20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 98
250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އިންޑިއާ އިން ދީފި

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ދޭން އިންޑިއާ އިން ބުނި 250 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ޗެކް މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ދީފި އެވެެ.

September 20, 2020 1
އެޕަލްގެ އިންޑިއާ ފިހާރަ މި މަހުގެ 23 ގައި

މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ފިހާރައެއް މި މަހުގެ 23 ގައި އިންޑިއާގައި ލޯންޗްކުރަން ނިންމައި، އެކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2020
އަޖޭގެ ދަރިފުޅަށް މޯދީގެ ތައުރީފު

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ 10 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ގަސް އިންދާފައިވާތީ އެކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތައުރީފު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 8
ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި އިންޑިއާ ނުވަ ވަނަ މަހަށް އަޅާއިރު، މިހާތަނަށް ފަސް މިލިއަން މީހުންނަށް ބަލި ޖެހި، 80،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާއަކީ،...

September 17, 2020 1
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުން ބޮލީވުޑަށް ބޮޑު ލަދެއް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލާ އިރު، މުޅި ތަހުގީގުގެ މުޅި ފޯކަސް މިހާރު ހުއްޓިފައި ވަނީ އެ މަރާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހުރި ގުޅުމުގެ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު އަދަދު ފަސް މިލިއަނަށް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ފަސް މިލިއަން ފަހަނަަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

September 16, 2020 1
ޝާހްރުކްގެ އަންހެނުން ލިޔުނު ފޮތް އަންނަ އަހަރު

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަންހެނުން ގޯރީ ޚާން ލިޔެފައިވާ ފޮތް އަންނަ އަހަރު ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 16, 2020
ޔޫޓިއުބް "ޝޯޓްސް" އެންމެ ފުރަަތަމަ އިންޑިއާގައި

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޖޫން މަހު އެ ގައުމުގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަޅުކަން ފިލުވައިދޭން...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ކަންގަނާގެ އޮފީހުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް

ކަންގަނާގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަން ބީއެމްސީން ތަޅައިލީ މި މަހުގެ 9 ގައި

September 15, 2020 5
ކޮވިޑާ އެކު އިންޑިއާ އޮކްސިޖަން އަށް ޖެހިއްޖެ

އާންކިތު ސެތިއާ، މިދިއަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ނުނިދާ ހޭދަކުރީ، މުމްބާއީ ކައިރީގައި ހިންގާ އޭނާގެ 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަން ލިބޭތޯ ކުރި މަސައްކަތުގަ އެވެ.

September 15, 2020
އިންޑިއާގައި ދެ މަރަކަށް ފިލްމު ހެދުމުގެ ފޯރިއެއް

ދާދި ފަހުން މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާއި އިންޑިއާގެ ފުލުހުންގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރުވި ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ވިކާސްގެ ޑޫބޭ އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމުތައް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 82
"އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް ފާޑުކިޔަނީ ތަރައްގީ ހަޖަމުނުވާތީ"

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމަށް ފާޑުކިޔައި އެ ގުޅުން ބަލައިނުގަނެވިގެން އުޅެނީ މި ސަރުކާރުން ގެންނަ ތަރައްގީ ހަޖަމް ނުވާ ބައެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރު އަބްދުއްﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 23
ރާއްޖެ-އެމެރިކާ އެއްބަސްވުމަށް އިންޑިއާގެ ތާއީދު

ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި ސެކިއުރިޓީ އެއްބަސްވުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު ސާފުކޮށް ދައްކައިދޭ ނިންމުމެއް ކަމަށް ސިފަކޮށް އިންޑިއާ އިން އެ އެއްބަސްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

September 13, 2020
ޓެކްސް ނުދައްކައިގެން ރަހްމާނަށް ނޯޓިސް

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ނުދައްކައިގެން، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން އޭއާރް ރަހްމާނަށް މެޑްރާސް ހައި ކޯޓުން ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް...

September 13, 2020 2
7 ލައްކަ ރުޕީސްގެ ތަކެތި ހުރި ދަބަހެއް ރައްދުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގެ ރިކްޝާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިއަކަށް ބާއްވާފައި ދެވުނު ހަތް ލައްކަ ރުޕީސްގެ ސާމާނު ހުރި ދަބަހެއް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 3
ސޯނޫ ހިލޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި

މާލީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ނޫން އާއިލާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މަތީ ތައުލީމަށް ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް ދޭން ނިންމައި އެ ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލާން އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

September 12, 2020 5
އިންޑިއާ-ޗައިނާ އިން ފަހަތަށް ޖެހި، ހަމަ ނޭވާއަކަށް

ހިމާލިޔާ ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ސިފައިންގެ ކުރިމަތިލުންތަކުން އުފެދުނު ނުތަނަވަސްކަން، ސިފައިން ފަހަތަށް ޖައްސަން ދެ ގައުމުން ނިންމުމުން، މި ވަގުތަށް ފިލައި، ހަމަ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 1
ބިޔޯންސޭގެ ނަމާ ހެދި ލަވައެއް އިސްލާހުކުރަން ޖެހިއްޖެ

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޒީ ޕްލެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހިންދީ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ "ބިންޔޯސޭ ޝަރުމާ ޖާއޭގީ" ދައްކައިލުމާ އެކު ބޮޑު މައްސަލަގަނޑަކަށްވެ ލަވައިގެ ޅެމަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 16
ރާއްޖެ-ކޮޗިން ފެރީ މި މަހުގެ 20 ގައި ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ބާއްވާ ފެރީގެ ހިދުމަތް މި މަހުގެ 20 ގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

September 10, 2020 5
ވަގަށް ނެގި ފޯނާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާގައި މީހަކު ވަގަށް ނެގި ސްމާޓްފޯނަކާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ފޯނުގެ ވެރިމީހާއާ އެ ހަވާލުކޮޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ކަފާލާތަށް ރިއާ ދުލެއް ނުކުރި، ބަންދަށް 14 ދުވަސް

ޖޫން މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދީ، އެ ބޭނުންކުރަން މަގުފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި...

September 09, 2020 2
ޕަބްޖީން ޗައިނާގެ ޓެންސެންޓް ދޫކޮށްލައިފި

ޗައިނާ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ޓެންސެންޓްގެ ދަށުން އިންޑިއާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުން ދިޔަ މަޝްހޫރު ޕަބްޖީ ގޭމްގެ މޯބައިލް ވާޝަން އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގޭމްގެ ޕަބްލިޝިން...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 8
ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުން އިންޑިއާ-ޗައިނާ މަސްރަހު ހޫނުވެއްޖެ

އިމުގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އިން އަރާރުންވާ ހިމާލަޔަން ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ބަޑިޖަހައި އިންޒާރު ދިން ކަމަށް އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ތުހުމަތުކޮށް މަސްރަހު އިތުރަށް ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 10
ބީޖޭޕީގެ ހަރުކަށި ލީޑަރަކު ފޭސްބުކުން ބްލޮކްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) އަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ...

September 05, 2020 55
ރާއްޖޭގެ "އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް" ގެ ފިލްމުގައި ޝާހިދު

ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު ސްރީ ލަންކާގެ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން 1988 ގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމާލާގައި އިންޑިއާ އިން...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 5
ޕަބްޖީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ އަށް ފައު-ޖީ

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮތް މަޝްހޫރު ގޭމް ޕަބްޖީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ އެކު، އެ ގޭމްގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ މީހުންނަށް ފައު-ޖީ (ފިއަލެސް އެންޑް ޔުނައިޓެޑް-ގާޑްސް) ގެ ނަމުގައި އާ ގޭމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެ ގޭމް ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 85
ޕޮލިސް އެކަޑެމީއާ މެދު އުމަރުގެ ހޫނު ރައްދެއް ޝާހިދަށް

ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އައްޑޫގައި، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އެކަޑެމީގެ މަޝްރޫއާ ގުޅުވައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު...

September 01, 2020 5
ވާނީ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ

ދ. ވާނީގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިިން ސެންޓަރުގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިންމުން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ކުރަނިކޮށް މުކަރުޖީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 31) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަން އެނގުމުން އެ ބައްޔަށް ވެސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރަނާބު މުކަރުޖީ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

August 31, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ގެއްލުމުން ޑްރައިވަރުންގެ ފޯނު ވަގަށްނަގަނީ!

ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިއްކާލައި އާއިލާގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރަން އިންޑިއާގެ އެހުމްދުއާބާދު ދޫކޮށް ޕޫނޭ އަށް ދިޔަތާ ތިން ވަނަ އަށްވީ ދުވަހު އޮޓޯ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 8
އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ގައުމަކަށް އިންޑިއާ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 30) - އެއް ދުވަސްތެރޭ މުޅި ދުނިޔޭން ވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން، ރިޕޯޓްކުރި ގައުމަކަށް އިންޑިއާ ވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 66
އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަން ބަލަހައްޓަން ސިފައިން

މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުގެ ސަލަމާތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށް، ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

August 29, 2020 6
ދިއްލީގެ ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 29) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ހިންގި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފުލުހުން ވަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ކަމަށް...

August 29, 2020
ވޮލްމާޓުން ވެސް ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ނުކުމެއްޖެ

ވޮލްމާޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ބޭނުން ވަނީ މައިކްރޮސޮފްޓާ ޕާޓްނަޝިޕް ހަދާ ގޮތަށް