22 މެއި

May 22, 2018 15
ނިޕާ ވައިރަސް ރާއްޖެއިން ނުފެނޭ: އެޗްޕީއޭ

އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ނިޕާ ވައިރަސް ރާއްޖެއިން އަދި ފެނިފައިނުވާ ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރިޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018
ކެރަލާގައި ނުރައްކާތެރި ރޯގާއެއް ފެތުރި ނުވަ މަރު

ކެރެލާ (މެއި 21) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ނުރައްކާތެރި ވައިރަލް ރޯގާއެއް ފެތުރި މިހާތަނަށް ނުވަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

May 21, 2018
ޖާސޫސްކުރިކަމުގެ ކުށުގައި އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ޖަލަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 21) - ޕާކިސްތާނަށް ޖާސޫސްކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 5
ވޯޓުގެ ކުރިން ޗީފް މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދީފި

ބެންގަލޯރު (މެއި 20) - ސަރުކާރެއް އުފެއްދޭނެ ވަރަށް ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް...

May 20, 2018 2
އިމްތިހާނުން ދަރިފުޅު ފެއިލްވުމުން ބޭއްވީ ޕާޓީއެއް

ދަރިން އިމްތިހާނުން ފާސް ނުވުމުން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ރުޅި ގަދަވެ ނުވަތަ ހިތާމަ ކުރިޔަސް އިންޑިއާގެ މި . އާއިލާއިން ކަންތައް ކުރީ އޭގެ އިދިކޮޅަށެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 1
ޑީލް ހަދައިފާނެތީ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންތަކެއް ފޮރުވައިފި

ބެންގަލޫރު (މެއި 19) - އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓުގައި ބޭއްވި އެސެމްބްލީ އިންތިޚާބުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައި ނުވާތީ ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށް ދިން މުހުލަތުގައި މެންބަރުން އެއް ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީ އަށް ބަދަލުވުމުގައި ޑީލް ހަދައިފާނެތީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ބައެއް މެންބަރުން "ފޮރުވައިގެން" ގެންގުޅެން ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 1
ކޯޓުގައި މައްސަލަ އޮއްވާ ޗީފް މިނިސްޓަރު ހުވާކޮށްފި

ބެންގަލޯރު (މެއި 17) - ދެކުނުގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕަޓީތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް...

May 17, 2018 2
އަންހެނުންގެ ނަމުގެ މާނަ އަހާތީ ޕޮލިހަށް

އިންޑިއާ މީހަކު އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގެ މާނަ އަހަން އެތައް ބަޔަކު ފޯނު ކުރާތީ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ، އެކަން އެންމެ ފަހުން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018
އަނބިމީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ އެމްޕީއަކަށް ދައުވާ

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 15) - އަނބިމީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރު އަދި އދ.ގެ ކުރީގެ ޑިޕްލޮމެޓެއް ކަމަށްވާ ޝަސީ ތަރޫރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018
އިންޑިއާގެ ހަތަރު ސްޓޭޓަކަށް ތޫފާން އަރައި 60 މަރު

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (މެއި 14) - އިންޑިއާގެ ހަތަރު ސްޓޭޓަކަށް އިއްޔެ ހަވީރު އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި 61 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 8
ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިވާން އިންޑިއާ މަނަވަރު ރާއްޖޭގައި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ބާއްވާ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2018 9
13000 ޑޮލަރުގެ ކަރަންޓް ބިލެއް ފޮނުވުމުން އަމިއްލައަށް މަރު

މަހާރާޝްތުރާ (މެއި 12) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ މަހާރާޝްތުރާ ސްޓޭޓުގެ ގެއަކަށް 13،000 ޑޮލަރުގެ ކަރަންޓް ބިލެއް ފޮނުވުމުން އެ ގޭގެ ވެރި މީހާ އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 12, 2018 10
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ އިންޑިއާގައި ތިން ކުދިން ރޭޕްކޮށް ހުޅުޖަހައިފި

މަދިޔަ ޕްރަދޭޝް (މެއި 12) - އިންޑިއާގައި ކުޑަ އަންހެއް ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާން ޖަހައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 1
އިންޑިއާ ރޭޕް: ދެވަނަ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ޖަހައިފި

ޖަރުކަންދު (މެއި 8) - އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ޖަރުކަންދު ސްޓޭޓުގައި ދެ ވަނަ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު އެ ކުއްޖާ ގައިގައި އަލިފާން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 2
އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް އަންދާލި އިސް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖަރުކަންދު (މެއި 7) - އިންޑިއާގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް އަދި އެ މައްސަލަ ޖެއްސުމުން އެ އަންހެން ކުއްޖާ ދިރިހުއްޓާ އަންދާލި ގޭންގުގެ އިސް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ...

May 07, 2018 3
އިންޑިއާގެ އިންޖިނޭރުންތަކެއް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކިޑްނެޕްކޮށްފި

ކާބުލް (މެއި 6) - އިންޑިއާގެ ހަތް އިންޖިނޭރަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކިޑްނެޕްކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 2
ފިރިމީހާގެ ޕާސްޕޯޓުގައި އަނބިމީހާ މެންޗެސްޓާ އިން އިންޑިއާ އަށް

ދުބާއީ (މެއި 5) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ އިން އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީ އަށް ފިރިމީހާގެ ޕާސްޕޯޓުގައި އަނބިމީހާ އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓެއްގައި ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 05, 2018 12
ރޭލުގެ ފާޚާނާގެ ފެނުން ސައި ހަދައިގެން ވިއްކައިފި

ޗެންނާއީ (މެއި 5) - އިންޑިއާގެ ރޭލެއްގެ ފާޚާނާ އިން ފެން ނަގައިގެން ސައި ހަދައިގެން ޕަސިންޖަރުންނަށް ވިއްކަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ލީކުކޮށްލުމާ އެކު ސައި ވިއްކި މީހާ...

04 މެއި

May 04, 2018
އިންޑިއާ އަށް އިތުރު ތޫފާންތައް އަރާނެކަމުގެ އިންޒާރު

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 4) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވި ހިރަފުހުގެ ތޫފާނެއްގައި 125 މީހުން މަރުފައިވާ އިރު އަދިވެސް އިތުރު ތޫފާންތައް އަރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އޮފިޝަލުން ދީފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018
ހިރަފުހުގެ ތޫފާނެއްގައި އިންޑިއާ އިން 74 މީހުން މަރު

ރާޖަސްތާން (މެއި 3) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ރާޖަސްތާން އާއި އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް އަށް އެރި ހިރަފުހުގެ ތޫފާނެއްގައި 74 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018
ނުތާހިރު އަވަށްތަކަށް ހިލޭ ހަނޑޫ ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފި

ހާމަ ތަންތަނަށް ބޮޑުކަމުދާ ނަމަ ހިލޭ ހަނޑޫ ނުދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޑިއާގެ ބައެއް އަވަށްތަކަށް ދީފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 3
އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓަކަށް 37000 ފަހަރު ހޮނުއަޅައިފި

އަންދުރަ ޕްރަދޭޝް (އެޕްރީލް 27) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ އަންދުރަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު 13 ގަޑިއިރު ތެރޭ 36،749 ފަހަރު ހޮނުއަޅާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018
ސްކޫލް ބަހެއް ރޭލެއްގައި ޖެހި 13 ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ކުޝީނަގަރު (އެޕްރީލް 26) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަމަ ޕްރަދޭޝްގައި ސްކޫލް ބަހެއް ރޭލެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 13 ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

April 26, 2018 7
ވިސްނާ! ނޫސްވެރިކަމުގެ ހައްގުގައި މޯދީ ހުއްޓުވި ފިޔަވަޅު

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ނަގައިގެން އުޅޭ "ފޭކް ނިއުސް"ގެ ބޮޑު ރާޅު ބަހަނާއަކަށް ހަދައިގެން މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ފިއްތަން ސަރުކާރުތަކުން ފޫގަޅަން ފަށައިފި އެވެ. ފިލިޕީންސާއި މެލޭޝިއާ އާއި...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 4
އިންޑިއާގެ ރޫހީ ޓީޗަރު ރޭޕުގެ ކުށުގައި އުމުރަށް ޖަލަށް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 25) - އިންޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ރޫހީ ޓީޗަރު އަސަރަމް ބާޕޫގެ މައްޗަށް 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަން ސާބިތުވެ އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 3
ފޮޓޯ ނަގަން ގަހެއްގައި ބޯކޮޅުވަތަށް

އަތުގައި އޮންނަ ފޯނުން ސެލްފީއެއް ނަގަން މީހުން ޖައްސާ ވައްތަރުތަކަކީ މިހާރު އެއްވެސް މީހަކަށް އާ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންވިއްޔާ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނަގާއިރު އަދި ކިހާ ވަރެއް ވާނެހެއްޔެވެ؟ ހާއްސަކޮށް، ކައިވެނީގެ ފޮޓޯއެކެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 4
މޯދީ ޗަައިނާ އަށް ވަަޑައިގެން ޝީއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ބެއިޖިން (އެޕްރީލް 23) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޗިންޕިންއާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 9
ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަަށް އިންޑިއާގައި މަރުގެ އަދަބު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 22) - އިންޑިއާގައި ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ކެބިނެޓުން ނިންމައިފި އެވެ.