14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 3
އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ކިލޯއެއް 30ރ. އަށް!

ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެ، ފިޔާގެ އަގު އާދަޔާ ހިލާފަށް އުފުލިފައިވާ އިރު މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބެންދެން އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވިއްކާނީ ލިމިޓް ކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

October 14, 2019
"ބިގް ބޮސް" ގެ މައްސަލަ އެބަ ބަލަން: މިނިސްޓަރު

ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 13 ގައި އާންމު މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ބޭއަދަބީ މަންޒަރުތައް ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޝޯ ހުއްޓުވައިދޭން އެދި އިންޑިއާގެ...

October 14, 2019 3
ފިރިމީހާގެ ގޭގައި ފާހާނާ ހުރުން ކައިވެނީގެ ޝަރުތަކަށް

އިންޑިއާގެ މަދިޔަ ޕަރްދޭޝްގެ ބޯޕާލްގައި ފިރިހެނަކު ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ އޭނާގެ ގޭގައި ފާހާނާއެއް ހުރިކަން އަންހެން މީހާ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 30
ނިހާން ކަމަށް ހީކޮށް ގާޒީ ނިހާންއާ ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ކަމަށް ހީކޮށް އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާން ހުއްޓުވައި އިންޑިއާ އިން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 2
އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު ދެ ބެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދިންގެ ތެރޭގައި ކުރިން ހިމެނުނު އަދި އެ ގައުމުގައި ހޮސްޕިޓަލް ޗޭނެއް ހިންްގަމުން އަންނަ ދެ ބެއިން އޮޅުވާލައިގެން 330 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 17
"ދަތިކަމެއް ނެތި މިހާރު ފިޔާ އެތެރެ ކުރެވޭނެ"

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔާ އެތެރެ ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 7
މަލިކު ކައިރިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ ދޯނި ދޫކޮށްލައިފި

މަލިކު ކައިރިން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑިއާ ސިފައިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނި މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

October 08, 2019 4
އާ ކައިވެންޏަށް ފަހު ނެގި ސެލްފީއާ އެކު އަނބިމީހާ މަރުވެއްޖެ

މެޑްރާސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫގައި އާ ކައިވެންޏަށް ފަހު އާއިލީ މެންބަރުން ސެލްފީ ނަގަނިކޮށް، އަލަށް ކައިވެނި ކުރި އަންހެން މީހާ ކޯރަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 5
ރާއްްޖެ ބައިވެރިވި ރާޑަރު ނިޒާމް ބޭނުންކުރަން ފަަށައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ 18 ގައުމެއް ބައިވެރިކޮށްގެން އިންޑިއާއިން ގާއިމްކުރި ރާޑަރު ނިޒާމު އިންފޮމޭޝަން ފިއުޝަން ސެންޓަރު ފުރިހަމަޔަށް ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެތަނުގެ މައުލޫމާތު ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރުމަށް އިިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު އަޖިތު ދޮވާލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
ވިއްސާރައިގައި އިންޑިއާ އިން 1،600 މީހުން މަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 6) - އިންޑިއާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި، މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 1،600 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި...

October 06, 2019 11
މަނީލޯންޑަރިން މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޔޮޓެއް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގައި މިހާރު ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ޔޮޓެއް ރާއްޖޭގައި އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 33
މަލިކު ސަރަހައްދުން ދިވެހި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި

މަލިކު ކައިރިން ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯންޏެއް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 1
ފެންބޮޑުވެފައިވާ ތަނެއްގައި މޮޑެލްކުރުމުން ހޫނުފެނަށް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގެ ޕަޓްނާ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެފައި އޮއްވައި އެތަނުގައި މީހަކު މޮޑެލްކޮށް ފޮޓޯ ނެގުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 43
އަޅުގަނޑު ތަނަކަށް ގެންދެވޭނީ ހަރަދު ދީގެން: ނަޝީދު

އެއްވެސް ދަތުރުފުޅެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ދެ ކޮޅު ޓިކެޓާއި ހުންނެވުމުގެ ހަރަދު ދިނީމަ ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

October 03, 2019 17
އިންޑިޔާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އިންޑިޔާ އިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ އިރު މިކަމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
އިންޑިއާގެ އާމީ ޗީފް، މިނިސްޓަރު ޝާހިދާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ، އާމީ ޗީފް ޖެނެރަލް ބިޕިން ރަވާތު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
އިންޑިއާއަށް ކުރާ ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެ، 100 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އިންޑިއާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް އާއި ބިހާރަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ މިހާތަނަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 3
ދެ އަނބު ކާލުމުން ޖޫރިމަނާކޮށް ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކާގޯ ޝިޕްމަންޓަކުން ދެ އަނބު ނަގައިގެން ކެއި މައްސަލައެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ވައްކަމުގެ ދައުވާކޮށް، ބޮޑު އަދަބެއް ދީފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 9
ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށްކީ އެންމެ ހޫނު މަރުހަބާ މޯދީ އަށް

ޓެކްސަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށް އެމެރިކާ އިން މިހާތަނަށް ނުކިޔާވަރުގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ކިޔައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 6
އިންޑިއާގެ ބެޑިމިންޓަން ތަރީގެ ކައިވެންޏަށް އެދެނީ

އިންޑިއާގެ 70 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޕީވީ ސިންދޫއާ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުވެގެން އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް...

September 21, 2019
އޮސްކާ އަށް އިންޑިއާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ޑޮކިއުމަންޓަރީ ކެޓަގަރީ އަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމެއް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 11
މޯދީގެ ބޯޓަށް ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދު

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރައްވާ މަތިންދާ...

September 19, 2019 2
ފިނިކޮށްދޭ ހެލްމެޓެއް އުފައްދައިފި

ސައިކަލު ދުއްވާ އިރު ހެލްމެޓް ނާޅަނީ ހޫނުވާތީއޭ ބުނެ ބަހަނާ ދެއްކޭކަށް ނެތެވެ. އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު މި ވަނީ ބޮލުގައި އަޅައިގެން ހުންނަ އިރު، ފިނިކޮށްދޭ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 18
އިންޑިއާގައި އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކޮށްފި

އީ-ސިނގިރެޓާ އެކު އާންމުވަމުންދާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ މެދު އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ އިން މިއަދުން ފެށިގން އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 18, 2019 6
ހަނިމާދޫ-ކޮޗިން ދަތުރުތައް އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި

ހަނިމާދޫ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި ފަށާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަރިޔަމް ޖެނިފާ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 9
މޯދީގެ އުފަންދުވަހު މަންމައާއެކު މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅަށް

ގުޖުރާތު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ 69 ވަނަ އުފަން ދުވަހު މަންމާފުޅުގެ އަރިހަށް މިއަދު ވަޑައިގެން މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި...

September 17, 2019 3
މީހެއްގެ ބޮލުގައި ފެޅި "ދަޅެއް" ނަގައިފި

އިންސާނުންގެ ބޮލުގައި ދަޅު ހުންނަ ތަން ފެންނަނީ ފިލްމުތަކުންނެވެ. އެކަމަކު އިންޑިއާގެ މި މީހާ އަކީ ހަމަ އަސްލަށް ވެސް ބޮލުގައި ދަޅެއް އިން މީހެކެވެ. އޭނާގެ ދަޅު އިނީ މެދުން...