18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 3
މި މީހުން އޮފީހުގައި ތިބެނީ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން

އިންޑިއާގެ ބިހާރުގައި ހުންނަ ބާ އިމާރާތެއްގައި ހިންގާ އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ބޮލުގައި ހެލްމެޓެއް އަޅާފައި އޮންނަނީ ޔުނިފޯމްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެ އިމާރާތުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފަންކާތަކާއި އިމާރާތުގެ ބައިތައް ބޮލަށް ވެއްޓިދާނެތީ ބިރުން އެ މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 4
ރޭޕްކޮށްގެން ބަނޑުބޮޑުވި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިހައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 17) - ބޮޑު ބޭބެގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިން އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާ މިއަދު ވިހައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 8
ބަޑީގެ ވަޒަނުން ކަޝްމީރަށް ހައްލެއް ނުހޯދޭނެ: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 15) - ބަޑީގެ ވަޒަނުން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ނުހޯދޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ބިންގަނޑު ފޭބުމުން ދެ ބަސް ވެއްޓި 50 މީހުން މަރު

ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 14) - އިންޑިއާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން މީހުންނާ އެކު ތިބި ދެ ބަސް ބިންގަނޑާ އެކު ވެއްޓި 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 14, 2017 2
އިންޑިއާ ކުއްޖެއްގެ އަތްތިލާގައި އެއް ފޫޓު

އިންޑިއާގައި، އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ދިމާވެފައިވާ އާދަޔާ ހިލާފު ސިއްހީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އަތްތިލަ މިހާރު ވަނީ އެއް ފޫޓަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ. އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައި އުޅޭ މި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 24
ކާންދޭ ހޮޅި ނެއްޓިގެން ޒާހިލް އިންޑިއާ އަށް

ބަނޑަށް ހޮޅިއެއް ގުޅައިގެން ކާންދެމުން އައި އިބްރާހިމް ޒާހިލް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ހޮޅި ނައްޓައިގެން ދިއުމުން އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމަށް އިންޑިއާ އަށް...

August 13, 2017 6
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުދިން މަރުވީ އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 13) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަސް ދުވަސްތެރޭ 60 ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ އޮކްސިޖަން ސަޕްލައި ކުރާ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 6
ދެ ދުވަސް ތެރޭ އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން 30 ކުދިން މަރު

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 12) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ދެ ދުވަސް ތެރޭ 30 ކުޑަ ކުދިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 3
ފާޑުނުކިޔޭ ނަމަ ޑިމޮކްރެސީ ވާނީ ޚުދުމުޚްތާރު އެއްޗަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 10) - ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް މިނިވަންކަމާ އެކު ފާޑު ނުކިޔޭ ނަމަ ޑިމޮކްރެސީ ބަދަލުވެގެންދާނީ ޚުދުމުޚްތާރު އެއްޗަކަށް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ހާމިދު އަންސާރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 19
ބާބެކިއު ނޭޝަންގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބާބެކިއު ރެސްޓޯރެންޓް ޗެއިންގެ، ރެސްޓޯރެންޓެއް، ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން، މާލޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 10
ހަރުފަޔަކާ އެކު ކެބެޖެއް ކެވި ދެމައިން ވިހަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އިންދޯރުގެ 35 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި އޭނާގެ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަކަށް، ކުޑަ ހަރުފައެއް އޮތް ކެބެޖެއް ކެވިގެން ވިހަވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 1
އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ދޮޅު ޓަނުގެ ޑްރަގު އަތުލައިގެންފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 31) - އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުން 1.5 ޓަނުގެ ހެރޮއިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

July 31, 2017 2
އިންޑިއާއަށް ކުރާ ވިއްސާރައިގައި ހޮނުއެޅުމުން 11 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 31) - އިންޑިއާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކުން 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 18
އިންޑިއާ ސަފީރު، ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 56
އެދެނީ ދިވެހިންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލްވާން: އިންޑިއާ

އިންޑިއާއިން އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސުލްހަވެރިކަމާއި ފާގަތިކަން ލިބި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލްވާ ގައުމަކަށް ވާން ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 1
ފެންބޮޑުވުމުގައި އިންޑިއާގެ އެއް އާއިލާއަކުން 17 މަރު

ގުޖުރާތު (ޖުލައި 27) - އިންޑިއާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުން ގުޖުރާތުން އެއް އާއިލާއަކުން 17 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

July 27, 2017 36
އިންޑިއާއަށް ފާޑުކިޔުމުން އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އިއްޔެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިއާއަށް ފާޑު ވިދާޅުވިއިރު ހިމޭނުން ހުންނެވުމުން އެމްޑީޕީން...

26 ޖުލައި

July 26, 2017 60
ސަފީރުގެ ފައިބުޑަކަށް ނުވެއްޓޭނަން: ރިޔާޒް ރަޝީދު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ އާއިލާއާ އެކު އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ ކެއުމެއްގައި ތިއްބެވި ފޮޓޯއެއް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ޓުވީޓް ކުރެއްވުމާ އެކު، ރިޔާޒަށް ވެސް ކެއުމަކަށް ދައުވަތު ދެއްވުމުން އެކަމާ ރިޔާޒް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 8
އިންޑިއާ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖެހުމަށް ޗައިނާ އިން ގޮވާލައިފި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 24) - ދެ ގައުމު ގުޅުނު ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ޗައިނާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017
ދެ އަތް ނެތަސް މިއީ މޮޅު ފެހުންތެރިއެއް

އިންޑިއާގެ ހަރްޔާނާއަށް އުފަން މަދަން ލާލް، 45، އަކީހިތްވަރުގަދަކަމުގެ މިސާލެކެވެ. އަދި މިއީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިންޑިއާގައި އޮންނަ ތަފާތުކުރުން ވެސް މަދަން...

July 23, 2017 21
އެކްސިޑެންޓުވި މީހަކު މަރުވަންދެން ތިބީ ފޮޓޯ ނަގަން

އިންޑިއާގައި، އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ސައިކަލެއްގައި ދަނިކޮށް އެހެން ވެހިކަލެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވުމުން އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅާލުން ނުލިބި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 16
އިންޑިއާގެ ރޭލްތަކުން ދޭ ކާ އެއްޗެހި ކާން ހެޔޮނުވާނެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 22) - އިންޑިއާގެ ރޭލްތަކާއި ރޭލްވޭ ސްޓޭޝަންތަކުން ދޭ ކާއެއްޗިއްސަކީ އިންސާނުން ކާން ހެޔޮވާވަރުގެ އެއްޗެހި ނޫން ކަމަށް ރަސްމީ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017
އިންޑިއާގެ އާ ރައީސް: ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ނަމެއް ނޫން

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 21) - އިންޑިއާގެ އާ ރައީސްގެ މަގާމަށް އުތުރުގެ ބިހާރު ސްޓޭޓުގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ރާމް ނާތު ކޮވިންދު ނޮމިނޭޓް ކުރިއިރު އެއީ އެހާ ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ހިންދޫންގެ ދަލަތު ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވި ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ ހައްގުގައި ވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރައްވައިފައެއް ނުވެ އެވެ. ދަލިތަކީ ހިންދޫންގެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2017 12
ޒާކިރު ނައިކުގެ ޕާސްޕޯޓް އިންޑިއާ އިން ކެންސަލްކޮށްފި

މުމްބާއީ (ޖުލައި 19) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކުގެ ޕާސްޕޯޓް އިންޑިއާ އިން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
އިންޑިއާގައި އާ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 17) - އިންޑިއާގައި އާ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޕާލަމެންޓުގެ ދެ ގޭގައި މިއަދު ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ.