16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 5
ގާންދީގެ ފޮޓޯ ޖެހި ފައިވާން ވެސް އެމެޒޮންގައި ވިއްކައިފި

އިންޑިއާގެ ގައުމީ ދިދައާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ ފައިފުހިތަކެއް އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޮންގައި ވިއްކުމުން އިންޑިއާ ރުޅި ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ މަހާތަމާ ގާންދީގެ ފޮޓޯ ޖެހި ފައިވާންތަކެއް ވެސް އެމެޒޮންގައި ވިއްކުމުން އިންޑިއާ އިތުރަށް ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017
"ޑިޒްނީ އިންޑިއާ" ބަންދުކުރަނީ؟

އިންޑިއާގައި ހިންގާ ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޝަން ބަންދުކުރާ ކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވާން ފަށައިފި އެވެ. މި އަޑުތައް މިހާރު އެހާ ގަދަވެގެން އުޅެނީ އެ ތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ 90 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ވެސް ކަނޑާލަން އެ ކުންފުނިން ނޯޓިސް ދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 1
އިންޑިއާގެ ދިދަ ކުރަހާފައިވާ ފައިފުހި އެމެޒޮންގައި

އިންޑިއާގެ ގައުމީ ދިދައާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ ފައިފަހު، އޮންލައިން ފިހާރަ އެމޭޒޮންގައި ވިއްކުމުން އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

January 12, 2017
މީހުންނާ ބެހޭ ފަސިންޖަރުން ހުއްޓުވަން ބިޑި އަޅުވަނީ

ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނާ ބެހި އުނދަގޫކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެއް މިދިޔަ ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެން އެއާ އިންޑިއާ އިން ގަވައިދު ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ. އެއާ އިންޑިއާ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
"ހަބޭސް" ފެއިމްގެ ޕާޓްނަރަކަށް

އެކި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ހުނަރުތައް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވަން ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް (ފެއިމް) ގެ ޕާޓްނަރަކަށް މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް "ހަބޭސް" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 1
ޕާކިސްތާނުން ސަބްމެރިންއަކުން މިސައިލެއް ޓެސްޓުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަބްމެރިންއަކުން ކްރޫޒް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފިކަން އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

January 10, 2017
އެޕަލް އަށް ވަކި ގޮތެއް ހަދައިދެވޭކަށް ނެތް: އިންޑިއާ

އެޕަލް އަށް ޗައިނާ ވަރުގެ ގައުމެއް ނެތެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ޗައިނާގަ އެވެ. ނަމަވެސް، ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތައް...

January 10, 2017 5
އިންޑިއާ މީހަކު ގޭގައި އަމިއްލައަށް ޑަޔަލިސިސް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި އުޅޭ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ޕްރަކާޝް މޯރް ގޭގައި އަމިއްލަ އަށް ޑަޔަލިސިސް ހަދާތާ 14 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މި ދިގު މުއްދަތުގައި އޭނާއަށް އެއްވެސް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
އާދަޔާޚިލާފަށް ބޯ ބޮޑު ކުއްޖާ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ރާންޕޫރު ސްޓޭޓްގެ އޮޑީޝާއަށް އުފަން އުމުރުން ހަތް މަހުގެ ކުއްޖެއްގެ ބޯ އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑުވަމުން ގޮސް ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ "ބޯ ބޮޑު ކުއްޖާ" އަށް މިހާރު ވަނީ ވެފަ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 4
ބެންގަލޫރުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައެއް ނުވޭ

ބެންގަލޫރު (ޖެނުއަރީ 7) - އާ އަހަރު ފާހަގަކުރި ރޭ ބެންގަލޫރުގައި އަންހެނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މާ ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޮތުން ފުރައްސާރަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ދެކުނު އިންޑިއާގެ ސިޓީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ ޕްރަވީން ސޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 2
17 ދަރިން ވިހެއުމަށް ފަހު ދަރިން ހޯދުން ހުއްޓާލައިފި

ގިނައިން ވިހާތީ އިންޑިއާގެ ގުޖްރާތު ސްޓޭޓްގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ދެމަފިރިއަކު 17 ވަނަ ދަރިފުޅު ލިބުމަށްފަހު ދެން އިތުރަށް ދަރިން ނުހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ދެމަފިރިންނަށް 16 އަންހެން ދަރިންނާއި ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިފައިވެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 8
ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އަށް ހިތަދޫން ބިން ދޫކޮށްފި

ޕޮލިސް އެކެޑެމީގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައިލެވޭނެ.

January 05, 2017
ބެންގަލޫރުގައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބެންގަލޫރު (ޖެނުއަރީ 5) - އާ އަހަރު ފާހަގަކުރި ރޭ ބެންގަލޫރުގައި އަންހެނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 2
އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ސިކުންގެ މީހެއް

ނިއުދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 4) - އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގައުމުގެ ސިކުންގެ ދަރިކޮޅުގެ ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 1
އިންތިޚާބުގައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންނުކުރެވޭނެ: ކޯޓު

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 3) - އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ހޯދަން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދީން ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016
ކުރީގެ ނޫޓު ބަދަލުކުރަން ފަހު ފުރުސަތު މާޗުގެ ނިޔަލަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 31) - އިންޑިއާގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި 500 އާއި 1،000 ރުޕީސްގެ ނޫޓް ބަދަލު ކުރަން ދިން މުއްދަތު އިއްޔެ ހަމަވި ނަމަވެސް ފަހު ފުރުސަތު މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެ...

December 31, 2016
އެކަނިވެރިންނަށް ކައިވެނިކުރާނެ މީހުން ހޯދައިދެނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ އެކަނިވެރިންނަށް ކައިވެނިކުރާނެ މީހުން ހޯދައިދިނުމުގެ ކެމްޕޭނެއް އިންޑިއާގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ފަށައިފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ކޮށްދޭ ކަމަކީ ފިރި ނުވަތަ އަނބި މަރުވެ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016
ކައިވެނި ޕާޓީގައި ސަޔާއި ކޮފީ ވިއްކައިފި

އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާ އަކަށް ގޮސް އެތަނުން ސައި ބުއިމުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނަކު ޝަކުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 2
ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ކުއްޖަކު މީދަލުގެ ހަމަލާގައި މަރު!

އިންޑިޔާގެ ޖައްމޫގެ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ވިހައިގެން އޮތް މީހެއްގެ ދަރިފުޅުގެ ގައިގައި މީދާތަކެއް ދަތް އެޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 4
ގެ ލޫޓުވާލާފައި ދަމުން ދިއްކޮށްލީ 100 ރުޕީސް

އިންޑިއާގެ ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ 78 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ގެއަށް ހަތަރު ވަގަކު ވަދެ އޭނާ މުޅި އުމުރު ދުވަހު އެއްކޮށްފައި ހުރި އަގުހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ފޭރިގަނެގެން ދަމުން، 100 ރުޕީސް...

December 27, 2016
ހަތަރު ފައި ހުރި ޒުވާނާ އޮޕަރޭޝަނަށް ތައްޔާރުވަނީ

އަރުން ކުމާރު، 22، އުފަންވީ އިރު ވެސް އޭނާގެ ބުރަކައްޓާ ދިމާލުން އިތުރު ދެ ފައި ފަޅާފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފައި ބޮޑުވުން ހުއްޓުނު އިރު އިރު އަނެއް ފައި ދިގުވެ އެއިން ކަކުލު...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 12
ނިކަމެތި އެތައް ކުދިންގެ ކައިވެނީގެ ހަރަދާ ހަވާލުވެއްޖެ

އަހުމަދުއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 26) - އިންޑިއާގައި ޑައިމަންޑުގެ ވިޔަފާރިކުރާ މަހުޖަނަކު ބައްޕަ ނެތް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ނިކަމެތި އަންހެން ކުދިންގެ ކައިވެނީގެ ހަރަދު ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 2
ދިޔައީ ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން، ފަޅާލީ ގޮހޮރު

އިންޑިޔާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނުވިހާ ގޮތް ހަދަން ދިޔަ އަންހެނެއްގެ ބޮޑު ގޮހޮރު ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮޅިގެން ފަޅާލެވުމުން އޭނާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 21
އިއްތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް އިންޑިއާގައި ވަރުގަދަ ކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ހަރަކާތްތައް އިންޑިއާގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގުމަށް ހާއްސަ ވަފްދެއް އެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 21
"އަންނަ އަހަރު ގެންނަ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިވާނެ"

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ދަށްކަމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް ލިބޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ގެންނަ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު، ކުރީ އަހަރުތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް މަތިވާނެ ކަމުގެ...

December 21, 2016 3
ނުބައި ގްރޫޕެއްގެ ލޭ އެޅިގެން އިންޑިޔާގައި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ އޮޑިއްސާ ސްޓޭޓްގައި ހުރި ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ނުބައި ގްރޫޕެއްގެ ލޭ އެޅިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރި ސްވަރާޖް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 20) - އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖުގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

December 20, 2016 1
ފަޒީލް އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ޑިންގީގެ އިންޖީނު ގޮވައި ބަނޑު ކަފައިގެން ދިޔަ އަބްދުﷲ ފަޒީލް، އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.