21 ޖޫން

June 21, 2017
ދަރިފުޅުގެ މަރުގެ ހިތާމަ ދެ ފަހަރަށް ކުރަން ޖެހިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ އާއިލާއަކަށް އެމީހުންގެ ދަރިއަކު މަރުވުމުގެ ހިތާމައާ ދެ ފަހަރަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. އެއީ ކުއްޖާ މަރުވި ކަމަށް ބުނުމަށް ފަހު، ދިރި ހުރިކަން އެނގުމުން ހިތްހަމަޖެހިފައި ތިއްބާ އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން ދަރިފުޅު މަރުވުމުންނެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 3
ޕާކިސްތާނަށް ސަޕޯޓްކޮށްގެން 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިއަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންޑަންގައި އޮތް ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޕާކިސްތާނަށް ސަޕޯޓްކުރި އިންޑިއާގެ 15 މީހަކު އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރެދޭޝްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 45
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން ނިމްސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، 150 އެނދުގެ މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ކުންފުންޏާ މިއަދު...

June 19, 2017 3
ޖިންސީ އަނިޔާ ކޯޓަށް ކިޔައިދޭން ބާބީ ޑޯލެއް ގެންގޮސްފި

ނިއު ދިއްލީގެ ހައި ކޯޓުގައި، އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު، އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާތައް ކިޔައިދޭން ބާބީ ޑޯލެއް ކޯޓަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 2
ހަރުފަޔަކަށް ފުއްލާއެއް ކާލެވިދާނެތަ؟

ހަރުފައަކަށް ފުއްލާއެއް ކާލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިޔަސް މިކަން ހިނގައިިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017
އޭޓީއެމުން ލޫޓުވަމުންދިޔަ މީހާ އަތުލެވުނީ 10 އަހަރު ފަހުން

އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ނަގަންދާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މަކަރުހަދައި އޮޅުވާލައިގެން އެމީހުން އަތުން ފައިސާ ފޭރެމުންދިޔަ މީހަކު 10 އަހަރު ފަހުން އަތުލައިގެންފި އެވެ. ޔޫސުފް ހުސެއިން ކިޔާ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ މި މީހާ އަކީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017
އަންހެނަކު ޖަހައިގަނެގެން ކިނބުލެއް ފިލައިފި

އިންޑިޔާގެ އުއްތަރްޕްރަދޭޝްގައި އޮންނަ ކާންޕޫރު ކިޔާ އަވަށެއްގައި 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ކޯރަކަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ކިނބުލެއް އޭނާ ޖަހައިގަނެގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ނީރްޖާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެންމީހާއަށް ކިނބޫ ހަަމަލަ ދިނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017
މަންމޯހަން ސިންގްގެ ރޯލު އަނޫޕަމް ކޭރް ކުޅެނީ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަންމޯހަން ސިންގުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން ކުޅޭ ފިލްމެއްގައި މަންމޯހަން ސިންގްގެ ރޯލު އަދާކުރަން އެކްޓަރު އަނޫޕަމް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. މިއީ "ދި އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" ކިޔާ ފޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 10
ކޮތަރު ނަޖިސް: ފުއްޕާމެއަށް ވަރަށް ނުރައްކާ

ކޮތަރު ނަޖިހަކީ ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ވަރަށް ގެއްލުންހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ފުއްޕާމޭގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެ އެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ މިޑް ޑޭ ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ ތަރުޖަމާ އެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ކޮތަރު ނަޖިހުގެ އަސަރު ކޮށްގެން މީހެއްގެ ފުރާނަ ދިޔަ ގޮތާއި އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ބަޔަކު...

07 ޖޫން

June 07, 2017 3
މަރުވި މީހާ ހޯދަން ދިޔަ އިރު އިނީ ކާން

އިންޑިއާގެ ހައުރާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތް މީހަކު އަންގާރަ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން އެންގުމުން އެ މީހާގެ އާއިލާގެ މީހުން ދިޔައިރު އެ މީހާ އެހެން ވޯޑެއްގައި އޮތް ބަލި މީހެއް ކައިރީގައި ކާން އިންދާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 10
އުރީދޫ އާއި އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަތަކެއް

ސަބްމެރިން ކޭބަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އުރީދު އާއި އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017
ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް އިންޑިއާ ގަބޫލްކުރީ ފައިސާއަކަށްނޫން

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 5) - ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުގައި އިންޑިއާ އިން ސޮއިކުރީ ފައިސާ އަށް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހަމައެކަނި ތިމާވެއްޓަށް ޓަކައި ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ...

June 05, 2017 3
ރޭލެއް ދަށުވި ޒުވާނަކު އަނިޔާއެއް ނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކަންފަތަށް އިއަފޯން ޖަހައިގެން މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ރޭލު ދަގަނޑު ހުރަސްކުރި 19 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ރޭލު ދަށުވި ނަމަވެސް ހަނި ގޮތަކަށް ފުރާނަ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 8
ގެރި ކަތިލުން މަނާކުރުމާ ބައެއް ސްޓޭޓްތައް ދެކޮޅު

ކެރަލާ (މެއި 31) - ގެރި ކަތިލުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމާ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުން ދެކޮޅު ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

May 31, 2017
މިސްކިތް ތަޅާލި މައްސަލާގައި ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރުން ކޯޓަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 31) - އިންޑިއާގެ އަޔޯދިޔާގައި ހުންނަ 16 ވަނަ ގަރުނުގެ ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލި މައްސަލައިގައި ބާރްތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖީޕީީ)ގެ އިސް ލީޑަރުންގެ ޝަރީއަތް އިއްޔެ ފަށައިފި...

30 މެއި

May 30, 2017 4
ހަތަރު އެއާލައިނަކުން އަލަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިތުރު ހަތަރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 3
އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން ލަންކާ އަށް އެހީދޭން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 28) - ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ހިސާބުތައް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017
އިންޑިއާ އިން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނުކަން ޔަގީންކޮށްދީފި

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 27) - އިންޑިއާގެ ގުޖްރާތު ސްޓޭޓުގެ އަހުމަދުއާބާދުން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 10
ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ކައިރީ އިންޑިއާގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ހުޅުވައިފި

އާސާމް (މެއި 26) - އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ އާސާމް ސްޓޭޓާއި އަރުނާޗަލް ޕްރަދޭޝް ގުޅުވާލުމަށް ހެދި 9.15 ކިލޯ މީޓަރު (5.68 މޭލު) ގެ ދިގު ބްރިޖް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

May 26, 2017 5
އެސިޑް ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވި އަންހެނަކަށް ވިވެކް އޮބްރޯއީ ގެއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ލަލީތާ ބެންބަންސީ ހާއްސަވަނީ އެސިޑް ހަމަލާޔަކުން ސަލާމަތްވާން ކުރި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުންނެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ލަލީތާ އަށް އެސިޑް ހަމަލަ ދިނީ އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެ...

May 26, 2017 2
މަންމަ މަރުވެފައި އޮތް އިރު ދަރިފުޅު އޮތީ ގާތުން ބޯން

އިންޑިއާގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ވެސް ނުވާ ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖަކު އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ މަންމަގެ ގާތުން ކިރު ބޯން އޮތް މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް އަސަރު...

25 މެއި

May 25, 2017 20
އިންޑިއާގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

އާސާމް (މެއި 25) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް އާސާމް ސްޓޭޓުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މާދަމާ ހުޅުއްވައިދެއްވާނެ އެވެ.

May 25, 2017
ކައިވެންޏަށް މަޖްބޫރު ކުރުވި ކުއްޖާ އެނބުރި އިންޑިއާ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 25) - އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ޕާކިސްތާން މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުވި އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އެންމެ ފަހުން ނިއު ދިއްލީ އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

May 25, 2017
އިންސާނަކު އައްޑަނައަކަށް ހެދުމުން އެވޯޑް ދިނުމުން ފާޑުކިޔުން

ސްރީނަގަރު (މެއި 25) - ކަޝްމީރުގެ މުސްލިމަކު ޖިޕެއްގައި ބަނދެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ދުއްވި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހާ އަށް އެވޯޑް ދިނުމުން ފާޑު ކިޔުންތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 4
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު މީހުން އެއްގަލަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 24) - އިންޑިއާގެ ރައީސް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 24, 2017 28
ކޮޗިންގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 24, 2017 34
އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ އެކަހެރި ރަށާއި އެކަހެރި ގަބީލާ

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ އެހެން ރަށްރަށާ އެރަށް ތަފާތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މަައުލޫމާތު ހުރި މީހުންގެ އިންޒާރަކީ އެއްވެސް މީހަކު އެރަށާ ކައިރިނުވުމެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 13
ޔާމީންގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި އެ ގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.