހަކަ

ސަނީ ޕަވާރް ނިދާ ކައިބޮއި ދިރިއުޅެނީ މައިންބަފައިންނާއި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ދެކުދިންނާއި އަދިވެސް އެތައް ބަޔަކު އުޅޭ ކުޑަކުޑަ ކޮޓަރިގަނޑެއްގަ އެވެ. އެއީ މުމްބައިގެ އެންމެ ފަގީރު...