03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 1
އިންޑިއާގެ އެމްޑީއެޗް ހަވާދުގެ ވެރިޔާ މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ވަރަށް ގިނައިން އިޝްތިހާރުކުރާ "އެމްޑީއެޗް" ހަވާދުގެ ބާނީ މަހާޝޭ ދަރަމްޕާލް ގުލާޓީ (އެމްޑީއެޗް) މަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 03, 2020 2
ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ވަކިވި އުރްމިލާ ޝިވް ސެނާ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ގުޅި، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ލޯކް ސަބާގެ ގޮނޑިއަކަށް އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމުން ޕާޓީން ވަކިވި ބޮލީވުޑްގެ...

December 03, 2020
މާޗުން ނޮވެމްބަރަށް ހޭދަވީ 15 މިނިޓް: ކާޖޮލް

މި އަހަރު ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ވަރަށް އަވަހަށް ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި މާޗު މަހުން ފެށިގެން ނޮމެވްބަރާ ހަމައަށް ދިޔައީ 15 މިނެޓުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ޝޫޓިން ފަށާ، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބައްޗަން ޕާންޑޭ" ގެ ދެ ވަނަ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 02, 2020
އިންޑިއާގެ "ފައު-ޖީ" ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ކުރިން އޮންނާތީ އިންޑިއާގައި މަނާކުރި ވީޑިއޯ ގޭމް ޕަބްޖީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ އިން އުފެއްދި އެ ގައުމުގެ އަމިއްލަ ގޭމް ފައު-ޖީ: ފިއަލެސް އެންޑް ޔުނައިޓެޑް...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 1
ލޯބިވެރިޔާ އަށް ޕްރޮޕޯޒްކުރީ ކްރިކެޓް މެޗެއްގެ ތެރެއިން

އިންޑިއާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބައްދަލުކުރި ކްރިކެޓް މެޗެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މަންޒަރަކުން އެ މެޗް ވަރަށް ހާއްސަވެއްޖެ އެވެ.

December 01, 2020 7
ބޮލީވުޑް ތަރިން ރާއްޖެ އަންނާތީ އިންޑިއާގައި ބަހުސެއް

ބޮލީވުގެ ތަރިން ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އައުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމެއް ހިނގާތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއްޖެ އެވެެ. އެކަމަކު މިހާރު ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ތަރިން އާދަޔާހިލާފަށް ގިނަ އެވެ....

December 01, 2020 5
ވިވެކް އާއިލާއާ އެކު ކްރޮސްރޯޑްސްގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ އާއިލާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 1
ހީނާ މި ފަހަރު ފުރަވެރީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 30, 2020 5
ރާއްޖޭން ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް ދީފައި: ސޮނާކްޝީ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި އެނބުރި ގައުމަށްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް ރާއްޖެ އަށް ދީފައި ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 2
ކަންގަނާގެ އޮފީސް ތަޅާލުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

މުމްބާއީގައި ހުރި ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް ހަދާފައި ވަނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ އެތަން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މުމްބާއި މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަން (ބީއެމްސީ) އިން ތަޅާލި މައްސަލާގައި ބަދަލު ދޭން މުމްބާއީ ހައި ކޯޓުން ހުކުރު ދުވަހު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 6
ރާއްޖެ، ލަންކާ، އިންޑިއާ ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއިން ބާއްވަމުން އައި މެރިޓަރިމް ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް މިއަދު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ދެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އަށް އިންޑިއާ އިން "ޖަލިކައްޓޫ"

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ބެސްޓް އިންޓަނޭޝަލް ފީޗާ ފިލްމު ކެޓަގަރީގައި އިންޑިއާ އިން ވާދަކުރާ ފިލްމަކަށް މަލަޔާޅަމް ފިލްމު "ޖަލިކައްޓޫ" ހުށަހަޅަން ފިލްމު...

November 26, 2020 7
އަލީއެކްސްޕްރެސް އިންޑިއާގައި މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން މަނާކުރި ޗައިނާގެ އެޕްތަކުގެ އަދަދު މިހާރު 220 އަށް އަރާ

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 23
އިންޑިއާގެ ތަރިން ރާއްޖެ އަންނާތީ ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިއާގައި އަދިވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ފިލްމީ ތަރިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް...

November 25, 2020
ރާނާގެ ދެ ކިޑްނީ ވެސް ފެއިލްވެފައި

"ބާހްބަލީ" ގެ ފިލްމުތަކުގައި ހަށިގަަނޑުން ވަރުގަދަ، ބިޔަ ވިލަން ބައްލާ ދޭވްގެ ކެރެކްޓާ ކުޅުނު ރާނާ ދަގޫބަތީ މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކި ސިފަ އަށް ބަދަލު އައިސްފައި ހުރުމުން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 3
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބާރްތީގެ ދެމަފިރިން ދޫކޮށްލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެެއްގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ ސިންގާއި ފިރިމީހާ ހާޝް ލިމްބާޗިއާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ހޯމަ ދުވަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި

ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2020 5
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްހެން: ސާގިބް

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ އިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެވުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސާގިބް ސަލީމް ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ސައިފްގެ ބައޮގްރަފީ ނެރުމާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް

ބަތަލާއެއްގެ ދަރިއަކަށްވީތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި، ސައިފް އަލީ ޚާންގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ ގެނެސްދިނުމާ ދޭތެރޭ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 3
ކޮމެޑިއަން ބާރްތީ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ ސިންގް އާއި ފިރިމީހާ ހާޝް ލިމްބާޗިއާ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި މިއަދު ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

November 21, 2020 2
އާ ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު އިންޑިއާގެ ރައީސަށް

އިންޑިއާގެ ސަފީރު ކަމަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އައްޔަނު ކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ނިޔާޒު، އޭނާގެ އާ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތު ކޮވިންދަށް މިއަދު...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 2
ޝާހްރުކްގެ ގޭގައި ހުރެލަން މިހާރު ދެވިދާނެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަންހެނުން ގޯރީ ޚާންގެ ނިއު ދިއްލީގެ ގޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެއާބީއެންބީ މެދުވެރިކޮށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 2
ރާއްޖެ އައުމުން ރަކުލް "ވޯޓާ ބޭބީއަކަށް"

ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އިންޑިިއާގެ ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އޭނާ "ވޯޓާ ބޭބީއެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2020 6
ތާރާ އާއި އާދާރުގެ ޗުއްޓީ ވެސް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި އާދާރު ޖެއިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ޕަންޖާބްގެ ސްޓޭޓް އައިކަންއަކަށް ސޯނޫ

އިންސާނިއްޔަތަކަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ލޯބި ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ޕަންޖާބްގެ ސްޓޭޓް އައިކަންގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ: އަރުޖުން

އެއްވެސް އިރަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، އޭގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާ ކަމަށާއި ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އާއިލީ އާ ވިޔަފާރިއެެއް ފަށަނީ

އަނބިމީހާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ގުޅިގެން އާއިލީ އާ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

November 13, 2020 2
ކާޖަލްގެ ރާއްޖޭގެ ހަނީމޫނުން އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލްގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020
ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓް އިންޑިއާގައި ރެގިއުލޭޓްކުރަނީ

އިންޑިއާގައި ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 34
ޔާމީނަށް އަނިޔާ ދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަށް

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މި ސަރުކާރުން އަނިޔާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ވަރްދަންއާ، އިދިކޮޅުން މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

November 10, 2020 25
އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ތިލަ-މާލެ ބްރިޖާއި ގުޅީފަޅު ޕޯޓުގެ މަޝްރޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 10, 2020 14
67 ރަށެއްގެ ޕާކު ހަދާ ސާމާނު އިންޑިއާ އިން ދީފި

ރާއްޖޭގެ 67 ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 55
ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާއިން އެހީދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފި

މާލެ-ވިލިމާލެ އަދި ތިލަފުށްޓާއި ގުޅިފަޅު ގުޅުވައިލާ، "ގްރޭޓާ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އިންޑިއާ އިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 09, 2020 6
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ވަރްދަން ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

November 09, 2020 7
ދަތުރު، ވިޔަފާރި އިތުރުކުރަން އިންޑިއާއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުފަތުރާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރަން ދެ ގައުމުން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.