06 ޖުލައި

July 06, 2020 3
ތިން ވަނައަށް އިންޑިއާ، 70 ޕަސެންޓް ކޭސް ޖޫން މަހު

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 6) - އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް 700،000 އަށް އަރާފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭން 70 ޕަސެންޓް ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ބެންގަލޫރުގެ 18 ހޮސްޕިޓަލުން ނޭނެކޭ ބުނި މީހާ މަރު

ބެންގަލޫރު (ޖުލައި 5) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ބެންގަލޫރުގެ 18 ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުން ވެސް ފަރުވާ ނުލިބުނު ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 1
އިންޑިއާގައި އެއް ދުވަހުން 22،000 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 4) - އިންޑިއާގަައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 22،772 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ 442 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް...

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ކައިވެނި ޕާޓީން ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ބޮޑު ޖުރިމަނާއެއް

ރާޖަސްތާން (ޖުލައި 2) - އިންޑިއާގެ ރާޖަސްޕާތާނުގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޕާޓީއަކުން 16 މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، ފިރިމީހާ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

July 02, 2020 4
10،000 އެނދުގެ ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލެއް ދިއްލީގައި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 2) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލް ނިއު ދިއްލީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 8
ބަލި މީހުންގެ ދެވަނަ ބެޗެއް ގެންދަން ހުއްދަ ދެނީ

ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ނުކުރެވޭ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުންގެ އިތުރު ބަޔަކު އިންޑިއާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

July 01, 2020 2
އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ޕާޓީއަކުން 111 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ބިހާރު (ޖުލައި 1) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ބިހާރު ސްޓޭޓުގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭން 111 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު...

June 30, 2020
މެލްބަން އިންޑިއާ ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޑިއަން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް އޮފް މެލްބަމް (އައިއެފްއެފްއެމް) ގެ މި އަހަރުގެ އެޑިޝަން ބޭއްވުން ފަސްކޮށްފި...

29 ޖޫން

June 29, 2020 4
އާސަންދައިން 28 މީހަކު އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ 28 މީހަކު މިރޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

June 29, 2020 17
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހޫނުވަމުންދާ ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލައި ކެމްޕޭންތަކެއް ވެސް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު...

28 ޖޫން

June 28, 2020
ދިއްލީގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ނުތަކާވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 28) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން މިހާރު އިތުރުވަމުން ދަނީ ސިޓީގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ނުތަކާ ވަރަށް ކަމަށް ޗީފް މިނިސްޓަރު...

June 28, 2020 3
ބޮޑެތި ފަރުވާ ބޭނުންވާ 37 މީހަކު މާދަމާ ފުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން، ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން...

27 ޖޫން

June 27, 2020 9
އިންޑިއާ: ދެބަފައިން މަރުވުމުން ފުލުހުންނަށް ނުރުހުން

ޓަމިލް ނާޑޫ (ޖޫން 27) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގައި ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ތިބި ދެބަފައިން މަރުވުމުން އެ ސްޓޭޓުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 2
ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ދިއްލީގެ މުޅި އާބާދީ ޓެސްޓްކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 26) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ނިއު ދިއްލީގައި އިތުރުވާތީ ވެރިރަށުގެ މުޅި އާބާދީ އެއްކޮށް ވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 26, 2020 1
ހޮނުއަޅައިގެން އިންޑިއާ އިން 107 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޕަތުނާ (ޖޫން 26) - ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އިންޑިއާގެ އުތުރާއި އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކަށް ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން 107 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

June 26, 2020 4
އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުގައި ޗައިނާއިން ވަނީ ބަންކަރު ހަދާފައި

ގަލްވާން ވެލީ (ޖޫން 26) - ދެ ގައުމުން ވެސް މި މަހު ކުރީކޮޅު ކުރިމަތިލުމަކަށް ދިޔަ ހިމާލަޔަން ބޯޑަރުގައި ޗައިނާ އިން ސްޓްރަކްޗާތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ދައްކައިފި...

25 ޖޫން

June 25, 2020 3
ސުޝާންތު މަރުވީ އަމިއްލައަށް، މަރާލީއެއް ނޫން: ރިޕޯޓް

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތު މަރުވީ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި ބަޔަކު އޭނާ މަރާލީ ނޫން ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
ކޮރިއޮގްރާފަރު ސަރޯޖް ޚާން އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމެއްގެ ލަވަތަކުގެ ނެށުން ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ ސަރޯޖް ޚާން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

June 24, 2020 1
ޖާސޫސްކުރާތީ ޕާކިސްތާނުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އިންޑިއާއިން ފޮނުވާލަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 24) - ޖާސޫސްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު، ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާން ހައި ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޑިޕްލޮމެޓުން ފޮނުވާލަން އިންޑިއާ އިން...

23 ޖޫން

June 23, 2020 9
ބަލި މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ފަރުވާތައް ހޯދަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން އެ ގައުމުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

June 23, 2020 2
ބަތަލާ އަމްރިތާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަމްރިތާ ރާއޯ، މުމްބާއީގައި ހުންނަ އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ކުލި، އަންނަ މަހާ ހަމައަށް މާފުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 7
އަސްކަރިއްޔާއިން އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ދިފާއު ކުރާނެ: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 20) - އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރު ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 20, 2020 1
ސުޝާންތުގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް!

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 4
ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި އިންޑިއާ ސިފައިން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 19) - ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ އިން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިންގި ކުރިމަތިލުމުގައި ޗައިނާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ އިންޑިއާގެ 10 ސިފައިން ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 5
އިންޑިއާ އިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 18) - އިންޑިއާ އިން އިއްޔެ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮރޯނާވައިރަހަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

June 18, 2020
އިންޑިއާއާ އެކު 4 ގައުމު އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 18) - އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް އޮތް 2021 އަދި 2022 ގެ ދައުރުގެ މެންބަރު ކަމަށް އިންޑިއާ، މެކްސިކޯ، ނޯވޭ އަދި އަޔަލެންޑް އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

June 18, 2020 1
ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ، އެހީވީ ރައްޓެހިން: އަޝިޝް

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން އާއިލާގެ ބަޔަކު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި މަރުވުމުން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ރައްޓެހިންގެ އެހީ އާއި މަދަދާ...

17 ޖޫން

June 17, 2020 14
ސިއްހީ ސާމާނު ގެނައުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ އިން ދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިންޑާގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ އެސްޓީއޯ އިން ގަނެ، ރާއްޖެ ނުގެނެވިފައި ހުރި ސިއްހީ ސާމާނު ގެނައުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

June 17, 2020 12
އިންޑިއާ-ޗައިނާ: ތުހުމަތު އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 17) - ދެ ގައުމުގެ ބޯޑަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި ކުރިމަތިލުމުގެ ތުހުމަތު އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އިން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިފި އެވެ.

June 17, 2020 3
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގަ އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، ފިލްމީ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު ފަސް މަސް ވަނީ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތައް ކްރޯޑް...