21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 4
އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 21) - އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރަންޖަން ގޯގޮއިގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފި އެވެ.

April 21, 2019 25
ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިންޑިއާ އަށް

އިންޑިއަން ޕްރިމިއަ ލީގު (އައިޕީއެލް) ގެ ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 1
ދެމަފިރިން ކޯރަށް ވެއްޓުނަސް، ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު، އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި އަލަށް ކައިވެނިކުރި ދެމަފިރިއެއްގެ ފޮޓޯ ތަފާތު ގޮތަކަށް ނަގަން ފޮޓޯގްރާފަރަކު ގަހެއްގައި ބޯކޮޅުވަތަށް އެލިގެން އޮތް މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ...

April 20, 2019 8
ނުބައި ޕާޓީއަކަށް ވޯޓް ލެވުމުން އިނގިލި ބުރިކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އާންމު އިންތިހާބުގައި، މީހަކު އޭނާ ތާއީދުކުރާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓް ލެވުނުކަން އެނގުމުން ވޯޓްލީގެ ކަމުގެ ނިޝާން ޖެހި އިނގިލިން...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 3
ޓަމިލް ނާޑޫން ވަނީ 1.3 ބިލިއަން ރުޕީސް އަތުލާފައި

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 19) - އިންޑިއާގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް މާޗް 10 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރި ފަހުން ޓަމިލް ނާޑޫން މިހާތަނަށް ވަނީ 1.3 ބިލިއަން ރުޕީސް (18.7 މިލިއަން ޑޮލަރު) އާއި އެއް ޓަނުގެ ރަން ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
މޯދީގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ގެއްލިއްޖެ

އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒް ނުކުރެވި، ފިލްމު ދެން ރިލީޒް ކުރެވޭނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އާންމު އިންތިހާބުގެ ފަހުން ކަމަށް އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެންގުމާ އެކު ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ވެސް ޔޫޓިއުބުން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ވޯޓު ގަންނާތީ އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްގެ ވޯޓު ހުއްޓުވައިފި

ޗެންނާއީ (އެޕްރީލް 17) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ވެލޯރި ސިޓީގައި ކެންޑިޑޭޓަކު ވޯޓު ގަންނަމުންދާކަމުގެ ހެކި ލިބުމާ އެކު އެ ސިޓީގެ އިންތިޚާބު އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

April 17, 2019 11
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް ބްލޮކް ކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް އެ އެޕްލިކޭޝަން އެ ގައުމުގައި ޑައުންލޯޑް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

April 17, 2019
ކުއްތާއަށް ކާންދިނުމުން ތިން ލައްކަ ރުޕީސްގެ ޖޫރިމަނާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގެ ތެރޭގައި ވަގު ކުއްތާތަކަކަށް ކާން ދިނުމުން އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ގޮނޑިތައް ބަހާނެ ގޮތާ މެދު އެއްބަހެއް ނުވެވުނު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 16) - އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ގޮނޑިތައް ދެ ޕާޓީގެ މެދުގައި ބަހާނެ ގޮތާ މެދު އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ދިއްލީގައި ވެރިކަން ހިންގާ އާމް އާދްމީ ޕާޓީ (އޭއޭޕީ) އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 174
މަލިކާ ބެހޭ ގޮތުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއް

ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މަލިކާ ބެހޭ ގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...

April 13, 2019 2
މޯދީއާ ވައްތަރު މީހަކު މޯދީ ވާދަކުރާ ދާއިރާ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 13) - އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވާދަކުރައްވާ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުގެ ވަރަނަސި ސިޓީ އަށް މޯދީއާ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 48
3 ގައުމެއްގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "މެރަނާ" ގެ ނަމުގައި އާސަންދަ ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

April 11, 2019 1
އިންޑިއާއިން ހަމަލާ ދިން ތަން ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 11) - މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިންޑިއާ އިން ވައިގެ ހަމަލާ ދިން ޕާކިސްތާނުގެ ބަލަކޮޓް ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 4
އަމީތާބް ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ ރޯލު ނުކުޅެން ނިންމައިފި

ވާދަވެރި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ހިނގާ ސުލްހައިގެ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެއްގައި ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ ރޯލް ކުޅެން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އަމީތާބް ބައްޗަން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
ބީޖޭޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އަކީ އެކަހެރިވެފައިވާ މީހެއްގެ އަޑު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 9) - ވެރިކަން ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) އިން އާއްމުކުރި މެނިފެސްޓޯ އަކީ އެކަހެރިވެފައިވާ މީހެއްގެ އަޑު ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ރައީސް ރާހުލް ގާނދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 09, 2019 4
ތަރައްގީއަށް 1.4 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރާނަން:މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 9) - އިންޑިއާ އަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެނެސްދިނުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ 1.4 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ...

April 09, 2019 1
އޮކްޓޫބަރުގައި ރިއާނާގެ ކޮންސެޓެއް އިންޑިއާގައި

ހުޅަނގުގެ މަޝްހޫރު އާޓިސްޓުން އެންމެ އާންމުކޮށް ޓުއާތަކަށް ދާ އޭޝިއާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ހިމެނެ އެވެ. މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް އިންޑިއާ...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 1
"ކިޔަވާ ކުދިންގެ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ކަނޑާލާނަން"

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 8) - މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 31 ކުރިން ނަގާފައިވާ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ހުރިހާ ލޯނެއްގެ އިންޓަރެސްޓް ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ރައީސް ރާހުލް ގާނދީ ވިދާޅުވެއްޖެ...

April 08, 2019 5
ބީޖޭޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ދަނޑުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްފައި

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 8) - އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބަށް، ވެރިކަން ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) އިން ތައްޔާރު ކުރި މެނިފެސްޓޯ މިއަދު އާއްމު ކުރި...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 6
އިންޑިއާ އިން ހަމަލާއެއް ދޭން އެބައުޅޭ: ޕާކިސްތާން

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 7) - މި މަހު 16-20 އާ ދެމެދު އިންޑިއާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިތުބާރު ހުރި ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހް މަހްމޫދު ގުރޭޝީ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 8
ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކޮށްލުން ކާމިޔާބުވެއްޖެ: ސްވަރާޖް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 6) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކޮށްލަން އިންޑިއާ އިން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ...

April 06, 2019 1
އިންޑިއާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ހޫނުގަދަ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 5) - އިންޑިއާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް މި ހަފުތާގައި ހޫނުގަދަވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 3
"އިންތިޚާބުގައި ބީޖޭޕީން 300 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނެ"

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 5) - އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) އަށް ޕާލަމެންޓުގެ ދަށު ގޭގެ މަދުވެގެން 300 ގޮނޑި...

April 05, 2019 9
އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓެއްގެ މަރާ މެދު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް

ހަނީމޫނަށް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓަކަށް އައިސް އުޅެނިކޮށް 2016 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު، ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރާތީ، އެ...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
ފަގީރުކަން ނައްތާލައި 50 މިލިއަން އާއިލާ އަށް ފައިސާ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 4) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޮންގްރެސްގެ މެނިފެސްޓޯގައި 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާންވާއިރަށް ގައުމުން ފަގީރުކަން ނައްތާލައި 50 މިލިއަން އާއިލާ އަށް...

April 04, 2019 4
ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ އަކީ ދޮގު ލިޔުމެއް: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 4) - އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީން އިންތިޚާބަށް ނެރެފައިވާ މެނިފެސްޓޯ އަކީ ދޮގު ލިޔުމެއް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
ކޮންގްރެސްގެ މެނިފެސްޓޯވާނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑަށް: ރާހުލް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 1) - ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ނެރޭ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަމަށާއި އެއީ އެންމެ މީހެއްގެ ޚިޔާލު ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 01, 2019 9
އިންޑިއާގައި ވޯޓުގެ ކުރިން 70 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 1) - އިންޑިއާގައި މި މަހު 11 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބަހަން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ގާތްގަނޑަކަށް 70 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އެތައް...

April 01, 2019 1
މީހެއްގެ ސިކުނޑިތެރޭ ފަންޏެއް ބިސް އެޅުމުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާ ޒުވާނެއްގެ ސިކުނޑި ތެރޭގައި ފަންޏެއް ބިސް އަޅައި ހާލި ހެދުމުން އެ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 32
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދެ ލައްކަ ލެޑް ބޮކި ދެނީ

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދެ ލައްކަ ލެޑް ބޮކި ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓު މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 31, 2019 4
މާލޭ މަގުތަކުގައި ލެޑް ލައިޓު ހަރުކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި އާދައިގެ ބޮކިތައް ނަގައި ލެޑް ބޮކި ހަރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 11
އިންޑިއާގެ ޖަލެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ މީހަކު މަރާލައިފި

ކަރާޗީ (މާޗް 28) - އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް އޮޅިގެން ވަނުމުން ހައްޔަރުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ މަސްވެރިއާ އަށް ޖަލުގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 8
އިންޑިއާ އަކީ މިހާރު ޖައްވީ ސުޕަ ޕަވަރެއް: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 27) - އިންޑިއާ އަކީ މިހާރު ޖައްވީ ސުޕަ ޕަވަރެއް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

March 27, 2019
ބަތަލާ އުރުމިލާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރަނީ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި، ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އުރްމިލާ މަޓޯންޑްކަރު އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ލޯކް ސަބާ...

March 27, 2019 2
އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާން 25،000 ދެއްކީ ވަކިލާރިން

އިންޑިއާގެ ޓެމިލް ނާޑޫގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަކު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 25،000 ރުޕީސް ފައިސާ ފޮތިން ދައްކައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 4
50 މިލިއަން މީހުންނަށް އާމްދަނީ ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: ރާހުލް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 26) - އިންޑިއާގެ ފަގީރު 50 މިލިއަން އާއިލާ އަށް އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.